Jump to content
Arkivverket

Kommunikantprotokoll Eid prestegjeld, Eid sokn, 1898-1946


Gunnar Sigdestad

Recommended Posts

14 timer siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Er det nokon grunn til at denne er sperra for innsyn?

 

Den inneholder enkelte personnavn på kommunikanter helt fram til 1946, som ikke kan være fritt tilgjengelige. Og da slår min beskrivelse fra en annen tråd inn: Merk at disse kirkebøkene ikke er indekserte, fordi vi i øyeblikket ikke har noe verktøy for indeksering av kirkebøker. Jeg er derfor tvunget til å behandle hver enkelt kirkebok som en helhet med hensyn til sperrede sider, og derfor er ministerialbok nr. B 2 og klokkerbøkene nr. B 3 og C 3 helt sperrede, selv om disse kirkebøkene er så gamle at deler av dem kunne vært fritt tilgjengelige. Dette gjelder også kommunikantprotokollen du spør om.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hvordan kan navnelister over de som går til nattverd gå ut over hovedreglene på 60 års sperrefrist? Det er det i hovedsak kommunikantprotokollene er. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Erlend E. Mæhlum skrev:

Hvordan kan navnelister over de som går til nattverd gå ut over hovedreglene på 60 års sperrefrist? Det er det i hovedsak kommunikantprotokollene er. 

 

Klausulene (sperrefristene) for lesesalsbruk settes for å forhindre at taushetsbelagte opplysninger blir tilgjengelige for uvedkommende. (Unntak: Klausuler kan også ha sammenheng med arkivmaterialets fysiske beskaffenhet og/eller at originalen er klausulert fordi digital kopi finnes.)

 

Klausulene (sperrefristene) i Digitalarkivet må også forholde seg til at en del opplysninger om personlige forhold ikke kan publiseres på Internett, uavhengig av om de er taushetsbelagte, eller ikke. Opplysninger om levende personers religiøse oppfatning / trossamfunn skal ikke publiseres på Internett. Det å gå til nattverd uttrykker en religiøs oppfatning.

 

Les mer her: https://www.digitalarkivet.no/content/99/sperret-innhold-i-digitalarkivet

 

Som følge av dette, er det en god del arkivmateriale som man kan få se på lesesalen, men som ikke er fritt tilgjengelig i Digitalarkivet.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
På 5.5.2021 den 15.21, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Den inneholder enkelte personnavn på kommunikanter helt fram til 1946, som ikke kan være fritt tilgjengelige. Og da slår min beskrivelse fra en annen tråd inn: Merk at disse kirkebøkene ikke er indekserte, fordi vi i øyeblikket ikke har noe verktøy for indeksering av kirkebøker. Jeg er derfor tvunget til å behandle hver enkelt kirkebok som en helhet med hensyn til sperrede sider, og derfor er ministerialbok nr. B 2 og klokkerbøkene nr. B 3 og C 3 helt sperrede, selv om disse kirkebøkene er så gamle at deler av dem kunne vært fritt tilgjengelige. Dette gjelder også kommunikantprotokollen du spør om.


No er eg ikkje heilt sikker på kva indeksering er for noko, eller kor mykje arbeid som ligg i det, men kor tid kan ein forvente at arbeidet med bøkene for Eid er ferdig?
Og verktøyet som er nemnt her, er vel dataverktøy?
 

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Gunnar Sigdestad skrev:

No er eg ikkje heilt sikker på kva indeksering er for noko, eller kor mykje arbeid som ligg i det, men kor tid kan ein forvente at arbeidet med bøkene for Eid er ferdig?
Og verktøyet som er nemnt her, er vel dataverktøy?

 

Indeksering av kirkebøkene vil si at vi registrerer i databasen hva hvert enkelt bilde viser: Listetype (fødte og døpte, konfirmerte osv.), årstall og sidetall. Denne informasjonen er grunnlaget for kirkebokas digitale innholdsside m.m.

