Jump to content
Arkivverket

Malene Hansdatter Larvik


Nina Fostås Bråthen

Recommended Posts

Jeg strever fremdeles med å finne ut om Marlene Hansdatter, hvor hun kom fra, hvem som er foreldrene hennes.

 

Her er link til tidligere tråd i denne saken.

Hans Hansen f 1805 Larvik, mor Malene Hansdatter - Brukernes eget forum - Arkivverket

 

Har siden sist, funnet ut at en av faderne i hennes sønn's dåp, (Hans Hansen f 1805) var fra en gård på Verningen som dengang lå utenfor Larvik kommune, og bodde under barnedåpen til hans Hansen, i Larvik (sentrum) hus nr 9

Har derfor lett gjennom bygdebøker i Tjølling, som ikke er langt unna Verningen, for å se om jeg kunne finne noen Malene Hansdatter som kan være aktuell kandidat, og i rett alder der. Men uten hell. 

 

Kan det finnes noen jordmorprotokoller hvor fødsler er nedskrevet? og morens navn kan dobbeltsjekkes?

Ønsker å gjøre dette ettersom navnet under barnedåpen står med sikksakk under,  fikk vite at det da ofte var en rettelse?

(det kan se ut til at det er satt sikksakkstrek under navnet hennes ved sønnens dåp, det er derfor usikkert at dette er rett navn på moren til Hans, sikksakk er noe de satt under navn, dersom først innført navn var feil, og skulle rettes opp med ett annet navn, men det er i såfall ingen tydelig sikksakk under navnet Malene Hansdatter, kun en difus sikksakk, som og kan være en rett strek.) Under farens navn er det litt tydeligere sikksakk.

 

Her er det som kan leses ut av dåpen til Hans Hansen

 

"Novb.1 lod Pigen Malene Hans datter døbe sin d. 10 Octb. fødte Søn kaldet Hans
side 190
(Uegte)
https://media.digitalarkivet.no/view/8245/84432/10

Hansen. Fadderne. Pigen Johanne Maren Bolete Nielsd. Pigen Anne Malene Olsdatt.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008791915

Hans Sørensen. ?? Mathis andersen, (Wiger)/Mjor(?) Brunsvold. Jahn/john (karlsen står han oppført som under sitt ekteskap ) bodde: født1755 på Skinnmo gift med Margrethe Ashelsdatter, de fikk en sønn, Andreas Jahnsen født 1794 på Skinnmo (Schindene??)Schindmo Jahn/(John) bodde i Larvik i hus nr 9 i 1800 (dette er kirkestredet), var fraktmann.

 

Har forsøkt å finne ut litt om fadderne, for at dette skal kunne føre meg i rett retning, men kommer liksom ingen vei her.
 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nina, her synes det etter mitt begrep som at du leter etter feil mor. Hvis du ser i den skannede utgaven av kirkeboka, vil du se at i tillegg til barnets fornavn, som alltid synes å være understreket, også fins tre andre understrekninger:

Morens navn: Malene Hansdatter er understreket, og så er det skrevet i linjen over Ingeborg Marie Olsdatter.

Første fadder (gudmor, som regel hun som bar barnet): Pigen Johanne Maren Bolete Nielsd. Her er Johanne understreket.

Barnefar: Hans Hanssen er understreket, så så er det skrevet i linjen under Hans Ellefsen.

 

Alle disse tre understrekningen bør forstås på samme måte, som rettelser.

I den andre tråden er det slått fast at Hans Ellefsen er farens rette navn.

Tilsvarende skal da morens navn leses som Ingeborg Marie Olsdatter.

Og siden Johanne er understreket, skal gudmorens navn være Maren Bolete Nielsd[atter].

 

Ser en seg ellers litt rundt på disse to sidene, ser en at det er flere navn som er rettet på samme måte, f.eks. i forrige dåp, der morens farsnavn er rettet fra Halvorsdatter til Ols[datter].

 

Skal jeg gjette, kommer navnet Malene inn som "smitte" fra fadderen Anne Malene Olsdatter. Selv om Olsdatter er det aller vanligste farsnavnet, er det ikke umulig at hun var Ingeborg Maries søster. Det er i hvert fall noe som bør undersøkes. Og finner du den ene, er sjansene der for at du også finner den andre. I tilfelle er nok mulighetene større for at du finner disse to i eller i nærheten av Larvik enn i eller nær Stavern.

 

Hva kan så tenkes å ha skjedd her? Slik jeg ser det, er det to mulige forklaringer: Enten har barnets mor (evt. den som representerte henne) prøvde å lure øvrigheten ved å oppgi feil navn både på seg og barnefaren, noe som så har blitt oppdaget og rettet. Eller så har klokkeren rett og slett ikke hatt sin beste dag på jobben. At han også har gitt dåpsbarnet et farsnavn, Hansen, tyder helst på det siste. Hvem var han forresten, en gammel og rørete kar?

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

Fadderen Anne Malene Olsdatter synes å kunne identifiseres. Dette var etter alt å dømme henne ved ft 1801:

002 Anne Malene Olsdatter - 0034 Steenene - 001 Byen - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0707P Larvik prestegjeld - Digitalarkivet

 

Det må være henne som ble døpt i Tjølling 15/11 1789 med far skipper Ole Danielsen:

SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 186-187

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427620663

 

Nok samme far hadde også disse barna til dåpen i Tjølling:

Margrete, døpt 19/7 1782:

SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 128-129

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427620635

Daniel, døpt 17/10 1784:

SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 144-145

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427620643

Margrete Elisabeth, døpt 2/7 1786:

SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 160-161

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427620650

Marthe Kirstine, døpt 4/11 1792:

SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 74-75

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427620607

 

Det er denne siste datteren, som også var hjemmeværende ved ft 1801, som gjør det ganske sikkert at dette var henne.

 

Faren tituleres hver gang som skipper, unntatt den siste gangen da han var styrmann. De gangene bostedet oppgis, er det i 1782 Dal, de øvrige gangene (Østre) Halsen.

 

Her var det imidlertid ingen Ingeborg Marie, og når jeg ser på skiftet etter Ole Danielsen åpnet 6/7 1797, ser jeg at hun ikke var hans datter:

SAKO, Larvik sorenskriveri, H/Hd/Hda/L0014a: Skifteprotokoll, 1793-1808, s. 148b-149a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090102350626

 

Dermed var dette et blindspor. Synd i grunnen siden jeg fant ut at Anne Malenes farfars far hadde en bror på Kongsberg som var gift med et barnebarn av egne aner!

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Mulige Ingeborg’er i Søndre Vestfold ved ft 1801 (jeg ser da bort fra kandidater som ville vært det reneste barnerov) :

 

1) Hedrum, Ringdal østre, 20 år, ugift tjenestejente:

023 Ingebor Olsdatter - 0028 Ringdal Østre - 001 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0727P Hedrum prestegjeld - Digitalarkivet

 

2) Brunlanes, Nalum, 21 år, tjenestejente:

010 Ingeborg Olsdatter - 0008 Navlum - 001 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0726P Brunlanes prestegjeld - Digitalarkivet

 

3) Fredriksvern, Brunla hovedgård, 31 år, ugift utgangspike:

013 Ingeborg Olsdatter - 0002 Friderichsværn - Paa Brunlaug gaard - 001 Friderichsværn - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0708P Fredriksvern prestegjeld - Digitalarkivet

 

 

For nr. 1 legger jeg merket til at Ringdal østre er nabogård til Skinmo der det i den andre tråden er klarlagt at fadderen Jan Skinmo var fra. Hvis dette er henne, kan hun ha kjent ham og familien hans derfra.

 

Det konfirmeres i 1796 i Hedrum ei Ingeborg Olsdatter Ødegården, 15 år (nr. 26 blant pikene, høyre side) :

SAKO, Hedrum kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1785-1807, s. 8-9

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427640070

 

Ellers ingen kandidater bakover til 1788.

 

 

For Hans Ellefsen fins det i ft 1801 to kandidater i Hedrum:

 

1) Vestrum, 15 år:

011 Hans Elefsen - 0017 Westrum - 001 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0727P Hedrum prestegjeld - Digitalarkivet

Bygdebokomtale der det ikke gjøres rede for hans videre skjebne, noe som tyder på at han flyttet fra bygda:

 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017082529002?page=561

 

2) Gjone søndre, 15 år:

019 Hans Elefssen - 0002 Jonne Søndre - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0727P Hedrum prestegjeld - Digitalarkivet

Bygdebokomtale av opphavet hans:

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017082529003?page=189

Samme sted om hans videre liv (gift i 1806) :

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017082529003?page=179

 

Når jeg studerer bygdebøkene for Hedrum, legger jeg merke til flere forbindelser mellom Ringdal østre og Gjone ved en bror av brukeren av Ringnes østre i 1801 bodde på Gjone store, en annen part av samme gård som Hans Ellefsen giftet seg til i 1806 og nabogården til der han vokste opp. Det gjør det sannsynlig at denne Ingeborg og denne Hans kan ha kjent hverandre selv om de i 1801 bodde i ulike sogn i Hedrum (Ringdal er i hovedsognet og Gjone i Kvelde).

