Jump to content
Arkivverket

Skifte etter Herman Andreas Ellingsen (1824-1886)


Eli Reinholdtsen

Recommended Posts

https://media.digitalarkivet.no/view/57572/137

Jeg prøver å oversette dette men har noen huller... er det noen som ser hva det står der jeg ikke kan lese det?

 

Aar 1889 den 20 juli blir skifte… sat paa sorenskriverkontoret betjent av skifteforvalteren i nærvær af undertegnede videre. Hvor da! foretage boet efter strandsidder Herman Andreas Jenssen Prestø af Alstahaug.

Administrator fremlagde:

1 skrivelse af 30/4/86 fra Klaus Reinholdtsen, der ifølge lendsmandens attest og gift med afdødes arveberettigede søster Else Jensdatter hvilken

skriveles avdødes bo begjæres behandlet af skifteretten.

2 Tvende pre?? der legitimerer de i …oppgivne arvinger Else Jensdatter og Ane Andersdatters arveret i boet.3 presteattest for at Jakob Kristoffersen Sørvaag gift med ovennevne Ane Andersdatter … fremlagte indtages.

Videre fremlagdes kontrabogens 1293 med Alstahaug Sparebank hvoraf under 15 juli ..utaget restbeløbet der med rent… gjorde 321.90 , medens der… under 2 marts 1886 ..taget 29.62 der er af skifte…teren… til sygehuset i følge kvitteret regning.

Videre opplyste administrator at han kan af boets .. fremlagte kontrabok med Bergen Sparebank under 20 januar siste havde uttaget kr 2088.89 og tidligere de ? ? ? renter fra samme bank Kr 72.00 til sammen r 2050,87 ?

Deretter framlagdes skatteseddel vedkommende boet for 1887 stort kroner 11.34 hvilket beløp av skifteforvalteren er betalt. Under henvisning til forhandlingene i siste skiftesamling 10 mars pag 178 fremlagde administrator skrivelse av 1 juli fra boets… inkassator lendsmand med 2 skrivelse fra boets debitorer samt den til husmandens… fra Jens Larsen Prestø. Det framlagte indtages.

Som følger av de i lendsmandens skrivelse underholdte opplysninger og for at paalydende boets … hvorav der fra boets vedkommende… det var ytret ønske fandt administrator det hensiktsmessig at stadfæste den av lendsmandens i skrivelsens antydede ordning.

I henhold hertil vil derfor boets ?? af Ole Jakobsen Prestø stor 70 Kr samt dels for--- på Vilhelm Jensen etter hans egen kjendelse kun er 12 kriner at… arvingene.

Etter lendsmandens meddelelse … om reultatet av den undersøgelse ang.. Jens Larsen fordring i boet stor 180.92… at anerkjed? med dette beløp.

Det av lendsmanden foreslått salær for sin befatning med boet findes at kunde tilståes ham.

Da intet længer stiller sig … for boets opptagelse …samme opptaget.

Edited by Eli Reinholdtsen
Link to comment
Share on other sites

Jeg har rettet skrivefeil og kommafeil:

 

Aar 1889 den 20 juli blir skifteret sat paa sorenskriverkontoret betjent av Skifteforvalteren i overvær af undertegnede vidner. Hvor da! foretoges boet efter strandsidder Herman Andreas Jenssen Præstø af Alstahaug.

Administrator fremlagde:
1 skrivelse af 30/4/86 fra Klaus Reinholsen, der ifølge lendsmandens attest er gift med afdødes arveberettigede søster Else Jensdatter, hvilken
skriveles avdødes bo begjæres behandlet af skifteretten.
2 Tvende presteattester, der legitimerer de i registreringen opgivne  arvinger Else Jensdatter og Ane Andersdatters arveret i boet. 3 presteattest for at Jakob Kristoffersen Ørevaag er gift med ovennævnte Ane Andersdatter. Det fremlagte fremlagte indtages.
Videre fremlagdes kontrabogens 1293 med Alstahaug sparebank, hvoraf under 15 juli sidstl. er udtaget restbeløbet, der med renter udgjorde 321.90 , medens der tidligere under 2 marts 1886 er udtaget 29.62 der er af skifteforvalteren er udbetalt til sygehuset i følge kvitteret regning.
Videre opplyste administrator at han kan af boets tidligere fremlagte kontrabok med Bergen Sparebank under 20 januar sidstl. havde udtaget kr 2088.89 og tidligere i indeværende aar faaet tilsendt som renter fra samme bank Kr 72.00 til sammen Kr. 2160,87.
Derefter fremlagdes skatteseddel vedkommende boet for 1887 stort Kr. 11.34 hvilket beløb av skifteforvalteren er betalt. Under henvisning til forhandlingerne i siste skiftesamling 10 mars pag 178 fremlagde administrator skrivelse av 1 juli fra boets inkassator lendsmand med 2 skrivelser fra boets debitorer samt den lensmanden til næremere undersøgelse overgivne fordring fra Jens Larsen Prestø med bilag. Det fremlagte indtages.
Som følge av de i lensmandens skrivelse indeholdte opplysninger og for at paaskynde boets slutning,  hvorom der fra boets vedkommende var ytret ønske, fandt administrator det hensiktsmæssigt at stadfæste den av lendsmandens i skrivelsen antydede ordning.
I henhold hertil vil derfor boets ?? af Restfordring paa Ole Jakobsen Præstø stor 70 Kr samt dets fordring paa Vilhelm Jensen, der efter hans egen erkjendelse kun er 12 Kroner blive at udlægge arvingerne.
Efter lensmandens meddelelse om resultatet av sin undersøgelse angaaende Jens Larsens fordring i boet stort 180.92 at kunne anerkjendes med dette beløb.
Det av lensmanden foreslaaede salær 15 Kr. for sin befatning med boet findes at kunne tilstaaes ham.
Da intet længer stillæde sig hindrende for boets opptagelse, blev samme herved optaget.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ojoj Tusen Takk Else! Veldig artig med denne Ane Andersdatter som jeg ikke visste om!

 

Edited by Eli Reinholdtsen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.