Jump to content
Arkivverket

Rasmus Andersen Falch f. 1719


Snorre Valen

Recommended Posts

Det har for noen år tilbake vært flere tråder om repslager i Kristiansund Rasmus Andersen Falch og usikkerheten om hans opphav tidligere, bl. a. #7501 og #58158.

 

Rasmus Andreassen Falch etablerte seg i 1740 i Kristiansund, og anla den første (?) reperbanen der. Det er uvisst hvor han kom fra. I følge Einar Thurn-Christensens nedtegnelser i Kristiansund skal han ha vært av den nordenfjeldske Falch-slekten, men det tviler jeg på, det er ikke dokumentert noe annet sted (se diskusjon i tidligere tråder).

 

Jeg har kommet over en oppføring om ham som jeg ikke har sett henvist til tidligere, hos Trondheim byfogd (SAT, Trondheim byfogd, 2/2C/L0007: Pantebok nr. 6, 1746-1761, s. 47) - for øvrig datert få dager etter hans bryllup med Bolette Boyesdatter i februar 1747 (på et tidspunkt han visstnok skal ha bodd med familie i Kristiansund). De to ble viet hjemme, men oppføringen deres ligger i kirkeboka for Domkirken, med henvisning til en ekteskapsbevilling det er vanskelig å finne et eksemplar av.

 

Jeg kommer til å slite en stund med å tyde oppføringen hos byfogden, men om også andre og mer erfarne lesere føler seg kallet kan det hende vi får kastet nytt lys over opphavet hans. Det kan i alle fall tyde på sterke bånd til Trondheim, ut over at hans kone Bollette var herfra.

Edited by Snorre Valen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

Bolette Boyesdotter

mentioned in the record of Rasmus Andersen Fralch
Name: Bolette Boyesdotter
Sex: Female
Husband: Rasmus Andersen Fralch

Other information in the record of Rasmus Andersen Fralch

from Norway Marriages, 1660-1926

Name: Rasmus Andersen Fralch
Event Type: Marriage
Event Date: 13 Feb 1747
Event Place: Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
Event Place (Original): Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
Gender: Male
Spouse's Name: Bolette Boyesdotter
Spouse's Gender: Female

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7TX-56L

 

Venstre side. 

https://media.digitalarkivet.no/view/2329/14728/55

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

22 timer siden, Snorre Valen skrev:

Det har for noen år tilbake vært flere tråder om repslager i Kristiansund Rasmus Andersen Falch og usikkerheten om hans opphav tidligere, bl. a. #7501 og #58158.

 

Rasmus Andreassen Falch etablerte seg i 1740 i Kristiansund, og anla den første (?) reperbanen der. Det er uvisst hvor han kom fra. I følge Einar Thurn-Christensens nedtegnelser i Kristiansund skal han ha vært av den nordenfjeldske Falch-slekten, men det tviler jeg på, det er ikke dokumentert noe annet sted (se diskusjon i tidligere tråder).

 

Jeg har kommet over en oppføring om ham som jeg ikke har sett henvist til tidligere, hos Trondheim byfogd (SAT, Trondheim byfogd, 2/2C/L0007: Pantebok nr. 6, 1746-1761, s. 47) - for øvrig datert få dager etter hans bryllup med Bolette Boyesdatter i februar 1747 (på et tidspunkt han visstnok skal ha bodd med familie i Kristiansund). De to ble viet hjemme, men oppføringen deres ligger i kirkeboka for Domkirken, med henvisning til en ekteskapsbevilling det er vanskelig å finne et eksemplar av.

 

Jeg kommer til å slite en stund med å tyde oppføringen hos byfogden, men om også andre og mer erfarne lesere føler seg kallet kan det hende vi får kastet nytt lys over opphavet hans. Det kan i alle fall tyde på sterke bånd til Trondheim, ut over at hans kone Bollette var herfra.

