Jump to content
Arkivverket

En liten slektsnøtt på gården Hjelmeland i Eid, Sogn og Fjordane. Anders Olsson ca 1661- etter 1736 hvem var han gift med?


Rune Thorstensen

Recommended Posts

I bygdeboka for Eid og Hornindal finner jeg på gården Hielmeland en Anders Olsson. Han var født ca 1661 og overtok bruket i 1701. Han er ført som svigersønn til forrige bruker Hans Endreson død 84 år gammel i 1747.

Det skulle indikere at Anders var gift med en NN Hansdtr.

Så blir det døpt en Steffen Anderson 13.01.1733. Far er oppført som Anders Hielmeland. Spørsmålet er om dette er den samme Anders Olsen som var født omlag 1661, i så fall må han være gift opp igjen.

Videre står det i bygdeboka at svigersønn til Anders, Claus Monsson Engeland, overtok bruket i 1736. Han var gift med Chirsti Andersdtr. Usikker på om det er hun eller Klaus som dør i 1801, 70 år gammel. (Det var Kristi og hun var født rundt 1731)

 

Anders Olsson i 1701.

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000623352

 

Steffens dåp i 1733.  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005061310

 

Er dette den samme Anders Olsen, eller er det en annen Anders som bygdeboka ikke har fanget opp?

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

Han er ført som svigersønn til forrige bruker Hans Endreson død 84 år gammel i 1747.

 

Kan dette være skiftet etter Hans Endreson, død 1747? 

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000053926

Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord, Skifteprotokoll nr. A 10 (1747-1750), Skifteprotokollside, Side 53b-54a
https://media.digitalarkivet.no/view/24227/57

Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord, Skifteprotokoll nr. A 10 (1747-1750), Skifteprotokollside, Side 54b-55a
https://media.digitalarkivet.no/view/24227/58

 

Jeg synes jeg kjenner igjen noen av navnene fra skiftet i manntallet 1701 - Hjelmel.bache:

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000623366

 

 

Edited by Grethe Flood
Link to comment
Share on other sites

Finner dette på geni.com - bør sjekkes!

https://www.geni.com/people/Anders-Bjørhovde/6000000024821941866

 

Anders Olsson Bjørhovde

Fødselsdato: 1661
Fødested: Bjørhovde, br. 8, Eid, Sogn Og Fjordane, Norge
Død: 1732 (70-71)
Bjørhovde, br. 8, Eid, Sogn Og Fjordane, Norway (Norge)
Nærmeste familie:

Sønn av Oluf Nilsson Bjørhovde og Mildred Andersdatter Bjørhovde
Ektemannen til Dorte? Endresdatter Hjelmeland
Far til Endre Andersen Nystøyl; Ola Andersen Bjørhovde; Hans Andersen Skorpen; Iver Andersson Sevland; Nils Andersen Hjelmelandsbakke og 2 others
Bror av Christi Olsdatter Sevland

 

https://www.geni.com/people/Dorte-Hjelmeland/6000000024973708751

 

Dorte? Endresdatter Hjelmeland

Også kjent som: "Ukjent Hansdotter Hjelmeland"
Fødselsdato: anslått mellom 1635 og 1695 icn_refresh.gif?1626292367
Fødested: Hjelmeland, br. 1, Eid, Sogn og Fjordane, Norway (Norge)
Død: Bjørhovde, br. 8, Eid, Sogn og Fjordane, Norway (Norge)
Nærmeste familie:

Konen til Anders Olsson Bjørhovde
Mor til Endre Andersen Nystøyl; Ola Andersen Bjørhovde; Hans Andersen Skorpen; Iver Andersson Sevland; Nils Andersen Hjelmelandsbakke og 2 others
Søster av Hans Endreson Hjelmeland

 

Edited by Grethe Flood
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for innleggene dine Grethe.

Dette ser tilsynelatende greit ut, men i så fall må denne Anders ha vært gift to ganger. Han er oppført med barn i 1701 tellingen som er 3 og 6 år gamle. Dvs at første sønn er født rundt 1695. Da er det neppe den samme kvinnen som er mor til Steffen Anderson i 1733 eller Christi født omlag 1731. En spennvidde på 38 år i barne rekken er ikke mulig for en og samme kvinne..

Jeg klarer dessverre ikke å lese hele teksten i skiftet etter Hans, men her er det noe som skurrer.

Link to comment
Share on other sites

Steffen født i 1733 har trolig Anders Steffensen Hjelmeland som far

Claus Mognsen Næsbak, han er oppført i BB som fra Engeland, men han hadde bygsel på Engeland efter broren, som er nevnt fra Næsbak, han bel gift i 1733 med Christi Hansdatter, så her har BB feil, hun var datter til Hans Endresen Hjelmeland se skifte i 1748. Rune

 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Hjertelig takk Rune.

 

Ja, jeg fikk virkelig ikke denne kabalen til å gå opp. Det rimer jo også godt med at han døper en sønn Steffen.

