Jump to content
Arkivverket

Gaular MINI A1 1755-1785 - Databasar frå 1987.


Torbjørn Igelkjøn

Recommended Posts

I følgje Yngve Nedrebø vart det i 1987 laga databasar over innhaldet i denne sterkt fukt- og soppskadde kyrkjeboka.

 

 

Er det mogeleg å få lagt ut desse databasane i Digitalarkivet?

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Da har jeg omsider fått en prat med Yngve Nedrebø om saken slik at jeg vet i det minste hva jeg skal lete etter. Blir spennende å se om jeg kan grave opp noe som er brukenes.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Da har jeg fått tak i filene det trolig er snakk om, disse ligger nå til nedlasting her:

 

https://www.digitalarkivet.no/content/557/transkripsjonar-som-ikkje-er-publiserte-i-digitalarkivet

 

Disse filene skulle jo absolutt vært bearbeidet slik at de følger Digitalarkivets krav til avskrifter slik at vi kunne publisert dem på vanlig måte, er det noen som vil ta på seg jobben?

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Dette var både interessant og avklarande. Ein legg merke til at materialet dekkar ein større tidsperiode enn den aktuelle kyrkjeboka. Dei filene som endar på .xls har eit rotete oppsett. (Er dette originalfiler, ved høgreklikk får eg at dei er oppretta av Tone Merete Bruvik 17/12 2019?)

 

Ved fyrste augnekast ser databasen over døypte ut til å vere grunnlagsmaterialet for tilsvarande database frå Fylkesarkivet, og både rekkjefølgje, innhald, bruk av caps lock, innførsler der det manglar data osv. ser ut til å vere nøyaktig kopi. Av dei fyrste innførslene ser eg likevel ei innførsle som ikkje finst i den opprinnelege databasen. Akkurat det kan tyde på at Fylkesarkiv-databasane er dei mest komplette. I så fall er det vel desse som evt. bør vere utgangspunkt for korrekturlesing. Data frå fylkesarkiv-databasane kan hentast ut ved å sortere på kommuneid 1430.

 

Det er uansett slik at den som skal registrere eller korrekturlese må ha tilgang til den originale kyrkjeboka, som er sterkt skadd og vanskeleg å lese. Kyrkjeboka er skanna på nytt i fargar, men ein god del av innhaldet er ikkje mogeleg å lese ut frå dei skanna bileta. Den som skal gjere dette må difor ha base i Bergen.

 

Dermed er ein vel eigentleg like langt, men har fått ei viktig avklaring.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Kyrkjeboka er skanna på nytt i fargar, men ein god del av innhaldet er ikkje mogeleg å lese ut frå dei skanna bileta. Den som skal gjere dette må difor ha base i Bergen.

Dette kirkeboken er veldig dårlig stand, slik at det er nok den skannede utgaven man må bruke, men det kan jo være aktuelt å bruke originalen i en siste fase for kontroll. 

 

9 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Er dette originalfiler, ved høgreklikk får eg at dei er oppretta av Tone Merete Bruvik 17/12 2019?

 

Filene er originale i den forstand at dette er eksporter vi har laget ut av en eldre access-database, som nok en gang har være en dBase-fil. Alle disse konverteringene representer fare for feil og rot. Rekkefølgen er en av tingene man må se på. Vi har ikke gjort noe forsøk på å rydde dem, det er lett å rote dem til ennå mer. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Tone Merete Bruvik skrev:

Dette kirkeboken er veldig dårlig stand, slik at det er nok den skannede utgaven man må bruke, men det kan jo være aktuelt å bruke originalen i en siste fase for kontroll. 

 

Databasane inneheld mange namn som er uleselege i den skanna utgåva. Ein del er mogeleg å korrekturlese/rette ut frå den skanna utgåva, men når det gjeld resten må ein evt. bruke originalen.

 

Ein vesentleg del av korrekturen vil vel her vere å rette gardsnamna, som er normaliserte i databasen.

 

Ein mangel er vigslene frå rundt 1763. Desse står i separat liste ein annan stad i kyrkjeboka, og manglar i databasane.

Link to comment
Share on other sites

Etter min mening er det mulig å korrekturlese dåpslisten basert på transkripsjonen fra 1987 og den gir et bedre utgangspunkt enn versjonen som er brukt i Fylkesarkivets database som åpenbart er identisk. Dette er fordi Fylkesarkivet har deriblant konstruert etternavn på barnet og slått sammen kolonner på faren. I tillegg til jeg har oppdaget at id nummereringen til fylkesarkivet kan være mindre troverdig i en del tilfeller enn først antatt og siden det åpenbart har skjedd at disse dataene har blitt flyttet fra en database til en annen kan feil oppstå i overføringen som gjør meg mer tvilene til fylkesarkivets versjon. For vigsel- og begravelses listen er trolig fylkesarkivet bedre siden disse ser noe mer uoversiktlig ut i transkripsjonen fra 1987 med første øyekast.