Jeg tolker det i grove trekk. Rasmus har fullmakt fra moren Dorthea Jensdatter (dat. Christiansø 1 sept 1746) som  er eneste? arving etter sin søster Kiersten sl. Claus Raanæs. Selger gård og grunn (som moren arvet) til Jochum Andersen Jul. Skjøtet dat. 15 feb 1747 og publisert 16 feb.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Erlend E. Mæhlum skrev:

Jeg tolker det i grove trekk. Rasmus har fullmakt fra moren Dorthea Jensdatter (dat. Christiansø 1 sept 1746) som  er eneste? arving etter sin søster Kiersten sl. Claus Raanæs. Selger gård og grunn (som moren arvet) til Jochum Andersen Jul. Skjøtet dat. 15 feb 1747 og publisert 16 feb.

 

Jeg leser også at Dorthea Jensdatter var eneste ("eniste") arving etter sin søster Kiersten.

 

Skiftet etter Claus Raanes ble åpnet 10. mars 1743, hans søsken og enken Kiersten Jensdatter var arvinger. Hennes lagverge var sorenskriver i Strinda Peter Willer.

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim, Skifteprotokoll nr. 13b (1739-1747), Skifteprotokollside, Side 553b-554a
 

Kiersten Jensdatter ble gravlagt 14. mai 1746, 84 år gammel.

Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Døde og begravede 1744-1746, Side 570
 

Edit:

Legger til at Claus Pedersen Raanes var 50 år ved sin død, gravlagt 5. feb. 1743. Jeg stiller spørsmålstegn ved Kiersten sin alder, siden hennes søster hadde en sønn født ca 1719.

Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Døde og begravede 1743, Side 568

 

 

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

14 minutter siden, Grete Singstad skrev:

16. jan. 1718 ble Anders Olssøn og Dorthe Jensdatter gift på Christiansøe i Bornholm amt.

Da er det bare å finne ut om dette paret hadde en sønn Rasmus.

 

Bornholms amt, Christiansøe sogn, 1717-1772

 

9 minutter siden, Grete Singstad skrev:

Rasmus ble døpt i Christiansøe 6. juni 1724.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148843#148843,24601493

 

 

Sønnen Jens ble døpt 2. feb. 1721.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148843#148843,24601477

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg er enig, Grete - jeg tenkte også Claus måtte være fra Rånes i Åfjord, men siden Kierstens oppgitte alder ved begravelse var 84 år, trodde jeg først det måtte være snakk om Claus Knudsson Rånes, f. ca. 1751 - sønn av en tidligere oppsitter ved gården. Men da må for det første aldersforskjellen mellom Kiersten og Dorthea være svært stor, og det må for det andre være to Claus Rånes som bor i Trondheim på samme tid, og ingenting tilsier det.

 

Det er også en Claus Rånes i manntallet for Trondheim 1722, iflg. Trondhjems borgerskap 1680 - 1730 - Utvalgte kilder av Vigerust (red.):

 

Sitat

119 Claus Raanes / til Findmarken / arbejdsM

 

Dette er veldig interessant - denne familien er full av knuter som er vanskelige å finne ut av.

 

Gjengs oppfatning blant mange har vært at Rasmus Andreassen/Andersen Falch - og følgelig Falch-slekta på nordmøre, var knyttet til den nordenfjeldske Falch-slekta fra Tjøtta, jmf. bl. a. Einar Thurn-Christensens samling i Kristiansund. Nå er det stadig mindre som tyder på det.

 

Oppgitt fødselsår for Rasmus Andreassen Falch er 1719, men jeg har kun funnet annenhånds henvisninger til dette fødselsåret, så det kan godt være feil. Det stemmer imidlertid godt overens med kona Boletta Boyesdatter Rivertsen (Tvedt), født i 1716. Vi vet nå at Rasmus med stor sannsynlighet bodde i Trondheim før han slo seg ned i Kristiansund. En annen ledetråd er at Einar Thurn Christensen i sine notater oppgir at Rasmus og Bollettas første barn, sønnen Andreas, døde i april 1750. "Rasmus Falchs søn" oppgis begravet fra Domkirken i Trondheim 15. april 1750:  Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A05 (1729-1761), Døde og begravede 1750. Han er også døpt i domkirken: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Fødte og døpte 1749

 

Jeg tviler derfor også på om Falchs ankomst til Kristiansund kan ha vært i 1740, som det fremgår av boka "Reperbaner og repslageri i Kristiansund" (Egil Husby, 1981). Da stemmer nok snarere 1749, som Jørgen Strand skriver i "Skipet" Vol. 33 nr. 4 (2007).

