Jump to content
Arkivverket

Halvor Eriksen f ca 1721 Stjørdal, Trondheim, Orkdal, Surnadal?


Anne Lise Hovdal

Recommended Posts

Jeg har en forfar Halvor Eriksen som ble født ca 1721, med flere søsken som jeg ikke finner foreldre på. Han ble gift i Stjørdal 13.03.1769 med Marit Jonsdatter

(som jeg heller ikke vet noe om. Da midt på venstre side her: https://media.digitalarkivet.no/view/16371/363. De hadde datteren Elen Kirstia født 1773, som ble

min formor sammen med Tore Arntsen Berg fra Frosta gjennom sønnen Halvor født 1804.

 

Skiftet etter søsteren Ingeborg Eriksdatter Hiort 1813-1816 viser at han hadde flere søsken: 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24765/767

 

Jeg har funnet ut noe mer om søsknene som nevnes her:

Søsteren Randi Eriksdatter var født ca 1719-20 og var enke i prinsens gate 19 i Trondheim i 1801. Hun døde i 1803, og ble gravlagt 07.11.1803 på kirkegården

tilhørende Trondheim Domkirke. Rand var først gift med Peder Olsen Juul Smith som døde i 1756 og ble gravlagt 16.05.1756 ved domkirkens kirkegård. Jeg 

har ikke giftermålet, men har funnet deres 4 barn. Den siste som ble født i 1756 tok antagelig senere stefars etternavn (og er kanskje den som nevnes ved

morsøsters skifte i 1813-1816). Det var Peter. Randi ble gift med Tøvis Rach en eller annen gang mellom 1756 og 1765, for da gifter hun seg med Christian

Vibe Steen i Trondheim Domkirke 13.05.1765, og det er vel han Randis sønn Peter som ble født etter farens død i 1756 tok etternavnet fra senere. Christian

Vibe Steen døde 02.04.1788, og det var skifte på han i 1788. Han var slakter

 

Tore Eriksen finner jeg som Tore Eriksen Asbøl da han blir trolovet i 1756 og senere gift 04.08.1757. Det er på høyre siden av link jeg legger ut lengre nede

her om søsteren Ingeborg. Tore Eriksen døde i 1763, og han ble gravlagt 25.05.1763. Skiftet etter han ble holdt først i 1768, men er dessverre nesten

uleselig 

 

Ingeborg Eriksdatter som det var skifte etter i 1813-1816 ble antagelig først gift med  Jørgen Hiort som kanskje var en slektning av hennes 3.ektemann 

Jørgen Jørgensen Hiort. Den trolovelsen finner jeg nest nederst på venstre side her(og broren Tore øverst): 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/2329/248 

 

Så har jeg videre funnet ut at Asbøl finner en i Orkdal, men jeg har letet i kirkebøker for Orkdal uten å finne denne søskenflokken som døpt(har sett for

perioden 1718-1727), men kirkeboka er meget vanskelig å lese. Finner også en Erik Joensen ved folketellingen 1701 i Asbøl, men han er utelukket siden

det var skifte på han i 1738 og ingen av søskenflokken her er nevnt som arvinger. Erik Sivertsen er det en som heter i Asbøl i 1701, og han har jeg ikke 

fått bekreftet eller avkreftet. Finner heller ingen barn av han som døpt i 1718-1727, og har også letet i Meldal 1718-1725 etter min forfar Halvor som døpt

uten å finne han. Det jeg kanskje tror er at Erik Sivertsen kan ha flyttet til Trondheim med familien, eller kanskje til Stjørdal eller Surnadal. For der finner

jeg Ingeborg Asbøl gift i 1762 med Johan Petersen(3.par på høyre side): https://media.digitalarkivet.no/view/16138/188. Hun skal ifølge Stjørdalsboka

ha vært med Johan Fredrik Petersen som også var formynder for min formor Elen Kierstina Halvorsdatter ved faren Halvor Eriksens skifte i 1784. Han

beskrives da som mostermann eller mestermann, men han blir jo fastermann til Elen Kierstina . Johan Fredrik Petersen døde i 1787 og Ingeborg ble 

gift Jørgen Jørgensen Hjort i 1789. Hun bruker ikke etternavnet Asbøl da

 