 

Siden det å konvertere disse gamle databasene i Excel og sikkert enda være i andre regneark til dagens datastruktur kan være litt vanskelig og jeg har fått litt erfaring med det fra å ha korrekturlest noen av listene fra Fylkesarkivets database så har jeg skilt ut, konvertert og lagt på bildeid for dåpslisten i Gaular A1. Som kan brukes av den som vil til korrekturlesing av dåpslisten og andre som vil kunne foretrekke dagens datastruktur. Jeg skulle gjerne ha korrekturlest selv, men tror ikke mine transkriberingsevner er gode nok til å få det ordrett i de vanskelige områdene.

Transkripsjonen fra 1987 mangler en del hendelser. Dette er fordi side 45(kb10611909279047) på mikrofilmen mangler, sannsynligvis på grunn av at teksten er mer eller mindre vekk. Denne siden har kan inneholde ca. 30-40 hendelser for 1761 og/eller 1762. I tillegg er også hendelsene på side 47a(kb10611909279049) ikke med i transkripsjonen fra 1987 som tilsvarer ca. 20 hendelser, sannsynligvis av samme grunn. Det er derfor viktig at noen som er god på å rekonstruere såpass svak skrift er den som korrekturleser.

Side 153 (kb20070227270127) mangler også i transkripsjonen fra 1987. Dette er sannsynligvis på grunn av at den står for seg selv og var ukjent før kirkeboken ble indeksert ved nettpublisering. Denne siden tilsvarer ca. 20 hendelser fra 1763, men teksten på siden er normal.

 

Så noen bemerkninger til den som vil korrekturlese basert på min konverterte fil, som en bør være obs på under korrekturlesing og ellers bruk. Det har i årenenes løp vært noen i kirkeboka med en rettepenn. Som har gjort at det på side 43-45 er noe usikkerhet rundt riktig årstall på hendelsene.

Opplysningene som ikke er tatt med i transkripsjonen fra 1987 er dåpsdatoen fra og med 1764, løpenummeret (sjelden i bruk) og enkelte steder mangler farens yrke. Alle opplysninger som står i min fil på rad D til og med V er det som må korrekturleses. Rad W, X og Y er feltene med id og Y er en rad som forteller hva datoen som er fødselsdato eller dåpsdato var definert som i transkripsjonen fra 1987 som anbefales å ikke slette før etter korrektur.

 

Om det er noen som vil korrekturlese basert på min fil. Så vil jeg sette pris på om at jeg blir informert om at en korrektur er igang.

 

Om den vedlagte filen ikke virker så ligger filen i Google Docs, trykk på "fil" deretter "last ned": https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bnnQLgEsBPChARBCpR-zei2gU_j947_3hCHQYfAC2ss/edit#gid=790191621

Gaular A1 1755-1784 dåp.xlsx

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Her har du gjort sin svær jobb med å leggje på bilde-ID. Det er likevel verdt å merke seg at det er to sett med bilete, eit gammalt (mikrofilm) og eit nytt (fargar). I mange tilfelle er fargebileta best, men i andre tilfelle er det svart kvitt bileta som er best, det siste gjeld fyrst og fremst område der teksten er godt lesbar. Når fargebileta vert indekserte vil ein kunne hoppe mellom desse variantane, og på den måten få det best mogelege grunnlaget for ein korrektur.

 

11 timer siden, Håkon Kolltveit Larsen skrev:

side 45(kb10611909279047) på mikrofilmen mangler, sannsynligvis på grunn av at teksten er mer eller mindre vekk. Denne siden har kan inneholde ca. 30-40 hendelser for 1761 og/eller 1762.

 

Sogn og Fjordane fylke, Sande, Bygstad, Viksdalen (Vik) i Gaular (Indre Holmedal), Ministerialbok nr. A 1 (1755-1785), 
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10611909279047
 

Dette oppslaget tykkjer eg ser ut til å vere blankt i utgangspunktet. (Ein ser skrifta på sidene før og etter, men i dette oppslaget ser ein (truleg) berre gjennomslaget frå sidene før og etter). Kanskje har oppslaget blitt hoppa over ved ein feil då kyrkjeboka vart ført?

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Håkon Kolltveit Larsen skrev:

I tillegg er også hendelsene på side 47a(kb10611909279049) ikke med i transkripsjonen fra 1987 som tilsvarer ca. 20 hendelser, sannsynligvis av samme grunn.