 

Rogart-navnet, som forplantet seg i denne Falch-slekten etter Rasmus Andreassen Falch og Boletta Boyesdatter, er også interessant. Bolettas far var skipper Boye Rivertsen fra Schleswig, som ble borger i Trondheim i 1710, og moren av Anna Elisabeth Omeier. Anna Elisabeth døde i 1721, og Boye druknet i forlis i 1722. Boletta og søsknene må med andre ord ha vokst opp hos en annen familie. Kan det ha vært hos tanta Else Omeier, og ektemannen Anders Paulsen Rogert i Trondheim? Bolette får seinere en sønn, Christian Rogart Falch, og det er første gang jeg kan se at Rogert-navnet dukker opp i denne familien. Og Bolettes søster Maria Boyesdatter (f. ca. 1713) giftet seg så vidt jeg vet (her har jeg ikke sjekket primærkildene) med byfut i Kristiansund Aage Larsen Birch, og fikk bl. a. sønnen Andreas Rogart Birch (f. 1737).

 

Det er for øvrig en oppføring i panteboka for Trondheim som omhandler Boye Rivertsen og Anders Paulsen Rogert i 1719, som jeg ikke har rukket å se nærmere på ennå: SAT, Trondheim byfogd, 2/2C/L0005: Pantebok nr. 3, 1709-1720, s. 214. Videre er en kontrakt mellom Rivertsen, kona Omeier og svigerinne Else Rogert omtalt iflg. denne transkriberte panteboken, så mye kontakt må det ha vært.

 

Å finne ut hvor Rasmus' mor Dorthea og hennes søster Kiersten kom fra blir neste utfordring, og vil kanskje kunne gi svar på hvor Falch-navnet på Nordmøre egentlig kommer fra. Et mulig spor er jo henvisningen til Christiansø - det er vel Bornholm?

 

Link to comment
Share on other sites

...og mens jeg skrev dette svaret fant du dåpen av Rasmus i Bornholm, Grete! Da kan vi nok avlyse jakten på "det manglende mellomledd" i Falch-slekten som mange har klødd seg i hodet over, og fastslå at det er feil i ETCs notater, det er ikke som antatt noen kobling mellom denne familien, og Falch-slekta nordpå etter Adrian Falkener.

 

Og du har funnet mine 7x-tippoldeforeldre!

Link to comment
Share on other sites

Det er et godt spor, men jeg vil nok vente med å konkludere med at paret på Christiansø er rett, før man får noe mer håndfast - men de virker jo lovende.

Funn i militære kilder viser at konstabel Anders Olsen ble gift på nytt og fikk nytt barnekull. Har ikke funnet navnet Falch tilknyttet til hverken Anders Olsen eller Dorthe Jensdatter så langt.

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 24. mars 1750:

Nr. 5: Konstabel Anders Olsøn, født på Bornholm, 56 ½ år, tjent i 36 år. Ført uten kone og barn.

Nr. 16: Underkonstabel Jens Andersøn, født på Cristiansø, 29 ¾ år, tjent 9 ¼ år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049063

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 26. april 1751:

Nr. 5: Konstabel Anders Olsøn, født på Bornholm, 58 1/4 år, tjent i 37 år. Ført uten kone og barn.

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 30 ¾ år, tjent 10 år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049065

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 30. april 1753:

Nr. 5: Konstabel Anders Olssøn, født på Bornholm, 61 år, tjent i 39 år. Kone og ett barn.

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 32 ¾ år, tjent 12 ¼ år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049068

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 18. april 1754:

Nr. 5: Konstabel Anders Olssøn, født på Bornholm, 61 ¼ år, tjent i 40 år. Kone og to barn.

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 33 år, tjent 13 år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049070

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 23. april 1755:

Nr. 5: Konstabel Anders Olssøn, født på Bornholm, 62 ¼ år, tjent i 41 år. Kone og to barn.

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 34 1/4 år, tjent 14 1/4 år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049072

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 29. mai 1756:

Nr. 5: Konstabel Anders Olssøn, født på Bornholm, 63 ¼ år, tjent i 42 år. Kone og to barn.

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 35 3/4 år, tjent 15 1/4 år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049074

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, mai 1757:

Nr. 5: Konstabel Anders Olssøn, født på Bornholm, 64 ¼ år, tjent i 43 år. Kone og to barn.

