Jump to content
Arkivverket

Gerhard Schønings Aaboe-anetavle


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

Baard Vidar Pettersen

Hos Simon Ellefsen finner man Gerhard Schønings anetavler - både avkopiert og transkribert:

http://www.nose.dk/GerhardS/

 

De Aaboers Slegte-Register finner jeg min "sikre" forfar Søren Andersen som var kapellan i Bud i Romsdalen  fra 1601 til han døde 1621.

I følge Schøning er han sønn av

- en Andersdatter fra Altadhaug i Trøndelag. Hun var datter av

- Anders Eriksen som bodde på Alstadhaug i Skogn, og var kirkeverge over alle kirkene i Innherred. Han var sønn av 

- Erik Andersen Aaboe, borger i Finland, men født i Norge. Rømte tilbake til Norge og kom hit med stor formue.

 

På nett finner jeg denne siden, som har opplyst en del kilder:

http://nacksta.com/KOEanlista/ps03/ps03_101.html

Der skal Erik Andersen Aaboe være gift med en datter av Jens Bjelke og Lucie Gyldeløve.

 

Har noen ettergått anetavlene til Schøning, og mer spesifikt - kan denne linjen jeg beskriver over dokumenteres? Jeg har søkt i registrene for NST, men finner ikke mye der. 

Dahl har Søren Andersen i Bud, men refererer til Schøning når det gjelder opphavet. 

https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=269&searchText=søren andersen

Link to post
Share on other sites
 • Replies 88
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Baard Vidar Pettersen

  42

 • Johan M Setsaas

  17

 • Lars Østensen

  17

 • Per Nermo

  5

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Mulig temaet ”Søren Jensen” er utdebattert, men for ordens skyld legger jeg en lenke til Skattemanntall 1675–79 i Avfotograferte slektshistoriske kilder, Sør-Trøndelag. SJ i domkirkesognet finnes her,

Takk Erik. Skal sjekke. Det er vel den Andersdatteren som er det svakeste leddet her, og det skal vel godt gjøres at dette er dokumentert. 

Når det så gjelder Anders Eriksson på Alstadhaug, så er jo allerede en god del av kildene referert til ovenfor.   Det kan ellers tillegges at Hr. Roalds opptegnelser også i sin tid ble publi

Posted Images

Det foresvever meg at jeg har lest noe om dette i "Skogn historie" (Nils Hallan) Men det står ganske mye rart i det verket, alt må ettergås mot kildene. Problemstillingen minner meg litt om spørsmålet om en Ludvig på Egge som skulle være dattersønn av lensherre og bondeplager Ludvig Munk.

Edited by Erik Lie
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
1 time siden, Erik Lie skrev:

Du har selvsagt sett dette?

 

 

Ingenting er selvsagt 😉 Nei, hadde ikke sett den, men den var jo ganske avklarende. Da slapp jeg å legge inn Gyldenløve-ætten i hvert fall 😉 

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
1 time siden, Erik Lie skrev:

Det foresvever meg at jeg har lest noe om dette i "Skogn historie" (Nils Hallan) Men det står ganske mye rart i det verket, alt må ettergås mot kildene. Problemstillingen minner meg litt om spørsmålet om en Ludvig på Egge som skulle være dattersønn av lensherre og bondeplager Ludvig Munk.

Takk Erik. Skal sjekke. Det er vel den Andersdatteren som er det svakeste leddet her, og det skal vel godt gjøres at dette er dokumentert. 

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Schøning oppgir følgende barn av Anders på Alstahaug:

- Herr Roald på Ytterøen, gm Ester/Ellen Hansdatter

- Herr Henrik. pastor i Stjørdal, gm. Ane Samuelsdatter

- Ukjent Andersdatter, gm. Herr Kjell på Inderøy

- Ukjent Andersdatter, gm. en prest i Bur med sønnen Søren, som også var prest i Bur

- (halvbror) Tore Andersen Kvistad på Inderøy.

 

I Skogn historie 4A av Nils Hallan oppgis følgende barn (så vidt jeg kan se med godt kildebelegg):

- Herr Roald gm. Elena

- Herr Henrik ikke nevnt kone, men død 9. juni 1617, 41 år gammel

- Erik på Gjørv, død 15. mai 1602

- Jacob Andersen i Reisveinsgarden

- Gullaug Andersdatter, gm. Herr Kjell den 25. juli 1602

- Margareta Andersdatter, gm. lensmann Ole Bårdsen på Haug i Verdalen. 

https://www.nb.no/items/7cf15093c304c85db6cd5404ef02f1c8?page=399&searchText=anders

 

 

Det oppgis også en kilde til at Anders Eriksen var lensmann.