 

Dette er trulovingar og vigsler frå 1764:

Sogn og Fjordane fylke, Sande, Bygstad, Viksdalen (Vik) i Gaular (Indre Holmedal), Ministerialbok nr. A 1 (1755-1785), 
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10611909279049

Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Håkon Kolltveit Larsen skrev:

Side 153 (kb20070227270127) mangler også i transkripsjonen fra 1987. Dette er sannsynligvis på grunn av at den står for seg selv og var ukjent før kirkeboken ble indeksert ved nettpublisering. Denne siden tilsvarer ca. 20 hendelser fra 1763, men teksten på siden er normal.

 

Det er her også snakk om sidene 153a, 153b og 154a. Mykje er mogeleg å lese, men det som er i øverste høgre hjørnet er vanskeleg.

 

Sogn og Fjordane fylke, Sande, Bygstad, Viksdalen (Vik) i Gaular (Indre Holmedal), Ministerialbok nr. A 1 (1755-1785), Fødte og døpte 1763, Side 153
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070227270127

 

Fargekopien er her vanskelegare å lese:

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10611909279137
 

Dersom ein brukar eit bildebehandlingsprogram på sistnemnde vil ein kanskje kunne tyde litt meir av det vanskelege hjørnet.

 

uten-navn.thumb.jpg.9f0125974bc12934440ae07ea47196a3.jpg

 

Dette kan kanskje andre gjere betre?

 

Men eg tykkjer det vert litt håplaust om dette skal gjerast for kvar side i heile kyrkjeboka. Eg meiner at når ein skal ta dei vanskelegaste områda må ein bruke den fysiske kyrkjeboka.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Grunnen til at bildeiden jeg har satt på går til de gamle i svart hvitt er fordi disse er indekserte. Siden man da også kan legge inn det indekserte sidetallet, men jeg ser poenget med bildeid til fargebildene, men vi vet jo fremdeles ikke sikkert hvordan Arkivverket kommer til indeksere disse enda eller når.

 

Etter å ha sett på side 45 og 47 igjen er jeg enig i at disse sidene kun er blekket som går gjennom siden og det kan også klart dokumenteres ved at den som har vært med rettepennen i boka har markert alle navnene på dåpsbarna og disse linjene har også gått gjennom siden og kommer frem på der en linje er skrevet. Jeg har oppdatert versjonen på Google Docs slik at kolonnene ikke nevner disse sidene.

 

Til slutt tar jeg med det jeg ser må gjøres i en korrektur som jeg glemte å ta med i forrige innlegg:

 

I den eldre delen av dåpslista 1755-1763 som er på side 39-46. Går korrektur ut på å bekrefte at alle hendelser er tilstede, å få bostedet i sin opprinnelige form (største del av arbeidet) og få skrevet inn de latinske datoene som kommer innimellom og skrive inn yrket til faren da det mangler noen steder.

I den nye delen av dåpslista 1764-1784 som er på side 4-39 og 57-76. Går korrektur ut på å det samme som i den eldre, men også på å skrive inn dåpsdato

 

Det kan også være verdt å nevne at bostedet i dåpslista er brukt som etternavn på faren. Om en skal være pirkete på KYRRE-standarden så skal da egentlig bostedet stå i feltet for farens etternavn, men siden boka er ført i fritekst og ikke tabeller er det en bestemmelse på side 16 i KYRRE som sier at "der informasjonen er ført i fritekst og ikkje i skjema, må strukturerast slik at dei lett kan leitast fram ved søk.". Som gjør at den som nå ønsker å korrekturlese kan beholde det i bostedsfeltet

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg er ikkje ekspert på dette. (Eg byrja på ei dåpsliste i Augustus for ei tid sidan, men la dette vekk sidan eg ikkje hadde tid, og deretter på grunn av at den kyrkjeboka uansett vil bli registrert på grunn av AMF-samarbeidet. Eg har også gløymt detaljane frå Kyrre-standarden). Men eg kan ikkje forstå anna enn at gardsnamnet må plasserast i feltet for bustad. Etternamn på 1700-talet vil vel vere eventuelle familienamn, slik det også er gjort i denne fila. Slik er det vel i heile Digitalarkivet. (Eg er einig i at dette blir litt annleis dersom det er fastsette skjema/tabellar, slik som frå 1800-talet og utover).

 

Korleis skal dei latinske datoane førast? Skal ein skrive desse inn i merknadsfeltet og så bruke kalender til å rekne ut datoane, eller vert dette feil i forhold til kjeldetru avskrift?

Eg legg elles merke til at det står kjeldeid 11413 i postane i excel-fila. Dette skal vere 11412. (11413 er 1785-1821).