 

På den andre side ligger Vestrum i hovedsognet, riktignok i motsatt ende av Ringdal, men de delte i det minste kirke og kan ha blitt kjent på den måten.

 

 

Ingeborg Olsdatter Ødegården synes ikke å være døpt i Hedrum. Hun var trolig datter av Kirsti Pedersdatter som ved ft 1801 var enke etter 2. ekteskap på plassen Ødegården u. Hedrum prestegård. Hvis dette er rett Ingeborg, hadde hun i hvert fall helbroren Lars Olsen (f. 1778) og halvsøsknene Gudmund Jensen (f. 1787) og Marte Jensdatter (f. 1790), kun den siste finnes døpt i Hedrum. Gudmund var døpt i Gjerpen.

 

Far til halvsøsknene het Jens Gudmundsen, og han og Kirsti Pedersdatter giftet seg 4/12 1783 i Gjerpen, Telemark, enkemann og enke.

Trolovelse nr. 21 venstre side:

SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1747-1795, s. 199

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061206040587

Vielse nr. 30 venstre side:

SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1747-1795, s. 230

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061206040606

 

Ved trolovelsen skrives hun fra «Eegaasen», d.v.s. Eikåsen.

 

Og med denne oppløsningen finner jeg døpt 18/11 1781 Ole Eegaasens pikebarn, Ingeborg (nr. 158 høyre side) :

SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1747-1795, s. 92

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061206040493

 

Det som ikke kommer frem der, er at hun ble døpt 8 måneder etter farens begravelse. Se omtale av dem i «Gamle Gjerpen», der det fremkommer at faren het Ole Kristensen: Eikåsen (gamlegjerpen.no)

 

Hovedinnvendingen mot henne er selvsagt at hun både ved dåp, konfirmasjon og ved ft 1801 skrives kun som Ingeborg – ikke som Ingeborg Marie.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I Brunlanes fantes det i 1801 en Hans Ellefsen og ei Ingeborg Marie Olsdatter som bodde et par km. fra hverandre.

 

Ingeborg (nr. 2 i forrige innlegg) oppgis som 21-åring tjenestejente på Nalum:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058298000144

 

Hans Ellefsen oppgis å være 12 år og bosatt hos sine foreldre på Kjær i Berg sogn:

007 Hans Ellevsen - 0027 Kiær - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0726P Brunlanes prestegjeld - Digitalarkivet

 

Ifølge bygdeboka var han født i 1789:

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007110604001?page=407

 

Men det spørs om det er rett? Når jeg sammenligner annet som står i bygdeboka med det jeg finner i kildene, finner jeg flere feil der årstallene avviker en smule. I hvert fall hadde foreldrene en sønn Hans til dåpen i Berg kirke 14/10 1787 (4. dåp på høyre side) :

SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 167-168

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060410020361

 

Hvis dette er ham, var han 17 år da det barnet som er utgangspunkt her må ha blitt unnfanget en gang tidlig på året i 1805. Det gjør ham til en mer plausibel farskandidat enn om han hadde fylt 15 bare for noen måneder siden.

 

Samtidig oppgis barnefaren i 1805 å være soldat. Jeg vet ikke om det var noen minstealder for soldater. Jeg har tidligere vært borti 17-åringer som nevnes som det. Dermed var han trolig ikke for ung i den sammenheng. Samtidig skjedde det ikke så sjelden at fedre til «uekte» barn vervet seg for å slippe unna både ansvar og straff. Den gang måtte en bl.a. skrifte i slike saker, men soldater hadde som «frynsegode» at de slapp dette for første leiermål. Juridisk skyldtes dette ulike bestemmelser i sivilt og militært lovverk. Derfor ser en også ikke så sjelden i slike saker at den egentlige barnefaren fikk en soldat til å påta seg farskapet – i hvert fall på papiret. Dette er én grunn til at en fra tid til annen ser at uektefødte barn senere i livet brukte et annet farsnavn enn farens fornavn oppgitt ved dåpen.

 

Under bygdebokas videre omtale av ham står det ikke noe om at han hadde vært soldat og hadde et «uekte» barn, uten at det bør tillegges avgjørende vekt:

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007110604001?page=411

 

 

Den eneste Ingeborg Olsdatter døpt i Brunlanes som på noen måte kan passe, ble døpt som ektefødt 2/5 1784 i Berg kirke. Som foreldre oppgis Ole Erichsen Raÿet (står det vel) og Margith Olsdatter:

SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 147-148

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060410020351

 

Og under datoen er det notert «Egevad», som må være gårdsnavnet Eikevall, noe som også stemmer godt overens med to faddere fra nærliggende Manvik. Men det var også en fadder fra Lepperød som ligger noen km. unna og i Tanum sogn.

 

Jeg finner ikke dem nevnt flere ganger i kirkebøkene. Heller ikke i bygdeboka finner jeg dem nevnt. Men der leser jeg at Eikevall med omegn var viktig som bosteder for arbeidere jernverket på Halle. Dermed er trolig foreldrene en verksarbeiderfamilie som godt kan ha bodd der kun en kort tid for så å flytte videre til neste verk.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Men så fant jeg også en annen dåp som fanget min interesse; 13/11 1781 døpte foreldrene Ole Olsen og Karen Andersdatter den ektefødte datteren Inger Maria (øverst venstre side) :

SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 135-136

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060410020345

 

Hvis jeg tolker det rett, gjelder denne dåpen Stavern. Og da er det nok samme foreldre som er oppført med disse barna døpt der:

Anders, døpt 27/3 1769: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011189907

Ole, døpt 8/1 1771: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011190466

Ole, døpt 20/2 1775: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011191527

Inger Maria, døpt 16/4 1777: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011192105

Bernt, døpt 9/11 1779: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011192792

Ved dåpene f.o.m. 1775 er faren titulert matros, og i 1779 får vi det spesifisert til «Matros af 1ste Comp No 87».

 

Dette er etter alt å dømme begravelsen til sønnen Ole døpt i 1771: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001938590

Og dette begravelsen til en datter som må ha dødd som nyfødt i 1773: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001938592

Og dette begravelsen til datteren Inger Maria døpt i 1777: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001939052

Og dette begravelsen til sønnen Bent døpt i 1779: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001939106

 

Ved denne siste begravelsen tituleres faren dimittert matros, noe som forklarer hvorfor dåpen i 1781 er å finne i kirkebøkene for Brunlanes i stedet for Stavern.

 

Så kan det være han som gravla den 47 år gamle kona si i 1789: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001919945

 

Men det er også ikke usannsynlig at det var samme mann, selv om han her er oppført som matros og ikke avgått matros, som gravla datter Inger Maria døpt i 1781: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001919395

SAKO, Stavern kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1783-1809, s. 4

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070502680132

 

Men slik kirkebøkene for Stavern er født, er det vanskelig å si noe sikkert om det når barnets navn ikke er oppgitt. Navnekombinasjonen Ole Olsen og tittelen matros må ha vært så vanlig at dette godt kan ha vært en annen Ole. Jeg ser av kirkebøkene at det var flere med samme navn og tittel der samtidig.

 

Jeg finner ingen konfirmantlister for Stavern før 1800. Ble de konfirmert i Brunlanes. Til gjengjeld finner jeg sammen med konfirmantene f.o.m. 1800 også kommunikantlister for Fredriksvern. Disse bør gjennomgås for å se om det kan stå noe der om de involverte i denne saken.

Innhold for Ministerialbok For Stavern Prestegjeld 1800-1816 (0798Q) - Skanna arkiver - Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

 

I kirkeboka for Stavern finner jeg ei Inger Mar. Olsd. som mor 20/4 1806. Hun tituleres kona, og ektemannen oppgis å være grenader Jens Olsen:

Inger Mar. Olsdtr - Ministerialbok for Stavern prestegjeld 1783-1809 (0798Q) - Digitalarkivet

 

Men her kan det reises tvil om hva hun egentlig het:

Ved vielsen 28/2 1806 kalles hun Inger Marie Andersdatter: Inger Marie Andersdr - Ministerialbok for Stavern prestegjeld 1783-1809 (0798Q) - Digitalarkivet

Det samme her 16/9 1810: Inger Marie Andersdatter - Ministerialbok for Stavern prestegjeld 1809-1816 (0798Q) - Digitalarkivet

Og Inger Maria Andersdatter 30/3 1816: Inger Maria Andersdatter - Ministerialbok for Stavern prestegjeld 1809-1816 (0798Q) - Digitalarkivet

 

Det er for kort avstand fra fødselen 10/10 1805 til denne til at det kan være samme mor, men siden farsnavnet, Andersdatter, etter alt å dømme var feil i 1806, er det lite sannsynlig at så er tilfelle.

