Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Britha Pedersdotter Krogen alias Bessie Peterson - fødd i Luster 1862 - utvandra 1872 - til Canada 1892 - gift med Peter James McNaughton og busett i Vancouver, BC - ei ny canadisk utfordring?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette er ei utfordring som eg arbeidde med i 1982, men som eg aldri vart «klok» på, av den enkle grunn at det ikkje fanst tilgjengelege kjelder...

 

Britha Pedersdotter var fødd på husmannsplassen Tuftene under Kroken i Luster 5.8.1862 og utvandra til Amerika med mor sio i 1872.  Dei budde først i Goodhue Co., MN og sidan i Nicollet Co., MN der Bessie Peterson er nemnd siste gong i 1885.

 

Slekti hennar (etterkomarar etter søsken) fortalte meg i 1982 at ho gifte seg med enn McNaughton., og dei flytte til Vancouver, BC.  Dei fekk minst tre born, Dewey, Aløice lg Dorothy, men Dewey KAN òg ha vore namnet på mannen til Bessie!

 

Når eg slår opp på ancestry kjem det opp eitt einaste treff, og det er ein obituary frå Vancouver, BC som ser lovande ut,. om eg berre kunne lesa ho:

 

Name: Brlta McNAUGHTON
Gender: Female
Death Age: 78
Birth Date: abt 1863
Residence Place: 620 W. 6th Ave
Death Date: 17 Feb 1941
Burial Date: 20 Feb
Obituary Date: 18 Feb 1941
Obituary Place: Vancouver, British Columbia, Canada
Child: N. H. Charlton
Alma Jane
Dewey Alexander
Siblings: A. D. Abrahamson

 

Og so finn eg dette i FT1921 for Vancouver, BC https://www.ancestry.com/interactive/8991/1921_012-E002867423?pid=6482634&treeid=&personid=&rc=&usePUB=true&_phsrc=Nzx17125&_phstart=successSource

 

Name: Peter James McNaughton
Gender: Male
Marital status: Married
Age: 60
Birth Year: abt 1861
Birth Place: Ontario
Relation to Head of House: Head
Spouse's name: Bessie McNaughton
Father Birth Place: Ontario
Mother Birth Place: Ontario
Racial or Tribal Origin: Scotch (Scotish)
Province or Territory: British Columbia
District: Vancouver
District Number: 13
Sub-District: Ward 6
Sub-District Number: 24
City, Town or Village: Vancouver
Street or Township: 620 6th Ave W
Municipality: Ward 6
Occupation: Sawyer
Income: 100
Neighbors:  
 
Household Members:
Name Age
Peter James McNaughton 60
Bessie McNaughton 52
Alma Jane McNaughton 26
Dewey Alexander McNaughton 21
Dorothy May McNaughton 18
Ross Lilian Cameron 43

 

Faren Peter James er fødd i ON, medan alle tre borni er fødde i BC.  Bessie flytte til Canada i 1892 og er soleis den eldste kjende lustring som busette seg i Canada!

 

Her er ei referanse til ein obituary for sonen Dewey:

 

Name: Dewey Alexander McNAUGHTON
Gender: Male
Death Age: 47
Birth Date: abt 1899
Residence Place: 620 W. 6th Ave.
Death Date: 1946
Burial Date: 9 Oct
Obituary Date: 8 Oct 1946
Obituary Place: Vancouver, British Columbia, Canada
Siblings: Alma
Dorothy Charlton

 

Kanskje nokon kan hjelpa meg å komma litt vidare med denne huslyden?  Eg er interessert i detaljar om foreldri og dei tre borni...

