Jump to content
Arkivverket

Les dette før du poster spørsmål om adopterte personer


Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Recommended Posts

Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Adopsjon kan være sensitivt og ømfintlig for alle involverte parter. Dersom man i et diskusjonsforum begynner å lete med utgangspunkt i spinkle opplysninger, kan man komme til å trekke inn familier som ikke har noe med saken å gjøre, uten at det lar seg gjøre å konkludere. Det kan i neste omgang gi grobunn for unødige spekulasjoner i disse familiene. Det er derfor hensiktsmessig å være varsom med å diskutere adopsjoner et åpent forum som Digitalarkivets forum, også i tilfeller hvor den adopterte og/eller foreldrene er døde i relativt nær fortid, siden personer som sto disse nær, fortsatt kan være i live.

 

Vi oppfordrer i stedet til først å undersøke hva det offentlige - statsforvalteren, Bufdir og Arkivverket - kan bidra med. Arkivverket kan i utgangspunktet ikke opplyse den adopterte eller den adoptertes etterkommere om biologiske foreldre, men når informasjonen allerede er gitt av statsforvalteren, kan Arkivverket i enkelte tilfeller bidra med utfyllende informasjon i adopsjonssaker og bidra til å identifisere de biologiske foreldrene ved bruk av arkivmateriale som ikke er fritt tilgjengelig i Digitalarkivet.

 

Les først Arkivverkets veileder om adopsjon: https://www.arkivverket.no/dokumentasjon/farskap-og-adopsjon/adopsjon

 

Dersom det i siste instans blir aktuelt å kontakte Arkivverket, jf. punkt 4 i veilederen, kan skjema for andre henvendelser om innsyn til personlige formål benyttes. Det kreves innlogging med elektronisk ID: https://www.arkivverket.no/tjenester/sok-innsyn-til-personlige-formal/andre-henvendelser-om-innsyn-til-personlig-formal

 

I henvendelsen må man legge ved kopi av den informasjonen man har fått fra statsforvalteren og/eller Bufdir.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.