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 36 3/4 år, tjent 16 1/4 år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049076

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 24. april 1758:

Nr. 5: Konstabel Anders Olssøn, født på Bornholm, 65 ¼ år, tjent i 44 år. Kone og to barn.

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 37 3/4 år, tjent 17 1/4 år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049078

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 1. mai 1759:

Nr. 5: Konstabel Anders Olssøn, født på Bornholm, 66 ¼ år, tjent i 45 år. Kone og to barn.

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 38 3/4 år, tjent 18 1/4 år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049080

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 14. april 1760:

Nr. 5: Konstabel Anders Olssøn, født på Bornholm, 67 år, tjent i 46 år. Kone og to barn.

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 39 år, tjent i 19 år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049082

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 31. mars 1761:

Nr. 5: Konstabel Anders Olssøn, født på Bornholm, 68 år, tjent i 47 år. Kone og tre barn.

«Sÿge Liste ofver Arteilleriet, No 5 Constabel Anders Olsen, Bröst-Sÿge, og Alderdom.»

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 40 år, tjent i 20 år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049084

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049085

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 10. mai 1762:

Nr. 5: Konstabel Anders Olssøn, født på Bornholm, 69 år, tjent i 48 år. Kone og tre barn. Syk.

«Sÿge Liste ofver Arteilleriet, Nommer  5 Constabel Anders Olsen,Sÿg af Alderdom, og haver en raaden Lunge»

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 41 år, tjent i 21 år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049087

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 6. mai 1763:

Nr. 5: Konstabel Anders Olssøn, født på Bornholm, 70 år, tjent i 49 år. Kone og tre barn. Syk.

«Sÿge Liste for Arteilleriet, N.  5 Constabel Anders Olsen.»

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 42 år, tjent i 22 år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049089

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049090

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 5. mai 1764:

Nr. 5: Konstabel Anders Mogensen, antatt 14. aug. for Anders Olsen, som døde 13. aug.

Nr. 16: Underkonstabel Jens Anderssøn, født på Cristiansø, 43 år, tjent i 23 år, gift, ingen barn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049093

 

Christiansø Fæstning, kommandanten, mønsterrulle, artilleriet, 26. april 1777:

«Jens Andersen, Ved døden afgaaet dn: 10de September»

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19643869#257800,48049115

 

---------------------

Konstabel Anders Olsens kone døde 18. aug. 1748, 70 år gammel, gravlagt 20. aug.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148843#148843,24601559

 

29. juni 1751 ble konstabel Anders Olsen trolovet med Bodil Hansdatter, gift 25. aug. 1751.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148843#148843,24601566

 

23. april 1752 ble datteren Dorthe Kirstine døpt.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148843#148843,24601567

 

13. feb. 1759 ble sønnen Anders hjemmedøpt. Ikke funnet flere barn - ifølge mønstringsrullene burde det være ett barn til.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148843#148843,24601578

 

Konstabel Jens Andersen ble gravlagt 18. sept. 1776, 60 år.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148844#148844,24601645

 

Ane, sal konstabel Jens Andersen ble gravlagt 28. sept. 1777.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=148844#148844,24601649

 

 

Har sett etter arveskifter, men har ikke funnet noe.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Siden vi kom innom Rasmus Andersen Falch i en annen debatt tok jeg en titt på saken igjen. Jeg mener vi har en god kandidat i han som ble døpt på Christiansø 6. juni 1724.

Siste sporet jeg har funnet av Rasmus er i 1742 da han gikk til nattverd med sine foreldre. Han blir borte fra Christiansø – blir ikke gift her og finnes ikke i mønsterrullen som sin far og bror. Derfor kan det være han som dukker opp i Trondheim. Vi vet nå, pga panteboka, at hans mor het Dorthea Jensdatter, og jeg har så langt ikke funnet noen annen Dorthea gift med en Anders/Andreas som passer. At fullmakten fra henne er underskrevet på Christiansø 1. sept. 1746 behøver jo ikke bety at Rasmus ble født her, men funnene så langt passer godt sammen.

