Jump to content
Arkivverket
Aud Sandbu

Korrektur og tydehjelp vedr. fange i botsfengslet i Trondheim

Recommended Posts

Aud Sandbu

Jeg sliter med høyre side i denne protokollen, og håper noen klarer å se hva det skal stå der jeg har gitt opp.  Setter også pris på korrektur.

 

RA, Botsfengslet, D/Db/Dbb/L0019: 606f - 897f, 1880-1881, s. 120
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db10101603151124

 

Høyre side:

 

Hans rette Fader skal være Præst i Skien og hedder Andreas Houge, men en anden Andreas

blev udlagt som Barnefader.  Hvorvidt denne lever vides ikke.  Moderen bor som ugift i Tolgen

paa Pladsen Moe.  Har 2 Halvsødskende, Knud Olsen (36 Aar) er hans Medskyldige,

som fortiden sidder paa Throndhjem Tugthus, Johanne Mari Olsdatter (22 Aar) er gift

i Nordland.  Moderen har været straffet for Delagtighed i Tyveri og har siddet i

Chr. Tugthus.  Angld er opfostret i Tolgen paa dens Fattigcasses Regning og

var udsat paa forskjellige Gaarde til sin Confirmation.  Tjente 1 Aar i Vingers Annex

til Tolgen, reiste saa ud paa Skoghugst i Gudbrandsdalen, hvor 1 Aar, tog saa Jernbane-

arbeide og drev paa dette i 5 Aar i Guldalen o.s.v., uden at han opholdt sig

længere paa noget Sted end i Holtaalen, hvor han antagelig var over 2 Aar.  Tog saa

Veiarbeide i Buvigen og var der 1 Aars tid, i Overhalden, hvor henved i 2 Aar, drog

saa til Nordland, og var 1 Aar i Helgeland, hvor han gjorde sin Brøde og hvor han

blev arresteret.  For 4 Aar siden blev han gift i Holtaalen.  Konen fulgte ham

paa hans Arbeide og er fortiden i Holtaalen, idet hun ikke fulgte med til Nord-

land.  Konen har Fattighjelp fra Tolgen, hvilket hun har fortalt ham i Thrond-

hjem Tugthus.  Halvbroderen Knud traf han i Helgeland og det var neppe blevet

noget af Tyverierne, hvis han ikke var kommen, siger han.  Efter endt Straf

reiser han til Throndhjem, hvor han efter Aftale skal treffe Konen, som hører hjem-

me paa Hitteren.  Hun har Børnene med sig.  De er i Alderen 4 og 3 Aar (Julie og Peter).

Var Dreier paa Throndhjem Tugthus.

                                                               Plukkede Sten tre Dages Tid, skar Heste 10 Ugers Tid, var

derpaa Dreier og siden 9/1 82 Blikkenslager.  Var i 4de Classe siden 28/1  82.  Havde

1 Tomme Tobak.  Prestens Charakterer ved Indbringelse og Løsladelse: 3/2,5 for Læsning,

3,5/3 for Christendomskundskab og 3,5/3,5 for Skriving.

                                                               Noe correspondanse med Konen.  Intet Besøg!

                                                               Reiser til Throndhjem og vil søge Arbeid der for det første.

Har endnu ikke tenkt paa hvor han skal slaa sig ned.  Men om [........] vil han ialfald

beskjeftige sig som Blikkenslager, hvorfor han ogsaa har faaet Verktøi her-

til og gjerne sætte sig ned i Tolgen.

                                                               Meget ordentlig og paalidelig Fange.  Godt Gemyt, godt

Ansigt.  Beskeeden.  Hans Hu stod den hele tid til at blive Blikkenslager, men

efter han engang havde nævnt det, omtalte han det ikke oftere, hvorfor jeg glemte

det.  Først fra 9 Januar d.A., da jeg [..........] havde hørt,  at hans Hu stod

til Blikket, fik han dette Ønske opfyldt.  Et sjeldent Træk hos en Fange.

Meget flink i alt Arbeide.  Forhaabentlig vil det gaae ham godt, skjønt

det i Begyndelsen ikke blive saa godt for ham at slaa sig gjennom i Throndhjem.

