Jump to content
Arkivverket
Fredrik

Innsyn i høyesterettsavgjørelser

Recommended Posts

Fredrik

Hei,

 

I opplysninger fra domstolene fremgår det at de automatisk oversender sitt arkiv til Riksarkivet. Høyesterett har videre opplyst at deres digitale arkiv strekker seg tilbake til ca. 1999.

 

Hvordan går jeg frem for å få tilgang til dette arkivet? (dere svarer ikke på e-post og det er ikke mulig å be om innsyn via tjenester - eneste valg er "Oppfølging av innsendt sak")

 

Vennlig hilsen

Fredrik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Olav Holvik

Hei Fredrik,
 

På grunn av koronapandemien er dessverre tjenestetilbudet til Arkivverket noe redusert nå om dagen. Vi håper å være tilbake i normalt gjenge snart, men inntil videre er det dessverre hjemmkontor og redusert tilgjengelighet som gjelder. Mer informasjon finner du her: https://www.arkivverket.no/om-oss/viktig-informasjon-i-forbindelse-med-koronapandemien
 

På https://www.arkivportalen.no/ finner du for øvrig oversikt over avlevert arkivmateriale. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnitaRiise (Statsarkivet Bergen)

Men på den andre sida har vi ikkje fått noko digital avlevering frå Høgsterett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fredrik
6 minutter siden, AnitaRiise (Statsarkivet Bergen) skrev:

Men på den andre sida har vi ikkje fått noko digital avlevering frå Høgsterett.

 

Har dere fått digital avlevering av Domstoladministrasjonen da? (tingretter og lagmannsretter)

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnitaRiise (Statsarkivet Bergen)

Arkivportalen.no skal være oppdatert på hva vi har fått inn av digitale arkiver. Men en del av disse avleveringene er deponert og ikke avlevert, slik at det uansett er avleveringsinstitusjonen som håndterer forespørsler. Så du kan nok med fordel henvende deg til domstolene i første omgang.

 

En annen ting: Vi ber alle brukere om å ha både for- og etternavn med i visningsnavnet sitt. Bruksanvisning for hvordan forandre visningsnavn:

https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fredrik
2 timer siden, AnitaRiise (Statsarkivet Bergen) skrev:

En annen ting: Vi ber alle brukere om å ha både for- og etternavn med i visningsnavnet sitt. Bruksanvisning for hvordan forandre visningsnavn:

https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name

 

Arkivverkets personvernerklæring krever registrering av navn for å delta i forumet, fordi dere vil vite hvem brukerne er. Du følger opp det samme.

 

Noen forhold dere bør være klar over:

 

Navn er en personopplysning, jf. Personvernforordningen artikkel 4 (1).
 

Det må foreligge behandlingsgrunnlag for behandle personopplysninger, jf. Personvernforordningen artikkel 6 (1).
 

Krav om navneopplysning for å delta i forumet tilfredsstiller ingen av vilkårene for behandlingsgrunnlag. Kravet er ulovlig og deres Personvernerklæing strider mot norsk lov.

 

I Europarådets erklæring om kommunikasjonsfrihet på nett står det i Prinsipp 7 om anonymitet:
 

«For å sikre vern mot direktekoblet overvåking og for å fremme friheten til å uttrykke informasjon og ideer bør medlemsstatene respektere Internett-brukernes ønske om å ikke avsløre sin identitet.»

 

Veilederen til Offentleglova punkt 4.2 andre avsnitt angir dessuten:
 

«Det er ikkje eit vilkår for å krevje innsyn at ein oppgir namnet sitt når ein framset kravet, og det er såleis høve til å krevje innsyn anonymt. Ein treng ikkje gi fleire opplysningar enn dei som er naudsynte for å gjennomføre innsynsretten, slik som til dømes ei e-postadresse dersom ein ynskjer å få elektronisk kopi av dokumenta, eller eit faksnummer om ein ynskjer papirkopiar og forvaltningsorganet har telefaks.»
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
AnitaRiise (Statsarkivet Bergen)

Siden det å delta i forumet er frivillig, inngår brukerne våre en avtale ved å lage seg en bruker. Dermed har vi behandlingsgrunnlag etter personvernforordningens art. 6 nr. 1 bokstav b. Videre har vi et ansvar for at alle opptrer etter retningslinjene vi har satt opp for forumet slik at det er saklige og gode diskusjoner som føres der og vi har mulighet til å utestenge brukere som ikke oppfører seg slik de skal.

