Jump to content
Arkivverket

Dødsårsak


Recommended Posts

Hans Giskeødegård

Korleis finn eg dødsårsak fra ca. 1935 - ca. 1951? Kyrkjebøkane går berre frem til 1939 og mange av dødsårsakane frå tidligare år er ikkje opplyst i vår sokn. Veit dere kor eg kan få tak i disse? Dødsårsaksregisteret hadde berre frå 1951

Link to post
Share on other sites
Oddgeir Fossli

Sperrede bilder av kirkebøker - Digitalarkivet

 

Døde og begravde, døde dissentere, bisatte og dødfødte er sperret i 80 år. Årsaken til dette er at den anførte dødsårsaken i en del tilfeller kan være av sensitiv karakter. Det gjelder særlig opplysninger om arvelige sykdommer, som indirekte vil kunne fortelle om den avdødes etterkommeres helse. Utover dette ønsker Arkivverket å være varsomme med å publisere opplysninger om selvmord, dødfødsler og andre dødsårsaker som allmenn tilgjengeliggjøring av kan være belastende for de etterlatte.

Link to post
Share on other sites
Hans Giskeødegård
13 minutter siden, Oddgeir Fossli skrev:

Sperrede bilder av kirkebøker - Digitalarkivet

 

Døde og begravde, døde dissentere, bisatte og dødfødte er sperret i 80 år. Årsaken til dette er at den anførte dødsårsaken i en del tilfeller kan være av sensitiv karakter. Det gjelder særlig opplysninger om arvelige sykdommer, som indirekte vil kunne fortelle om den avdødes etterkommeres helse. Utover dette ønsker Arkivverket å være varsomme med å publisere opplysninger om selvmord, dødfødsler og andre dødsårsaker som allmenn tilgjengeliggjøring av kan være belastende for de etterlatte.

Kor finn eg dei opplysningane som er over 80 år gamle da? Eg finn ikkje for perioden 1935 - 1950. Disse er jo over 80 år gamle. Kor finn eg dei? Kven må eg kontakte?

Link to post
Share on other sites
Oddgeir Fossli
12 minutes ago, Hans Giskeødegård said:

Eg finn ikkje for perioden 1935 - 1950. Disse er jo over 80 år gamle

 

Jeg måtte bare kommentere på vegne av arkivverket igjen.

 

Vi er i år 2021 - 80 år blir vel 1941 ikke sant 🙂

 

Den generelle regelen for å publiserer en transkribering er 100 år. Dvs. at personen(e) i hendelsen må i dag være over 100 år.

 

Unntak for 100 års regelen er dødslistene. Disse kan publiseres helt fram til i dag, fordi personene er døde. Informasjon som, helse, religiøse forhold, økonomi, adopsjon etc. kan ikke publiseres. Når det gjelder dødfødte tar vi høyde for at foreldrene kan være ned til 15 år ved barnets fødsel. Sperretiden for dødfødte er satt til 85 år fra hendelsestidspunktet

 

Jeg referer bare til siden til DA, her må vel DA svare selv.

 

Du kan vel utdype spørsmålet til DA. Om i hvilket omfang dete gjelder er det ett par oppslag mot nære slektninger, eller er det en forskningsoppgave etc.

 

 

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Den primære kilden for dødsårsak bør være dødsfallsmelding fra lege. Det er nok slike dødsfallsmeldinger som f.eks. ligger til grunn for dødsårsaksregisteret.

 

Jeg siterer fra Liv Myklands Håndbok for brukere av statsarkivene, s. 97 (https://www.digitalarkivet.no/db10171808729201) : "Dødsfallsmeldinger (alle dødsfall) fra lege ble innført fra 1860 i byene. Ordningen ble frivillig, men ble 1939 påbudt i hele landet."

 

Slike dødsfallsmeldinger finnes i arkivene etter offentlige leger / helseråd; se samme bok, s. 292ff: https://www.digitalarkivet.no/db10171808729396

 

(Jeg vet ikke sikkert, men det nevnte påbudet fra 1939 er muligens årsaken til rubrikken for dødsårsak fra samme tid forsvinner fra nye kirkebøker. Noen prester fortsatte likevel å føre dødsårsak, inntil kirkeboka med dødsårsaksrubrikk var utskrevet.)

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.