Jump to content
Arkivverket

Tyding av skyldsetningsforretning


Recommended Posts

Ivar S. Ertesvåg
1 time siden, MarkusH skrev:

Er det noen her som kan prøve å hjelpe meg med å tyde en skyldsetningsforretning fra 05.11.1846, 

ligger i følgende bok Søndre Jarlsberg sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0016A: Pantebok nr. I 16a, 1847-1847, s. 196. https://media.digitalarkivet.no/view/11129/197

 

 

Vel møtt i forumet!

 

På vegen hit aksepterte du ein regel om å bruke fullt namn som visningsnamn; det er fint om du følgjer den regelen

(motivasjonen for å hjelpe er langt mindre når den som spør er anonym).

https://www.digitalarkivet.no/content/change-display-name

 

Det er uklart om tilvisinga di er rett.  Det er éi skyldsetjingforretning her, datert 10.okt. 1846. Er du sikker på at det er den du er ute etter?

Det kan vere rett, for tinget (og dermed tinglysinga) er 5.nov. 1846.

 

Det er ein tekst det tek ein del tid å tyde. "Hjelpe med" føreset at du har gjort noko sjølv; elles vert det meir eit oppdrag. (det kan hende

nokon her har god tid, men du kan ikkje rekne med det). 

Det er betre du freistar sjølv, og legg ut det du har fått til - så kan andre evt. hjelpe med resten.

(Og om ein ikkje får til noko som helst, har ein kanskje starta med noko som er litt for vanskeleg - og skulle øvd på enklare ting først.)

Edited by Ivar S. Ertesvåg
  • Like 2
Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Skyldsætningsforretning.

Aar 1846 den 10de October var efter Tilsigelse af Vedkommende følgende af Fogderiet under 5te October d. A. dertil udnævnte Laugrettesmænd, nemlig: Christen Hansen Skarpeborge, Truls Mikkelsen Skarpeborge, Christopher Jacobsen Søndreborge, Jacob Hansen Ramsøe samlet paa Skauløkken af Gaarden Balsborge i Schee Annex, for i Medhold Lov af 28de Mai 1845 at foretage en Skyldsætningsforretning, for efter Forlangende af Ditmand Ditmandsen at skyldsætte et Jordstykke som han har kjøbt af Christopher Andersen Balsborge i Schee Annex.
Ved denne Forretning mødte Sælgeren Christopher Andersen, ligeledes var tilstede Kjøberen Ditmand Ditmandsen og foreviiste det ham under 30te Septbr. sidstl. meddeelte Skjøde paa bemeldte Jordstykke Skauløkken kaldet, og grændser i Vest mod Kjøberens Gaardsrum, i Nord og Øst er det omringet af Kjøberen Ditmand Ditmandsens Indmark og mod Syd grændser det deels til Sauehaugen[?] og deels til Fæegaden[?].
Laugrettesmændene, efterat have sammenlignet det ovennævnte solgte Jordstykke mod Sælgerens tilbagehavende Eiendom Balsborge, erklærede at have ansadt det ovennævnte solgte Jordstykke for 1/24 Deel af Sælgerens Eiendom af Balsborge, der efter ny Skyld er 1 Daler 1 Skilling vil det solgte Jordstykke komme til at skylde 5 Skilling, hvorimod Sælgerens gjenhavende Part bliver af Skyld 4 Ort 20 Skilling.
Det bemærkes at den ved Beregningen udkomne Brøk blev Laugrettet enige om at skulde paahvile sidstnævnte Part.
Begge Parter erklærede sig med denne skede Skyldsætning fornøiet.
Parterne og Laugrettesmændene bleve enige i at bekræfte foranførte Skyldsætningsforretning dette Aars Høstthing den 5te November.

C. Hansen  J. Hansen  Christopher Jacobsen  Truls Mikkelsen Skarpeborge, holdt i Pen.
For Ditmand Ditmandsen Skovlykken.
Christopher Andersen Balsborge
(Begge holdt i Pen)

For Retten ved det almindelige Høst- Sage- og Skattething for Stokke Thinglaug den 5te November 1846 fremstode Laugrettesmændene Christen Hansen Skarpeborge, Truls Mikkelsen Skarpeborge, Christopher Jacobsen Søndre Borge og Jacob Hansen Ramsum, hvilke, efterat Forretningen for dem lydelig var bleven oplæst, bekræftede samme som rigtig i alle Dele i Henhold til den af dem forhen aflagte Laugretteseed,
testerer 
            Nielsen.

Edited by Gunnar Sigdestad
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.