Jump to content
Arkivverket

Jacob Andersen Klokkers mor


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

I Georg Hanssens Familjer i Ström 1500-1820 er Jakob Klokker/Jakob Andersen Kulstads mor oppgitt som Karin Eriksdotter som stammer fra Jämtland (Familj 388, s. 176). Jeg har tenkt dette var riktig, for i skiftet etter Jakobs far Anders i 1712 er Karin Eriksdotter nevnt som hans enke. Men i denne rettsaken fra 1718 leser jeg:

"Jacob Andersen Klocker haver eftter Lovlig Varssel for rætten 

Ladet fremkalde Niels Michelsen Kuldstad for dend udexeqvere:

de Kopschatt og Consumption paa hans Sal: faders Veigne for

Aar 1711. Same Kopskatt beviiser Citanten med Fogdens og

exeqverernis qviteringer at have betalt med Sex Rdr 3 mark hvor 

af hans stifmoder bør betale halvparten Tre Rdr j ort

som hindes mand Niels Michelsen nu tilfindes at betale 

eftter som hand ej kan beviise same penger at have betalt

nu hand var nærværende for Rætten.."

 

Slik jeg tolker dette må det være Karin som er Jakobs stemor og som nå er gift med Nils Mikkelsen. Tolker jeg feil? Er det noen som har sett på dette før? Hva skriver du om Jakobs mor i neste bygdebok @Knut Skorpen?

 

I skiftet til Anders står det "Jmellum hans qvinde Karen Eriksdatt: paa dend ene og dend sl: mands børn /.../ paa dend anden side." Mao. er det ikke sagt at de er hennes barn. Den Nils Mikkelsen Kulstad jeg har, er født ca 1699, og vil derfor bare være ca. 19 år i 1718. Karin er oppgitt f. ca 1655 hos Georg Hanssen, men det er neppe noe annen grunn for det enn at hun må være født så tidlig for å være mor til Anders' barn. Jeg finner ikke noe ekteskap eller forlovelse for Nils og Karin. 

Edited by Baard Vidar Pettersen
Noen småfeil
Link to comment
Share on other sites

Jeg deltar vel mest i diskusjonen fordi jeg er generisk interessert i Vefsen - man vet aldri når man kommer over en ny brikke i puslespillet. Jeg tror ikke det finnes noen annen tolkning enn at Anders Jacobsens enke Karen/Karin Erichsdatter giftet seg med en Niels Michelsen, og at hun var stemor til  Jacob Andersen sønn av Anders Jacobsen. Det som eventuelt kunne trekkes i tvil var hvilken Niels Michelsen som giftet seg med enken.

 

Niels Michelsen Kulstad gift med Karen/Karin Erichdatter  burde ha blitt født før 1700 og derfor stå oppført i mantallet av 1701 dersom han kom fra stedet.

 

Mantallet i 1701 hadde 2 Niels Michelsen på Kulstad, begge født 1699 https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000662787

Det er mulig at det fantes flere Niels Michelsen på Kulstad rundt 1712, og at minst en av dem var født før 1699. I 1692 giftet Magnild Nielsdatter Kulstad seg med Michel Tørres https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002282563 De kan ha rukket å få en sønn nummer 2 før 1699 (antagelse: første sønn oppkalt etter farfar, andre etter morfar), og det står ikke hvor de bosatte seg.

 

Ekstraskatten i  1711 hadde 5 oppsittere på Kulstad https://www.digitalarkivet.no/view/124/pt00000000172889

Olle Sjursen

Jacob Andersen

Oppsitter Michel Nielsen

Johannes Andersen

Hans Aars

men sønner er ikke nevnt.

 

Det må nesten være oppsitteren Michel Nielsen som det er skifte etter i 1714 https://media.digitalarkivet.no/view/77805/1863 https://www.digitalarkivet.no/sk20090220630274 Det ser ut til at den eldste sønnen hans het Niels og var i live da. Michels dødsfall i kirkeboken https://media.digitalarkivet.no/view/16537/51409/22

 

Hvis enken etter Anders Jacobsen ble boende på Kulstad ville vel en ny ektemann som het Niels Michecksen også bli kalt Niels Michesen Kulstad hvis de bosatte seg der, uansett hvor han kom fra. 

Hvis han var lokal burde denne Niels Michelsen finnes i tellingen av 1701. Jeg fikk 18 treff for Niels Michelsen på hele Helgeland i denne tellingen, men noen av dem ser ut til å være oppført flere ganger. Dessuten var det fere som nok var i eldste laget til å gå på frierføtter.

