Jump to content
Arkivverket

Samboerskap


Recommended Posts

Unni Nordbø

Har det vært en lovbestemmelse i Norge som forbød samboerskap?  At f eks en mann og en kvinne som hadde barn sammen kunne bo sammen uten å gifte seg. 

Link to post
Share on other sites
Oddgeir Fossli

Det hender nok at personer bodde sammen, men fikk de barn sammen kom de nok under loven om leiermål.

 

Leksikon:Leiermål – lokalhistoriewiki.no

 

Leiermål (gno. legor∂ n.), ulovlig og straffbart samleie. De eldste lovene våre regulerer ekteskapelig samliv mellom ugifte, og omhandler bøter, hevn og barnas rettigheter (Landsloven IV 5, 27, 29, 30). Ekteskapslovgivningen ble strengere og skjerpet i Kirkeordinansen 1539, ekteskapsordinansen 1589 og C.4. no. lov (III, 3, 22, 25). Mens leiermål i middelalderen i stor grad var en familiesak, ble enkeltindividene i sterkere grad ansvarliggjort på 1600-tallet. I 1617 kom en forordning (16. oktober) som gjorde både menn og kvinner strafferettslig ansvarlig for leiermål, og bøtene skulle tilfalle Kongen. Bøtene var hhv. 12 og 6 rdlr. for menn og kvinner, subsidiært kroppsstraff. Gjentatte leiermål ble strengere straffet, og i tillegg til bøtene ble offentlig skrifte i kirken innført ved C.5. no. lov (6-13-1). Militære slapp leiermålsbøter og offentlig skriftemål (kongl. benådningsbrev 3. jan. 1671, forordn. 9. feb 1684, 29. des. 1696).

I 1734 ble kvinnenes formelle stilling svekket ved at mannen ikke fikk forpliktelser overfor kvinne eller barn. Dette ble endret i forordning 14. okt. 1763 da faren skulle bidra med minst halvparten av omkostningene til barnets underhold. Bidragsplikten varte til barnet hadde fylt ti år. Liberalisering av leiermålslovene skjedde gradvis de siste tiårene av 1700-tallet (forordn. 8. juni 1767, 1771, 1791). I 1812 ble bøtene for 1. og 2. gangs leiermål fjernet på grunn av manglende bøteevne og vansker med oppfostring og underhold av uekte barn. Straffen for 3. leiermål var vann og brød i 8 dager (kriminalloven 1842), men straffen ble opphevet ved straffeloven 1902. M.R.

 

Link to post
Share on other sites
Lars Løberg

Men at det fantes en lovhjemmel, er ikke det samme som at den ble håndhevet. To av mine tipp-tippoldeforeldre levde i konkubinat i mer enn 30 år og fikk fire barn sammen. Det kommer en artikkel om dem i førstkommende nummer av Slekt og data,

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.