 

Ja, det er et dataverktøy som trengs. Så lenge det ikke finnes, kan jeg dessverre ikke gi noe perspektiv på når jeg kommer videre i arbeidet.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

@Gunnar Sigdestad : Jeg har indeksert kommunikantprotokollen manuelt i databasen. Det var en nokså ineffektiv prosess som ikke er hensiktsmessig å benytte på flere kirkebøker eller kommunikantprotokoller, men da har vi alle fall fått åpnet kommunikantprotokollen t.o.m. 1935: https://media.digitalarkivet.no/kb/contents/138330

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Jeg ser kommunikantprotokollene er tilgjengelige, men når kan vi forvente å få tilgang til disse kirkebøkene?

 

Link to comment
Share on other sites

"Sitat: Ja, det er et dataverktøy som trengs. Så lenge det ikke finnes, kan jeg dessverre ikke gi noe perspektiv på når jeg kommer videre i arbeidet."

 

Jeg ser spørsmålet mitt for så vidt er besvart foran, men hvilke planer har Arkivverket for å få utviklet et slikt verktøy?  Flere år med registreringer skal jo pr. definisjon bli tilgjengelige etter som tiden går?

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Tor Kvien skrev:

"Sitat: Ja, det er et dataverktøy som trengs. Så lenge det ikke finnes, kan jeg dessverre ikke gi noe perspektiv på når jeg kommer videre i arbeidet."

 

Jeg ser spørsmålet mitt for så vidt er besvart foran, men hvilke planer har Arkivverket for å få utviklet et slikt verktøy?  Flere år med registreringer skal jo pr. definisjon bli tilgjengelige etter som tiden går?

 

Vi har gjort det klart at vi har behov for dette verktøyet. Jeg regner med at det vil bli prioritert, men det er foreløpig ikke tatt noen beslutning om når. Noe mer har jeg dessverre ikke å meddele, og da det for tida er sommerferie, vil det uansett ikke skje noen avklaringer nå.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Litt på sida av spørsmålet, men lell:

- Er skanning/publisering av kommunikantprotokollar prioritet i Arkivverket; eller er det berre litt tilfeldig at nokre er skanna og lagde ut. (Ingen frå Møre/Trøndelag/Nordland)

- Vil svaret avhenge av tidsrom (sei, før/etter 1900, 1800, ...)?

 

Eg veit det ligg ein eller to protokollar frå før 1833 i Ulstein sokneprest-arkiv (SAT). (Årstalet er viktig sidan prestegarden og alle kyrkjebøkene brann i desember 1832;

kommunikantprotokollane var det klokkaren som førte og tok vare på).

Edited by Ivar S. Ertesvåg
Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Litt på sida av spørsmålet, men lell:

- Er skanning/publisering av kommunikantprotokollar prioritet i Arkivverket; eller er det berre litt tilfeldig at nokre er skanna og lagde ut. (Ingen frå Møre/Trøndelag/Nordland)

- Vil svaret avhenge av tidsrom (sei, før/etter 1900, 1800, ...)?

 

Kommunikantprotokoller har ikke vært prioritert. Når noe har blitt skanna, er det stort sett utløst av særskilte behov og initiativer.

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Kommunikantprotokoller har ikke vært prioritert. Når noe har blitt skanna, er det stort sett utløst av særskilte behov og initiativer.

Takk for svar.  Kva er eit "særskilt behov/initiativ"?  Held det med tapte kyrkjebøker?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Takk for svar.  Kva er eit "særskilt behov/initiativ"?  Held det med tapte kyrkjebøker?

 

Det er publisert 94 kommunikantprotokoller: https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?source_types[]=KOMM&start_year

 

En håndfull av disse fantes i sin tid på mikrofilm og har kommet med av den grunn. Kommunikantprotokollene for Kongsberg ble skanna fordi de var blitt transkriberte, og da var det ønskelig å få koblet transkriberingene til bilder. Den enslige protokollen for Domkirken i Bergen ble skanna fordi det var behov for den i saksbehandling. I Statsarkivet i Kristiansand var det på et tidspunkt ledige ressurser til skanning, og så grep man til kommunikantprotokoller. Og mer til som jeg ikke kan redegjøre for på stående fot.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

ok ... takk for svar og tips; 

vi får gjere eit tiltak og sjå kva som skjer.