 

En Niels Michelsen Katugelhoug på 16, sønn av Michel Larsen, og en Niels Michelsen Turmoe på 30, sønn av Michel Joens. kunne også tenkes å være på ekteskapsmarkedet ca 1712-1718, hvis de ikke er sjekket ut. Og hvis de som var 2 år i tellingen var aktuelle, er det vel også minst én som var 3 år.

 

Occhams razor peker nok i retning Niels sønn av Michel Nielsen, ut fra at denne Niels hadde tilknytning til stede og muligens kunne ha bruk for å kjøpe ut søskenene i 1714. Men hvis de giftet seg etter skiftet i 1712 burde bryllupet stå i ministerialboken. Her er det en Dispons i 1714 https://media.digitalarkivet.no/view/16537/51409/25 med Niels Michesen Kulstad og Karen Erichsdatter. Seve bryllupet har jeg ikke funnet, men ut fra rettegangsmaterialet ble de altså gift.

Jeg har ingen formening om Karen/Karin Erichsdatters alder ved bryllupet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Inger Hohler skrev:

Her er det en Dispons i 1714 https://media.digitalarkivet.no/view/16537/51409/25 med Niels Michesen Kulstad og Karen Erichsdatter. Seve bryllupet har jeg ikke funnet, men ut fra rettegangsmaterialet ble de altså gift.

Takk Inger! Jeg hadde ikke ventet å finne forlovelsen så tidlig, både med tanke på alderen til de to mistenkte Nils Mikkelsene og siden jeg regnet med at rettsaken var like etter bryllupet. 

 

Ved et avgrenset søk finner jeg 7 Nils Mikkelsen i Vefsn. 

https://www.digitalarkivet.no/search/64/38463?fornavn=ni*&etternavn=mic*|mik*&stilling_stand=&kjonn=&rolle=&alder=&oppholdssted=&gard=&konstruert_adresse=&sokn=&prgjeld=&skipreide=wef*&fodestad=&fogderi=&merknader=

 

Nils Mikkelsen Tverå er gammel, og blir enkemann 1714, dør selv på Tverå 1715.

Nils Mikkelsen Turmo er i aktuell alder, men gifter seg med Marit Isaksen og får barn med henne fra ca 1707.

Nils Mikkelsen Aanes er 79 år og neppe aktuell, uten at jeg har gjort noe forsøk på å eliminere ham. 

 

Da sitter vi igjen med 4 kandidater, men siden han er oppgitt med Kulstad som adresse under forlovelsen, burde han bo der før han giftet seg. Ut fra det er de to født ca 1699 mest aktuell. Men de blir fryktelig unge som gift da, om denne alderen er riktig. 

 

Nils Mikkelsen Kulstad, sønn av Mikkel Nilsen, gifter seg i 1725 med Anne Nilsdatter. De får minst to barn sammen. Han blir husmann ved Kulstadsjøen, og dør en gang mellom FT1769 og konas død 1768.

 

Nils Mikkelsen Kulstad, sønn av Mikkel Larsen, gifter seg med Berit Pålsdatter i 1744, og dør som husmann på Kulstad i 1746 uten livsarvinger. Jeg finner ikke gravfestelsen, så jeg har ingen andre holdepunkter til alderen hans enn MT1701.

 

Begge har Jakob Klokker som forlover når de gifter seg (på nytt?), så det gir ikke noen hjelp. Men Mikkel Nilsens Nils er sønn av Randi Gabrielsen. Randi var svigerinne til Daniel Pedersen Laksforsen, som var søskenbarn til Karen Eriksdatter. Den ene forloveren til Karen og Nils er Jon Hansen Andås. Han er av bygdeboka oppgitt som en mulig brorsønn av Randi, altså Nils' søskenbarn. 

 

Jeg holder altså en knapp på Mikkel Nilsens Nils, men han skulle da være ca 15 år i 1714 om FT1701 er riktig. I FT 1769 er han oppgitt født ca. 1691 (78 år). Samme folketelling har lagt ca 6 år på broren Gabriels alder. Så Nils kan nesten ikke ha vært mer enn 16-17 år ved forlovelsen. Var det innafor? 

 

(Nils Mikkelsen Kattuglhaugen har jeg forøvrig ingenting på.)

 

Link to comment
Share on other sites

Når du sier det... dette er 1700-tallet. Hadde det vært på 1800-tallet hadde det vært mer sannsynlig. Så vidt jeg vet var det Christian V's norske lov som gjalt i 1714.