 

 

Dermed er det ikke utenkelig at Inger Maria Olsdatter døpt i 1781 kan være den samme som tjenestejenta Ingeborg Olsdatter i 1801 og Ingeborg Marie Olsdatter som mor i 1805.

 

Edited by Dag Thorsdalen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Den tredje kandidaten for Ingeborg oppgis som 31 årig utgangspike på Brunla i 1801:

013 Ingeborg Olsdatter - 0002 Friderichsværn - Paa Brunlaug gaard - 001 Friderichsværn - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0708P Fredriksvern prestegjeld - Digitalarkivet 

 

Jeg finner ingen som kan være henne døpt i Stavern eller Brunlanes. Men kanskje kommunikantprotokollen for Fredriksvern kan gi flere opplysninger om henne?

 

Link to comment
Share on other sites

En annen måte å gripe ting an på er å se på de med passende navn som er å finne i kirkebøkene for Larvik i årene etter 1805.

 

Hvis vi først ser på Ingeborg Marie Olsdatter, er det tre vielser de kommende årene som muligens kan være henne, alle i bysognet:

1.       Pike Ingeborg Olsdatter, viet 23/4 1810, brudgom ungkar Lars Carlsen:

Ingeborg Olsdatter - Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P) - Digitalarkivet

2.       Pike Ingeborg Olsdatter, viet 15/5 1812, brudgom ungkar Sivert Thomasen Turum:

Ingeborg Olsdatter - Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P) - Digitalarkivet

3.       Pike Inger Marie Olsdatter, viet 10/9 1812, brudgom ungkar og kommandersersjant Hans Christopher Antonissen Rummelhoff:

Inger Marie Olsdatter - Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P) - Digitalarkivet

 

Alle disse parene er registrert med barn til dåpen i bysognet, par nr. 2 etter hvert også i Langestrand.

 

Og så har vi:

4.       Pike Ingeborg Marie Olsdatter, viet 7/11 1815, brudgom ungkar og kleinsmed Peder Torsen:

Ingeborg Marie Olsd - Ministerialbok for Larvik prestegjeld 1814-1825 (0707P) - Digitalarkivet

 

Her får vi også viet brudeparets alder; han oppgis å være født i 1792 og hun i 1789.

 

 

Dermed skulle en tro at dette var henne ved ft 1801:

006 Ingebor Olsdatter - 0236 Provianthuus Bakken - 001 Byen - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0707P Larvik prestegjeld - Digitalarkivet

 

Hun var født 3/10 1789 og døpt 10/10 d.å., altså på dagen 16 år før den aktuelle barnefødselen i 1805:

Ingeborg - Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1785-1807 (0707P) - Digitalarkivet

 

Her legger jeg i det minste merke til at hun ved dåpen kalles bare Ingeborg, men senere Ingeborg Marie. Jeg har derfor holdt henne utenom tidligere da hun bare var 15 år og noen måneder da unnfangelsen av det barnet skjedde, noe som i mine øyne kvalifiserer som barnerov. Men det kan kanskje være på sin plass likevel å kikke litt nærmere på henne, bl.a. legger jeg merke til at en av fadderne i 1805, Hans Sørensen, oppgis med samme tittel, som denne jentas far, tylter.

 

Her en tråd om betydningen av tittelen tylter:

[#2668] tylter - Arkiv - Arkivverket

 

Og her en tråd om denne Ingeborgs familie:

Ole Larsen og Johanne Nielsdatter, Larvik slutten av 1700-tallet - Brukernes eget forum - Arkivverket

 

 

Barn av Peder T(h)or(e)sen og Ingeborg Marie Olsdatter:

1. Anders, født 10/3 1816, døpt 15/4 s.å.: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008463972

2. Thor, født 6/4 1818, døpt 10/5 s.å.: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008465934

3. Johanne Cathrine, født 1/9 1820, døpt 8/10 s.å.: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000037804858

 

Og så dør Ingeborg Marie 12/11 1820 og gravlegges 18/11 s.å., av forkjølelse, står det, alderen oppgitt til 32 år:

Ingebor Marie Olsdtr - Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Langestrand sokn 1818-1843 (0707P) - Digitalarkivet

SAKO, Larvik kirkebøker, G/Gb/L0001: Klokkerbok nr. II 1, 1818-1843, s. 192-193

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070502660253

 

Og her er Peder gift på ny med flere barn i 1825:

006 Peder Thoresen - 0322 !! - 000 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1825 for 0707P Larvik prestegjeld - Digitalarkivet

 

Skifteregisteret for Larvik går bare t.o.m. 1812, men siden hun etterlot seg mindreårige barn, var det påbudt med offentlig skifte. Det finner vi her:

SAKO, Larvik byfogd, H/Hb/Hbc/L0001: Skifteforhandlingsprotokoll I, 1797-1821, s. 1422-1423

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081223320744

 

Her får vi to opplysninger som angår denne saken:

1.       Hun var datter av Ole Andersen Luen i Stokke sogn i Jarlsberg grevskap.

2.       Hun etterlot seg ingen andre barn enn de hun hadde med ektemannen.

 

 Dermed kan hun avskrives som Hans Hansens mor.

 

 

Men det var også flere som het Ingeborg Marie Olsdatter o.l. som figurerte i kirkebøkene for Larvik i de første tiårene av 1800-tallet. Jeg kommer tilbake til disse senere.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 11.5.2021 den 23.56, Dag Thorsdalen skrev:

Nina, her synes det etter mitt begrep som at du leter etter feil mor. Hvis du ser i den skannede utgaven av kirkeboka, vil du se at i tillegg til barnets fornavn, som alltid synes å være understreket, også fins tre andre understrekninger:

Morens navn: Malene Hansdatter er understreket, og så er det skrevet i linjen over Ingeborg Marie Olsdatter.

Første fadder (gudmor, som regel hun som bar barnet): Pigen Johanne Maren Bolete Nielsd. Her er Johanne understreket.

Barnefar: Hans Hanssen er understreket, så så er det skrevet i linjen under Hans Ellefsen.

 

Alle disse tre understrekningen bør forstås på samme måte, som rettelser.

I den andre tråden er det slått fast at Hans Ellefsen er farens rette navn.

Tilsvarende skal da morens navn leses som Ingeborg Marie Olsdatter.

Og siden Johanne er understreket, skal gudmorens navn være Maren Bolete Nielsd[atter].

 

Ser en seg ellers litt rundt på disse to sidene, ser en at det er flere navn som er rettet på samme måte, f.eks. i forrige dåp, der morens farsnavn er rettet fra Halvorsdatter til Ols[datter].

 

Skal jeg gjette, kommer navnet Malene inn som "smitte" fra fadderen Anne Malene Olsdatter. Selv om Olsdatter er det aller vanligste farsnavnet, er det ikke umulig at hun var Ingeborg Maries søster. Det er i hvert fall noe som bør undersøkes. Og finner du den ene, er sjansene der for at du også finner den andre. I tilfelle er nok mulighetene større for at du finner disse to i eller i nærheten av Larvik enn i eller nær Stavern.

 

Hva kan så tenkes å ha skjedd her? Slik jeg ser det, er det to mulige forklaringer: Enten har barnets mor (evt. den som representerte henne) prøvde å lure øvrigheten ved å oppgi feil navn både på seg og barnefaren, noe som så har blitt oppdaget og rettet. Eller så har klokkeren rett og slett ikke hatt sin beste dag på jobben. At han også har gitt dåpsbarnet et farsnavn, Hansen, tyder helst på det siste. Hvem var han forresten, en gammel og rørete kar?

 

Supert at du har tatt deg tid til å hjelpe meg litt på vei her.

Det hele er litt snodig syntes jeg.  Må nok lete etter Ingeborg Marie isteden, som du nevner. Finner ingen "egnet" Marlene i folketelling 1801, de er enten gift eller for unge. Men, som du sier, de er nok i Larviksområdet. Ene fadderen er en kar som bor på det som i dag er Tollerodden i Larvik. Litt rart de da hadde dåpen i Langestrand og ikke Larvik kirke? Langestrand var jo på den tiden som en liten egen "stat" i Larvik, og trodde de måtte bo der for å kunne døpe der? Jeg har lett veldig etter både jordmorjournal og vaksinasjinskort, for å se om jeg finner igjen Hans Hansen dr, men finner ingen slik oversikt noe sted.

