Jump to content
Arkivverket

Knut Olson - fødd i Luster 1838 - døydde i Bergen 1928 - ymse detaljar om huslyden hans?


Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette er soga om husmannssonen Knut Olson frå Olaplassen under garden Kjøtnes i Luster som i ung alder flytte til Bergen og budde der levetidi ut.

 

Eg har greidd å finna dei fleste detaljane som manglar her, men eg ergrar meg over fleire fakta som eg so gjerne skulle hatt tak i.  Kanskje kan nokon hjelpa meg vidare?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #5 under!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane
Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland
55 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1920?)

Hun døde i Bergen 1. september 1917 som Marie Hansen ifølge dødsannonsen. Martha Hansen og Frimann Hansen oppført som barn.

 

Nummer 893

 

Bergen fylke, Bergen, Dødsfallsprotokoll nr. 11 (1915-1918), Dødsfallsprotokollside, Side 203
Permanent bilde-ID: sk20090611330519
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090611330519
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090611330519.jpg
 

Edited by Sven Hjortland
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for nye og interessante innlegg!

 

Basen for borgarlege vigsler var nok ikkje tilgjengeleg den gongen eg søkte etter andre vigsli til Wilhelm Alvern (mange år sidan!), men no er den parten komen på plass.  Kjekpebra!  Eg har ogso søkt etter Anders Nilsson Waage og ser han er fødd som husmannsson under Våge i Selje: https://media.digitalarkivet.no/view/8410/120

og i 1875 bur huslyden på ein plass i Selje med namn Skinnet: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052317000817

men no fungerer ikkje RHD, so eg finn ikkje ut om denne plassen låg under Våge!?

 

Eg har elles finne svari på spørsmåli kring kona hans Knut (bortsett ifrå at ho vel kom frå Austrheim, den gongen ein del av Lindås?) og har oppdatert manuskriptet mitt frå innlegg #1 som følgjer:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Knut Olson {Kjødnes}, f. {i Luster} 28.7.1838,

Knut Olsen flytte til Bergen i ung alder og gjekk der i bøkkarlæ­re.  Han gifte seg i Bergen 23.6.1867 med Ingeborg Monsdotter frå Straume på Lindås.

 

##### (eller Austrheim?)

 

Ho var dotter av gardbrukar Mons Knutson på Straume, opphavleg frå Utkilen, og kona Bertha Olsdotter frå Straume og f. på Lindås 9.4.1845.  Dei budde første åri på Øvregatens Almending og sidan i Skudevigsveien, men flytte so inn i Claus Fastingsgate i Bergen der dei vart buande levetidi ut.  Knut Olsen arbeidde ei tid som bøkkar, men vart sidan bryggjeformann i Bergen.  Ingeborg d. i Bergen 9.9.1915, medan Knut Olsen d. same staden 18.3.1928.  Dei fekk fem døtrer i lag:

a. Rasmine Berntine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 5.10.1868, d. i Bergen 6.4.1873.

b. Agathe Olufine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 2.12.1870, d. i Bergen 21.12.1890.  Ho gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 2.3.1890 med Wilhelm Frimann Hansen, sidan kjend som Wilhelm Frimann Alvern.  Han var f. i Bergen 25.4.1868 og d. i Bergen 18.6.1946.  Wilhelm gifte seg som enkjemann 3.1.1893 att hjå byfogden i Bergen med Marie Benedicte Johannesdotter Magnussen, f. på Risøen i Skåre, Torvastad 27.11.1866.  Ho d. som stuertkone i Bergen 1.9.1917.  Wilhelm Alvern var i mange år stuert og reiste til sjøs, men fekk so arbeid som vaktmann ved ein bank.  Han budde i Bergen levetidi ut.  Han fekk to born, som båe var frå andre ekteskapet.

c. Mina Berntine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 5.5.1873, d. ugift i Bergen 24.10.1960.  Mina Olsen tente ei tid i Christiania (Oslo), men kom attende til Bergen og var hushaldar hjå faren siste åri han levde.  Sidan var ho reingjeringsassistent i Bergen.