 

Det er mulig å søke om innsyn anonymt og uansett kan man ikke søke innsyn via Arkivforum som kun er av rådgivende karakter. Grunnen til at innsynsskjemaet ber om navn er for å kunne vurdere om søkeren har partsinnsyn eller andre særgrunner for å få innsyn.

 

Om du ønsker et grundigere svar vil det kreve saksbehandling og da kan du henvende deg, anonymt om du ønsker, på e-post: postmottak@arkivverket.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fredrik
4 minutter siden, AnitaRiise (Statsarkivet Bergen) skrev:

Siden det å delta i forumet er frivillig, inngår brukerne våre en avtale ved å lage seg en bruker. Dermed har vi behandlingsgrunnlag etter personvernforordningens art. 6 nr. 1 bokstav b. Videre har vi et ansvar for at alle opptrer etter retningslinjene vi har satt opp for forumet slik at det er saklige og gode diskusjoner som føres der og vi har mulighet til å utestenge brukere som ikke oppfører seg slik de skal.

 

Personvernforordningen artikkel 6 regulerer hvilke tilfeller det skal anses lovlig å behandle personopplysninger. Et viktig prinsipp er at det bare skal behandles personopplysninger som er nødvendig for formålet.

 

Formålet med Arkivverkets forum er å gi svar på spørsmål om arkivene.

 

Det er ikke nødvendig for Arkivverket å vite personnavn for å svare på spørsmål om arkivene. Det er tilstrekkelig med kallenavn og e-postadresse for å registrere seg på forumet og få varslinger ved svar.

 

Konklusjon: Arkivverkets krav om å oppgi personnavn for å delta i forumet har ikke et gyldig behandlingsgrunnlag, jf. Personvernforordningen artikkel 6.

 

Hvis dere fortsatt er usikker, ta kontakt med Datatilsynet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Else B. Rustad

"Fredrik":

Da du registrerte deg, godtok du samtidig å bruke fullt navn som visningsnavn!

Dette bør du følge!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Fredrik
Posted (edited)
7 timer siden, Else B. Rustad skrev:

"Fredrik":

Da du registrerte deg, godtok du samtidig å bruke fullt navn som visningsnavn!

Dette bør du følge!

 

Det enkleste for meg vil være å gjøre som jeg får beskjed om, slik alle her på forumet har gjort før meg. Når jeg i stedet velger å si fra, risikerer jeg å bli straffet med å ikke få de opplysningene jeg ber Arkivverket om.

 

Likevel velger jeg å si fra, slik at de som faktisk trenger å beskytte sin identitet ikke skal føle seg tvunget til å avgi personopplysninger i fremtiden.

 

(En liten twist: Arkivverket vet navnet mitt, for de kan se e-postadressen min)

Edited by Fredrik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olaf Larsen
Posted (edited)

Hei Fredrik. Det er mulig at du sitter på en såpass høy pidestall at du ikke tør å klatre ned noen hakk, men du bør prøve!

19 timer siden, Fredrik skrev:

Det enkleste for meg vil være å gjøre som jeg får beskjed om, slik alle her på forumet har gjort før meg. Når jeg i stedet velger å si fra, risikerer jeg å bli straffet med å ikke få de opplysningene jeg ber Arkivverket om.

Hvis du fortrekker å ikke følge de retningslinjer som er satt for bruk av fullt navn i forumet, så 'straffes' du ikke, du oppfyller bare ikke de kriterier som er satt for å være medlem. De opplysninger som kommer fram om familier, enkeltpersoner og hendelser i forumet, er tilgjengelig for alle, så hvis personvern er viktig for deg i en slik situasjon, er kanskje ikke slektsgransking den beste hobbyen å drive med. Vi som er tilgjengelige i forumet, er alltid innstilt på å hjelpe hvem som helst som poster et spørsmål om slekt, som du kan lese av tusenvis av tidligere tråder.

Hvis du av personvernhensyn insisterer på å ikke bruke fullt navn, vil vi av personvernhensyn neppe være istand til å hjelpe deg.

Edited by Olaf Larsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.