Fik af Foreningen 1 Omslagsjern Kr. 0,60, 1 Drevhammer Kr. 1,00, 1 Klinkhammer Kr. 0,40,

1 Loddebolt Kr. 0,80, 1 Passer Kr. 0,60, 1 Ambolt med Sporhorn Kr. 4,00, 1 Hulmeisel Kr. 1,20,

Tilsammen for Kr. 8,60, derhos blev indkjøbt 1 Blikbox 3,40, 1 Fil 0,80, 1 Næbbetang

0,65 tilsammen Kr. 4,85 ÷ 10% = 4,37.  28/3 meldes fra Politikammeret i Thondhjem,

at han har hævet de 2 Kr.

 

Acterne sendt Referent Jelstrup Throndhjem i Anledning af

Tiltale mod Anna Soknæs (?) 21/8  82 ifølge Skr. af 16/8  82.  Remitterede 25/8  82

 

Paany under Tiltale for Indbrudstyveri.  Referent Advokat

Bugge, Throndhjem, forlangte Acterne 9/12  Disse sendt 12/12  82.

 

Indkom paany under N. 275 i Characterbog 21.

Edited by Aud Sandbu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Noen forsøk på lakunene:

 

56 minutter siden, Aud Sandbu skrev:

land.  Konen har Fattighjelp fra Tolgen, hvilket hun har [.......] han er i Thrond-

....hvilket hun har fortalt ham i Thrond-

 

56 minutter siden, Aud Sandbu skrev:

Men om [........] vil han [........]

.... vil han i alfald

 

 

47 minutter siden, Aud Sandbu skrev:

efter han engang havde været det, ..............

det.  Først fra 9 Januar d.A., da jeg ...................  at hans Hu stod

efter at han engang havde nævnt det, omtalte han det ikke oftere, hvorfor jeg glemte

det. ..........

53 minutter siden, Aud Sandbu skrev:

det i Begyndelsen [....] blive for godt for ham at slaa sig gjennom i Throndhjem.

det i Begyndelsen ikke? bliver saa godt for ham .....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Glimrende, Richard Johan, tusen takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Du ville også gjerne ha korrektur, det var lite eg stussa på:

 

linjenr.

1. Hans rette Fader skal være Præst i Skien og hedder Andreas Houge, men en anden Andreas

11. Veiarbeide i Buvigen og var der 1 Aars tid, i Overhalden, hvor henved ? i 2 Aar, drog

23. 1 Tomme Tobak.  Prestens (?) Charakterer ved Indbringelse og Løsladelse: 3/2,5 for Læsning,

26. Reiser til Throndhjem og vil søge Arbeid der for det første.

41. at han har hævet de 2 Kr.

42. Acterne sendt Referent Jelstrup Throndhjem i Anledning af

46. Bugge, Throndhjem, forlangte Acterne 9/12  Disse sendt 12/12  82.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Tusen takk igjen Richard Johan, for at du tok deg tid til dette også!

 

På venstre side i 2. avsnitt er det lagt til to ord mellom to liner.  Eg trur det 2. ordet er Tugthusfange, men er ikkje sikker!

Klarer du å sjå om det er rett, og evnt. kva det fyrste ordet kan vera? 

 

Ved Nordre Helgelands Sorenskriveris Dom af 9de Dec. 1879

er han for Tyveri (grovt og simpelt) samt for Indbrud (19-2a) ilagt

Strafarbeide i 3 Aar.  I Sag med \[...] Tugthusfange/ Knud Olsen Morken (36 Aar gl.), der ilagdes

8 Aar, og Anne Pedersdatter Fetten, der for 19-6 ilagdes 1 Aars Strafarb.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Dessverre!

Det andre ordet trur eg også godt kan vera "Tugthusfange". Det første ordet ville eg ha lese som "dring.", dersom det gav meining, men det gjer det ikkje, så eg står bom fast.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aud Sandbu

Da skal du uansett ha mange slags takk for at du tok deg bryet med å sjå litt på venstre sida også, og elles for mykje god hjelp med denne teksta!

 

God helg!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Richard Johan Natvig

Kjekt, veit du, og særleg når vi i samarbeid får det (meste) til. God helg til deg òg!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.