Jump to content
Arkivverket

Ynskjer bistand med å tolke skyldelingsforretning, 25.08.1900 - Voss Herad


Kåre Flatlandsmo

Recommended Posts

Hei,

 

Kan nokon på forumet hjelpe med tyding av teksten nedanfor ? ( https://media.digitalarkivet.no/view/12346/295 ) 

SAB, Hardanger og Voss Sorenskriveri, 2/2B/2Bf/L0009: Pantebok nr. II.B.f.9, 1897-1900, s. 294

Gjelder fastsettjing av eigendom / teig til kjøpar Knut Sjurson Flatlandsmo (parsell 3) På kartverket / digitale kart sine sider er eigendom redusert i størrelse  med ca 70% og kartavdelinga ved kommunen viser liten vilje til og retta opp i dette.. Takksam for svar.

Mvh Kåre Flatlandsmo

 

image.thumb.png.f7b3edcc1126a99445aeb777e25ee814.png

Link to comment
Share on other sites

[...] 3. Knut Sjursen Fladlandsmoens Parcel.
Denne Parcel "Kleiveteigen" ligger indtil Mærket mod Anders Moes Eiendom ved Svælgsbro og er paa alle sider begrændset af tilstødende Naboeiendomme - i sydøst af A. Moes, i sydvest af Hauges og Nyres, i nordvest af Ole Josefsen Bøes og i nordøst af øvre Finnes Eiendomme. - 
Efterat Grændserne saaledes vare beskrevne og Befaring foretagen, skjønnedes Ole Haaversen Groves Parcel at udgjøre af det samlede Brug 100/320, Ole Pedersens Parcel 70/320 og Knut Sjursens Parcel 15/320, hvorved fremstaar [...&c]

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Velkommen i forumet, Kåre. 🙂

 

Et forsøk, med store forbehold om stedsnavn etc. Har tydet fra begynnelsen av bildeutsnittet ditt og ned den aktuelle siden.

Omtrent slik:

 

01 . . . . 3 Knut Sjursen Fladlandsmoes

02 Parcel. Denne Parcel «Kleiveteigen» ligger indtil Mærket med(?) Anders Moes Eiendom ved Svælge?? og er

03 paa alle sider begrændset af tilstødende Naboeiendomme – i sydøst af A. Moes, i sydvest af Hauges og

04 Nyres(?), i nordvest af Ole Josefsen Bøes og i nordøst af øvre Finnes Eiendomme. – Efterat Grænd-

05 serne saaledes vare beskrevne og Befaring foretagen, skjønnede Ole Haaversen Groves Parcel at udgjøre

06 af det samlede Brug 100/320, Ole Pedersens Parcel 70/320 og Knut Sjursens Parcel 15/320 hvorved fremstod(?)

07 Gaards. No 167, Brugs. No 5 Bryngel Davidsens Eiendom, Hovedbruget, Skyld Mark 1,35

08 Gaards. No 167, Brugs. No    Ole Haaversens Eiendom, Parcel med skyld              "      1.00

09 Gaards. No 167, Brugs. No    Ole Pedersens        Do            Do                                             0,70

10 Gaards. No 167, Brugs. No     Knut Sjursens        Do            Do                                             0,15

11 Det bemærkes at Rettigheterne til Vandtag og Vei bliver at bruge som I hidtil og har Bryngel Davidsen

12 at lede det overflødige Vand fra Opkommebrønden efter det gamle Grøfteleie 14,5 Meter, hvorefter Ole

13 Pedersen har at besørge den fornødne Ledning heraf videre. Brugets gamle Gjærdepligt fordeltes saaledes:

14 Bryngel Davidsen gjærder fra Nedreslaatten paa Stølen, Mærkegjærdet hjemme(?) med Nils Monsen og

15 af Burakkeveiensgsgjærde(?) for egen Eiendom saavel paa nedre Side af Burakkeveien(?) for Ole Josefsens Eien-

16 dom til Mærkegrinden. – Ole Pedersen gjærder af Mærkegjærdet mod Ole Josefsen fra Kværnhuset

17 nedover saalangt som det hidtil har paahvilet Bruget samt Gjærdet ved Burakkeveien(?). – Knut Sjur-

18 sen gjærder for egen Eiendom. – Resten af de ældre Gjærder, som har paahvilet det nu delte

19 Brug, og som her ikke ere nævnte, gjærder Ole Haaversen. – Bryngel Davidsen er forbeholdt

 

 

 

Mvh

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hei igjen, og takk for rask respons og utfyllande svar. 

Begrensning til Anders Moe i sydøst og øvre Finne (stedsnavn Fenne) i nordøst stemmer med slik mine avdøde forfedrar har fortalt meg da, og som kommunen endra ved overgang til digitale kart. Har påpekt denne feilen i kartet til dei fleire gonger, men der er ingen vilje til å retta opp i det frå deira side..

Svelgabrui er både forandra og flytta på sidan den gong ja, men gamle murane står framleis)

Nok ein gong, takk for god hjelp!

Mvh Kåre F.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Skal du finne merkesteinar, må du leite i deling- og skyldsetjingsforretninga for det nemnde gards- og bruksnummer som står i panteboka.

Link to comment
Share on other sites

Takk for opplysning Gunnar. I deling- og skyldsetjingsforretninga ser eg at dato "hoppar" frå 11/8 til 24/11/1900. Vil det mest naturlege då vera og starta leitinga under dato 24/11 sidan skylddelinga er datert 25/8 i panteboka..?

Link to comment
Share on other sites

Deling- og skyldsetjingsforretninga er registrert i panteregisteret under vedkomande gards- og bruksnummer. Der er det henvist til sidetalet i panteboka, der alt er innført.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.