Jump to content
Arkivverket

Kilder og informasjon rundt bidragssak og adopsjon fra 1918


Ola ΗjeIen

Recommended Posts

Hei.

 

I 1918 blir et "uekte" barn født i Haugesund. Mor er fra Kristiansund N, men holder til i Bergen. Mor har oppgitt at også far er ugift og har bosted i Kristiansund N (hvor han i realiteten var gift og hadde barn). Om mor har reist til Haugesund kun med formål å føde vites ikke. Selve fødselen blir ikke meldt inn til fødselsregisteret i Haugesund før etter det har gått 3 uker, og da er det "Bidragsfogden" som melder ifra. Rundt 2 måneder etter fødselen dør mor av Spanskesyken. Dødsfall/begravelse er kun oppført i kirkebøker ved Kristiansund, men det nevnes at hun har dødd i Bergen. Kun et par dager etterpå blir barnet døpt i Bergen av nye adoptivforeldre. Adoptivforeldrenes navn har senere blitt lagt til i flere av kildene. Det nevnes at adopsjon har foregått etter kgl. res. i 1919.

 

Akkurat når det ble bestemt at barnet skulle adopteres vites ikke. Det at mor bor i Bergen og føder i Haugesund, og at fødselen ikke er meldt inn før etter 3 uker, og da av Bidragsfogden, kan det muligens peke mot et ønsket hemmelighold fra morens side? Eller så ble adopsjon først aktuelt etter at moren ble dødssyk av Spanskesyken. Uansett så kan dette muligens peke mot at det både finnes en påbegynt(?) bidragssak rettet mot far i Kristiansund N og en egen adopsjonssak.

 

  • Hadde Bidragsfogden noe med begge prosessene å gjøre, eller var de helt uavhengig av hverandre? (med andre ord; var Bidragsfogden som meldte inn fødselen i gang med en adopsjonssak da han meldte ifra, eller en bidragssak?)

 

  • Bosted/hendelser er altså spredt over tre fylker; Møre og Romsdal, dagens Vestland og Rogaland. Dette betyr igjen tre forskjellige Statsarkiv og tre forskjellige Fylkesmenn/Amtsmenn. I hvilket fylke er det mest sannsynlig at jeg vil kunne finne informasjon om en bidragssak/adopsjonssak? Fars bostedsfylke, mors bostedsfylke eller fylket hvor barnet ble født? "Bidragsfogden" som melder inn fødselen - er det sannsynlig at dette er Bidragsfogden i Haugesund? 

 

  • Har dere noen tanker rundt problematikken jeg har nevnt ovenfor, og hvilke arkiv/arkivkilder kan inneholde informasjon om saken?

 

På forhånd tusen takk for hjelp til å nøste opp i saken!

Link to post
Share on other sites
Anita Riise - Arkivverket

Adopsjonen vil vere gjort av Statens Adopsjonskontor. BUFdir har iallfall inntil nylig hatt registeret til dette sjølv.

Altså er ikkje bidragsfogden involvert i adopsjonen. Men der vil truleg vere starta ei bidragssak/farskapssak i Haugesund.

Om mor dør i Bergen skal dødsfallet vere registrert av skifteretten. Dette ligg ute på nett, både skanna og søkbart:

https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=1918&to=1919&format=all&archive_key=&sc[]=sk&m[]=1301

 

Om farskapssaker og bidrag:

https://www.arkivverket.no/dokumentasjon/farskap-og-adopsjon/farskapssaker-rettshistorisk-gjennomgang

  • Like 2
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.