Dersom jobben skal gjerast skikkeleg ein gong for alle (inkl. kontroll av original kyrkjebok) burde vel eigentleg også fadrane ha vore lagt til, men det vil i så fall vere ein omfattande jobb.

 

Eigentleg skulle kanskje jobben med å registrere kyrkjeboka ha byrja ved at nokon som er ekspertar på bildebehandling får tilgang til rådata frå Digitalarkivet, slik at kvart bilete kan gjerast så lesbart som mogeleg. (Bileta som ligg på nettet er komprimerte i forhold til dei store filene som ligg hos Digitalarkivet). Den som skal registrere dei vanskelege delene av kyrkjeboka må ha tilgang til betre bilete enn det som ligg ute no.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Eit forsøk på venstre kolonne på side 153a:

 

Døbte. 1763.
April
NB. d. 27 Feb *uleseleg* af Hr. Tuchsen Hans Olsen Helles barn N. Kari. Testes Anders Bierkland, Ole ib., Østen ib., Christ.(?) Sagevig, Johannis(?) Helle.
d. 24. i Wiigs Sogn døbt Johannis Næss. Barn N. Giertrud. Test. Ole Eldalen(?), Joen Næss, Johanne Qvame(?), Marthe Næss og Kari(?) Wiig(?).
Ditto ib. hiemme(?) døbt Johannis Kirkeliens Barn N. Gert. Test: Lars Hæstad, Lasse Strand, Hans Hæstad, Orlug Strand og Siri Rusken.
May Maaned
d. 5te i huset(?)/Paa Præsteg: Asbiorns i Osens barn N. Johannes. Faddere: Lars Osen(?), Niels ib., Rasmus Wollen, Maretha Swæen, Orloug Osen.
d. 12. Christi Himelfs. Dag i Sande K. Hans Bratøyens Barn ? Joen. Faddere: Joen Næss, Knud Stølen(?), Ole Eldalen, Ingebor ib., Mari Næss.
d. 26. Bendix Sælstads Barn N. Søren. Faddere: Gregorius Sælstad, Hans Houchen, Gitlou Grewlebakke, Maretha Schudalen.
Junii Maaned
d. 6 Lars Nielsen Schagens, Medhielpers Barn N. Mas. Faddere: Anders Siursen Sande, Siur Olsen Schagen, Niels Ludvigsen Sande, Anneke Maria Sande, Synneve Hansd. Bierkefloten.
2den Sønd. efter Trin: d. 12 i Sande K. Ole Raaims barn N. Johanne. Faddere: Knudt Tofte, Lars Wiig, Anne Øyen, Siri Ruschen, Kari Tofte.
d. 21(?) Junii Hans i Wigens barn N. Mas. Faddere: Olle Monsen Hellebust, Niels Johansen Næss, Anne Hatlestad, Marthe Nielsd. Wigen, Marthe Joensd. Følling.

 

Den øverste halvdelen av sida var litt "gjettekonkurranse", og tok dessutan lang tid å tyde. Når ein veit at mange sider i kyrkjeboka er dårlegare enn dette lurer eg på om det har noko for seg å prøve å registrere/korrekturlese kyrkjeboka basert på desse bileta. Ein ting er sikkert, og det er at det ikkje går med mine auge.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

28 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Korleis skal dei latinske datoane førast? Skal ein skrive desse inn i merknadsfeltet og så bruke kalender til å rekne ut datoane, eller vert dette feil i forhold til kjeldetru avskrift?

Jf. KYRRE s. 23 "gamle latinske datoane (t.d. ”Dom. 3 a Trinitatis”), som skal registrerast som dei står. Dersom den som registrerer ynskjer å konvertera dei latinske datoane til vårt datoformat, skal dette gjerast i tillegg til at ein registrerer dei latinske datoane som dei står. Den konverterte datoen skal setjast i klammeparentes etter dei latinske datoane i same feltet, t.d. ”Dom. 3 a Trinitatis [0707]”. Av dette les me at tredje søndag etter trinitatis dette året var 7. juli, i følgje den som har registrert materialet."

 

Altså latinske datoer skal registreres ordrett i datofeltet. Dette for å unngå feil i konvertering til dagens datoformat.

 

31 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Eg legg elles merke til at det står kjeldeid 11413 i postane i excel-fila. Dette skal vere 11412. (11413 er 1785-1821).

Beklager dette. Har ordnet det i versjonen på Google Docs. Skjønner ikke hvorfor feilen har oppstått.

 

33 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Dersom jobben skal gjerast skikkeleg ein gong for alle (inkl. kontroll av original kyrkjebok) burde vel eigentleg også fadrane ha vore lagt til, men det vil i så fall vere ein omfattande jobb.