Men altså ingen Anders, prest i Bur, gift med en Andersdatter med sønnen Søren.

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Hverken Erlandsen https://www.nb.no/items/ebf7f71c3c7b5a6a34edd11d0f6c27a5?page=491 

eller Dahl https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=269&searchText=bud

har noen Anders i Bud som kunne vært far til Søren, så Schønings rekkefølge strander allerede der. 

 

Har likevel litt vanskelig med å tro at slektskapet er tatt helt ut av lufta. Aldersmessig er det ikke noe i veien for at Søren Andersen er en sønn til Anders Eriksen. Anders døde selv døde 1602 i følge Herr Roalds notater. Roald skal være født tidlig i 1570-tallet, død ca 1617. Henrik f. ca. 1576, død 1617. Søren Andersen døde 1621, kapellan fra 1601, så født senest 1580.

 

Men dette er ren gjetning.

 

(Dahl skriver at Schøning har Søren som gift med Anders datter, men slik jeg tolker anekartet, sier Schøning at datteren til Anders er gift med en Prest i Bud, og at de fikk sønnen Søren. Det går ikke opp kronologisk.)

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Herr Roalds opptegnelser skal være trykt av Lars Kåre Hunnes i NTHÅ 1979.

Noen som har en idé om hvor jeg finner det?

Link to post
Share on other sites
Lars Rottem Krangnes
12 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

 

Hei, Baard Vidar - eg skanna denne artikkelen i Nasjonalbiblioteket i 2012 (tida går!), så dersom du ikkje allereie har fått tilgang til han, kan eg sende deg pdf-filen på e-post. Send meg evt PM med e-postadresse:) 

 

// Lars  

 

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
31 minutter siden, Lars Rottem Krangnes skrev:

 

Hei, Baard Vidar - eg skanna denne artikkelen i Nasjonalbiblioteket i 2012 (tida går!), så dersom du ikkje allereie har fått tilgang til han, kan eg sende deg pdf-filen på e-post. Send meg evt PM med e-postadresse:) 

 

// Lars  

 

Det hadde vært supert, for det er ikke så enkelt å få tak i den på andre bibiotek heller. Sender PM!

Link to post
Share on other sites
Erling O. Hagerup

Kjenner du til tema [#43592] Gjertrud Hagerup i Fuglvåg, var ho av same slekt som Gjertud Søfrensdtr. Remmem? (Finn Oldervik, November 4, 2006?

 

Sjå særleg innlegg 11. desember 2006 og utetter.

 

 

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
4 timer siden, Erling O. Hagerup skrev:

Kjenner du til tema [#43592] Gjertrud Hagerup i Fuglvåg, var ho av same slekt som Gjertud Søfrensdtr. Remmem? (Finn Oldervik, November 4, 2006?

 

Sjå særleg innlegg 11. desember 2006 og utetter.

Takk, Erling. Link til diskusjonen her:

https://forum.arkivverket.no/topic/129060-43592-gjertrud-hagerup-i-fuglvåg-var-ho-av-same-slekt-som-gjertud-søfrensdtr-remmem/?tab=comments#comment-1059601

 

Det var en voldsom mengde informasjon og jeg kan ikke si jeg har lest alt, men har i hvert fall skummet meg gjennom. Om jeg har skjønt det riktig foreslår Finn Oldervik at Herr Søren Andersen er sønn av Herr Ander Christensen, sogneprest til Hjørlunde på Sjælland, og at han er far til Gjertrud Sørensdatter gm. Richert Richertsen og Anne Sørensdatter gm. Hans Richertsen, samt Christen Sørensen Halse, og at alle disse skal være opphav til en gren av Hagerup. Forsto jeg det rett?

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Teorien til Finn Oldervik passer så vidt jeg kan se dårlig med Schøning. Wiberg som det refereres til er ikke til mye hjelp

https://www.nb.no/items/0fccdf0f588577494963557af74e0f3a?page=645&searchText=anders

men forteller i hvert fall at Anders Christensen er nevnt i 1573.