Quote

Trolovelse skal ikke holdis, som skeer i Drukkenskab, eller i nogens umyndige Aar, som agtis i Mands Person under tyve fulde Aar, og i Qvindis Person under sexten fulde Aar; Ej heller om een er ikke ved sin rette Fornuft og Forstand

https://www.hf.uio.no/iakh/tjenester/kunnskap/samlinger/tingbok/kilder/chr5web/chr5_03_18.html
 

Så 16-17 år ved forlovelsen høres vel tidlig ut. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Se der ja. Jeg kan ikke med min beste vilje få Mikkel Nilsen Kulstads Nils til å bli tyve år i 1714. Karin Eriksdatter, kan jeg som sagt ikke se skal være født så tidlig som nevnt hos Georg Hanssen om hun ikke er mor til Anders' barn, men hun bør være født før 1670. Det betyr at hun var minst 44 år ved trolovelsen med en i beste fall 17-åring. Det skurrer litt. 

 

På den annen side er det så langt ingenting i veien for at Nils Mikkelsen Kattuglhaugen tjente ved Kulstad i 1714.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror i hvert fall det er samme mann som dør samme år. I skiftet er datteren kalt Marit, men på slutten står det at Svend Mikkelsen er formynder, og han dør i 1737, der onkelbarnet heter Karen. https://media.digitalarkivet.no/view/24841/9.

 

Jeg finner ikke Svend i MT1701. Muligens er de begge født etter 1701? 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det kan se ut som om vedkommende som skrev skiftet har repetert enkens fornavn da han skrev om dattern. Alder på Kari Nielsdatter nevnt i Svend Mikkelsens skifte stemmer med fødselen, så da var denne Niels Michelsen i alle fall gift med Marit i 1720.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Men i skiftet til Svend er det oppgitt 3 halvbrødre som alle heter Mikkelsen og som bor andre steder på Helgeland, så det er ikke sikkert våre brødre kommer fra Vefsn opprinnelig. 

Lars Mikkelsen, Solfjellsjøen på Dønna. Anders Mikkelsen på husmannsplassen ved Brasøya, og Ole Mikkelsen, Mastervik i Rana. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Og broren Swend er tydeligvis dreng i Brevika på Fustvatnet (Storvika). https://media.digitalarkivet.no/view/38463/82.

Det kan se ut som om det er Nils Mikkelsen Kattuglhaugen som ender på Åkvika og dør 1721 da. Han kan selvfølgelig ha rukket å være dreng på Kulstad 1714 og giftet seg med Karin der. Dersom Nils er nylig enkemann etter Karin, gir det mening at han kaller sitt første (og eneste) barn Karin.

 

Det er i alle fall mer troverdig enn at en av 15-17-åringene skulle være ektemannen. 

 

Link to comment
Share on other sites

På 21.5.2020 den 0.41, Baard Vidar Pettersen skrev:

Hva skriver du om Jakobs mor i neste bygdebok @Knut Skorpen?

I manuset eg har lese korrektur på, har eg plassert Jakob Andersson  (ca. 1675-1752) som tredje barn i familien til  "Anders Jakobsson (ca. 1637-s. 1712), son til tidlegare brukar. Gift med Karen Eriksdtr, dotter til Seborg Jørgensdtr og Erik Pålson, Jamtland."

 

Eg vil forsøkje å få inn ein fotnote som viser til denne rettsaka som gir grunn til usikkerheit når det gjeld kven av barna Karen var mor til. Det KAN hende skrivaren har forveksla stefar og stemor eller uttrykt seg klønete, men i utgangspunktet må vi rekne med at Karen var stemor til Jakob. Slik eg forstår kjeldene ... [PS: Ut frå Georg Hansson si bok er Karen i yngste laget til å ha vore mor til alle klokkarbarna. ]

 

Når det gjeld Karens andre ektemann, Nils Mikkjelsson, har vi plassert han som son ti Mikkjel Larsson på Kattuglhaugen.

Edited by Knut Skorpen
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Da er vi omtrent enige da 😉 Skiftet etter Anders underbygger vel også at barna helt eller delvis har en annen mor, ettersom det står hans barn og ikke deres. Slik jeg leser opplysningene i Georg Hanssens bok er Karins fødsel anslått så tidlig som mulig, siden hun skulle være mor til Anders' barn. Uten å ha ettergått noen av kildene hans, ser det ut til at alder på yngste bror Göran, født ca 1665 kan være kildebelagt, ettersom han har en dødsdato. Faren Erik skal være død ca 1670, og betaler skatt først 1659 etter tidligere å ha vært soldat. Det er vel mer trolig at Karin er født mellom 1660 og 1670, og som du sier for ung til å være mor til alle barna. I hvert fall for ung til tre eldste barna, så jeg tror helst skriveren skrev riktig når han kalte henne Jakobs stemor. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dersom barna hadde forskjellige foreldre burde vel dette vært angitt i eldste bror Lars skifte? https://media.digitalarkivet.no/view/24843/50 Dersom noen var helsøsken og noen halvsøsken skulle de vel ha forskjellige arveparter? Med mindre Lars var halvbror til alle sammen, siden han er en del eldre enn de alle?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.