Helt enig i det, men tenker at det viktigste er å få det ordnet til en slik grad at det kan publiseres, men om noen kommer til å sitte med originalboka å kontrollere på et tidspunkt burde fadderne skrives inn for de vanskelige områdene. Uavhengig om det gjøres i resten av lista.

 

Jeg har gjort et reelt forsøk på å korrekturlese den første siden i dåpslista (side 39). Har oppdatert Google Docs versjonen med denne korrekturen. For å vise hvordan de latinske datoene skal registreres. Jeg er ikke sikker på at jeg har lest rett, men det var ikke noen store feil i den gamle transkripsjonen enn at det manglet en hendelse. Siden det gikk så fint og forhåpentligvis noen som kan bekrefte at forsøket mitt var gjort riktig. Tenker jeg at jeg kommer til å forsøke å forsette, men har fremdeles mine tvil på om jeg klarer det.

 

Ser såvidt forsøket ditt Torbjørn på side 153. For den første hendelsen ser jeg ikke noe jeg er uenig med ihvertfall. Skal se over alt du har forsøkt deg på å legge inn alt i min fil.

 

Her kommer mitt forsøk på det øverst i neste kolonne på side 153

 

23 ditto ?? barn Ole Faddere Hans ??, Frants ??, ??, ?? Olsd.

30 ditto Erich ?? Giertrud Faddere: Niels ??haag, Ole ??atte, Anne@Arne Hage, Synneve, Marthe

Dom p. Tr. ?? Helge Faddere Ole Myren, Iver ??, Synneve Hov??, Brithe Mield@Field

5 ?? Axel Nielsen Nordre ?? barn N. Niels Faddere Anders Andersen, Lars Simonsen, Pernille Trolsd.

 

Den neste er noe for vanskelig for meg

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

d. 27.(?) ditto Ole H??? Barn Døbt Orloug. Faddere: Hans H?????, Frantz Gu???, Martha(?) Frantsd. ib.,Ingebor Andersd.(?) ib., Synneve Olsd. ib.
d. 30 ditto Eric Jacobsen(?) Hages(?) Barn N. Giertrud. Fadre: Niels (Ørne?)houg, Ole Hatlestad, Anne Hage, Synneve ib., Marthe Wiig.
7de Sønd. post Tr. d. 17 Juli i Wiig (et hiemmedøbt?) Niels Støles(?) Barn N. Helge. Faddere: Ole Myren, Ole How, Iver Germanstad, Synneve How, Brithe Mield.
d. 5. Aug: Axel Nielsen Nordre Fousches Barn N. Niels. Faddere: Anders Andersen, Niels Andersen, Lars Simonsen, Pernille Hermansdatter, Synneve Trolsdr.
1? Søndag efter Trin. d. 28. August Knud Holses(?) Barn N. Anne, ?? hiemmedøbt. Faddere: Ole Skoleholder, Hans Bratoyen, Kari Næss(?), Mari ib., Giøe Ruschen.
it. d. 10 Sbr: Erics Olsen Nøss Barn N. Anders. Faddere: Ole Joh. Solaasen, Ole Olson Nøss, Niels Arnesen Lundeqvam, Marthe Larsd. Lunde, Helje Jacobsd. Nøss.
d. 14 Septbr. Hr. Michael Swarskhops(?), Sognepræst fordum for Indre Holmedahls Præstegield, hans Barn N. Michael. Faddere: Frue Else Klog, afgl. Hr. Søn Capitain Klogs Jomfr. Malene Alling, Hr. Major de Storm, Hr. Elias Faye, 4de ????mand i Bergen Jørgen Johan J??en.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Også deler av venstre kolonne på neste side er umogeleg å lese frå bileta:

 