Link to comment
Share on other sites

På 12.5.2021 den 19.31, Dag Thorsdalen skrev:

 

Fadderen Anne Malene Olsdatter synes å kunne identifiseres. Dette var etter alt å dømme henne ved ft 1801:

002 Anne Malene Olsdatter - 0034 Steenene - 001 Byen - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0707P Larvik prestegjeld - Digitalarkivet

 

Det må være henne som ble døpt i Tjølling 15/11 1789 med far skipper Ole Danielsen:

SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 186-187

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427620663

 

Nok samme far hadde også disse barna til dåpen i Tjølling:

Margrete, døpt 19/7 1782:

SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 128-129

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427620635

Daniel, døpt 17/10 1784:

SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 144-145

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427620643

Margrete Elisabeth, døpt 2/7 1786:

SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 160-161

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427620650

Marthe Kirstine, døpt 4/11 1792:

SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 74-75

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427620607

 

Det er denne siste datteren, som også var hjemmeværende ved ft 1801, som gjør det ganske sikkert at dette var henne.

 

Faren tituleres hver gang som skipper, unntatt den siste gangen da han var styrmann. De gangene bostedet oppgis, er det i 1782 Dal, de øvrige gangene (Østre) Halsen.

 

Her var det imidlertid ingen Ingeborg Marie, og når jeg ser på skiftet etter Ole Danielsen åpnet 6/7 1797, ser jeg at hun ikke var hans datter:

SAKO, Larvik sorenskriveri, H/Hd/Hda/L0014a: Skifteprotokoll, 1793-1808, s. 148b-149a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090102350626

 

Dermed var dette et blindspor. Synd i grunnen siden jeg fant ut at Anne Malenes farfars far hadde en bror på Kongsberg som var gift med et barnebarn av egne aner!

 

Den ene fadderen er fra en gård som ikke ligger så langt unna Tjølling (samme fadder som under dåpen til Hans Hansen bor på Tollerodden i Larvik.) så det er slettes ikke usansynelig at hun er fra dette området. 

Link to comment
Share on other sites

På 12.5.2021 den 23.01, Dag Thorsdalen skrev:

Mulige Ingeborg’er i Søndre Vestfold ved ft 1801 (jeg ser da bort fra kandidater som ville vært det reneste barnerov) :

 

1) Hedrum, Ringdal østre, 20 år, ugift tjenestejente:

023 Ingebor Olsdatter - 0028 Ringdal Østre - 001 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0727P Hedrum prestegjeld - Digitalarkivet

 

2) Brunlanes, Nalum, 21 år, tjenestejente:

010 Ingeborg Olsdatter - 0008 Navlum - 001 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0726P Brunlanes prestegjeld - Digitalarkivet

 

3) Fredriksvern, Brunla hovedgård, 31 år, ugift utgangspike:

013 Ingeborg Olsdatter - 0002 Friderichsværn - Paa Brunlaug gaard - 001 Friderichsværn - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0708P Fredriksvern prestegjeld - Digitalarkivet

 

 

For nr. 1 legger jeg merket til at Ringdal østre er nabogård til Skinmo der det i den andre tråden er klarlagt at fadderen Jan Skinmo var fra. Hvis dette er henne, kan hun ha kjent ham og familien hans derfra.

 

Det konfirmeres i 1796 i Hedrum ei Ingeborg Olsdatter Ødegården, 15 år (nr. 26 blant pikene, høyre side) :

SAKO, Hedrum kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1785-1807, s. 8-9

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427640070

 

Ellers ingen kandidater bakover til 1788.

 

 

For Hans Ellefsen fins det i ft 1801 to kandidater i Hedrum:

 

1) Vestrum, 15 år:

011 Hans Elefsen - 0017 Westrum - 001 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0727P Hedrum prestegjeld - Digitalarkivet

Bygdebokomtale der det ikke gjøres rede for hans videre skjebne, noe som tyder på at han flyttet fra bygda:

 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017082529002?page=561

 

2) Gjone søndre, 15 år:

019 Hans Elefssen - 0002 Jonne Søndre - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0727P Hedrum prestegjeld - Digitalarkivet

Bygdebokomtale av opphavet hans:

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017082529003?page=189

Samme sted om hans videre liv (gift i 1806) :

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017082529003?page=179

 

Når jeg studerer bygdebøkene for Hedrum, legger jeg merke til flere forbindelser mellom Ringdal østre og Gjone ved en bror av brukeren av Ringnes østre i 1801 bodde på Gjone store, en annen part av samme gård som Hans Ellefsen giftet seg til i 1806 og nabogården til der han vokste opp. Det gjør det sannsynlig at denne Ingeborg og denne Hans kan ha kjent hverandre selv om de i 1801 bodde i ulike sogn i Hedrum (Ringdal er i hovedsognet og Gjone i Kvelde).

 

På den andre side ligger Vestrum i hovedsognet, riktignok i motsatt ende av Ringdal, men de delte i det minste kirke og kan ha blitt kjent på den måten.

 

 

Ingeborg Olsdatter Ødegården synes ikke å være døpt i Hedrum. Hun var trolig datter av Kirsti Pedersdatter som ved ft 1801 var enke etter 2. ekteskap på plassen Ødegården u. Hedrum prestegård. Hvis dette er rett Ingeborg, hadde hun i hvert fall helbroren Lars Olsen (f. 1778) og halvsøsknene Gudmund Jensen (f. 1787) og Marte Jensdatter (f. 1790), kun den siste finnes døpt i Hedrum. Gudmund var døpt i Gjerpen.

 

Far til halvsøsknene het Jens Gudmundsen, og han og Kirsti Pedersdatter giftet seg 4/12 1783 i Gjerpen, Telemark, enkemann og enke.

Trolovelse nr. 21 venstre side:

SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1747-1795, s. 199

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061206040587

Vielse nr. 30 venstre side:

SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1747-1795, s. 230

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061206040606

 

Ved trolovelsen skrives hun fra «Eegaasen», d.v.s. Eikåsen.

 

Og med denne oppløsningen finner jeg døpt 18/11 1781 Ole Eegaasens pikebarn, Ingeborg (nr. 158 høyre side) :

SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1747-1795, s. 92

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061206040493

 

Det som ikke kommer frem der, er at hun ble døpt 8 måneder etter farens begravelse. Se omtale av dem i «Gamle Gjerpen», der det fremkommer at faren het Ole Kristensen: Eikåsen (gamlegjerpen.no)

 

Hovedinnvendingen mot henne er selvsagt at hun både ved dåp, konfirmasjon og ved ft 1801 skrives kun som Ingeborg – ikke som Ingeborg Marie.

 

Her er det jo noen mulige kandidater, var ikke i mine tanker å lete i Porsgrunn/Gjerpen. Men ville de ikke ha skrevet inn mellomnavnet Marie under dåpen og Konfirmasjon? Ødegården er jo ved Seilerhytta på vei ut til Kaupang, det er jo ett godt stykke fra Gjone, men ser at hun du fant i Leieren, kan være en kandidat, Han Elevsen var jo soldat (står i Hans Hansen sin dåp) og mest sansynelig tilknyttet Fredriksværn.

Link to comment
Share on other sites

På 13.5.2021 den 20.50, Dag Thorsdalen skrev:

I Brunlanes fantes det i 1801 en Hans Ellefsen og ei Ingeborg Marie Olsdatter som bodde et par km. fra hverandre.

 

Ingeborg (nr. 2 i forrige innlegg) oppgis som 21-åring tjenestejente på Nalum:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058298000144

 

Hans Ellefsen oppgis å være 12 år og bosatt hos sine foreldre på Kjær i Berg sogn:

007 Hans Ellevsen - 0027 Kiær - 002 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0726P Brunlanes prestegjeld - Digitalarkivet

 

Ifølge bygdeboka var han født i 1789:

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007110604001?page=407

 

Men det spørs om det er rett? Når jeg sammenligner annet som står i bygdeboka med det jeg finner i kildene, finner jeg flere feil der årstallene avviker en smule. I hvert fall hadde foreldrene en sønn Hans til dåpen i Berg kirke 14/10 1787 (4. dåp på høyre side) :

SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 167-168

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060410020361

 

Hvis dette er ham, var han 17 år da det barnet som er utgangspunkt her må ha blitt unnfanget en gang tidlig på året i 1805. Det gjør ham til en mer plausibel farskandidat enn om han hadde fylt 15 bare for noen måneder siden.

 

Samtidig oppgis barnefaren i 1805 å være soldat. Jeg vet ikke om det var noen minstealder for soldater. Jeg har tidligere vært borti 17-åringer som nevnes som det. Dermed var han trolig ikke for ung i den sammenheng. Samtidig skjedde det ikke så sjelden at fedre til «uekte» barn vervet seg for å slippe unna både ansvar og straff. Den gang måtte en bl.a. skrifte i slike saker, men soldater hadde som «frynsegode» at de slapp dette for første leiermål. Juridisk skyldtes dette ulike bestemmelser i sivilt og militært lovverk. Derfor ser en også ikke så sjelden i slike saker at den egentlige barnefaren fikk en soldat til å påta seg farskapet – i hvert fall på papiret. Dette er én grunn til at en fra tid til annen ser at uektefødte barn senere i livet brukte et annet farsnavn enn farens fornavn oppgitt ved dåpen.