I mangel på kyrkjebøker, kan kommunikantprotokollane fortelje kven som var i live når.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Finst det, eller er det mogeleg å lage ei oversikt over kva kommunikantprotokollar som finst f.eks. ved SAB?

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Finst det, eller er det mogeleg å lage ei oversikt over kva kommunikantprotokollar som finst f.eks. ved SAB?

 

Du finner 206 ved søk på Arkivportalen: https://www.arkivportalen.no/search?unitType=1008&repository=SAB&text=kommunikant*

 

Men ikke alle prestearkivene ved Statsarkivet i Bergen er ferdig registrerte og publiserte på Arkivportalen, så det finnes sikkert flere enn disse 206.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Denne oversikta sa lite om geografi. Men eg fann ut at ein i staden kunne søkje på kvart enkelt prestearkiv og finne evt. kommunikantprotokollar der.

Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Denne oversikta sa lite om geografi. Men eg fann ut at ein i staden kunne søkje på kvart enkelt prestearkiv og finne evt. kommunikantprotokollar der.

 

Trefflista i Arkivportalen viser bare hva som er registrert på det "nivået" man får treff på, men i en arkivkatalog må man gjerne se informasjon på alle nivåer (arkivnavn, seriebeskrivelse, stykkebeskrivelse, mappebeskrivelse) under ett for umiddelbart å få forstå hva man har foran seg.

 

I mitt treff må du derfor klikke på hver enkelt kommunikantprotokoll for å få informasjon om hvilket arkiv - og dermed hvilket geografisk område - den tilhører (f.eks. den øverste: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-07000000182491). Alternativt må du pugge at SAB/A-75001 er arkivsignaturen for Etne sokneprestembete, og at SAB/A-75101 er arkivsignaturen for Fana sokneprestembete, osv., men det er tross alt en øvelse for svært spesielt interesserte!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Posted (edited)
På 9.7.2021 den 19.41, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

Du finner 206 ved søk på Arkivportalen: https://www.arkivportalen.no/search?unitType=1008&repository=SAB&text=kommunikant*

 

Men ikke alle prestearkivene ved Statsarkivet i Bergen er ferdig registrerte og publiserte på Arkivportalen, så det finnes sikkert flere enn disse 206.


Eg ser at kommunikantprotokollen for Lom og Bøverdalen 1873-1911 er klausulert som fleire andre like gamle.

Edited by Gunnar Sigdestad
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Eg ser at kommunikantprotokollen for Lom og Bøverdalen 1873-1911 er klausulert som fleire andre like gamle.

 

Da er du på Arkivportalen og ikke i Digitalarkivet: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-03000000009193

 

Jeg ser at det er hengelåser på alle(?) kommunikantprotokollene til Statsarkivet på Hamar, men ved nærmere ettersyn står det unntatt offentlighet i 60 år, så denne er nok fritt tilgjengelig. Det later til at Arkivportalen, i motsetning til Digitalarkivet, ikke har noen funksjon som fjerner hengelåsene når klausulene er utløpt.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Kor tid kan vi vente at Arkivverket får verktøy for indeksering i hende? Mangel på dette fører vel til at ingenting av scanna materiale blir tilgjengeleg for publikum i næraste framtid?
Eg har ikkje peiling kva dette "verktøyet" er, men når ein hadde det for 15-20 år sidan, så finst det tilgjengeleg?
Tidlegare var det ei lenke på velkomstsida til Digitalarkivet med Sist publiserte. Denne var oversiktleg og grei, tykte eg, og saknar den. Då hadde ein med eit tastetrykk innblikk i kva som var nytt. Kan "vi" få den tilbake?
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Tidlegare var det ei lenke på velkomstsida til Digitalarkivet med Sist publiserte. Denne var oversiktleg og grei, tykte eg, og saknar den. Då hadde ein med eit tastetrykk innblikk i kva som var nytt. Kan "vi" få den tilbake?