Dessverre er det ikke kirkebøker for Surnadal før 1750, så jeg kan ikke finne denne søskenflokken der. Jeg har også forsøkt å lete i militære ruller, men det

begynner å bli mange steder å forholde seg til dette og jeg vet jo nesten ikke hvor jeg skal lete. Min forfar Halvor Eriksen kaller seg ikke Asbøl når han gifter

seg, og vi vet jo heller ikke om søsteren Randi gjør det 

 

Det burde være mulig å finne foreldrene til denne søskenflokken med så mange opplysninger om søskenflokkern, og jeg håper noen kan hjelpe her. Har hatt

oppe her om Halvor Eriksen før i noen debatter, men det er lenge siden. Har jo noen nye opplysning også nå

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Flytter opp denne igjen, og ser at jeg burde ha fått med noen flere lenker her. Tar med lenke til litt uti skiftet etter Halvors søster Ingeborg, hvor det kommer frem

en del mer om søskenflokkent: https://media.digitalarkivet.no/view/24765/769

 

Så tar jeg med Ingeborg og ektemannen Jørgen fra folketellingen 1801: https://media.digitalarkivet.no/view/58452/14

De har tatt til seg Elen Kierstina Halvorsdatters barn Johan Jørgen, og blar man om finner man min formor og Ingeborgs tantebarn Elen Kierstina

Halvorsdatter med ektemannen Thore Arntsen og de andre barna deres 

 

Tar også med lenke til skiftet etter min forfar Halvor Eriksen fra 06.04.1784

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24760/52

 

 

Og her er Randi som var enke etter Christian Steen(men står i 1801 som Ragnhild Steen)(øverst til venstre) og født ca 1720: 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/58434/156

 

Håper med de nye opplysningene og lenkene, at noen nå kan hjelpe og at det er mulig å finne ut hvem som var foreldrene til Halvor,

Randi(Ragnhild), Tore og Ingeborg. Hvor kom de fra? 

 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Hei Anne Lise

Jeg mener at den Jørgen Hiort som Ingeborg Eriksdatter giftet seg med i 1757 er den samme som hun er registrert med ved FT 1801. Ved folketellingen oppgis det at det er begges 2. ekteskap. Ved trolovelsen i domkirken i Trondheim kalles Ingeborg for Madame - hun har altså vært gift før!

Det er heftet et navn til henne, men dessverre har presten startet med feil navn for så å rette opp underveis. Det er derfor ikke helt enkelt å tolke hvilket navn dette er. De ble gift ved kongelig bevilling av 29. jan. 1757, men dessverre har jeg ikke funnet denne.

 

SAT, - Sør-Trøndelag, 601/L0036: Ministerialbok nr. 601A04, 1729-1769
 

 

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for  svar Grethe. Jeg trodde det var Ingeborg og den Jørgen Hjort som nevnes i 1801 som giftet seg i 1789, men her står det Madame Johan

Fredrik Petersen. Jeg tror hun kan ha vært gift flere ganger enn det folketellingen 1801 tilsier. Jeg får kanskje forsøke å se mer etter hvem hun kan ha

vært gift med før 1757. Hun skal være født ca 1724-1730, så det er ikke så mange år før 1757 hun kan ha blitt gift tidligere. Forsøker på lenke til trolovelse

og giftermål i 1789 mellom Madame Johan Fredrik Petersen og Jørgen Hjort: https://media.digitalarkivet.no/view/16372/275 

 

Ser også ut som om disse måtte ha kongelig tillatelse for å gifte seg, og jeg gjettet da at hun tidligere(i 1757) kanskje hadde vært gift med 

Jørgen Jørgensen Hjort som hun ble gift med i 1789. Jeg skulle vel ha tatt med lenke til dette i tidligere innlegg, men det var så mange 

lenker som skulle med

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Jeg tror det hele er en sammenblanding. Den Jørgen Hiort som giftet seg i 1789 tror jeg er en annen - kan han være en sønn som dør barnløs før foreldrene? Når Johan Fredrik Petersen kalles moster-mann i skiftet etter Halvor Eriksen i 1784 tror jeg at det er nettopp det han er. Dvs ektemann til Marit Jonsdatters søster (Ingeborg?).

