Jump to content
Arkivverket

Les dette før du poster spørsmål om adopterte personer


Arkivverket - Kristian Hunskaar

Recommended Posts

Adopsjon kan være sensitivt og ømfintlig for alle involverte parter. Dersom man i et diskusjonsforum begynner å lete med utgangspunkt i spinkle opplysninger, kan man komme til å trekke inn familier som ikke har noe med saken å gjøre, uten at det lar seg gjøre å konkludere. Det kan i neste omgang gi grobunn for unødige spekulasjoner i disse familiene. Det er derfor hensiktsmessig å være varsom med å diskutere adopsjoner et åpent forum som Digitalarkivets forum, også i tilfeller hvor den adopterte og/eller foreldrene er døde i relativt nær fortid, siden personer som sto disse nær, fortsatt kan være i live.

 

Vi oppfordrer i stedet til først å undersøke hva det offentlige - statsforvalteren, Bufdir og Arkivverket - kan bidra med. Arkivverket kan i utgangspunktet ikke opplyse den adopterte eller den adoptertes etterkommere om biologiske foreldre, men når informasjonen allerede er gitt av statsforvalteren, kan Arkivverket i enkelte tilfeller bidra med utfyllende informasjon i adopsjonssaker og bidra til å identifisere de biologiske foreldrene ved bruk av arkivmateriale som ikke er fritt tilgjengelig i Digitalarkivet.

 

Les først Arkivverkets veileder om adopsjon: https://www.arkivverket.no/dokumentasjon/farskap-og-adopsjon/adopsjon

 

Dersom det i siste instans blir aktuelt å kontakte Arkivverket, jf. punkt 4 i veilederen, kan skjema for andre henvendelser om innsyn til personlige formål benyttes. Det kreves innlogging med elektronisk ID: https://www.arkivverket.no/tjenester/sok-innsyn-til-personlige-formal/andre-henvendelser-om-innsyn-til-personlig-formal

 

I henvendelsen må man legge ved kopi av den informasjonen man har fått fra statsforvalteren og/eller Bufdir.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.