 

Ein finn tilsvarande lenke når ein går inn her:

https://media.digitalarkivet.no/

 

Det er likevel eit problem at for skanna materiale druknar det meste i nyare folkeregister og anna materiale som uansett er sperra for innsyn for dei fleste av oss. Som det har vore sagt så mange gonger før hadde det vore greit om det fanst eit val som gjorde at ein kunne utelukke desse kjeldene frå trefflista.

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Kor tid kan vi vente at Arkivverket får verktøy for indeksering i hende? Mangel på dette fører vel til at ingenting av scanna materiale blir tilgjengeleg for publikum i næraste framtid?
Eg har ikkje peiling kva dette "verktøyet" er, men når ein hadde det for 15-20 år sidan, så finst det tilgjengeleg?

 

Et indekseringsverktøy er nødvendig for å få lagret informasjon i Digitalarkivets database om hva hvert enkelt bilde av kirkebokoppslag viser (listetype/handling, årstall og sidetall). På grunnlag av indekseringa blir det generert en innholdsfortegnelse, og i tillegg blir bildene sperret eller fritt tilgjengelige ut fra definerte regler. Uten indeksering blir det ingen innholdsfortegnelse, og sperringen av bildene kan kun beregnes ut fra kirkebokas sluttår.

 

Vi har ennå indekseringsverktøyet fra 2005, men det er ikke lenger anvendelig, ettersom Digitalarkivet bl.a. har skiftet database, datamodell og fillager. Indekseringsverktøyet fra 2005 kan ikke skrive til den nåværende databasen og det kan ikke hente bildefiler fra det nåværende fillageret.

 

Merk at det er et indekseringsverktøy for kirkebøker vi mangler. Vi publiserer andre kildetyper i store mengder, og her har vi tilfredsstillende verktøy for indeksering.

 

Jeg kan dessverre ikke gi noe tidspunkt for når et nytt indekseringsverktøy for kirkebøker kan være klart. Vi som arbeider med Digitalarkivet, har meldt fra om dette behovet. Det er imidlertid andre enheter i Arkivverket som beslutter hvordan de ulike behovene for programutvikling i etaten skal prioriteres. Så vidt meg bekjent, er det ikke satt noe tidspunkt for oppstart for utvikling av et nytt indekseringsverktøy for kirkebøker.

 

10 timer siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Tidlegare var det ei lenke på velkomstsida til Digitalarkivet med Sist publiserte. Denne var oversiktleg og grei, tykte eg, og saknar den. Då hadde ein med eit tastetrykk innblikk i kva som var nytt. Kan "vi" få den tilbake?

 

6 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Ein finn tilsvarande lenke når ein går inn her:

https://media.digitalarkivet.no/

 

Det er likevel eit problem at for skanna materiale druknar det meste i nyare folkeregister og anna materiale som uansett er sperra for innsyn for dei fleste av oss. Som det har vore sagt så mange gonger før hadde det vore greit om det fanst eit val som gjorde at ein kunne utelukke desse kjeldene frå trefflista.

 

"Siste publiserte" finnes ganske riktig på startsida for skanna arkivmateriale, slik @Torbjørn Igelkjønpeker på. Den finnes også i menyen på https://www.digitalarkivet.no. Menyen kommer fram ved å klikke på ordet "Meny" eller de tilhørende tre vannrette linjene, som er plassert øverst til høyre.

 

Pga. de store mengdene arkivmateriale som digitaliseres, har tida løpt fra "Siste publiserte" slik den er utformet i dag. Den trenger flere søkefilter; f.eks. bør det være mulig å filtrere på oppbevaringssted (f.eks. Statsarkivet i Bergen), arkiv, tidsperiode og emneord. Vi som arbeider med Digitalarkivet, har foreslått at "Siste publiserte" videreutvikles i en slik retning.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.