 

Under bygdebokas videre omtale av ham står det ikke noe om at han hadde vært soldat og hadde et «uekte» barn, uten at det bør tillegges avgjørende vekt:

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007110604001?page=411

 

 

Den eneste Ingeborg Olsdatter døpt i Brunlanes som på noen måte kan passe, ble døpt som ektefødt 2/5 1784 i Berg kirke. Som foreldre oppgis Ole Erichsen Raÿet (står det vel) og Margith Olsdatter:

SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 147-148

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060410020351

 

Og under datoen er det notert «Egevad», som må være gårdsnavnet Eikevall, noe som også stemmer godt overens med to faddere fra nærliggende Manvik. Men det var også en fadder fra Lepperød som ligger noen km. unna og i Tanum sogn.

 

Jeg finner ikke dem nevnt flere ganger i kirkebøkene. Heller ikke i bygdeboka finner jeg dem nevnt. Men der leser jeg at Eikevall med omegn var viktig som bosteder for arbeidere jernverket på Halle. Dermed er trolig foreldrene en verksarbeiderfamilie som godt kan ha bodd der kun en kort tid for så å flytte videre til neste verk.

 

Også her står ingeborg uten mellomnavn Marie? kan det da være rett ?  Kan dette skriftemålet jeg antar at moren måtte gjennomføre, være nedskrevet noe sted?

Link to comment
Share on other sites

På 13.5.2021 den 20.51, Dag Thorsdalen skrev:

Men så fant jeg også en annen dåp som fanget min interesse; 13/11 1781 døpte foreldrene Ole Olsen og Karen Andersdatter den ektefødte datteren Inger Maria (øverst venstre side) :

SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 135-136

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060410020345

 

Hvis jeg tolker det rett, gjelder denne dåpen Stavern. Og da er det nok samme foreldre som er oppført med disse barna døpt der:

Anders, døpt 27/3 1769: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011189907

Ole, døpt 8/1 1771: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011190466

Ole, døpt 20/2 1775: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011191527

Inger Maria, døpt 16/4 1777: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011192105

Bernt, døpt 9/11 1779: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011192792

Ved dåpene f.o.m. 1775 er faren titulert matros, og i 1779 får vi det spesifisert til «Matros af 1ste Comp No 87».

 

Dette er etter alt å dømme begravelsen til sønnen Ole døpt i 1771: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001938590

Og dette begravelsen til en datter som må ha dødd som nyfødt i 1773: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001938592

Og dette begravelsen til datteren Inger Maria døpt i 1777: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001939052

Og dette begravelsen til sønnen Bent døpt i 1779: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001939106

 

Ved denne siste begravelsen tituleres faren dimittert matros, noe som forklarer hvorfor dåpen i 1781 er å finne i kirkebøkene for Brunlanes i stedet for Stavern.

 

Så kan det være han som gravla den 47 år gamle kona si i 1789: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001919945

 

Men det er også ikke usannsynlig at det var samme mann, selv om han her er oppført som matros og ikke avgått matros, som gravla datter Inger Maria døpt i 1781: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001919395

SAKO, Stavern kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1783-1809, s. 4

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070502680132

 

Men slik kirkebøkene for Stavern er født, er det vanskelig å si noe sikkert om det når barnets navn ikke er oppgitt. Navnekombinasjonen Ole Olsen og tittelen matros må ha vært så vanlig at dette godt kan ha vært en annen Ole. Jeg ser av kirkebøkene at det var flere med samme navn og tittel der samtidig.

 

Jeg finner ingen konfirmantlister for Stavern før 1800. Ble de konfirmert i Brunlanes. Til gjengjeld finner jeg sammen med konfirmantene f.o.m. 1800 også kommunikantlister for Fredriksvern. Disse bør gjennomgås for å se om det kan stå noe der om de involverte i denne saken.

Innhold for Ministerialbok For Stavern Prestegjeld 1800-1816 (0798Q) - Skanna arkiver - Arkivverket (digitalarkivet.no)

 

 

I kirkeboka for Stavern finner jeg ei Inger Mar. Olsd. som mor 20/4 1806. Hun tituleres kona, og ektemannen oppgis å være grenader Jens Olsen:

Inger Mar. Olsdtr - Ministerialbok for Stavern prestegjeld 1783-1809 (0798Q) - Digitalarkivet

 

Men her kan det reises tvil om hva hun egentlig het:

Ved vielsen 28/2 1806 kalles hun Inger Marie Andersdatter: Inger Marie Andersdr - Ministerialbok for Stavern prestegjeld 1783-1809 (0798Q) - Digitalarkivet

Det samme her 16/9 1810: Inger Marie Andersdatter - Ministerialbok for Stavern prestegjeld 1809-1816 (0798Q) - Digitalarkivet

Og Inger Maria Andersdatter 30/3 1816: Inger Maria Andersdatter - Ministerialbok for Stavern prestegjeld 1809-1816 (0798Q) - Digitalarkivet

 

Det er for kort avstand fra fødselen 10/10 1805 til denne til at det kan være samme mor, men siden farsnavnet, Andersdatter, etter alt å dømme var feil i 1806, er det lite sannsynlig at så er tilfelle.

 

 

Dermed er det ikke utenkelig at Inger Maria Olsdatter døpt i 1781 kan være den samme som tjenestejenta Ingeborg Olsdatter i 1801 og Ingeborg Marie Olsdatter som mor i 1805.

 

Kommunikantlistene. Fant ei Malene der (om vi ikke skal se helt vekk fra dette navnet da) venstre side litt ned i kolonne 2 https://www.digitalarkivet.no/kb20070502690488

og en hans Hansen øverst høre side kolonne 2 https://www.digitalarkivet.no/kb20070502690487 (men vi har vel gått bort fra at han het hansen, og er sikre på at Ellevsen er rett etternavn.)

dette er vel de eneste to jeg finner i perioden 1804-1806

 

Link to comment
Share on other sites

På 13.5.2021 den 23.39, Dag Thorsdalen skrev:

En annen måte å gripe ting an på er å se på de med passende navn som er å finne i kirkebøkene for Larvik i årene etter 1805.

 

Hvis vi først ser på Ingeborg Marie Olsdatter, er det tre vielser de kommende årene som muligens kan være henne, alle i bysognet:

1.       Pike Ingeborg Olsdatter, viet 23/4 1810, brudgom ungkar Lars Carlsen:

Ingeborg Olsdatter - Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P) - Digitalarkivet

2.       Pike Ingeborg Olsdatter, viet 15/5 1812, brudgom ungkar Sivert Thomasen Turum:

Ingeborg Olsdatter - Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P) - Digitalarkivet

3.       Pike Inger Marie Olsdatter, viet 10/9 1812, brudgom ungkar og kommandersersjant Hans Christopher Antonissen Rummelhoff:

Inger Marie Olsdatter - Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1807-1830 (0707P) - Digitalarkivet

 

Alle disse parene er registrert med barn til dåpen i bysognet, par nr. 2 etter hvert også i Langestrand.

 

Og så har vi:

4.       Pike Ingeborg Marie Olsdatter, viet 7/11 1815, brudgom ungkar og kleinsmed Peder Torsen:

Ingeborg Marie Olsd - Ministerialbok for Larvik prestegjeld 1814-1825 (0707P) - Digitalarkivet

 

Her får vi også viet brudeparets alder; han oppgis å være født i 1792 og hun i 1789.

 

 

Dermed skulle en tro at dette var henne ved ft 1801:

006 Ingebor Olsdatter - 0236 Provianthuus Bakken - 001 Byen - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0707P Larvik prestegjeld - Digitalarkivet

 

Hun var født 3/10 1789 og døpt 10/10 d.å., altså på dagen 16 år før den aktuelle barnefødselen i 1805:

Ingeborg - Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Larvik sokn 1785-1807 (0707P) - Digitalarkivet

 

Her legger jeg i det minste merke til at hun ved dåpen kalles bare Ingeborg, men senere Ingeborg Marie. Jeg har derfor holdt henne utenom tidligere da hun bare var 15 år og noen måneder da unnfangelsen av det barnet skjedde, noe som i mine øyne kvalifiserer som barnerov. Men det kan kanskje være på sin plass likevel å kikke litt nærmere på henne, bl.a. legger jeg merke til at en av fadderne i 1805, Hans Sørensen, oppgis med samme tittel, som denne jentas far, tylter.