 

Tar med at Jørgen Hiort og Ingeborg Eriksdatter hadde sønnen Jørgen til dåpen 16. mars 1759.

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Fødte og døpte 1759
 

Det gravlegges et barn av Jørgen Hiort i 1762, viser Brodahls personalhistorie, bind II, s. 25.

 

Link to comment
Share on other sites

Det kan hende du har rett, men moren til Elen Kierstina Halvorsdatter(Marit Jonsdatter) har jeg heller ikke noe sikkert på. Det blir for mange med samme navn,

og vet jo heller ikke hvor gammel hun skal være. Prøver å lete etter Ingeborgs eventuelle ekteskap i Trondheim Domkirke før 1757, men har kommet til 1754

uten hell så langt. Hun kan jo ha blitt gift i annen kirke i Trondheim også. Har sett fra 1743 og utover. Den kirkeboka jeg holder på med nå er ikke enkel å lese. Skal se i Personalhistorisk Tidsskrift som du lenker til senere

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, Grete Singstad skrev:

Hei Anne Lise

Jeg mener at den Jørgen Hiort som Ingeborg Eriksdatter giftet seg med i 1757 er den samme som hun er registrert med ved FT 1801. Ved folketellingen oppgis det at det er begges 2. ekteskap. Ved trolovelsen i domkirken i Trondheim kalles Ingeborg for Madame - hun har altså vært gift før!

Det er heftet et navn til henne, men dessverre har presten startet med feil navn for så å rette opp underveis. Det er derfor ikke helt enkelt å tolke hvilket navn dette er. De ble gift ved kongelig bevilling av 29. jan. 1757, men dessverre har jeg ikke funnet denne.

 

SAT, - Sør-Trøndelag, 601/L0036: Ministerialbok nr. 601A04, 1729-1769
 

Kan det stå Hlade bak navnet. Lade er jo en bydel i Trondheim. 

 

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Odd Annar Tangen skrev:

Det har du vel rett i Odd Annar, men jeg holder fremdeles på at det står Thore Eriksen Asbøl på Halvor og Ingeborgs bror på samme siden til vestre. Han er jo der gift med samme dama som nevnes at han er gift med ved skiftet etter søsteren Ingeborg i 1813-1816

 

Link to comment
Share on other sites

Ifølge kirkeboka for Svorkmo (Orkdal) ble "Erich Asbøls Sl. Qvinde" gravlagt 23. mars 1742. 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 671/L0839: Ministerialbok nr. 671A01, 1730-1755, s. 240-241  https://www.digitalarkivet.no/kb20070906650698

 

Det må sannsynligvis ha vært to som het Erik på Asbøl i årene før 1738. Skiftet etter Erik Jonsen på Asbøl i 1738 viser at han var gift med Kari Jonsdatter.

Hun ble senere gift med Ole Estensen og bor som enke på Asbøl ved ekstraskatten av 1762.  https://www.digitalarkivet.no/pt00000000120121

Edited by Aud Kalland Sterten
Link to comment
Share on other sites

Ein Erik Asbøll er gravlagt på Svorkmo 23. mars 1749:

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 671/L0839: Ministerialbok nr. 671A01, 1730-1755, s. 379-380
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660064

 

Eg har òg ein Erik Asbøll nemnt som far Arnt, f. 1751, og Siri, f. 1757:

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 671/L0839: Ministerialbok nr. 671A01, 1730-1755, s. 409-410
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660080

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 671/L0840: Ministerialbok nr. 671A02, 1756-1794, s. 16-17
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660121

 

Truleg same mann som fadder for Anders Asbøl si dotter Beret i 1755:

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 671/L0839: Ministerialbok nr. 671A01, 1730-1755, s. 457-458
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660104

 

Ein Erik Olsen er nemnt på Asbøll i 1762 under tenestefolker:

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Ol/L0021: [Gg 10]: Ekstraskatten, 23.09.1762. Orkdal og Gauldal, 1762-1767, s. 59
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10051201060062

 

I tillegg er det fleire Erik som er nemnt som husmenn under Asbøll, men desse er hovudsakleg omtalt med plassnamn. Dette gjeld:

- Erik Christensson Kloa (d. på ein plass under Klingen i 1762, men busatt på Kloa i 1729,

- Erik Sjursson Kloa (n. som fadder i 1750)

- Erik Jonsson Grinda (n. som gift med arving Dorothe Mathiasdotter ved eit skifte i 1755)

Edited by Håvard Moe
Link to comment
Share on other sites

Takk for svarene til begge. Jeg har sett i skifteregistre 1740-1775 for Orkdal, og det er jo gårdsregister der. Finner ingen som passer

under gården Asbøl. JJeg hadde jo håpet at det var skifte etter Erik Asbøls kone som døde i 1742 iallefall, men det var det ikke. Jeg fant

Erik i Asbøl med manntallet 1701 i passende alder. Det var Erik Sivertsen på 18 år. Erik Joensen Asbøl ble gift med Kari Joensdatter i

1722 og de får sønnen Tore i 1723. Han er ikke nevnt ved skiftet etter faren i 1738, og det er ikke dem jeg heller(Halvor og hans søsken).

på lenke til Erik Sivertsen i 1701: 

 

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000635276

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Er det noe å finne i bygdebok for Orkdal om de nevnte Eriker i Asbøl og husmannsplassene under? Har fått svar i tidligere debatt om Erik Sivertsen

Asbøl(sikkert han som var 18 år i 1701), men hva med de andre som nevnes her? Er også noen år siden jeg fikk svar angende Erik Sivertsen i Asbøl,

og da sto det ikke så mye om han. Det sto ikke hvem han var gift med, og hvilke barn han hadde. Det kan også kommet ut nye bygdebøker for Orkdal

siden er noen år siden jeg fikk dette svaret. Jeg har ellers fått sjekket om det er skifter i Asbøl fra slutten av 1600-talllet og til 1775 som kan ha

betydning her, men har ikke funnet noe. Det samme gjelder for dem fra Kloa og Grinda

 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

I Lassens samlinger finner jeg Halvors søster Randi Eriksdatter med et helt annet fødselår enn jeg har på henne tidligere(ca 1719-20) og iallefall en kilde her

er folketellingen 1801. Her er hun altså født i 1730 og kalles Randi Eriksdatter Juel selv om hun var enke etter Tøvis Rasch. Hun var jo gift i første ekteskap

med Peder Olsen Juel Smith. Jeg har ikke greid å finne de 2 første ekteskapene hennes, men har trololvelse eller giftermål 13.05.1765 med Christian Wibe 

Steen. Kanskje er det mer å finne om henne hvis man fant de 2 første ekteskapene hennes? Ifølge Per Nermos hjemmeside ble hun gift første gang i Trondheim Domkirke 27.juni 1741, men der finner jeg bare Peder Olsen som gift med Randi Pedersdatter. Tror derfor ikke at dette kan være riktig par. Finnes det slektsbøker om slektene Juel og Rach som kanskje

sier noe om henne og hennes søsken? Dette er altså om slekten til Randis ektemann(nevnt ca midt på venstre side)https://media.digitalarkivet.no/view/40177/201. Så kan man bla til side 191 i den samme boka, og da finner man at Randis andre ektemann

var Tøvis Nilsen Steen. Jeg har vært borti noe av dette tidligere, og mistet det i slektsprogrammet. Kanskje fra en annen slektsbok enn her?

 

Ellers hadde nok han som skrev denne slektsboka trengt seg et skriftkurs 🙂 🙂

 

 

 

 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

På 16.4.2021 den 23.23, Anne Lise Hovdal skrev:

Hun var jo gift i første ekteskap med Peder Olsen Juel Smith.

 

Navnet hans er trolig feiltolket - det er ikke Juel, og jeg finner heller ingen kilder hvor han bærer navnet Smith (hvor har du funnet dette?).