... Dag d. 17(?) ... Hen ... Schudahlens ... N. Iver. Faddere: Hans Hansen Schudahlen, Hans(?) Jacobsen Houchen, (Johan???) Krog, Ingebor Olsdatter Schudahlen, Ingebor Andersd. ib.
? Septbr. Daniel Ornæss. Barn N. Joen. Faddere: Mons E????, Hans Hæstad, Anders ib., Orloug ??? og Orloug Ornæss.
d. 19 Sbr. Østen Fossis(?) Barn N. Orloug. Faddere: Haldar ???wigen, ?tte??????, ?????, ?????, ??nneve Grøvlebakke.
d. 21(?) Septbr. Johannes Olsen Nøsses Barn N. Lars. Faddere: Johannes Lunde, Ole Nøss, Lars Qvame, Mildrie ib., Ragnilde Noss. (Merknad: I Gaular har ein gardsnamna Nos og Nes, dette skaper problem dersom skrifta er utydeleg).
d. 1 Octbr Gunner i Aasens(?) Barn N. Ole. Faddere: Iver Iversen Aarberg, Mons Hansen Arbeidsbotne (Merknad: Dette er vel garden Årbergsbotn), Peer Andersen Aasen, Johanne Monsd. ib., Marthe Gregoriidatter Senneseth.
d. 18 ??? efter Trin: d. 3@2 Octbr. i Wiigs kirke Peder Solems Barn hiemmedøbt: Anders. F: Gunner Kielstad, Tollew Wallestad, Elling ib., Sibor(?) Solem, Marthe Bothnen.
???? forrettet af ??? Osen(?)
--------------------
d. 4de Octob. døbt Østen Pedersen Lændings Datter fød d. 3de Octob. kaldet Siri. Faddere: Jens Johnsen Baateviig, Lars Halvarsen Yndestad, Johan Sælbær, Peder Sælbærs hustrue, Helvig ThomasD. Yndestad, Østine OlsD. Sælber.
d. 3de Nov. døbt Ole Seneseths Datter, fød d. 1ste Nov. kaldet Gunilde. Faddere: Hans Johnsen Aarberg, Iver Hansen Aaarberg, Iver Aarbergs hustru, Birthe HansDatter Aarberg, Marthe EricsDatter ibid.
d. 16th Nov. døbt Knud Tuftens Søn kaldet Kolben, fød d. 13de Nov. Faddere: Arne Tuften, Rognald Johansen Raaim, Ole Kolbensen Ness, Mogens Øyens hustru, Synneve Gerdts Datter How.
Dom. 25a F. Trint Døbt Niels Bjørviigs Datter, kaldet Synneve, fød d. 18de Nov. Faddere: Ole Fletten, Knud Sageviig, Ole Bjørviigs hustru, Inger LudvigsD. Bjerkeland, Borni NielsD. Bjørviig.
d. 28de Nov. døbt John Ludvig?? Nesses Søn kaldet Christen fød d. 27 Nov. Fadderne John Knudsen Ness, Niels Ørnehoug, Lars Rognaldsen Wiig, Ole Nesses hustru, Helen? LudvigsD. Sande??

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Side 154 er ganske grei å lese:

 

d. 1ste Dec: døbt Johannes Roschens Datter, fød d. 27de Nov: kaldet Ragnilde. Faddere: Niels Qvamen, Niels Hansen(?) Roschen, Niels Lassesøn Roschens hustru, Orloug OtthesD. Qvamen, Gjøe NielsD. Roschen.
d. 17de Dec: døbt Gerdt Stølens Søn, fød d. 15de Dec: kaldet Hans. Fadderne: Halvar Stølen, Anders Aarøyen, Ole Andersen Aaarøy, Sjur Aarøyes hustru, Lovise Balzars Datter Sygnen.
Fer: 3 Fæst: Nat: Christi blev i Wiigs Kirche Østen Oppedals Søns Daab forhen forrettet av medhjelperen Niels Espeseth stadfæstet og forkyndet i Faddernes Overværelse, som vare: Niels Espeseth, Ole Mogensen Gjermundstad, Lars Eldalens hustru, Martha Lars Datter Oppedal. Barnet var fød d: 3de Decbr og i Daaben kaldet Johannes.
Same Dag og Sted blev Iver Gjermundstads Datters Daab, forhen forrettet av den Dannemand Gerdt How, stadfæstet og forkyndet i faddernes Overværelse, som vare: Gerdt How, Ole Larsen How, Lars Hows hustru og Martha Halvars Datter Lyngstad. Barnet var fød d: 5te Dec: og kaldet i Daaben Brithe.
--------------------
Fer: 3 Fest. Nat. Christi døbt Johanna Anders Datter Heste(?)Beites Uægte Barn kaldet Anna fød d. 26 Dec. Faddrene: Ole Myren, Ole Knudsen Ness, John Ludvigsen Noss(?), Ole Belds hustrue, Guri Anders Datter Myhren. Barnets Fader er Ung Karl Johan Johansen Rusken.
d. 29de Dec: døbt Mogens i Ousens Datter fød d. 25te Dec: kaldet Margarethe. Fadderne vare: Niels Hansen i Ousen, Knud Østensen i Ousen, Enchen Cizele Sande, Synneve Ols(?) Datter Birkefleth, Siri HansD. Myrmel.