 

Om man skal tolke Schøning bokstavlig, var datteren til Anders Eriksen på Alstahaug gift med denne Anders Christensen (som Schøning plasserer i Bud), som igjen skal ha fått Søren Andersen, senest 1580, antakelig en del før. Datteren til Anders må da ha vært født ca 1560 eller før. Det er ganske mye før brødrene, men selvfølgelig mulig. I tillegg har Schøning nevnt tre andre barn til Søren og ikke de Finn Oldervik foreslår. 

 

Alt er mulig, men med mindre jeg har gått glipp av noe vesentlig i tråden, er det vel ingenting håndfast i dette? 

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

På den andre siden er det lite som støtter opp om Schønings versjon. Herr Rolfs opptegnelser som jeg nå har gått gjennom, gir ingen hint til slektskap på/i Bud.

Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Når det så gjelder Anders Eriksson på Alstadhaug, så er jo allerede en god del av kildene referert til ovenfor.

 

Det kan ellers tillegges at Hr. Roalds opptegnelser også i sin tid ble publisert av Huitfeldt-Kaas, men uten at den latinske teksten ble transkribert

(Huitfeldt-Kaas, H.J.: Optegnelser i kalendariet i et Exemplar af Missale Nidrosiense fra Ytterøen, i    PHT 2 R I, (1886) s. 227-231)

https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78862

 

Av Hr. Roalds Anderssøns opptegnelser, så fremkommer det at både hans far, Anders Eriksson på Alstadhaug og broren Erik Erikssøn på Gjørv begge døde i 1602.  Det fremkommer også at Roald Anderssøn hadde broren Hr. Henrik Anderssøn til Stjørdal, død 1617. Dessuten får vi samme sted greie på to søstre av Hr. Roald, nemlig Gudlaug, gift med Hr. Kjeld Lie til Inderøy, og Marit på Haug

 

Mye tyder også på at den Jakop Anderssøn (i Reiersvendgården) i Trondheim, og som nevnes som rådmann i Trondheim (-1608-1612-) også var en bror av Hr. Roald Anderssøn (Hunnes 1979, og Dahl 1999)

(Dahl, Svein Tore: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660, (1999) s. 59),

https://www.nb.no/items/c874c1b3a5e870d061c29cb6bdc67d5a?page=66&searchText=dahl%20embetsmenn

 

Nå finnes det og noen opplysninger hos Tønder om denne slektskretsen, samt om Hr. Søren Anderssøn i Bud, dog uten at detfremkommer så særlig mye nytt. Hos Tønder, (Tønder Ebbe Carlsen: Catalogus imprimis pastorum dioeceseos Nidrosiensis), er det tatt inn en tavle over etterslekten etter Anders Erikssøn i Aldstadhaug, og med særlig fokus på greina til Hr. Roald Anderssøn, og som tok etternavnet Oppdal. Som en ser, så har Tønder kun navnene på tre av barna til Anders Eriksson, nemlig en datter g.m. Hr. Kjell På Inderøya, Hr. Henrik Anderssøn til Stjørdal og Hr. Roald Anderssøn til Ytterøya.

(Catalogus imprimis pastorum dioeceseos Nidrosiensis / quo usque summo studio vel e documentis editis et non editis vel ex traditione colligere et investigare potuit auctor Ebbo Carstenius Tønder ; auctior vero & emendatior redditus cura & studio Jo. Grøn Bull, pag 88b og pag 88c)

https://ntnu.tind.io/record/107934?ln=no#?c=0&m=0&s=0&cv=209&r=0&xywh=-1219%2C-1001%2C6710%2C4831

 

Tønder har naturlig nok også med en oversikt for Bud og dermed for Hr. Søren Anderssøn, men opplysningene er svært knappe, og tilfører egentlig intet nytt: ” Hr. Søren Andersen kom 1601, var her 20 aar, død 1621”.

(Catalogus imprimis pastorum dioeceseos Nidrosiensis / quo usque summo studio vel e documentis editis et non editis vel ex traditione colligere et investigare potuit auctor Ebbo Carstenius Tønder ; auctior vero & emendatior redditus cura & studio Jo. Grøn Bull, pag 187)

https://ntnu.tind.io/record/107934?ln=no#?c=0&m=0&s=0&cv=434&r=0&xywh=3392%2C160%2C3165%2C2279

 

Jeg har for såvidt arbeidet en del med noen av tavlene i samlingen etter Gerhard Schøning i Købehavn, men egentlig ikke denne ”Aaboe-tavlen” i noen særlig grad.