Ved begravelsen 16. mai 1756 kalles han Sull og i skiftet etter han er navnet skrevet Suhl.

Skiftet viser at han etterlot seg datteren Maren Kiersten 12 år og sønnen Peter, født etter hans død - døpt 21. okt. Her kalles faren Peder Suul.

Tror Peder Olsens røtter bør søkes i Verdal.

 

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A05 (1729-1761), Døde og begravede 1756

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim, Skifteprotokoll nr. 16 (1756-1758), Skifteprotokollside, Side 33b-34a

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Fødte og døpte 1756
 

Edited by Grete Singstad
Rep. lenke
Link to comment
Share on other sites

Jeg mener at det står navn Kirsten og det er tydeligere når hun gjentas litt ute skiftet du la ut lenke til, og jeg mener det er henne som ble døpt 30.11.1743, men presten har ført moren som Randi Pedersdatter.

Det står også ved trolovelsen i 1741, så det er ikke sikkert jeg har funnet riktig Kirstine her

 

https://media.digitalarkivet.no/view/2329/90

 

Du skriver at Peder Olsen Suhl kan komme fra Verdal(Sul er jo der). Det er jo kona Randi og hennes søskens aner videre jeg er interessert i(hun var jo søster av min

forfar Halvor-se 1.innlegg her). Når det gjelder Juhl så kan det nok hende at jeg har feiltolket boka fra Lassens samlinger her(se lenke lengre oppe). Den 

er jammen ikke enkel å lese. Det samme gjelder dåpen av datteren. Jeg tror ellers at det er den Peder som ble døpt i 1756 som ved skiftet etter morsøster Ingborg Eriksdatter(se .1innlegg) har tatt navn etter sin stefar og har Steen til etternavn. Det er jo ikke så rart siden han aldri møtte sin far, 

Randis tredje ektemann ble hans stefar fra 1765 av. 

 

Randi andre ektemann Tøvis Rasch har jeg funnet ut var født ca 1720, og han døde 24.03.1764. Ellers tusen takk for at du tar deg bryet med å svare, og

å hjelpe

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Anne Lise Hovdal skrev:

Jeg mener at det står navn Kirsten og det er tydeligere når hun gjentas litt ute skiftet du la ut lenke til, og jeg mener det er henne som ble døpt 30.11.1743, men presten har ført moren som Randi Pedersdatter.

Jeg tror du har rett i at dette må være rett familie, selv om Randi er skrevet med feil patronym; «dn 30. (nov) n. Kiersten. p. Peder Ols Suel snidker. m. Rannie Pedersd.».

Peder er i skiftet etter han nevnt som rodemester og snekker.

Og du har rett, i skiftet er datteren kun nevnt som Kiersten (slurvete lesing av meg).

Ved å finne ut mer om Peder Olsen Sul kan man finne ut mer om kona hans Randi Eriksdatter, og videre hennes søsken. Det er i alle fall slik jeg tenker når man står fast.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Takk for svaret. Har prøv å se etter navn på barnas formynder og enkens laugverge der inne, men finner det ikke. Jeg har også skifte Randis, Ingeborgs

og Halvors bror Thore Eriksen. Forstår navn på arvingene der, men har problemer med resten. Kanskje du forstår mer av det enn jeg. Prøver på lenke: 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/25096/402

 

I de fleste andre skifter jeg leser står det navn på formynder når det er umyndige barn, og ofte også enkens laugverge. Det hendre at formyndere og laugverger var slekninger av dem de var verge for. Thore er landverdssoldat da han

gifter seg i 1756, og har også forsøkt å lete etter både han og broren Halvor i militære ruller uten å finne dem. Der har jeg vel noen flere ruller å lete i

kanskje. Forøvrig ble det ganske interessant lesning av skiftet du la ut for Randis ektemann. Randi var visst syk og sengeliggende i begynnelsen, og her

er det jo også mulig å se mye av det de hadde av eiendeler. Men hvor er enkens laugverge og barnas formynder?

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Skiftet etter Thore Eriksen ble opphevet og ingen formyndere er nevnt.