 

Når det gjeld dei vanskelegaste områda på side 153a og 153b er mi tyding så usikker at den evt. bør sjekkast mot betre bilete eller mot original, evt. av andre som ser betre og er betre på tyding av gammal skrift. Kanskje kan ein då også greie å tyde resten. Eg er elles overraska over at dei gamle svart-kvitt-bileta her stort sett var enklare å lese enn dei nye fargebileta, trass i at eg prøvde å justere på sistnemnde i eit bildebehandlingsprogram.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Når det gjeld dåpen 7/10 1759@1760 står det garantert ikkje Oste. Truleg er det snakk om jentenamnet Osle, som førekjem i Gaular i perioden.

 

2086297422_Utennavn.thumb.jpg.7dcc67092161c9f3e2a346949f276602.jpg

 

44560611_Utennavn.jpg.185a9ef2523f0ea14fca823670553619.jpg

 

Sogn og Fjordane fylke, Sande, Bygstad, Viksdalen (Vik) i Gaular (Indre Holmedal), Ministerialbok nr. A 1 (1755-1785), Fødte og døpte 1760, Side 43
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070227270046

 

Link to comment
Share on other sites

Så hoppar eg vidare til side 157a: Dei to øverste innførslene er håplause, medan resten av teksten er grei:

 

Copulerede 1763
d. 3dje(?) Rog(?) .. i Wiigs............. Niels Hans..(Wiig?)...... og Orloug MonsD(?) Hetle@Helle(?).
St. Han...Dag ........ Knud Kolb(?)...Tofte ... og Anne GertsD(?) Hov(?). Pige.
6. Sønd: efter Trin: i Bøgstad: Mons Ellingsen Hetle. Ungkarl. og Orloug Hansd: Myrmel. Pige.
it: Anders Josephsen Hielmeland. Ungk: og Pernille Hermansd: Fusche. Danneqvinde.
Michelsdag i Bøgstad Kirke: Lars Halversen Yndestad. Ungk. Soldat og Orloug Andersdatter Ejde. Pige.
???
Dom: 22 à Fest Trinit i Sande Kirke copuleret ungkarl Ole Gregoriisen Seneseth og pigen Gunilde HansD: Aarberg.
D: 5te Nov: copuleret i Bøgstad Kirke UngKarl Gunder Olsen Helle og Pigen Ide JensD: Helle.
Dom: 23 à Fest Trinit copuleret i Bøgstad Kirche UngKarl Hans Olsen Kleppe og Pigen Inger ØstensD: Houe.
Dom: 24 à F: Trinit i Wiigs Kirche copuleret ung karl Ole Kolbensen Hetle og Enken Brithe JohnsD: Beld.
d: 16de Nov: copuleret i Sande Kirche Ung Karl Johannes Andersen Alværen og Pigen Mari HansDatter Alværen.

 

157b:

 

1763
Copulerede
d. 18de Nov copuleret EncheMand Ole Furnes og Pigen Ragnilde Gregorii Datter Seneseth.
Dom: 25 à F: Trinit: copuleret Ung Karl Anders Olsen Kleiven og Enchen Gjertrud HansD: Kleiven.
Dom: 3 Adv: Copuleret Enkemand Hans Olsen Bjørviig og Pigen Borni Niels Datter Helle.
Fer: 3 Fest: Nat Christi copuleret Ung Karl Lars Kolbensen Raaim og Enken Synneve AsbjørnsDatter Wallestad.

 

Dersom ein finn tilsvarande trulovingar å samanlikne med bør det vere mogeleg å analysere seg fram til dei to øverste linjene på side 157a, samt å bruke desse som ein korrektur på resten av det eg har skrive av her (og eigentleg på heile databasen).

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Jeg har nå tatt å korrekturlest den eldre delen av dåpslista (side 39-46). Jeg tror jeg har fått det til så godt som man kan med de skannede bildene. Det har dog blitt mange doble spørsmålstegn. Noen opplysninger i transkripsjonen finner jeg ikke igjen eller som jeg ikke kan si meg enig i, samt ikke komme opp med noe bedre. Disse har i Google Docs versjonen blitt fargelagt med rødt.

 

Det ligger forøvrig det jeg tror er en vielse på side 44, blant hendelsene nederst i høyre hjørne

 

Jeg tror resultatet så langt viser seg for å være godt nok til å bli publisert, men det er helt klart at alle de doble spørsmålstegnene må kontrolleres mot orginalen på et tidspunkt. Spesielt bør en vurdere å ihvertfall kontrollere de som jeg har fargelagt røde, muligens før publisering.

 

Det neste som jeg kommer til å gjøre er å kontrollere og legge inn Torbjørns transkripsjon av side 153 og 154.

 

Så kan jeg nevne at når jeg har korrekturlest. Så har jeg redigert bildene i Bilder-appen i Windows. Med å trykke på automatisk forbedring og økt farge og skarpheten. Da blir bildene for mine øyner så gode som de kan.