d. Ragna Hansine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 18.2.1876, d. i Bergen 14.5.1956.  Ragna gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 24.10.1897 med Anders Nilsson Waage frå plassen Skinnet under Våge i Selje,

 

     ##### (sjekka at denne oppvekststaden stemmer?)

 

     f. i Selje 6.8.1870.  Han d. i Bergen 19.8.1938.  Anders Waage var skinn­varegrossist, og han og Ragna budde i Bergen levetidi ut.  Dei fekk fem born i lag.

e. Amanda Josephine Randine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 16.8.1878, d. i Bergen 28.12.1934.  Ho gifte seg i Bergen 28.4.1900 med Ivar Hansen, Jr.  Han var f. i Bergen 28.10.1878 og d. i Bergen 19.12.1925.  Ivar Hansen var postfullmektig i Bergen, og han og Amanda tok over heimen hennar i Claus Fastingsgate, men som enkje utvandra Amanda Hansen i 1929 til Amerika.  Ho budde både i USA og i Canada, men nøyaktige bustader kjenner me ikkje. 

 

     ##### (sjekka bustadane?)

 

     Ho kom nemleg attende til Bergen nokre månader før ho fall ifrå.  Amanda og Ivar fekk tre born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jostein for ein interessant kommentar!

 

Du seier Straume kan vera på Radøy, men Utkilen, der Mons Knutson kom ifrå, er no vel sikkert i Austrheim!?

 

Uffda! - ikkje godt å halda styr på alle desse gardane med ulike prestegjelds- og kommunegrensar...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to post
Share on other sites
Ottar Eliassen

Hei Lars.
Dei budde på Strømme i 1865. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038246007720 
Men på den tid var alt dette Lindås. Austerheim vart egen kommune 1910.  Som du sier Lars Uffda! Ingen kan ha lokal kunnskap over alt, men i gamle Lindås har jeg litt oversikt.
Håper dette hjelper litt, men ser at Ingeborg er flytta i 1865 tellinga.
mvh Ottar

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Innlegg #9:

 

Hjarteleg takk til Ottar for hjelp til å «halda tunga beint i munnen»!

 

No har eg freista setja opp eit revidert manuskript og vonar dette ser so nokolunde bra ut...

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Knut Olson {Kjødnes}, f. {i Luster} 28.7.1838,

Knut Olsen flytte til Bergen i ung alder og gjekk der i bøkkarlæ­re.  Han gifte seg i Bergen 23.6.1867 med Ingeborg Monsdotter frå Straume på Radøy, Lindås.  Ho var dotter av gardbrukar Mons Knutson på Straume, Radøy, opphavleg frå Utkilen i Austrheim, Lindås, og kona Bertha Olsdotter frå Straume og f. på Radøy, Lindås 9.4.1845.  Dei budde første åri på Øvregatens Almending og sidan i Skudevigsveien, men flytte so inn i Claus Fastingsgate i Bergen der dei vart buande levetidi ut.  Knut Olsen arbeidde ei tid som bøkkar, men vart sidan bryggjeformann i Bergen.  Ingeborg d. i Bergen 9.9.1915, medan Knut Olsen d. same staden 18.3.1928.  Dei fekk fem døtrer i lag:

a. Rasmine Berntine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 5.10.1868, d. i Bergen 6.4.1873.

b. Agathe Olufine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 2.12.1870, d. i Bergen 21.12.1890.  Ho gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 2.3.1890 med Wilhelm Frimann Hansen, sidan kjend som Wilhelm Frimann Alvern.  Han var f. i Bergen 25.4.1868 og d. i Bergen 18.6.1946.  Wilhelm gifte seg som enkjemann 3.1.1893 att hjå byfogden i Bergen med Marie Benedicte Johannesdotter Magnussen, f. på Risøen i Skåre, Torvastad 27.11.1866.  Ho d. som stuertkone i Bergen 1.9.1917.  Wilhelm Alvern var i mange år stuert og reiste til sjøs, men fekk so arbeid som vaktmann ved ein bank.  Han budde i Bergen levetidi ut.  Han fekk to born, som båe var frå andre ekteskapet.