Men her er et lite gjennombrudd:

Thore Erichsen Asbøll fikk et barn utenfor ekteskap med Sirie Michelsdatter i 1755. Han var da soldat under det 3. Tromhjemske kompani, under oberst Harboes regimentskaptein Schinchels kompani.

Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A01 (1732-1774), Uekte fødte og døpte 1756, Side 263

 

Premierløytnant Frandtz Petter Schinchel finner vi ved det Orkdalske livkompani i 1756.

Sør-Trøndelag fylke, Militærrulle nr. 515 (1756-1767), Dokumentside, Side 9

 

Og i denne rullen finner vi Thore Eriksen «Assboel», 25 år og født i Orkdal!

Sør-Trøndelag fylke, Militærrulle nr. 515 (1756-1767), Dokumentside, Side 19

 

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

På 23. legd i legdsrullen fra Orkdalske livkompani i 1749 finner vi Halvor Eriksen Asbøll, 25 år. På samme legd er nevnt Joen Eriksen Asbøl 23 år, Joen Eriksen Asbøll 21 år og Thore Eriksen Abøll 20 år. "Legdsbonden" het Ole Asbøll og var 39 år.

Sør-Trøndelag fylke, Militærrulle nr. 514 (1737-1749), Dokumentside, Side 336

 

I samme rull finner vi Sivert Eriksen Asbøll, 31 år, på 13. legd under gården Lien.

En Sivert Eriksen var fadder for Randi Eriksdatters barn i 1743 og for Thore Eriksens barn i 1757.

Sør-Trøndelag fylke, Militærrulle nr. 514 (1737-1749), Dokumentside, Side 331

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

På 6.4.2021 den 0.29, Anne Lise Hovdal skrev:

Erik Sivertsen er det en som heter i Asbøl i 1701, og han har jeg ikke 

fått bekreftet eller avkreftet. Finner heller ingen barn av han som døpt i 1718-1727, og har også letet i Meldal 1718-1725 etter min forfar Halvor som døpt

 

På 13.4.2021 den 14.58, Aud Kalland Sterten skrev:

Ifølge kirkeboka for Svorkmo (Orkdal) ble "Erich Asbøls Sl. Qvinde" gravlagt 23. mars 1742. 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 671/L0839: Ministerialbok nr. 671A01, 1730-1755, s. 240-241  https://www.digitalarkivet.no/kb20070906650698

 

Det må sannsynligvis ha vært to som het Erik på Asbøl i årene før 1738. Skiftet etter Erik Jonsen på Asbøl i 1738 viser at han var gift med Kari Jonsdatter.

Hun ble senere gift med Ole Estensen og bor som enke på Asbøl ved ekstraskatten av 1762.  https://www.digitalarkivet.no/pt00000000120121

 

På 13.4.2021 den 23.07, Håvard Moe skrev:

Ein Erik Asbøll er gravlagt på Svorkmo 23. mars 1749:

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 671/L0839: Ministerialbok nr. 671A01, 1730-1755, s. 379-380
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660064

 

Erik Sivertsen Asbøll fikk av kaptein Hans Bull skjøte på gården Asbøll 19. des. 1738 for 300 Rdl. Erik bodde på gården, så han må ha vært leilending her før han kjøpte. Dette kan være den Erik Asbøll som ble gravlagt i 1749.

Sør-Trøndelag fylke, Orkdal, Pantebok nr. B (1732-1750), Pantebokside, Side 218-219

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for svarene. Når det gjelder Thore Eriksen så regnet jeg han som født før broren Halvor(altså før ca 1721), siden han er nevnt før Halvor i arverekkefølgen

ved skiftet etter søsteren Ingeborg. Det står jo ikke noe i kirkeboka om hvor gammel han var da han døde 21.05.1763. Han blir jo da født ca 10 år senere enn jeg trodde, og Halvor får jo nå fødselsår ca 1724 og ikke 1721. Så jeg får  vel ta en ny kikk på kirkebøkene der nå selv om jeg sliter med å lese dem. Kan jo hende at denne søskenflokken ble døpt i et naboprestegjeld til Orkdal også?

