Jump to content
Arkivverket

Vilkårsbrev Ole Pedersen, trenger å fullføres. Ryddet, og rette vedlegg ligger ved


Bjørg Marit Baustad Grastveit

Recommended Posts

Richard Johan Natvig

Her er eit forsøk:

 

01  2. Skifte efter Peder Nielsen Økland.

02  Adm. freml. 1. Registrering. 2.

03  Skiftevarsel. 3. Fogdens Opnævnelse

04  af Mænd til at taxere Boets faste

05  Eiendomme. 4. To (??) Pantheat

06  tester vedkom. disse. 5. Fortegnel-

07  se over de Varer, der blive at ud-

08  lægge Sterbboenken efter Taxten

09  og 6. en Skrivelse fra Boets Ved-

10  kommende, dat. 12 Juli sidstl.

11  Det Freml. indtages. # De 4 af

12  Fogden opnævnte Mænd handl??

13  Erik Jakobsen samt Gaardbrugerne

14  Nils Johan Endresen Bue, An-                                  

15  find Pedersen Mjaanes og Even                   

16  Helgesen Vestvig og mødte, bemær-

17  kede, at de nøie have befaret og

18  gjort sig bekjendte med Boets fas-

19  te Eiendomme, undermeldte 2de

20  Brug i Gaarden Økland, hvilke

21  de derefter eenstemmig og i Hen-

22  hold til før aflagt Lagrettiseed

23  samt med Hensyn til de Gaar-

24  dene paahvilende Fæsterettighe-

25  der og Vilkaar taxerede saaledes:

26  Løbe No. 96a for 400 – fire hun-

27  drede – Spd og Løbe No. 96b for 200

28  – to hundrede – Spd. Adm. betalte

29  Taxtmænderne 16 Ort. – Af Boets

30  Vedkommende mødte Sterbboeenken

31  Alis Olsdtr. med sin antagne Lag-

32  værge Svend Jakobsen Økland, Sterb-

33  boesønnerne Ole Pedersen og Peder Pe-

34  dersen samt Værgen Sølfest Helje-

35  sen Økland. De Mødende bleve enige

36  om, at Sterbboesønnen Ole, til hvem

37  Boets Odelsjord, nemlig den ovenfor

38  for 400 Spd taxerede Gaard skal udlægges tilsvarer

39  425 for Godset, samt at Sterbboeen-

40  ken, til hvem den anden faste Eien-

41  dom skal udlægges, tilsvarer 225 Spd

42  for denne. M. H. t. den ovenfreml.

43  Skrivelse oplyste de Mødende, at den-

44  ne Gjæld skriver sig fra at man, da

45  Sterbboesønnen Niels reiste til A-

46  merika, laante denne 50 Spd, der bleve

47  for…?? af Anders Haldorsen Tjer-

48  naglen/nagelen, hvem der saaledes bliver

49  at give Udlæg for 50Spd med 5% Ren-

50  ter heraf fra 15de Mai D. A. Den For-

51  dring, som Boet efter dette har paa

52  Arvingen Niels, nemlig 50 Spd med

53  Renter som anført, bliver at Liqui-

54  dere i hans Arv. Det oplystes,

55  at den Løbe No. 96a ifølge Panteattesten

 

Kolonne 2

 

01  paahvilende Obligation til Paul

02  Samsonsen Bømmelhavn er

03  afgjort, men ikke oplæst, men da

04  det formeentes forbundet med u-

05  forholdmæssige Omkostninger

06  og Bryderie at skaffe Obliga-

07  tionen frem i Qvitteret Stand

08  eftersom Creditor forlængst er

09  afdød og hans Arvinger bortreiste,

10  vedtog Ole Pedersen at Obligatio-

11  nen kan forblive uoplæst. Frem-

12  dels oplyses det, at Jens Helgesen

13  Østvig har tilgode 50 Spd ifølge

14  den i Panteattesten vedkommende

15  Løbe No. 96b opførte Obligation, hvor-

16  af Boet skylder Renter 4%, fra

17  3 Juli f. A. Videre oplystes; at

18  Helje Knudsen Økland nu er Cre-

19  ditor efter den i samme Pante-

20  attest under No. 2 anførte Obliga-

21  tion, der rettelig lyder paa 48 Spd 116 s

22  hvoraf skyldes Renter, 4%, fra

23  29 Septbr. f. A. De Mødende erklær-

24  rede, at de ifølge Panteattesten[s]

25  Løbe No. 96b paahvilende Skifte-

26  udlæg til Ole Vestvig, Sjur Chri-

27  stensen og Mari Christensdtr. ere

28  betalte. Skiftet optages til

29  Slutning, der vil finde Sted, naar

30  Auctionspengerne ere indkomne.

31  Vidner:

32  [signaturer]Otto Dahl D. Dietrichson B. Stub

 

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
Bjørg Marit Baustad Grastveit
På 13.1.2021 den 21.25, Richard Johan Natvig skrev:

Her er eit forsøk:

 

01  2. Skifte efter Peder Nielsen Økland.