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Når eg slår opp på ancestry kjem det opp eitt einaste treff, og det er ein obituary frå Vancouver, BC som ser lovande ut,. om eg berre kunne lesa ho:

 

Name: Brlta McNAUGHTON
Gender: Female
Death Age: 78
Birth Date: abt 1863
Residence Place: 620 W. 6th Ave
Death Date: 17 Feb 1941
Burial Date: 20 Feb
Obituary Date: 18 Feb 1941
Obituary Place: Vancouver, British Columbia, Canada
Child: N. H. Charlton
Alma Jane
Dewey Alexander
Siblings: A. D. Abrahamson

 

The Province (Vancouver, British Columbia, Canada) 18 Feb 1941, Tuesday, Page 13

The Province (Vancouver, British Columbia, Canada) 18 Feb 1941, Tuesday, Page 13.jpg

 

The Vancouver Sun (Vancouver, British Columbia, Canada) 19 Feb 1941, Wednesday, Page 24

The Vancouver Sun (Vancouver, British Columbia, Canada) 19 Feb 1941, Wednesday, Page 24.jpg

 

Brita Peterson McNaughton  -  FAGhttps://www.findagrave.com/memorial/26328568/brita-mcnaughton
BIRTH    5 Aug 1863
Norway
DEATH    17 Feb 1941 (aged 77)
Vancouver, Greater Vancouver Regional District, British Columbia, Canada
BURIAL    
Mountain View Cemetery
Vancouver, Greater Vancouver Regional District, British Columbia, Canada
PLOT    HORNE2/*/09/009/0011 (147)

 

BC Archives

1941 brita.png

Edited by Egil Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen

The Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current  -  Lenke Ancestry
Name:    Peter James McNaughton
Gender:    Male
Death Age:    83
Birth Date:    abt 1858
Birth Place:    Ontario
Residence Place:    620 West Sixth
Death Date:    Abt 1941
Obituary Date:    1 Mar 1941
Obituary Place:    Vancouver, British Columbia, Canada


The Vancouver Sun (Vancouver, British Columbia, Canada) 28 Feb 1941, Friday, Page 23

The Vancouver Sun (Vancouver, British Columbia, Canada) 28 Feb 1941, Friday, Page 23.jpg

 

The Province (Vancouver, British Columbia, Canada) 01 Mar 1941, Saturday, Page 34

The Province (Vancouver, British Columbia, Canada) 01 Mar 1941, Saturday, Page 34.jpg

 

Peter James McNaughton  -  FAGhttps://www.findagrave.com/memorial/26285833/peter-james-mcnaughton
BIRTH    31 Jan 1857
Ontario, Canada
DEATH    27 Feb 1941 (aged 84)
Vancouver, Greater Vancouver Regional District, British Columbia, Canada
BURIAL    
Mountain View Cemetery
Vancouver, Greater Vancouver Regional District, British Columbia, Canada
PLOT    HORNE2/*/09/009/0011 (147)

 

BC Archives

1941 peter james.png

Edited by Egil Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
2 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

Her er ei referanse til ein obituary for sonen Dewey:

 

Name: Dewey Alexander McNAUGHTON
Gender: Male
Death Age: 47
Birth Date: abt 1899
Residence Place: 620 W. 6th Ave.
Death Date: 1946
Burial Date: 9 Oct
Obituary Date: 8 Oct 1946
Obituary Place: Vancouver, British Columbia, Canada
Siblings: Alma
Dorothy Charlton

 

The Province (Vancouver, British Columbia, Canada) 07 Oct 1946, Monday, Page 3

The Province (Vancouver, British Columbia, Canada) 07 Oct 1946, Monday, Page 3.jpg


The Vancouver Sun (Vancouver, British Columbia, Canada) 07 Oct 1946, Monday, Page 11

The Vancouver Sun (Vancouver, British Columbia, Canada) 07 Oct 1946, Monday, Page 11.jpg


The Province (Vancouver, British Columbia, Canada) 08 Oct 1946, Tuesday, Page 13

The Province (Vancouver, British Columbia, Canada) 08 Oct 1946, Tuesday, Page 13.jpg

 

Dewey Alexander McNaughton  -  FAGhttps://www.findagrave.com/memorial/26276824
BIRTH    5 Sep 1899
British Columbia, Canada
DEATH    3 Oct 1946 (aged 47)
Vancouver, Greater Vancouver Regional District, British Columbia, Canada
BURIAL    
Mountain View Cemetery
Vancouver, Greater Vancouver Regional District, British Columbia, Canada
PLOT    ABRAY/*/12/030/0008 (344)

 

BC Archives  -  Death Certificate

 

1946 Dewey.png

Edited by Egil Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen

The British Columbia, Canada, Death Index, 1872-1990  -  Lenke Ancestry
Name:    Dorothy May Charlton
Gender:    Female
Birth Year:    abt 1903
Death Age:    72
Death Date:    10 Oct 1975
Death Location:    Vancouver
Registration Number:    1975-09-015795
BCA Number:    B13346
GSU Number:    2050528

 

BC Archives  -  Death Certificate

1975 Dorothy May.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen

?