 

Imidlertid, så har jeg brukt mye tid på en tavle som jeg har valgt å kalle ” ¼- tavlen”, (Gl. kgl. Samling 2824, 4to) og som jeg i et foreliggende manuskript mener å kunne påvise omhandler etterslekten til lagmannen Olav Mogensson i Trondheim (død 1550).

 

En av mine hypoteser i denne forbindelse er også at den lagmannsdatteren som omtales hos Schøning ifm ”Aaboe-tavla”, er en datter av akkurat denne Olav Mogensson.

 

Disse opplysningene hjelper deg selvsagt ikke i forsøket på å etablere en påviselig linje fra Erik Andersson i Alstadhaug og ned til  Hr. Søren Anderssøn i Bud sine barn. Som en ser ovenfor, så har Tønder ikke hatt tilgang til verken Hr. Roalds opptegnelser, eller til Schøngings tavle.

 

Når det gjelder opplysninger som Schøning viderebringer i disse tavlene, så er mitt generelle inntrykk at de stort sett er pålitelige, men at det i noen tilfeller er foretatt en sammenblanding av generasjoner, samt andre misforståelser, f.eks  at en oppført sønn i virkeligheten viser seg å være en stesønn osv.

 

Utfordringen blir jo å kildebelegge  slike opplysninger, og det er ikke alltid like enkelt…

 

Edited by Johan M Setsaas
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Takk, Johan, for grundig utgreiing. For å presisere: når jeg skrev at det er lite som støtter opp om Schønings versjon, mente jeg kun linken Anders Eriksen > > Hr Søren Andersen. Schøning har tydligvis heller ikke lest Hr Roalds opptegnelser og har likevel fått det meste rett. Jeg har så vidt vært borti ham før og da kunne det virke som om han la inn en generasjon for mye, men likevel med en kime av sannhet. Om jeg har skjønt det riktig er tavlene i stor grad basert på en Norgesturné han hadde i 1770-årene? På den tiden levde i hvert fall tippoldebarna til Søren Andersen, og jeg har inntrykk av at man på den tiden var vel så opptatt av slekta si som vi er nå.  

 

Uansett, det ser ikke ut som det er samtidige kilder som kan bekrefte eller underbygge akkurat "min" link, og i alle fall synes det å være en generasjon for mye. Om Schøning har rett i at Søren Andersen stammer fra Anders på Alstadhaug, mener jeg kronologien tyder på at han enten er en sønn av Anders eller er gift med datter (som Dahl sier.)

 

(Og var Søren Andersen gift med en datter av Anders Eriksen, utelukker det for så vidt ikke teorien til Finn Oldervik heller.) 

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

I et beslektet emne har jeg fått hjelp til å finne Søren Andersens universitetsimmatrikulering:

https://forum.arkivverket.no/topic/253312-presten-søren-andersen-skolegang-sent-1500-tall/

 

Det er ikke mye detaljer å hente der, men jeg finner en Severinus Andreæ Norwegianus innskrevet i Rostock i sept 1594. Jeg kan ikke skjønne at dette ikke skal være rett Søren Andersen. Det passer perfekt med at han ble res. kapellan i 1601, og det er heller ingen andre Søren Andersen-er å finne i Dahls oversikt, som dette kan være. 

 

Jeg finner også Roald Andersen sept 1593 - Roalus Andreæ Norvegianus Nidrosiensis - og Henrik Andersen i sept 1599 (og okt 1601) - Henricus Andreæ Norwegianus

(Også Lars Holgersen som bør ha tatt sin latinskole i Trondheim er oppført her, kun med Norwegianus - Laurentius Holgeri Norwegianus i sept 1601.) Alle altså i september, men det gjelder ikke alle norske studenter. Jeg antar det kan ha med når latinskolen i Trondheim dimitterte sine elever.  

 

Mens Lars Holgersen er å finne i København 5 år før, ser det ikke ut til at de tre Anderssønnene har studert ved noe annet universitet. 

 

Jeg mener derfor å ha hold for å si:

- Søren Andersen er ikke sønn av en dansk prest og da heller ikke Anders Christensen, sogneprest til Hjørlunde på Sjælland.