Ironisk nok så jeg faktisk tidligere i dag på forskjellige innrulleringer for Trondheim i 1756, men letet sikkert i feil regiment.

Fadder Sivert Eriksen hadde jeg på begge barna du nevner, og har tenkt det samme som deg uten å ha noe bevis. Han døde nok uten arvinger før søsteren Ingeborg.

Jeg har jo tidligere også sett at far til Erik Sivertsen som er i Asbøl i 1701 skal være ei Sivert Knudsen som døde i ca 1699(noen svarte dette i ca 2010 i tidligere debatt). Selv om jeg har sett noe i de militære rullene så ble det etterhvert så mange steder å forholde seg til og lete i, at jeg vel ikke har letet på riktig sted til riktig tid 🙂

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Når man får svar på noen spørsmål dukker nye opp? Hvor kan Halvor og søskene være døpt og konfirmert, når de ikke er det i Orkdal(p tross av at Halvor

og broren Tore skal være født i Orkdal ifølge militære ruller? De er ikke å finne på søkebare kirkebøker for Orkdal eller Svorkmo. Har også sett i de originale

kirkebøkene for konfirmantene fra 1730 og utover. Det finnes 2 Ingeborg Eriksdatter og en Randi født 1731, men ingen Tore (bortsett fra sønnen av Erik Jonsen

Asbøl født 1723 men som ikke nevnes i Erik Jonsens skifte i 1738)og ingen Halvor Eriksen. Så  lurer jeg også på hvor min forfar Halvor Eriksen var i tidsrommet

1749(da han var innrullert i Orkdal) ot til 1769 da han gifter seg i Stjørdal? Kan det hende at Halvor og søskenene var et annet sted før faren kjøpte Asbøl i 1738?

Eller mangler kirkebok for Svorkmo før 1730? Trodde det da gikk under Orkdal, men kan det være at kirkebok for 1730 for Svorkmo har kommet bort? De skulle

jo likevel ha vært å finne som konfirmanter i Svorkmo

Link to comment
Share on other sites

Om eg ikkje hugsar heilt feil dekkjer kyrkjebok for Orkdal 1695-1716 både hovudsoknet og Svorkmo. Mellom 1716 og 1776 mangler ministerialboka for Orkdal, men vi har da eigne for Svorkmo sokn frå 1730 og klokkarbøker for hovudsoknet. Erfaringa mi er at det såleis manglar for Svorkmo mellom 1716 og 1730 - noko som er frykteleg irriterande når vi i tillegg manglar skifteprotokollar frå Verket før 1779...

Edited by Håvard Moe
Link to comment
Share on other sites

Takk for den forklaringen Håvard. Skal se om jeg klarer å finne noe mer om min forfar Halvor i militære ruller for Orkdal etter 1749. Jeg tror jeg har sett alle dem som

er utlagt for Stjørdal og Trondheim nå. Likevel hvis Halvor og søsknene var i Svorkmo er det jo rart en ikke finner dem som konfirmanter fra 1737 og utover(konfirmantene

for Svorkmo starter på 1737) 

Link to comment
Share on other sites

Jeg har funnet et mulig par som kunne passe til foreldre til Halvor og hans søsken: Er det Erik Siversen Lium og Ellen Eriksdatter som ble trolovet 17.02.

1709? Det kunne jo passe veldig siden Halvor kaller sin datter Elen Kierstina ved dåpen i 1773 i Stjørdal: 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/16187/107 I Orkdalsboka er gården Lie ødegard på den tiden ser det ut til. Hvis det er den Erik Sivertsen som var 18 år

ved manntallet 1701, så er det jo sannsynlig at han ble gift før 1720 iallefall(Halvor og hans søsken skal jo være født like før 1720 og utover til 1730 som det

tidligere er skrevet om). Hører gjerne også om det om dette paret kan utelukkes som Halvors og søsknenes foreldre.  Har forøvrig også funnet Erik Sivertsens

skjøte på Asbøl 19.12.1738 i panteboka. Det er en oppfølger av dette i 1740 (panteboka side 242). Det skal jeg ta opp på tydeforumet

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.