 

Her en tråd om betydningen av tittelen tylter:

[#2668] tylter - Arkiv - Arkivverket

 

Og her en tråd om denne Ingeborgs familie:

Ole Larsen og Johanne Nielsdatter, Larvik slutten av 1700-tallet - Brukernes eget forum - Arkivverket

 

 

Barn av Peder T(h)or(e)sen og Ingeborg Marie Olsdatter:

1. Anders, født 10/3 1816, døpt 15/4 s.å.: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008463972

2. Thor, født 6/4 1818, døpt 10/5 s.å.: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008465934

3. Johanne Cathrine, født 1/9 1820, døpt 8/10 s.å.: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000037804858

 

Og så dør Ingeborg Marie 12/11 1820 og gravlegges 18/11 s.å., av forkjølelse, står det, alderen oppgitt til 32 år:

Ingebor Marie Olsdtr - Klokkerbok for Larvik prestegjeld, Langestrand sokn 1818-1843 (0707P) - Digitalarkivet

SAKO, Larvik kirkebøker, G/Gb/L0001: Klokkerbok nr. II 1, 1818-1843, s. 192-193

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070502660253

 

Og her er Peder gift på ny med flere barn i 1825:

006 Peder Thoresen - 0322 !! - 000 - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1825 for 0707P Larvik prestegjeld - Digitalarkivet

 

Skifteregisteret for Larvik går bare t.o.m. 1812, men siden hun etterlot seg mindreårige barn, var det påbudt med offentlig skifte. Det finner vi her:

SAKO, Larvik byfogd, H/Hb/Hbc/L0001: Skifteforhandlingsprotokoll I, 1797-1821, s. 1422-1423

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081223320744

 

Her får vi to opplysninger som angår denne saken:

1.       Hun var datter av Ole Andersen Luen i Stokke sogn i Jarlsberg grevskap.

2.       Hun etterlot seg ingen andre barn enn de hun hadde med ektemannen.

 

 Dermed kan hun avskrives som Hans Hansens mor.

 

 

Men det var også flere som het Ingeborg Marie Olsdatter o.l. som figurerte i kirkebøkene for Larvik i de første tiårene av 1800-tallet. Jeg kommer tilbake til disse senere.

 

Du er så utrolig flink til å finne frem, jeg blir helt imponert. Føler at jeg selv står bare å stanger, og ikke kommer noen vei. 

Vet du hvor man kan finne : Jordmorprotokoll, og om noe sånt kan finnes for Larvik i dette tidsrommet?

Vaksinasjonskort, om det finnes noe skrifte gjort av mor som er nedskrevet? utflyttingen til Hans Hansen, vet han bodde i Fredrikstad i 1836, og må på ett tidspunkt ha flyttet fra Larvik, der kan det være noen opplysninger kanskje? Jeg ha forsøkt å se i fattigvesenet, om mor og barn kan ha havnet der, men fant ikke det som er fra denne perioden. Har også lett i sølvskatten for Larvik etter Hans Ellevsen, men fant ikke han der. 

Link to comment
Share on other sites

På 13.5.2021 den 21.08, Dag Thorsdalen skrev:

Den tredje kandidaten for Ingeborg oppgis som 31 årig utgangspike på Brunla i 1801:

013 Ingeborg Olsdatter - 0002 Friderichsværn - Paa Brunlaug gaard - 001 Friderichsværn - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1801 for 0708P Fredriksvern prestegjeld - Digitalarkivet 

 

Jeg finner ingen som kan være henne døpt i Stavern eller Brunlanes. Men kanskje kommunikantprotokollen for Fredriksvern kan gi flere opplysninger om henne?

 

Jeg finner denne, men greier ikke tyde etternavnet (venstre side kolonne 1 litt ned på siden) https://www.digitalarkivet.no/kb20070502690455

Link to comment
Share on other sites

Jeg er ikke veldig lokalkjent i og rundt Larvik, så lokalkunnskapen overlater jeg til deg! Men jeg har en svoger som slekter derfra som jeg har hjulpet med slektsforskningen. Derfor har jeg fra før en liten database med navn fra området og er noenlunde kjent med de lokale kildene. Og jammen tror du ikke at jeg støtte borti et av hans anepar og noen som ble inngiftet i hans slekt i forbindelse med denne saken! Så kom det til nytte igjen! Men samtidig har lang erfaring med å benytte de kilder og søkemuligheter som er tilgjengelige. Og da er fremgangsmåten noenlunde den samme de fleste steder i landet.

 

Så tidlige jordmorprotokoller har jeg ikke vært borti, men vil heller ikke utelukke at slike fins. Men det kostet å få bistand av jordmor, så jeg vil anta at det var mange som ikke ville ta den kostnaden hvis det ikke var høyst påkrevd. Ellers fikk de hjelp av naboer og kvinnene i huset der de lå i barselseng. For flere barn som døde rett etter fødselen har jeg lest i kirkebøkene at de var hjemmedøpt av fødselshjelperen i nærvær av husets moren og husets øvrige kvinner. Og de fleste av disse fødselshjelperne var ikke formelle jordmødre, kun gifte kvinner eller enker med erfaring fra egne fødsler. I slike tilfeller ble det selvsagt ikke skrevet noen jordmorprotokoll. På den annen side fantes det også de som ble titulert ‘jordemoder’ i hvert fall fra midten av 1700-tallet og dermed vel hadde en eller annen form for offentlig autorisasjon. Men, som sagt det vel ikke obligatorisk å benytte seg av disse.

 

Vaksinasjonskort eller -lister ser jeg at ikke er tilgjengelig i skannet utgave for Larvik med omegn for det aktuelle tidsrommet. Litt utpå 1800-tallet var det en perioden der disse ofte ble ført i kirkebøkene, men jeg ser at så ikke var tilfelle lokalt så tidlig. Dermed må en nok på Statsarkivet for å finne disse, forutsatt at de er tatt vare på. I den aktuelle tiden var en egen rubrikk i skjemaet som skulle brukes i kirkebøkene for konfirmasjon om når og av hvem konfirmanten var vaksinert. For Larvik ser jeg at det var så ymse om dette opplyses eller ikke.

 

Jeg ser at du for en del av de jeg har brakt på bane innvender at de står oppført kun som Ingeborg eller som Inger Marie/Maria, ikke som Ingeborg Marie. Det er en høyst relevant innvending. Men jeg har lært meg til at det er bedre med en bred tilnærming for personer med dobbeltnavn enn å legge til grunn at kun de som også er døpt med dobbeltnavn kan være aktuelle. Dette fordi jeg har et stort antall eksempler på at personer døpt med kun ett fornavn, senere i livet opererte med flere fornavn enn det som står i dåpsprotokollen. Og samtidig kan Ingeborg fort bli til Inger, særlig hvis kirkebokføreren ikke kjente henne særlig godt.

 

Og så ser jeg at ser jeg at både innflyttings- og utflyttingslistene for Larvik før 1840 er høyst mangelfulle med noen ganger opphold på et tiår mellom hver innførsel. De vil altså ikke hjelpe oss!

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det som står i kommunikantprotokollen for Stavern for de du har lenket til, er:

 

Inger Marie Tieneste Piige hos Lods Ole Gundersen.

SAKO, Stavern kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1800-1816, s. 82-83

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070502690488

 

Hans Hansen matr[os] og Kone – af Tellemarkske Regiments 1te Grenadeer Compagnie.

SAKO, Stavern kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1800-1816, s. 80-81

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070502690487

 

Jeg er enig med ditt resonnement om at det er mest sannsynlig at Hans Ellefsen som soldat var stasjonert ved Fredriksvern. Men han kunne også bli titulert på samme måte kun som rulleført landvernsoldat uten å være i aktiv tjeneste. 1805 var under Napoleonskrigene. Selv om Danmark-Norge ikke kom aktivt med i krigen før fra 1807, vil jeg anta at det var økt beredskap, særlig rundt Larvik og Fredriksvern, også før det, omtrent som nøytralitetsvakten under 1. verdenskrig og i 1939-40 før 9. april. En kan da se for seg at en rekke avdeling fra et ganske stor område kan ha vært stasjonert i område for kortere tidsrom, f.eks. et halvår. Det går sikkert an å finne ut av slike ting i militære arkiver, men de har jeg liten erfaring med.

 

Den ovennevnte Hans Hansen tror jeg nok kan avskrives, ja. Både p.g.a. navnet og fordi han var gift og hadde kona hos seg. Men han og de som står rundt ham i protokollen var altså teledøler. Og det ikke usannsynlig at også Hans Ellefsen var derfra. Jeg har erfaring med at Ellef – og ulike varianter av samme navn – var ganske utbredt over store deler av Telemark.