Men hvem var Anders Olsson gift med?

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

40 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg klarer dessverre ikke å lese hele teksten i skiftet etter Hans, men her er det noe som skurrer.

 

. . . nærværende hans igienlevende Hustrue Sylvie Iversdat

ter, med hendes begierte Laverge den Dannemand Simen

Rasmussen Hielmeland, saa og den Sahl: Mands med

hende avlede tvende Børn eller deres effterladte Ar-

vinger, navnlige Sahl: Joseph Hansen Tipppens igien-

levende fire Børn, nemlig 2 Sønner og 2 Døttre og

Christi Hansdatter gift med Claus Monsen her paa

Gaarden . . .

 

[så listes eiendeler, og ny side]

 

… helt på slutten konstateres at det er intet å dele for arvingene, men

effterdi Enken Sylvej Ivers

Datter er et gammelt

Svagt, blint og Siugelig

qvinde Menniske Saa maa

Sønne-Sønnen Guttorm Jo

sephsen og Svogeren Claus

Monsen som begge denne

 

[ny side]

 

Jord nu beboer og bruger, tillhaabe hende under

holde og forsørge saa længe hun Lever . . .

 

Det lover de begge å gjøre sitt beste for.

 

Ingen andre barn eller koner nevnt.

 

 

Mvh

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hjertelig takk igjen Even.

 

Det skulle tyde på at Anders Olsson ikke kan ha vært gift med en datter av Hans, all den tid det nevnes kun to barn, Joseph som var død og hadde etterlatt seg 4 barn og Christi Hansdtr.

Jeg har åpenbart tolket teksten i bygdeboka feil samtidig som det må være en feil der også.

Etter Hans Endreson står det versonen Anders Olson f. 1661 fikk bruket i 1701. Etter ham står det versonen Klaus Monsson Engeland fekk halve bruket av Verfaren i 1736 gm Kristi Andersdtr. Hjelmeland død 70 år gammel i 1801.

Jeg har tolket det som at Hans Endreson var verfar til Anders Olsen og at Kristi Andersdtr. var hans datter og gift med Klaus.

 

Spørsmålet om hvem Anders Olsson som i følge 1701 manntallet var på Hjelmeland var gift med om det ikke var en datter av Hans. Selv om denne datteren skulle være død før 1747 burde i alle fall hennes barn ha vært nevnt på linje med barna til Joseph.

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Anders Olsen er også bruker på Bjørhovde bruk nr 8 fra 1711, dør i 1732 73 aar på Biørhofde, ikke skifte, ingen kone er oppgitt.

Link to comment
Share on other sites

Er det sikkert vedteke at Anders Olsson Hjelmeland / Hjelmelandsbakke og Anders Olsson Bjørhovde er den same?

I 1722 er Anders Olsson Bjørhovde formyndar for 5 eigne born i følgje formyndarprotokollen; Jon, Hans, Nils, Kristi og Borgny. 

(Endre og Ola frå Hjelmeland 1701 vil vere fullmyndige på den tida, så dei skal uansett ikkje ha formyndar om dei høyrer til her).

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Ja, det er fortsatt mye som er usikkert her.

 I bygdeboka for Eid og Hornindal står det følgende å lese under Bjørhovde.

 

" Anders Olson bygsla i 1711 (bruk nr8  ) d. 73 år gammel i 1732 .Hadde før hatt bruk på Hjelmeland".  (Hans alder ved død stemmer godt med alderen på Anders Olson Hjelmeland som var 40 år i 1660.

Da kan man lett  tro at han var sønn av forrige bruker Oluf Nilsson. Han hadde bruket fra 1669 og døde 1706, 76 år gammel. Gift med Mildred Andersdtr.

Brukeren etter Anders, Ola Anderson bygslet bruket i 1728. Han døde 66 år gammel i 1736, gift med Ales Halsteinsdtr. Lindvik.

 

Denne Ola kan ikke være sønn av Anders Olsson.

 

Jeg vet ikke hvordan alt dette henger sammen, men håper det skal være mulig å nøste opp i problemene.

 

 

Kristi Andersdtr. Bjørhovde 1719-1807 gift med Baltzar Ingebrigtson Bjørhovde 1720-1790 kan godt være identisk med den Kristi du nevner i forrige innlegg Aase.

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

Jeg klarer ikke å gi slipp på Anders Olson Hjelmeland/Bjørhovde og bygdeboka som sier at Anders var versonen til Hans Endresen.

Er det noen som helst rimelig forklaring på hvorfor det i så tilfelle ikke kommer frem av skiftet etter Hans i 1747?

Kan det tenkes at Anders var gift med en datter av Hans fra et tidligere ekteskap før Sylvie Ivarsdtr. og at det har vært avholdt et skifte tidligere for barn fra det ekteskapet når Hans og Sylvie ble gift?