Jeg har en formening om hvem Andreas/Anders Olsen var, men det hjelper ikke stort her. Veien videre er kanskje å finne mer om søstrene Kirsten og Dorthea Jensdøtre. Vi vet at Rasmus Falchs moster Kirsten Jensdatter bodde i Trondheim og var gift med Claus Pedersen Raanes. I skiftet etter mannen har hun ingen mannlige slektninger som verge, noe som må bety at hun var innflytter. Så hvordan havnet hun i Trondheim og hvor kom hun fra, kan vi finne mer om henne? Og kan vi finne mer informasjon om Rasmus Andersens halvsøsken? Dorthe Kirstine(!) født 1752 og Anders født 1759 på Christiansø.

 

Christiansø Sogn, Enesteministerialbog, 1739-1750, s. 64

 

Rasmus.png.db8c1c8ed9c03c56949fff36d171a496.png

«Under=Constabel Andreas Olsen med Kone og Sön Rasmus»

 

Edited by Grete Singstad
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Veldig stas at du er med og se videre på dette, Grete! Denne Rasmus' opphav er jo p.t. noe av et "slektsvirus".

Link to comment
Share on other sites

For å finne ut mer om Kirsten og Dorthea Jensdøtre kunne det også vært nyttig å få rede på hvordan Rånes-brødrene Niels og Claus Pedersen Rånes (sistnevnte gift med Rasmus’ tante Dorthea) har oppnådd borgerskap i Trondheim. De vokste begge opp på Rånes i Åfjord, hos faren Per som «sto seg som bønder flest» (Åfjord og Jøssunds gårdshistorie bind 1, s. 366).

 

I manntallet for 1722 står det om Claus:

 

Claus Raanes / til Findmarken / arbejdsM.

 

Jeg synes det ser ut som om Rasmus er nevnt i skiftet etter Claus i 1743 (se midt på side 554b: https://media.digitalarkivet.no/view/25091/135).

 

Både Claus og Niels har hatt eiendom i byen, og vært naboer i Vår Frues sogns fjerde kvarter:

 

 

SKJØTE 13. 2.1721 Trondhjem Pantebok 4, 35b
TIL :T1:Monsr. :F1:Niels :P1:Pedersen :E1:Raanes FRA :T2:sersjant

:F1:Rasmus :P1:Jansen PÅ :T1:"min vaanegaard

Brygge Plads".
1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse

  Vor Frues sogn  4.de kvarter

Omgivelser:

:T1:Eiendommen ligger "till dend lille veite Sandgade".
Tidligere referanse(r):

og grund med hosliggende

Pris: 153rd

bagen ved dend gl:

:T1:Skjøte til selger fra :F1:Jens :P1:Jensen :E1:Kipper, :T3:datert

22.11.1719.

Andre opplysninger:

Målangivelse: "af Øster i Væster 21 3/4 a: af Noor i Søer 16 3/4 a:, Brygge

Pladtsen er 15 3/4 a:, alt efter de forige Skiøder eller adkomstbrefvers

formeld".

Andre Impliserte:

:T1:Vitner: :F1:Niels :P1:Frandsen :T3:og :F2:Niels :E2:Boenes. Dok nr: 84 Registrert av: H. J. Jensen

 

 

OBLIGASJON 31. 1.1727 Trondhjem Pantebok 4, 244a
TIL :T1:rådstueskriver Sr. :F1:Jens :E1:Hveding FRA :F1:Claus

:P1:Pedersen
:E1:Raanes PÅ :T1:30rd MED :T1:pant i selgers "vaaneggaard og grund".

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Vor Frues sogn

Naboer:
:T1:Eiendommen ligger ""Imellem Encken :F1:Tore :E1:Søremmens :T3:paa

dend
ene Side og min broder :F2:Niels :E2:Raanes :T5:paa dend anden Side".

Tidligere referanse(r):
:T1:"Lefveres tillige med denne obligation mit Skiøde og Adkomstbref :T2:paa bemelte Vaanegaard og grund Af dato Trundhiem dend 17 Maij

1718".