 

Det skjedde en liberalisering av lovverket for leiermålssaker på slutten av 1700-tallet. Før det måtte begge parter (men altså soldater unntatt) stå såkalt «åpenbart skrifte» i alles påhør i kirken, noe som også ble notert i kirkebøkenes avdeling kalt publice absolverde e.l. og dermed ofte er til stor hjelp for å oppklare tilsvarende saker. Men dette var det slutt på noen år før 1805. Dermed er en avhengig av om presten har notert noe i prestearkivet, som i de fleste tilfeller ikke er skannet.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg varslet i et tidligere innlegg at det er flere i kirkebøkene for Larvik med navn som kan passe med Hans Hansens mor og muligens kan være til hjelp:

 

1. Larvik 28/5 1809, dåp

Fadder: Pike Inger Marie Olsdatter

Far: Garversvenn Hans Kristiansen

Mor: Pike Anne Larsdatter

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008795113

 

2. Larvik 21/1 1810, dåp

Fadder: Pike Ingeborg Olsdatter

Far: Blokkemaker Andreas Emanuel Hagstrøm

Mor: Kone Kirsten Hansdatter Omdahl

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008792811

 

3. Larvik 6/1 1811, dåp

Faddere: Inger Marie Olsdatter

Far: Matros Jens Jansen

Mor: Kone Maren Jakobsen

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008793269

 

4. Larvik 6/1 1811, dåp

Fadder: Inger Marie Olsdatter

Far: Garversvenn Hans Christian Dunderhagen

Mor: Pike Anne Larsdatter

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008795274

 

5. Larvik 2/8 1812, dåp

Fadder: Pike Ingeborg Olsdatter

Far: Dreier Andreas Emanuel Hagstrøm

Mor: Kone Kirsten Hansdatter Omdahl

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008794224

 

6. Langestrand 6/9 1812, dåp

Fadder: Pike Ingeborg Olsdatter

Far: Dagarbeider Truls Gulliksen Skye

Mor: Kone Maren Jensdatter Bjerke

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011198475

 

7. Langestrand 12/8 1815, dåp

Fadder: Pike Ingeborg Olsdatter

Far: Smed Falkor Hermansen

Mor: Kone Else Tollefsdatter

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011198959

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008463222

 

8. Larvik, 15/12 1815, dåp

Mor: Inger Olsdatter

Far: Andreas Rundquist

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008463475

 

9. Langestrand 9/2 1817, dåp

Mor: Kone Ingeborg Olsdatter

Far: Dagarbeider Nils Hansen

Fadder: Hans Ellefsen

Fadder: Hans Ellefsens kone Berte Kristoffersdatter

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011199337

 

10. Larvik 1/5 1817, dåp

Mor: Inger Olsdatter

Far: Andreas Rundquist

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008465136

 

 

Nr. 1 og 4 er etter alt å dømme samme person, trolig også nr. 3.

 

Det samme er utvilsomt nr. 2 og 5.

 

Nr. 8 og 10 er i hvert fall den samme. Dette paret synes ikke å være viet i Larvik eller omegn.

 

Nr. 7 er nok hun som senere på året giftet seg med kleinsmed Peder Torsen; her opptrer hun sammen med hans foreldre. Jeg er også tilbøyelig til å anta at det er hun som er nr. 5.

 

 

Jeg har særskilt merket meg dåp nr. 9 der ekteparet Hans Ellefsen og Berte Kristoffersdatter var faddere for ekteparet Nils Hansen og Ingeborg Olsdatter. Kan det slumpe å være samme Hans og Ingeborg som i 1805?

 

Dette er den eneste gangen jeg har funnet ekteparet Hans Ellefsen og Berte Kristoffersdatter nevnt. De synes ikke å være viet i Vestfold eller nærliggende områder. Heller ikke hadde de barn til dåpen der.

 

Hans Nilsen og Ingeborg Olsdatter giftet seg i Eidanger kirke 29/12 1811. De benevnes som ungkar og pike, også opplyses det at begge var fra Hitterdal, d.v.s. Heddal, ved dagens Notodden.

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001712430

 

De hadde sønnen Hans til dåpen i Slemdal (Siljan) 2/2 1812, og skrives da fra Verket:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007179385

 

Så er det trolig de som med bosted Nordre Mæla fikk datter Anne Sophia 18/3 1814, døpt 20/3 s.å. i Gjerpen kirke:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012455008

 

Og så altså sønnen Hans Jørgen, døpt 9/2 1817 i Langestrand (se dåp nr. 9 over).

 

Deretter flyttet de til Stokke der de var husmannsfolk under gården Alby på Veierland og fikk disse barna:

Dødfødt barn, født 24/9 1820: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000036646627

Hans Jørgen, født 10/1 1822, døpt 5/2 s.å.: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000036647131

Andreas, født 31/12 1824, døpt 30/1 1825: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000036648214

 

Deretter vet jeg ikke hvor det ble av dem. De omtales ikke i bygdebøkene for Stokke.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg tror nøkkelen til mye av mysteriet i denne saken ligger i å finne Hans Hansens konfirmasjon. Og det spørs om ikke kirkebøkene for Fredrikshald (Halden) kan hjelpe oss der? Ved vielsen hans der 28/7 1839 står det om ham:

«Født i Laurvig boer i Watterland».

SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1834-1844, s. 282

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061011010226

 

Samme adresse får vi ved dåpen av deres førstefødte samme dag, selv om det det kan se ut som om det kun var barnets mor som bodde der:

SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1834-1844, s. 48

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061010050701

 

Hvor er dette Watterland? Er det et sted i eller i nærheten av Halden? Jeg er ikke spesielt godt kjent der. Vetteland i Båhuslen er neppe særlig sannsynlig. Eller kan det være Vaterland i dagens Oslo?

 

Et raskt søk i Kristiania og Aker gir flere mulige Ingeborg og Ingeborg Marie/Maria Olsdøtre som giftet seg der i de første tiårene etter 1805 (men ingen med noen Hans Ellefsen e.l.), uten at jeg har sjekket ut disse noe nærmere enn at jeg umiddelbart ser at noen av dem nok er for unge til å ha blitt mor i 1805.

 

Kan det ha seg slik at moren har tatt med seg sønnen og flyttet dit? Det var ikke uvanlig at ugifte mødre flyttet på seg. Og hvis så var tilfelle, øker også sjansene for at hun slett ikke var fra Larvik eller omegn.

 

Min prioritet for å komme videre ville dermed være:

1) Sjekke ut om Watterland kan være et sted i - eller ikke så langt fra - Halden.

2) Hvis negativt svar på nr. 1, lete etter Hans sin konfirmasjon i Kristiania og Aker.

3) Prøve å undersøke om en av de med navn som moren hans som giftet seg der, virkelig kan ha vært hennes.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Dag Thorsdalen skrev:

Min prioritet for å komme videre ville dermed være:

1) Sjekke ut om Watterland kan være et sted i - eller ikke så langt fra - Halden.

 

Vaterland er et strøk i Halden. I FT1801 var det 35 personer i Waterlands Gadenhttps://www.digitalarkivet.no/ft20090804650079

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

20 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Vaterland er et strøk i Halden. I FT1801 var det 35 personer i Waterlands Gadenhttps://www.digitalarkivet.no/ft20090804650079

 

Det var en grei avklaring, Kristian! Mange takk!

 

Da ville jeg ha sett på om det er mulig å finne ham - og evt. moren - i Fredrikshald og evt. resten av Østfold før dette. Siden vi har hatt problemer med å identifiser henne i og rundt Larvik, er det jo mye som tyder på at hun kan ha vært innflytter, og da kan hun jo like godt ha vært fra Østfold som et eller annet annet sted. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 19.5.2021 den 18.52, Dag Thorsdalen skrev:

Jeg varslet i et tidligere innlegg at det er flere i kirkebøkene for Larvik med navn som kan passe med Hans Hansens mor og muligens kan være til hjelp:

 

1. Larvik 28/5 1809, dåp

Fadder: Pike Inger Marie Olsdatter

Far: Garversvenn Hans Kristiansen

Mor: Pike Anne Larsdatter

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008795113

 

2. Larvik 21/1 1810, dåp

Fadder: Pike Ingeborg Olsdatter

Far: Blokkemaker Andreas Emanuel Hagstrøm

Mor: Kone Kirsten Hansdatter Omdahl

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008792811

 

3. Larvik 6/1 1811, dåp

Faddere: Inger Marie Olsdatter

Far: Matros Jens Jansen

Mor: Kone Maren Jakobsen

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008793269

 

4. Larvik 6/1 1811, dåp

Fadder: Inger Marie Olsdatter

Far: Garversvenn Hans Christian Dunderhagen

Mor: Pike Anne Larsdatter

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008795274

 

5. Larvik 2/8 1812, dåp

Fadder: Pike Ingeborg Olsdatter

Far: Dreier Andreas Emanuel Hagstrøm

Mor: Kone Kirsten Hansdatter Omdahl

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008794224

 

6. Langestrand 6/9 1812, dåp

Fadder: Pike Ingeborg Olsdatter

Far: Dagarbeider Truls Gulliksen Skye

Mor: Kone Maren Jensdatter Bjerke

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011198475

 

7. Langestrand 12/8 1815, dåp

Fadder: Pike Ingeborg Olsdatter

Far: Smed Falkor Hermansen

Mor: Kone Else Tollefsdatter

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011198959

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008463222

 

8. Larvik, 15/12 1815, dåp

Mor: Inger Olsdatter

Far: Andreas Rundquist

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008463475

 

9. Langestrand 9/2 1817, dåp

Mor: Kone Ingeborg Olsdatter

Far: Dagarbeider Nils Hansen

Fadder: Hans Ellefsen

Fadder: Hans Ellefsens kone Berte Kristoffersdatter

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000011199337

 

10. Larvik 1/5 1817, dåp

Mor: Inger Olsdatter

Far: Andreas Rundquist

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008465136

 

 

Nr. 1 og 4 er etter alt å dømme samme person, trolig også nr. 3.