- Søren Andersen i Bud er derimot av norsk opphav.

- Søren Andersen er nokså jevngammel med Roald og Henrik Andersen som vi vet er brødre, sannsynligvis yngre enn Roald og eldre enn Henrik. 

- Søren Andersen får eksakt samme utdannelse som Roald og Henrik. Alle studerer ved Rostock og begynner der i september. Alle ser ut til å få sin stilling som prest ganske raskt etter utdannelsen. Roald fra senest 1599, 6 år etter innrullering, Søren fra 1601, 7 år etter innrullering. Henrik i 1607, 8 år etter første innrullering, men har da vært kapellan i "lang tid".

 

Dette beviser selvfølgelig ingenting, men jeg synes ikke det svekker min teori om at Søren også er sønn og ikke en dattersønn av Anders Eriksen.

 

(Hagerup-navnet kommer følgelig ikke fra Hr. Søren Andersen i Bud. Det underbygges av at den eneste dokumenterte sønn til Søren Andersen, Herr Anders Sørensen i Vefsn, aldri er sett med det navnet. Hagerup kan vel allikevel ha kommet med de to Sørensdøtrene, men de er i så fall ikke døtre av Søren Andersen.)

Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas

Baard Vidar, vet ikke om du kjenner til Petter Dass sitt klagedikt over Lars Andersson ?

 

Petter Dass skrev et klagedikt over Lars Andersson ”Epicedium in obitum Laurentij Andreæ”.

Dette er nevnt bla. hos Øverås (1952), s. 125

(Øverås, Asbjørn: Trondheim katedralskoles historie : 1152-1952 (1952), s. 125)

https://www.nb.no/items/acdb1f5c9eafd7d08e026a675aef8ea2?page=125&searchText=trondheim%20katedralskole

 

Erichsen (1874) omtaler og dette diktet, og etter hans oversikt, skal i tillegg til den latinske versjonen også har foreligget en versjon på dansk. Dessuten omtales samme sted en trøstevise til sin svigermoder Elisabeth Larsdotter over ditto hendes mand (= Hr. Anders Sørensson til Vefsn), og en begravelsesvise over sin ditto svigermoder Elisabeth Larsdotter 1701.

(Erichsen, Andreas Emil: Petter Dass's Samlede Skrifter. D. 1 : Nordlands Trompet : samt Viser og Rim : med oplysninger om forfatterens levnet og skrifter, (1874) pag LXXVII, nr. 7 og pag LXXVIII, nr.44 og pag LXXIX, nr.45)

https://www.nb.no/items/b2c3fa14e03acb756166702fe14a26e4?page=83&searchText=

 

Diktet er og omtalt i Bibliotheca Norvegica:

(Pettersen, Hjalmar: Bibliotheca Norvegica : Norske Forfattere før 1814 : [Register] (1918), s. XIX)

https://www.nb.no/items/ed69ce6e7e13049e808f11b040c32b52?page=19&searchText=

 

Bibliotheca Norvegica. b. 4 : Norske forfattere efter 1814 : beskrivende katalog over deres i udlandet trykte værker : første samling : med supplementer til Bibliotheca Norvegica I-III (1974), s. 277,  nr 3099

https://www.nb.no/items/435b4229e4fa81af0ddf051dbb0400a0?page=289&searchText=Bibliotheca%20Norvegica

 

Er gjengitt på latin hos Nystrøm (1910):

Nystrøm, Eiler: Biografiske Efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs Slægt paa Fædrene og Mødrene Side (1910), s. 201f.

https://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2354

 

Diktet er er ellers senere gjengitt og oversatt til moderne norsk hos Heggelund og Apenes (1980)

(Heggelund, Kjell og Apenes, Sverre Inge (red): Samlede verker / Petter Dass: Nordlands Trompet ; Leilighetsdiktning (1980), s.180 ff.).

https://www.nb.no/items/1cbaa9ef8f3684afafb32340e29677bc?page=381&searchText=

 

Skulle ellers likt å identifisere borgeren Søren Jensson i Trondheim, og som Anne Andersdatter var gift med…..

 

 

 

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
1 time siden, Johan M Setsaas skrev:

Baard Vidar, vet ikke om du kjenner til Petter Dass sitt klagedikt over Lars Andersson ?