Hvorfor skulle bygdebokforfatteren skrive at Anders var versonen til Hans om han ikke hadde den opplysningen fra et sted?

 

Dette er absolutt av stor interesse for meg å få avklart .

Link to comment
Share on other sites

I en Militærrulle fra 1724 på Biørhofde Anders Olsen med sønnene: Endred 32 aar gift i Herøe, Ole 26 aar Soldat hjemme, Ifwer 20 aar tiener i WoldSkibb, Hans 17 aar tiener i sogned, Niels 14 aar hjemme. Ingen Anders Olsen på Hielmeland.

Link to comment
Share on other sites

Takk igjen Rune.

Det stemmer med barna som Aase viste til, så det er mye som taler for at Anders Olsson flyttet fra Hjelmeland til Bjørhovde, og at det dermed er samme mann det er snakk om.

Men det løser dessverre ikke problemstillingen i bygdeboka om at han var versonen til Hans Endreson.

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Rune Bergesen skrev:

I en Militærrulle fra 1724 på Biørhofde Anders Olsen med sønnene: Endred 32 aar gift i Herøe, Ole 26 aar Soldat hjemme, Ifwer 20 aar tiener i WoldSkibb, Hans 17 aar tiener i sogned, Niels 14 aar hjemme. Ingen Anders Olsen på Hielmeland.

Flott, då har vi kobla saman mannen frå 1701 med han frå formyndarprotokollen. 

Kvar finn du forresten denne militær-rullen?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Da har vi denne barne flokken med antatt fødselsår.

Endre ca. 1693/95, Borni ca 1698, ( 74 år ved dødsfallet 1772), Ivar 1704, Hans 1707, Nils 1711 og Kristi ca 1719.

Men spørsmålet er som før. Hvem var mor til disse barna?

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

Da har vi denne barne flokken med antatt fødselsår.

Endre ca. 1693/95, Borni ca 1698, ( 74 år ved dødsfallet 1772), Ivar 1704, Hans 1707, Nils 1711 og Kristi ca 1719.

Men spørsmålet er som før. Hvem var mor til disse barna?

Vi må også ha med Ola, som er ca 3 år i 1701. 

 

Ei av døtrene er gift med Steinbjørn Endreson Naustdal i følgje skifte-ekstraktet etter Steinbjørn. Kven er det?

Vi har også ei som er gift med Kasper Ingebrigtson Naustdal - kven er det?

 

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Hei Aase. 

Ja, jeg glemte Ole som var født omlag 1698.

Det kan selvsagt være flere døtre her som vi ikke kjenner til.

Borni ble gift med Stenbjørn Endreson Nøstdal ca 1701-1740 og andre gang med Isak Svendson Nøstdal den 03.01.1742. Kaspar Ingebrigtson var fadder ved sønnen Anders dåp 21.12.1734. Han var også forlover da Borni giftet seg med Isac.

Kristi ble gift med Baltzar Ingebrigtson Bjørhovde 1720-1790 den 06.01.1746.

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

Takk for dei opplysningane. Eg har ikkje notert beviset for at Kasper Ingebrigtson var gift med ei av desse døtrene - er det nokon som kan bidra med noko der?

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Der er jeg blank. Jeg ser han opptrer som fadder flere ganger i Eid. Og den 24.03.1722 blir han far til en datter Ingrid. Her er Borni Andersdtr. blant fadderne.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005058147

 

Forøvrig må man passe seg for ikke å blande ham sammen med Casper Guttormson Nøstdal.

 

Casper Ingebrigtson er fadder når Ole Anderson Bjørhovde døper en datter Inger i 1729.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005060400

 

Og like så når Stenbjørn Nøstdal døper en sønn Anders i 1734.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005061883

 

Fadder også i 1733 når Mathias Nøstdal døper en sønn Didrich.

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005061602

 

Mange ganger står det bare fornavn  og stedsnavn på fadderne og da er det ikke godt å vite om det er Ingebrigtson eller Guttormson det gjelder.

 

I følge bygdeboka var han født omlag 1688 og død etter 1748. Han overtok bruk 5 i 1721 og i 1748 overtok Ingebrigt Kasperson. Han døde i 1808, 88 år gammel. Vi må kanskje anta at det er sønn av Kasper Ingebrigtson og født rundt 1720. Da må Kasper ha giftet seg før kirkeboka tar til.

 

 

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

Den som leitar skal finne. I denne tråden er det nemnt skiftet etter Nils Andersson Hjelmelandsbakke, og der kjem slektskapen fram. 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Hm - for å så litt forvirring: Dersom Kristi Andersdtr var gift med Baltser Ingebrigtson burde Pål B vore nemnt i skiftet etter Nils..

Link to comment
Share on other sites

Jeg klarer ikke å lese den infoen ut av skiftet, så kanskje du kan gi en kort oppsummering. Jeg antar det er Niels Anderson, sønn av Anders Olsson Hjelmeland/Bjørhovde det gjelder.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.