 

Det samme er utvilsomt nr. 2 og 5.

 

Nr. 8 og 10 er i hvert fall den samme. Dette paret synes ikke å være viet i Larvik eller omegn.

 

Nr. 7 er nok hun som senere på året giftet seg med kleinsmed Peder Torsen; her opptrer hun sammen med hans foreldre. Jeg er også tilbøyelig til å anta at det er hun som er nr. 5.

 

 

Jeg har særskilt merket meg dåp nr. 9 der ekteparet Hans Ellefsen og Berte Kristoffersdatter var faddere for ekteparet Nils Hansen og Ingeborg Olsdatter. Kan det slumpe å være samme Hans og Ingeborg som i 1805?

 

Dette er den eneste gangen jeg har funnet ekteparet Hans Ellefsen og Berte Kristoffersdatter nevnt. De synes ikke å være viet i Vestfold eller nærliggende områder. Heller ikke hadde de barn til dåpen der.

 

Hans Nilsen og Ingeborg Olsdatter giftet seg i Eidanger kirke 29/12 1811. De benevnes som ungkar og pike, også opplyses det at begge var fra Hitterdal, d.v.s. Heddal, ved dagens Notodden.

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001712430

 

De hadde sønnen Hans til dåpen i Slemdal (Siljan) 2/2 1812, og skrives da fra Verket:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007179385

 

Så er det trolig de som med bosted Nordre Mæla fikk datter Anne Sophia 18/3 1814, døpt 20/3 s.å. i Gjerpen kirke:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000012455008

 

Og så altså sønnen Hans Jørgen, døpt 9/2 1817 i Langestrand (se dåp nr. 9 over).

 

Deretter flyttet de til Stokke der de var husmannsfolk under gården Alby på Veierland og fikk disse barna:

Dødfødt barn, født 24/9 1820: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000036646627

Hans Jørgen, født 10/1 1822, døpt 5/2 s.å.: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000036647131

Andreas, født 31/12 1824, døpt 30/1 1825: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000036648214

 

Deretter vet jeg ikke hvor det ble av dem. De omtales ikke i bygdebøkene for Stokke.

 

Dette er jo helt utrolig. tenk om en av disse er de rette. Men lurer på en ting. Hvor kan Hans Hansen ha tett veien? Er det noen mulighet for å finne ut om han har blitt plassert bort?

En ane ting, dersom det er denne familien som flytter til Stokke, kan det jo være sannsynlig at Hans Hansen var sammen med dem, og Stokke har jo nærmere adkomst til Fredrikstad hvor Hans er i 1836. Vil det da være sånn at han er nevnt i innflytningen til Stokke? Og når de flytter fra Notdden og Gjerpen? eller vil det stå kun antall barn?

Link to comment
Share on other sites

På 19.5.2021 den 18.56, Dag Thorsdalen skrev:

Jeg tror nøkkelen til mye av mysteriet i denne saken ligger i å finne Hans Hansens konfirmasjon. Og det spørs om ikke kirkebøkene for Fredrikshald (Halden) kan hjelpe oss der? Ved vielsen hans der 28/7 1839 står det om ham:

«Født i Laurvig boer i Watterland».

SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1834-1844, s. 282

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061011010226

 

Samme adresse får vi ved dåpen av deres førstefødte samme dag, selv om det det kan se ut som om det kun var barnets mor som bodde der:

SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1834-1844, s. 48

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061010050701

 

Hvor er dette Watterland? Er det et sted i eller i nærheten av Halden? Jeg er ikke spesielt godt kjent der. Vetteland i Båhuslen er neppe særlig sannsynlig. Eller kan det være Vaterland i dagens Oslo?

 

Et raskt søk i Kristiania og Aker gir flere mulige Ingeborg og Ingeborg Marie/Maria Olsdøtre som giftet seg der i de første tiårene etter 1805 (men ingen med noen Hans Ellefsen e.l.), uten at jeg har sjekket ut disse noe nærmere enn at jeg umiddelbart ser at noen av dem nok er for unge til å ha blitt mor i 1805.

 

Kan det ha seg slik at moren har tatt med seg sønnen og flyttet dit? Det var ikke uvanlig at ugifte mødre flyttet på seg. Og hvis så var tilfelle, øker også sjansene for at hun slett ikke var fra Larvik eller omegn.

 

Min prioritet for å komme videre ville dermed være:

1) Sjekke ut om Watterland kan være et sted i - eller ikke så langt fra - Halden.

2) Hvis negativt svar på nr. 1, lete etter Hans sin konfirmasjon i Kristiania og Aker.

3) Prøve å undersøke om en av de med navn som moren hans som giftet seg der, virkelig kan ha vært hennes.

 

Waterland/Watterland er en betegnelse på forstaden til Fredrikstad (har selv fundert veldig på dette og fikk hjelp til å finne ut av dette i en annen sak.)

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
På 19.5.2021 den 18.56, Dag Thorsdalen skrev:

Jeg tror nøkkelen til mye av mysteriet i denne saken ligger i å finne Hans Hansens konfirmasjon. Og det spørs om ikke kirkebøkene for Fredrikshald (Halden) kan hjelpe oss der? Ved vielsen hans der 28/7 1839 står det om ham:

«Født i Laurvig boer i Watterland».

SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1834-1844, s. 282

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061011010226

 

Samme adresse får vi ved dåpen av deres førstefødte samme dag, selv om det det kan se ut som om det kun var barnets mor som bodde der:

SAO, Halden prestekontor Kirkebøker, G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. 3, 1834-1844, s. 48

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061010050701

 

Hvor er dette Watterland? Er det et sted i eller i nærheten av Halden? Jeg er ikke spesielt godt kjent der. Vetteland i Båhuslen er neppe særlig sannsynlig. Eller kan det være Vaterland i dagens Oslo?

 

Et raskt søk i Kristiania og Aker gir flere mulige Ingeborg og Ingeborg Marie/Maria Olsdøtre som giftet seg der i de første tiårene etter 1805 (men ingen med noen Hans Ellefsen e.l.), uten at jeg har sjekket ut disse noe nærmere enn at jeg umiddelbart ser at noen av dem nok er for unge til å ha blitt mor i 1805.

 

Kan det ha seg slik at moren har tatt med seg sønnen og flyttet dit? Det var ikke uvanlig at ugifte mødre flyttet på seg. Og hvis så var tilfelle, øker også sjansene for at hun slett ikke var fra Larvik eller omegn.

 

Min prioritet for å komme videre ville dermed være:

1) Sjekke ut om Watterland kan være et sted i - eller ikke så langt fra - Halden.

2) Hvis negativt svar på nr. 1, lete etter Hans sin konfirmasjon i Kristiania og Aker.

3) Prøve å undersøke om en av de med navn som moren hans som giftet seg der, virkelig kan ha vært hennes.

 

Ser at Jens Hendrik er over året gammel når han døpes. Finner ett barn til av disse to, født januar 1836 døpt i september. https://www.digitalarkivet.no/kb20061010050676 (nr 77)

Ser at Hans kommer til Fredrikstad i 1836 (nr 71) https://www.digitalarkivet.no/kb20061011050200 det står mai, Kan være han da har vært i Fredrikstad tidligere, ettersom det første barnet er født i januar og at hun oppdaget at hun var gravid og han kom tilbake? (må jo leve i i trua på at det er noen som står opp for det de har gjort i denne familien 😉

Edited by Nina Fostås Bråthen
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Dette er nok også dette er barn av disse to. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000036448045 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000038530189    https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000037751194

Men Oline, hun finner jeg ikke i Fredrikstad eller Glemmen, selv om det står at hun er derifra under ekteskapet. Ser det står her at hun er fra Berggreen https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000038529262

 

Her er også ekteskapet deres, her kalles hun Olia https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000009568210

 

Her har de skrevet etternavnet hennes veldig rart

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000038528665

 

Edited by Nina Fostås Bråthen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.