 

Det er så enormt mye jeg ikke kjenner til, Johan 🙂 Nei, dette var nytt for meg. Visste om begravelsesvisen til moren, men ikke dette. Ser også at det er mye å lese om resten av slekta i bøkene du linket til. 

 

1 time siden, Johan M Setsaas skrev:

Skulle ellers likt å identifisere borgeren Søren Jensson i Trondheim, og som Anne Andersdatter var gift med…..

 

Vefsn bygdebok har han identifisert som Søren Jensen Esche, nordlandshandler på Grønøy i Meløy. Hos Schøning står det riktignok Søfren Jonssen., Borger, så vidt jeg kan lese. Jeg så ikke at det var referert til ham i noen av linkene dine, men kan godt hende jeg overså noe?

 

Jeg har en Jens Sørensen Grønøen med sønn Søren Jensen fra en rettsak i 1699, der Jens ikke har betalt sin konsumpsjonsskatt, men lite annet å by på her:

https://media.digitalarkivet.no/view/28718/168

 

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
12 timer siden, Johan M Setsaas skrev:

Skulle ellers likt å identifisere borgeren Søren Jensson i Trondheim, og som Anne Andersdatter var gift med…..

 

Han har jeg også lett etter, men finner ingen kilder som gir noe svar. Baard nevner at Vefsn bygdebok har identifisert han som Søren Jensen Esche nordlandshandler på Grønøy i Meløy, men det mistenker jeg for å være feil. Det opptrer i hvert fall en annen trondheimsborger på Skrova med samme navn i kildene som sitter med eierskap til gårder i Vesterålen, men om han er den rette er like uvisst.

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
13 timer siden, Johan M Setsaas skrev:

Petter Dass skrev et klagedikt over Lars Andersson ”Epicedium in obitum Laurentij Andreæ”.

Dette er nevnt bla. hos Øverås (1952), s. 125

(Øverås, Asbjørn: Trondheim katedralskoles historie : 1152-1952 (1952), s. 125)

https://www.nb.no/items/acdb1f5c9eafd7d08e026a675aef8ea2?page=125&searchText=trondheim%20katedralskole

 

Denne linken nevner at Lars Andersen kalte seg Lund eller Lind. Var det en vanlig skikk blant studenter, eller kan det hinte om opphavet til faren?

Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
12 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Han har jeg også lett etter, men finner ingen kilder som gir noe svar. Baard nevner at Vefsn bygdebok har identifisert han som Søren Jensen Esche nordlandshandler på Grønøy i Meløy, men det mistenker jeg for å være feil. Det opptrer i hvert fall en annen trondheimsborger på Skrova med samme navn i kildene som sitter med eierskap til gårder i Vesterålen, men om han er den rette er like uvisst.

 

Er det en annen kilde som viser at hun giftet seg med Søren Jensen? Eller er det bare jeg som leser Schøning feil?

Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas
4 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Er det en annen kilde som viser at hun giftet seg med Søren Jensen? Eller er det bare jeg som leser Schøning feil?

 

Ja, Tønder (før 1758) nevner jo også dette ekteskapet:

”Ane Andersdatter gift Søren Jensen borger i Tronhiem”

(Catalogus imprimis pastorum dioeceseos Nidrosiensis / quo usque summo studio vel e documentis editis et non editis vel ex traditione colligere et investigare potuit auctor Ebbo Carstenius Tønder ; auctior vero & emendatior redditus cura & studio Jo. Grøn Bull (før 1758), pag 5a)

https://ntnu.tind.io/record/107934?ln=no#?c=0&m=0&s=0&cv=22&r=0&xywh=278%2C54%2C3554%2C2558

 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Johan M Setsaas
4 timer siden, Lars Østensen skrev:

Han har jeg også lett etter, men finner ingen kilder som gir noe svar. Baard nevner at Vefsn bygdebok har identifisert han som Søren Jensen Esche nordlandshandler på Grønøy i Meløy, men det mistenker jeg for å være feil. Det opptrer i hvert fall en annen trondheimsborger på Skrova med samme navn i kildene som sitter med eierskap til gårder i Vesterålen, men om han er den rette er like uvisst.

 

Lars, enig. Bladde så vidt i bygdeboka for Vefsn i går, og får ikke dette til å stemme. Har jeg oversett noe ?

Har du forresten en kildereferanse til trondheimsborgeren på Skrova ?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.