Edited by Håkon Kolltveit Larsen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Håkon Kolltveit Larsen skrev:

Det ligger forøvrig det jeg tror er en vielse på side 44, blant hendelsene nederst i høyre hjørne

 

Då meiner du vel denne på 46a:

6te post Trinnit: fest(?) Hendrich Paalsen Schudahlen og Eli Iversdatter Hauchen. Spons: Frans Schudahlen, Hans Hauchen.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb10611909279048

 

Når det gjeld vigsler ser det ut til å vere få av desse i databasen for åra 1760-1761, og det er merknad på mange av dei som er i 1759-1761 at det er lysing og/eller at teksten er utydeleg. Det er ikkje registrert vigsler frå 1762 (eller 1763, som finst på ei eiga side, sjå ovanfor).

 

Ser ein på kyrkjeboka viser det seg at det er få trulovingar/vigsler for desse åra og ingen frå 1762 (bortsett frå den eine trulovinga som du fann). Spørsmålet er då om desse kan vere skjult ein eller annan stad, men for å finne ut dette må ein antagelegvis bla seg gjennom heile kyrkjeboka. Dei er ikkje nemnde her:

Sogn og Fjordane fylke, Sande, Bygstad, Viksdalen (Vik) i Gaular (Indre Holmedal), Ministerialbok nr. A 1 (1755-1785), Notatside
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070227270003
 

Sidan det er mangelfull føring av vigsler burde også trulovingar/lysingar ha vore registrerte for desse åra.

 

Er det OK å blande trulovingar og vigsler i ein og same database, eller bør desse skiljast ut og registrerast i separate databasar?

Link to comment
Share on other sites

57 minutter siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Er det OK å blande trulovingar og vigsler i ein og same database, eller bør desse skiljast ut og registrerast i separate databasar?

Trolovelse, vigsel, lysninger og andre hendelser som er vigsels relaterte skal føres som vigsler. Jf. Kyrre kapitel 4.4. Det eneste som skiller de er hva hendelsedatoen er ført som. Det finnes mange databaser i Digitalarkivet der disse ligger i samme database, men det kan også skilles fra hverandre. Jeg antar det som er mest praktisk. Jeg har enda ikke satt meg inn i hvordan disse er satt sammen i boka, men jeg har forsøkt å konvertere 1987 databasen for vigsel og begravelser til dagens datastruktur, men ikke like gjennomarbeidet som dåpslista.

 

Rekkefølgen på hendelsene er definitivt feil i begge disse filene. For vigselslisten er alle datoene registert som vigsel i den gamle databasen.

Vigsel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xDdc3lVWI_78-uzFIAbVYHr0ribH3YD7ze3yAxLJ4rw/edit#gid=120487770

Begravelser: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PNwJeb8WxFaUmsMdeqTAo1iQ2OqGlHmmkI_CKI0A_YE/edit#gid=1231044191

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 4.1.2020 den 10.37, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Her har du gjort sin svær jobb med å leggje på bilde-ID. Det er likevel verdt å merke seg at det er to sett med bilete, eit gammalt (mikrofilm) og eit nytt (fargar). I mange tilfelle er fargebileta best, men i andre tilfelle er det svart kvitt bileta som er best, det siste gjeld fyrst og fremst område der teksten er godt lesbar. Når fargebileta vert indekserte vil ein kunne hoppe mellom desse variantane, og på den måten få det best mogelege grunnlaget for ein korrektur.

 

På 4.1.2020 den 13.15, Håkon Kolltveit Larsen skrev:

Grunnen til at bildeiden jeg har satt på går til de gamle i svart hvitt er fordi disse er indekserte. Siden man da også kan legge inn det indekserte sidetallet, men jeg ser poenget med bildeid til fargebildene, men vi vet jo fremdeles ikke sikkert hvordan Arkivverket kommer til indeksere disse enda eller når.

 

Jeg gjør oppmerksom på at bilde-IDene til fargebildene er tilgjengelige og permanente, så i den forstand er det fullt mulig å lenke til fargebildene, selv om de ikke er indekserte ennå.

 

Det vil ikke bli noen automatisk hopping mellom mikrofilmbildene og fargebildene; de må legges annethvert med identisk indeksering (noe som er årsaken til at dette vil være en nokså tidkrevende manuell jobb, som jeg ikke har hatt anledning til å prioritere ennå). I den forbindelse vil jeg spørre om dere vil foretrekke hvilket bilde som skal komme først i hvert par, altså om mikrofilmbildet eller fargebildet av oppslag x skal komme først? Det vil ha en praktisk betydning mht. hvilke bilder man kommer til fra innholdssida, samt hvilke bilder man kommer til, når man taster et sidetall i sidetallsfeltet.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.