Andre Impliserte:

:T1:Vitterlighetsvitne: :T2:Selgers bror :F1:Niels :P1:Pedersen :E1:Raanes
Dok nr: 802 Registrert av: H. J. Jensen

 

 

Niels Pedersen Raanes var gift med Marichen Paasche, og hadde sønnen Johan Raanes. Dette er den samme eiendommen som beskrevet over, og i så fall er både Niels’ eiendom og Claus’ eiendom (som Rasmus Falch selger på vegne av sin mor og tante) i Strandgaden:

 

 

OBLIGASJON 13. 6.1746 Trondhjem Pantebok 6, 33
TIL :T1:"Commerce-Raad" :F1:Laurids :E1:Brun FRA :F1:Marichen

:E1:Paasche
:T3:salig :F2:Niels :E2:Raanes PÅ :T1:200 rd MED :T1:pant i hennes "eiende og iboende vaanehuse og Bryggeplads" samt 3 :T2:jernovner.

1. eiendom:  Grunn med påstående bebyggelse

  4.de kvarter

Eiendommens geografi, gate / plass etc. : :O1:Strandgaden

Naboer:
:T1:Madame :E1:Olegaard :T3:salig :F2:Thore :E2:Jeremmens :T5:og Sr. :F1:Gunder :P1:Rudesens :T3:gård og grunn.

Andre Impliserte:
:T1:Vitterlighetsvitner: :T2:Hennes sønn :F1:Johan :E1:Raanæss, :F2:Aage :E2:Buich :T5:og :F1:Peter :E1:Willer.

Dok nr: 44 Registrert av: B. Gundersen

 

 

SKJØTE 26. 6.1755 Trondhjem Pantebok 6, 335b
TIL :F1:Joen :P1:Arntsen :E1:Steen FRA :F1:Marichen :E1:Paasche :T3:sl. :F2:Niels :E2:Raaness PÅ :T1:hans iboende gård og grunn med hosliggende brygge og dens grunn.

1. eiendom: Grunn med påstående bebyggelse Pris: 580 rd Vor Frues sogn 4.de kvarter

Eiendommens geografi, gate / plass etc. :
:O1:Eiendommen ligger "till en lille veite baen ved den gamle Sand gade paa den :O2:eene side, og ud til gaden mod Søen beent over for ommeldte min Søe-brygge :N2:(forts.) paa den nedre side".

Tidligere referanse(r):
:T1:To adkomstbrev eller skjøter følger med til kjøperen, nemlig:

:F1:Jens
:P1:Jensen :E1:Kippers :T3:skjøte av 22. november 1719 til sersjant :F2:Rasmus :P2:Jensen, :T5:og dennes skjøte til selgerskens avdøde mann :F1:Niels :E1:Raaness :T3:den 13. februar 1721, og etter hennes manns

død
kjøpte hun selv samme gård :T4:den 6. mai 1741.

Andre opplysninger:
Mål: "Af øster i væster 21 3/4 alen, af nord i søer 16 3/4 alen, brygge Pladsen 15 3/4 alen".

Andre Impliserte:
:T1:Underskrevet av :F1:H. :E1:Holtermand :T3:og :F2:S. :P2:Stephensen.

Dok nr: 2059 Registrert av: B. Gundersen

 

 

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Snorre Valen skrev:

For å finne ut mer om Kirsten og Dorthea Jensdøtre kunne det også vært nyttig å få rede på hvordan Rånes-brødrene Niels og Claus Pedersen Rånes (sistnevnte gift med Rasmus’ tante Dorthea) har oppnådd borgerskap i Trondheim. De vokste begge opp på Rånes i Åfjord, hos faren Per som «sto seg som bønder flest» (Åfjord og Jøssunds gårdshistorie bind 1, s. 366).

 

I manntallet for 1722 står det om Claus:

 

Claus Raanes / til Findmarken / arbejdsM.

 

Nils Pedersen Raanes var også i Finnmark på samme tid, så brødrene var trolig sammen om handelen i Finnmark.

Nils Raanes giftet seg godt, så han var nok ingen vanlig bondesønn. Kona Marichen var datter av Danquart Paasche og Alhed Barner, og trolig født i Halden der faren var borger og handelsmann. Hun hadde bl.a. en bror, Henrik (1692-1775), som var tollinspektør i Kristiansund og gift med Anne Christophersdatter Mühlenphort. De tilhørte mao eliten i byen. Marichen havnet på disse trakter fordi hun som ung kom til sin morbror Joachim Barner i Bjugn.