The Wisconsin, Marriage Index, 1820-1907
Name:    Bessie P Peterson
Marriage Date:    21 Apr 1893
Marriage Place:    Douglas, Wisconsin, USA
Volume:    01
Page:    0358

 

The Wisconsin, Marriage Index, 1820-1907
Name:    P J McNoughton
Marriage Date:    21 Apr 1893
Marriage Place:    Douglas, Wisconsin, USA
Volume:    01
Page:    0358

 

Peterson, Bessie P -  https://www.wisconsinhistory.org/Records/Marriage/MR1623419
Pre-1907 Vital Records
VITAL RECORD INFORMATION
Last Name:Peterson
First Name:Bessie P
Marriage Year:1893
Marriage Month:4
Marriage Day:21
County:Douglas

 

See possible spouse matches

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
9 timer siden, Egil Johannessen skrev:

Dewey Alexander McNaughton

 

The British Columbia, Canada, Birth Index, 1851-1903  -  Lenke Ancestry
Name:    Dewey Alexander Macnaughton
Gender:    Male
Birth Date:    5 Sep 1899
Birth Location:    Vancouver
Registration Number:    1899-09-634935
BCA Number:    B13806
GSU Number:    2116034

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane
Posted (edited)

Hjarteleg takk til Egil for mange spennande og svært nyttige og imponerande innlegg!  Du har greidd å finna so å seia alt eg kunne ønskja meg om denne huslyden, berre nokre detaljar om Nelson Howard Charlton mangla, men dei fleste har eg no finne på eige hand.

 

Her følgjer eit manuskript for denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Britha Pedersdotter {Krogen}, f. {i Luster} 5.8.1862,

Bessie Peterson utvandra òg til Amerika med mor si i 1872 og vidare til New Sweden township, Nicollet Co., Minn.  Ho gifte seg i West Superior, Wis. 21.4.1893 med Peter James McNaughton, f. i Montréal, Ont. 31.1.1857.  Peter var sagbruksarbeidar («lumber mill worker»), og han og Bessie busette seg 1894 i Vancouver, B.C. der Bessie d. 17.2.1941.  Peter McNaughton d. same staden 27.2.1941.  Dei fekk tre born i lag:

a. Alma Jane McNaughton, f. i Vancouver, B.C. 26.7.1894, d. i Vancouver, B.C. 8.1.1979.  Alma var butikkdame («sales clerk») og budde i Vancouver, B.C.  Ho var ugift.

b. Dewey Alexander McNaughton, f. i Vancouver, B.C. 5.9.1899, d. i Vancouver, B.C. 3.10.1946.  Dewey var fabrikkarbeidar («steel worker») og budde i Vancouver, B.C.  Han var òg ugift.

c. Dorothy May McNaughton, f. i Vancouver, B.C. 14.12.1902, d. i Vancouver, B.C. 10.10.1975.  Ho gifte seg i Vancouver, B.C. 8.8.1940 med Nelson Howard Charlton, f. i Chilliwack, B.C. 31.1.1904.  Han d. i Summerland, B.C. 11.11.1967.  Nelson var verkstadmekanikar («garage mechanic»), medan Dorothy var butikkdame («sales clerk»).  Dei budde i Vancouver, B.C., men vart skilde

 

     ##### (year of their divorce? - he remarried Jean Ovens Reid, born at Francis, SK May 5, 1912 - died Burnaby, BC Jan. 14, 1977 - had also been married before and had at least one daughter!)