c. Mina Berntine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 5.5.1873, d. ugift i Bergen 24.10.1960.  Mina Olsen tente ei tid i Christiania (Oslo), men kom attende til Bergen og var hushaldar hjå faren siste åri han levde.  Sidan var ho reingjeringsassistent i Bergen.

d. Ragna Hansine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 18.2.1876, d. i Bergen 14.5.1956.  Ragna gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 24.10.1897 med Anders Nilsson Waage frå plassen Skinnet under Våge i Selje,

 

     ##### (sjekka at denne oppvekststaden stemmer?)

 

     f. i Selje 6.8.1870.  Han d. i Bergen 19.8.1938.  Anders Waage var skinn­varegrossist, og han og Ragna budde i Bergen levetidi ut.  Dei fekk fem born i lag.

e. Amanda Josephine Randine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 16.8.1878, d. i Bergen 28.12.1934.  Ho gifte seg i Bergen 28.4.1900 med Ivar Hansen, Jr.  Han var f. i Bergen 28.10.1878 og d. i Bergen 19.12.1925.  Ivar Hansen var postfullmektig i Bergen, og han og Amanda tok over heimen hennar i Claus Fastingsgate, men som enkje utvandra Amanda Hansen i 1929 til Amerika.  Ho budde både i USA og i Canada, men nøyaktige bustader kjenner me ikkje. 

 

     ##### (sjekka bustadane?)

 

     Ho kom nemleg attende til Bergen nokre månader før ho fall ifrå.  Amanda og Ivar fekk tre born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg ville sjølvsagt setja stor pris på ei avklaring frå Selje om opphavet til Anders Waage, men då treng me truleg ein med lokal kunnskap...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
31 minutter siden, Lars E. Øyane skrev:

Ragna gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 24.10.1897 med Anders Nilsson Waage frå plassen Skinnet under Våge i Selje,

     ##### (sjekka at denne oppvekststaden stemmer?)

     f. i Selje 6.8.1870.

 

Nr. 85

https://media.digitalarkivet.no/view/8410/120

F.t. 1875 - familien er bosatt på Skinnet:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052317000817

 

Ved vielsen i 1897, står det at Anders ble konfirmert i Gloppen i 1885:

https://media.digitalarkivet.no/view/7131/109

 

Og her fant jeg konfirmasjonen - se nr. 6:

Sogn og Fjordane fylke, Hyen i Gloppen, Ministerialbok nr. E  1 (1885-1904), Konfirmerte 1885, Side 39
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050811020701 

 

Edited by Grethe Flood
Link to post
Share on other sites
Frank Marton Pedersen

Amanda reiste til Canada i 1929:

 

https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000764080

 

og til Brooklyn, NY, i november 1930:

 

https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000766175

 

Her er ankomsten hennes 02.12.1930:

 

image.png.d628b6317564ed2f4bab75616e552726.png

 

image.thumb.png.12d7c372500c1842ff3e44ff96dcf55e.png

 

 

Det ser ut til at hun skal besøke/oppholde seg (huspost) hos slektning Marie Wines i Brooklyn

 

https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=7488&h=2013172248&tid=&pid=&usePUB=true&_phsrc=NlH251&_phstart=successSource

Edited by Frank Marton Pedersen
Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Søsteren til Anders het Lovise Samueline og var døpt 29.07.1866 i Selje: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHJX-68Q

Hun giftet seg i DK i 1890: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000268182 og lysningen står at det hun ble konfirmert 18.09.1881 i Flatanger:

https://media.digitalarkivet.no/view/4569/48.

 

Her er konfirmasjonen: 

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000173098

 

Dette er jo litt på siden, men hvorfor blir barna konfirmert på ulike steder? Faren til Lovise og Anders var fra Gloppen, og Anders ble konfirmert der. Men søsteren ble altså konfirmert i Trøndelag. 