Marichen Paasche ble gravlagt 5. nov. 1771 i Skjerstad, yngstesønnen Danquart var prest her.

 

Det ble skiftet etter Nils Raanes i 1739. I skiftet er nevnt følgende barn (her nevnt etter alder):

 1. Jochum 25 år
 2. Giert 23 år
 3. Ahlet Dorethea 22 år
 4. Ingebor Anna 20 år
 5. Marichen 18 år
 6. Lydia 15 år
 7. Danquart 10 år

Flere av barna endte i Kristiansund, hvor altså morbroren Henrik Paasche også holdt til:

-Ahled gift med Ulrik Fredrik Fien Paasche, som var bl.a. handelsmann og konsumpsjon-skriver i byen.

-Ingeborg Anna døde her ugift i 1806

-Marichen ble gift med kateket og klokker Wilhelm Lind

-I tillegg var også Lydia en kort periode i Kristiansund (eldste datter Stinchen Morsing ble døpt der 1750). Lydia ble gift med Paul Christian Schioldager (de var svigerforeldrene til Eidsvollsmannen Christoffer Friman Ohmsen).

 

Det kan jo være at alle disse forbindelsene gjorde at Rasmus Falch og Boletta Hybertsdatter Boye flyttet til Kristiansund, selv om vi ikke finner noen av dem som faddere for «Christian Rogarth» Falch, da han ble døpt 24. januar. 1752.

Hans faddere var:

Hans Thommesen, Fridrich Echoff, Jacob Boel Møller, Lars Bues kjæreste Barbra Maria Aschanius og Anna Elisabeth Mechelborg for Madame Nissen.

Edited by Grete Singstad
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 29.2.2020 den 12.11, Snorre Valen skrev:

Vi vet nå at Rasmus med stor sannsynlighet bodde i Trondheim før han slo seg ned i Kristiansund. En annen ledetråd er at Einar Thurn Christensen i sine notater oppgir at Rasmus og Bollettas første barn, sønnen Andreas, døde i april 1750. "Rasmus Falchs søn" oppgis begravet fra Domkirken i Trondheim 15. april 1750:  Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A05 (1729-1761), Døde og begravede 1750. Han er også døpt i domkirken: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Fødte og døpte 1749

 

 

For ordens skyld tar jeg med Andreas, døpt 24. feb. 1749, sine faddere:

Mad. Hornemand, Abel Claus: Kielstrups, Mathias Schöe, Christopher Grönbech.

Abel bør være en skrivefeil for Else = Else Boyesdatter, som nettopp var gift med presten Claus Kielstrup. Hun var mao fadder for sin søstersønn.

 

Edited by Grete Singstad
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk Grete! Bolette og Rasmus hadde enda flere forbindelser i Kristiansund: Bolettes barndomsnabo (og senere forlover) Boye Peter Tvedt ble overtoller der. Og Rasmus var involvert med Mühlenphort-familien på flere sett: Det var den familien som hjalp ham med å få etablert reperbanen i byen (jmf. Kristiansunds historie).

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Hei dere i tråden her!

 

Har fulgt denne Falk/Falch familien i ulike forum og kilder. Kan jeg spørre om noen av dere har funnet en Peter/Peder Falk f. ca 1800-1820? Han skal ha fått en sønn Christian/Kristian Falk f. ca 1841. Dette kan ikke være skipsfører Christian August Falk f. 26/6-1842 da han dør plutselig i London 31/10-1905 og var gift med Johanne Rodin f. 1846, og Christian jeg søker dør 20 aug 1908 i Burton, Dorset, England. Gift der 13/6-1868 med Elizabeth Biggs, død 1904. Han har oppført Kristiansund som hjemsted (alt. uthavn) i engelske dokumenter, men i Kristiansund finnes han ikke. Ikke finner jeg faren Peter/Peder Falk heller. Noen som har noen ideer her? Det er mange slektstrær som har fulgt feil Christian Falk fra England til Norge, altså den familien dere har. Her i Norge er den Christian jeg søker og hans norske familie søkk vekk. Kanskje det var meningen da han forlot Norge med båt ca 1860-1868? Han hadde en broket tid som politimann i England. Alle tips mottas med stor takk. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.