02  Adm. freml. 1. Registrering. 2.

03  Skiftevarsel. 3. Fogdens Opnævnelse

04  af Mænd til at taxere Boets faste

05  Eiendomme. 4. To (??) Pantheat

06  tester vedkom. disse. 5. Fortegnel-

07  se over de Varer, der blive at ud-

08  lægge Sterbboenken efter Taxten

09  og 6. en Skrivelse fra Boets Ved-

10  kommende, dat. 12 Juli sidstl.

11  Det Freml. indtages. # De 4 af

12  Fogden opnævnte Mænd handl??

13  Erik Jakobsen samt Gaardbrugerne

14  Nils Johan Endresen Bue, An-                                  

15  find Pedersen Mjaanes og Even                   

16  Helgesen Vestvig og mødte, bemær-

17  kede, at de nøie have befaret og

18  gjort sig bekjendte med Boets fas-

19  te Eiendomme, undermeldte 2de

20  Brug i Gaarden Økland, hvilke

21  de derefter eenstemmig og i Hen-

22  hold til før aflagt Lagrettiseed

23  samt med Hensyn til de Gaar-

24  dene paahvilende Fæsterettighe-

25  der og Vilkaar taxerede saaledes:

26  Løbe No. 96a for 400 – fire hun-

27  drede – Spd og Løbe No. 96b for 200

28  – to hundrede – Spd. Adm. betalte

29  Taxtmænderne 16 Ort. – Af Boets

30  Vedkommende mødte Sterbboeenken

31  Alis Olsdtr. med sin antagne Lag-

32  værge Svend Jakobsen Økland, Sterb-

33  boesønnerne Ole Pedersen og Peder Pe-

34  dersen samt Værgen Sølfest Helje-

35  sen Økland. De Mødende bleve enige

36  om, at Sterbboesønnen Ole, til hvem

37  Boets Odelsjord, nemlig den ovenfor

38  for 400 Spd taxerede Gaard skal udlægges tilsvarer

39  425 for Godset, samt at Sterbboeen-

40  ken, til hvem den anden faste Eien-

41  dom skal udlægges, tilsvarer 225 Spd

42  for denne. M. H. t. den ovenfreml.

43  Skrivelse oplyste de Mødende, at den-

44  ne Gjæld skriver sig fra at man, da

45  Sterbboesønnen Niels reiste til A-

46  merika, laante denne 50 Spd, der bleve

47  for…?? af Anders Haldorsen Tjer-

48  naglen/nagelen, hvem der saaledes bliver

49  at give Udlæg for 50Spd med 5% Ren-

50  ter heraf fra 15de Mai D. A. Den For-

51  dring, som Boet efter dette har paa

52  Arvingen Niels, nemlig 50 Spd med

53  Renter som anført, bliver at Liqui-

54  dere i hans Arv. Det oplystes,

55  at den Løbe No. 96a ifølge Panteattesten

 

Kolonne 2

 

01  paahvilende Obligation til Paul

02  Samsonsen Bømmelhavn er

03  afgjort, men ikke oplæst, men da

04  det formeentes forbundet med u-

05  forholdmæssige Omkostninger

06  og Bryderie at skaffe Obliga-

07  tionen frem i Qvitteret Stand

08  eftersom Creditor forlængst er

09  afdød og hans Arvinger bortreiste,

10  vedtog Ole Pedersen at Obligatio-

11  nen kan forblive uoplæst. Frem-

12  dels oplyses det, at Jens Helgesen

13  Østvig har tilgode 50 Spd ifølge

14  den i Panteattesten vedkommende

15  Løbe No. 96b opførte Obligation, hvor-

16  af Boet skylder Renter 4%, fra

17  3 Juli f. A. Videre oplystes; at

18  Helje Knudsen Økland nu er Cre-

19  ditor efter den i samme Pante-

20  attest under No. 2 anførte Obliga-

21  tion, der rettelig lyder paa 48 Spd 116 s

22  hvoraf skyldes Renter, 4%, fra

23  29 Septbr. f. A. De Mødende erklær-

24  rede, at de ifølge Panteattesten[s]

25  Løbe No. 96b paahvilende Skifte-

26  udlæg til Ole Vestvig, Sjur Chri-

27  stensen og Mari Christensdtr. ere

28  betalte. Skiftet optages til

29  Slutning, der vil finde Sted, naar

30  Auctionspengerne ere indkomne.

31  Vidner:

32  [signaturer]Otto Dahl D. Dietrichson B. Stub

 

Tusen takk, Richard. Da avslutter jeg dette tema.

Mvh

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.