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Innlegg #13:

 

Hjarteleg takk til Grethe og Frank Marton for nye kjempeflotte innlegg om denne huslyden.  Imponerande kva du har finne i Amerika, Frank Marton!  Marie Wines i Brooklyn, NY må ha vore ein slektning på morssida frå Radøy...

 

Huslyden til Waage ser ganske so komplisert ut, so eg me trur me seier han var frå Skinnet under Våge i Selje.  I alle fall budde han der dei første leveåri sine...:

 

Då ser eg på dette manuskriptet som komplett:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Knut Olson {Kjødnes}, f. {i Luster} 28.7.1838,

Knut Olsen flytte til Bergen i ung alder og gjekk der i bøkkarlæ­re.  Han gifte seg i Bergen 23.6.1867 med Ingeborg Monsdotter frå Straume på Radøy, Lindås.  Ho var dotter av gardbrukar Mons Knutson på Straume, Radøy, opphavleg frå Utkilen i Austrheim, Lindås, og kona Bertha Olsdotter frå Straume og f. på Radøy, Lindås 9.4.1845.  Dei budde første åri på Øvregatens Almending og sidan i Skudevigsveien, men flytte so inn i Claus Fastingsgate i Bergen der dei vart buande levetidi ut.  Knut Olsen arbeidde ei tid som bøkkar, men vart sidan bryggjeformann i Bergen.  Ingeborg d. i Bergen 9.9.1915, medan Knut Olsen d. same staden 18.3.1928.  Dei fekk fem døtrer i lag:

a. Rasmine Berntine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 5.10.1868, d. i Bergen 6.4.1873.

b. Agathe Olufine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 2.12.1870, d. i Bergen 21.12.1890.  Ho gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 2.3.1890 med Wilhelm Frimann Hansen, sidan kjend som Wilhelm Frimann Alvern.  Han var f. i Bergen 25.4.1868 og d. i Bergen 18.6.1946.  Wilhelm gifte seg som enkjemann 3.1.1893 att hjå byfogden i Bergen med Marie Benedicte Johannesdotter Magnussen, f. på Risøen i Skåre, Torvastad 27.11.1866.  Ho d. som stuertkone i Bergen 1.9.1917.  Wilhelm Alvern var i mange år stuert og reiste til sjøs, men fekk so arbeid som vaktmann ved ein bank.  Han budde i Bergen levetidi ut.  Han fekk to born, som båe var frå andre ekteskapet.

c. Mina Berntine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 5.5.1873, d. ugift i Bergen 24.10.1960.  Mina Olsen tente ei tid i Christiania (Oslo), men kom attende til Bergen og var hushaldar hjå faren siste åri han levde.  Sidan var ho reingjeringsassistent i Bergen.

d. Ragna Hansine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 18.2.1876, d. i Bergen 14.5.1956.  Ragna gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 24.10.1897 med Anders Nilsson Waage frå plassen Skinnet under Våge i Selje, f. i Selje 6.8.1870.  Han d. i Bergen 19.8.1938.  Anders Waage var skinn­varegrossist, og han og Ragna budde i Bergen levetidi ut.  Dei fekk fem born i lag.

e. Amanda Josephine Randine Knutsdotter Olsen, f. i Bergen 16.8.1878, d. i Bergen 28.12.1934.  Ho gifte seg i Bergen 28.4.1900 med Ivar Hansen, Jr.  Han var f. i Bergen 28.10.1878 og d. i Bergen 19.12.1925.  Ivar Hansen var postfullmektig i Bergen, og han og Amanda tok over heimen hennar i Claus Fastingsgate, men som enkje utvandra Amanda Hansen i 1929 til Montréal, Qué.  Året etter fór ho vidare til Brooklyn, Kings Co., N.Y., men sommaren 1934 flytte ho heimatt til Bergen.  Amanda og Ivar fekk tre born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.