 

     og i 1953 flytte Nelson til Sunderland, B.C.  Han og Dorothy fekk ein son i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Sjølv fann eg dødsattestane til Nelson Howard Charlton: http://search-collections.royalbcmuseum.bc.ca/Image/Genealogy/aa947c02-e73e-4d9c-86cb-030000ec33a8

 

og likeins den til andre kona Jean: http://search-collections.royalbcmuseum.bc.ca/Image/Genealogy/89db9cd7-01e5-467c-9316-431dbcab7aa0

 

men eg greier ikkje å finna vigselsattesten deira...

 

Kanskje kan du, Egil, eller andre finna obituaries for Alma Jane McNaughton, Dorothy May McNaughton Charlton, Nelson Howard Charlton og andre kona hans Jean Reid Charlton?

 

Ein ny kjempetak for framifrå bistand i oppklaringi av denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
Posted (edited)
1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

Nelson Howard Charlton og andre kona hans Jean Reid Charlton?

 

The Vancouver Sun (Vancouver, British Columbia, Canada) 13 Nov 1967, Monday, Page 31

The Vancouver Sun (Vancouver, British Columbia, Canada) 13 Nov 1967, Monday, Page 31.jpg

 

The Leader-Post (Regina, Saskatchewan, Canada) 25 Jan 1977, Tuesday, Page 34

The Leader-Post (Regina, Saskatchewan, Canada) 25 Jan 1977, Tuesday, Page 34.jpg

Edited by Egil Johannessen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen

The Vancouver Sun (Vancouver, British Columbia, Canada) 19 Oct 1948, Tuesday, Page 15

The Vancouver Sun (Vancouver, British Columbia, Canada) 19 Oct 1948, Tuesday, Page 15.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

Dorothy May McNaughton Charlton

 

The Vancouver Sun (Vancouver, British Columbia, Canada) 13 Oct 1975, Monday, Page 42

The Vancouver Sun (Vancouver, British Columbia, Canada) 13 Oct 1975, Monday, Page 42.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
1 time siden, Lars E. Øyane skrev:

Alma Jane McNaughton

 

Ikke funnet noen OBIT

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Egil for nye interessante innlegg om denne huslyden!

 

Då oppdagar eg at andre kona til Nelson Charlton, Jean Ovens Reid, tydeleg IKKJE kan ha vore gift før og at dei to døtrene ho fekk, var i ekteskapet med Nelson!

 

Men greier du, Egil, eller andre, å finna vigsli til Nelson Charlton og Jean Ovens Reid?  Den må ha finne stad før oktober 1948, so ekteskapet med Dorothy McNaughton kan ikkje ha vart særleg lenge...  Kanskje er det mogeleg å finna dokumentasjon for skilsmålet deira?

 

Søkesystemet hjå det provinsiale arkivet fungerer noko merkeleg hjå meg.  Eg fann til dømes ikkje dødsattesten til Nelson Charlton før eg gjekk og søkte år for år attende.  Eit generelt søk for heile perioden gav ingen resultat.  Elles har eg so langt ikkje greidd å finna korkje den første vigsli til Nelson Charlton (som du fann før) eller den andre.  Gjer eg kanskje noko feil i utfyllingi av søkeskjemaet?

 

Kunne det tenjast at ein obituary for Jean Reid Charlton inneheld opplysningar om vigsli?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Egil Johannessen
1 minutt siden, Lars E. Øyane skrev:

Kunne det tenjast at ein obituary for Jean Reid Charlton inneheld opplysningar om vigsli?

 

3 timer siden, Egil Johannessen skrev:

The Leader-Post (Regina, Saskatchewan, Canada) 25 Jan 1977, Tuesday, Page 34

The Leader-Post (Regina, Saskatchewan, Canada) 25 Jan 1977, Tuesday, Page 34.jpg

 

Nei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Egil for eit nytt spennande innlegg!

 

Her kjem det stadig vekk nye overraskingar: Eg gjekk vel litt for snøgt ut ifrå at Nelson Charlton og Jean Reid hadde TO døtrer i lag, men Mrs. George Pauline Utt of Bakersfield, CA, som vert nemnd i Nelson sin obituary, må ha vore frå det første ekteskapet hans!  Vigselsattesten frå 1940 fortel oss jo at Nelson var skild og hadde vore gift før.

 

Er det kanskje mogeleg å komma på sporet etter eit første ekteskap for Nelson Charlton?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.