Jump to content
Arkivverket

Lars Kåre Skeide


Lars Kåre Skeide

Recommended Posts

Trenger hjelp til mere tydinga av skrevet tekst i dette Skiftet til min 6. tippoldemor Anne Ellingsdatter Nykrem, Herøy, Møre og Romsdal.
 
Skifte 23.6.1755.
Kan legge inn mere info fra bygdebøker og annet om det er behov for dette.
 
Særlig det at hun Anne nevnt over, ble
iflg. bygdeboka for Herøy nr. 3 side 480,
 
gift 2. gang med Ole Nilssen, Nykrem født 1702 død 1785, som tok over garden i 1735 til 1776.
Han ble 2 gang gift med Dorte Rasmusdatter, som han fikk en sønn Nils Olsen, med i 1752,
Altså gift minst 4 år før Anne døde, ( eller han var utro, noe som ikke var vanlig i de tider).
Noe stemmer ikke her, se hans sønn Nils Olsen, født da 1752, med oppkallet datter Dorte etter 2.kona til Ole over.
Altså ikke oppkallet etter Anne, og ingen flere barn senere heller.
 
Noen som er gode på gammel skrift, som kan få dette mere oversatt ??
 
 
SAT, Sunnmøre sorenskriveri, 3/3A/L0018: Skifteprotokoll 13B, 1753-1757, s. 725b-726a
Brukslenke for sidevisning:
 
Jeg har selv prøvd å finne tyding på første del av skiftet:
 

Anno  1755 den 23. juni

ble forfattet riktig skifte etter

avgangen Anne Ellings Datter

etter forlangede og innsigelse ?

av levande mand Ole Nielsen Echrem

….   efter børnen navn Eling Rasmussen Legangerbaken

… og 1 datter Eli Rasmus Datter giftet med Rasmus Ellingsen

 Legangerbaken, uden levende barn…..?

Lænsmanden Frantz Rødset og Knud Ødegarden.
 
Ei dame har svart meg følgende på en del av siste del av skiftet som følger:
 

Aud Sandbu

 

Jeg leser nederst i høyre kolonne på venstre side (etter gjelden på 23 d. 8 s.)
og videre i venstre kolonne på høyre side, en forklaring på hvorfor enkemannen ønsket skifte:
Enkemanden Ole Nychrem gav
gav til kiænde at aarsagen hvor
fore han hafde forlanget
skifteforvalteren til at
deele imellem ham og sine
Børen er denne at hand for
modede at tage vederlag
forlods av Boen formedelst hand
veed sin tiltrædelse her til gaar
den antog een saa gandske for
faldne huuse og gaard og nu
sadt gaarden udj een forsvar
lig tilstand disuden og har givet
sine 2de Stifbøren veed deres
giftermaals indtrædelse een søm
melig hiemmegifte og Brøl
lups udflytning, Saa i anleed
ning af forrestaaende, paa
stoeed Enkemanden i det mind
ste til noget Vederlaug det
lidet Toe. . . ? . . . nøst og
een Færring, som hand hen
stillede til Rættens Kiændelse
 
Link to comment
Share on other sites

Det kan vere greit å ta éin ting om gongen...

Skiftet her, første delen, les eg som

"Nychrem i Rødve Schibr

Anno  1755 den 23 Juni

blef forrettet Rigtig Skifte eftter

avgangne Anne Ellings Datter

ibm imellem hændis igien

levende mand Ole Nielsen Echrem [må vere feil for Nykrem]

paa den ene Side og den Sal

Qvindes efter ladte Børen, nafl:

Elling Rasmussen Legangerbahen,

myndig og 1 datter Eli Rasmus

Datter gift med Rasmus Ellingsen

Legangerbachen paa den anden side.

Boen er derpaa af Lænsmanden

Frantz Rødset og Knud Ødegaarden

bleven vurderet og i alt opløben

til den Summa 86 d- 5 mk - 6 s.

derimod er gielden med

Skiftte lønnen iberægnet

den Summa  23d - . - 8s

der nest bliver at tilføre føl

gende:-"

(så kjem det Aud har tyda)

 

 

Edited by Ivar S. Ertesvåg
Link to comment
Share on other sites

Tidspunkt for fødslar, giftarmål osv. kan vere eit spørsmål.  Har du brukt bygdeboka, kan det vere feilskrift der.

Tidpunktet 23. juni 1755 er for avslutninga av skiftet.

 

I kyrkjeboka er Anne ført som død i 1755, men utan noko nærare tidfesting:  https://www.digitalarkivet.no/kb20070829620489

 

Ole og Dorte vigde 13.juli 1755 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002730065

Det ser ikkje ut til at dei er innførte som trulova.

 

Eg finn eitt  barn , Ane Dorthe f. 1760:  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013479092

Her er Anne oppattkalla...

Magrete f. 1771: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013761811

 

I 1752 er det ikkje ført inn noko barn Ni(e)ls  i Herøy prestegjeld 1755. Den einaste far Ole er Ole Larsnes (namn på barn utelate, dp. 19.s. e trin)

Det må vere feil

Link to comment
Share on other sites

Vedr. Niels Olsen og alderen hans:

Ved skiftet etter mora Dorthe i 1768 er alderen på Niels 12 år: https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690132

I FT1801 er Niels Olsen 44 år gammal: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058412002066

 

Ein kan og finne Dorthe Nykrem introdusert i 1756: https://www.digitalarkivet.no/kb20070829620493

 

Link to comment
Share on other sites

Først må jeg takke for flotte svar.

 

Ane Ellingsdatter født 1749 døpt 16.11. 1749  i Sande.

 

Far Elling Baken

 

Fadder Ole Nilsen  Nykrem  ( stefar gift med mora til Elling over )

 

Fadder Erick Vigen

 ( er nok muligens stebror til Elling , sønn av Eli Olsdatter farens første gifte på Kleppe)

 

fadder Else Leganger

 

fadder Ane Sætren

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013477589

 

Ane Ellingsdatter  ( bestemora )

 

Død 1749, eller før 1749, da barnebarn er født 1749 og fikk hennes navn, og døpt 16.11.1749.

 

2. mannen Ole Nilsen født 1702 død 1785, ble gift på nytt med Dorte Rasmusdatter Djuvik , og fikk en sønn Nils i 1752, altså må da kona Ane Ellingsdatter være død før han hadde samkvem med Dorte da i 1750, og gift sikkert da.

 

Skiftet 23.6.1755 etter Ane er da utført grunnet tvist om garden og annet som stebarna arvet se oversettelse under her, og hun var død en tid før tror jeg da, ellers må Ole mannen vært utro.

 

Hva betyr introdusert...

 

Dorte Rasmusdatter Nykrem

 

Introdusert

 

https://www.digitalarkivet.no/view/303/py00000000066222

 

Synder

 

https://www.digitalarkivet.no/view/307/ps00000000009123

 

synder på nytt

 

https://www.digitalarkivet.no/view/307/ps00000000009096

Link to comment
Share on other sites

19 minutter siden, Lars Kåre Skeide skrev:

2. mannen Ole Nilsen født 1702 død 1785, ble gift på nytt med Dorte Rasmusdatter Djuvik , og fikk en sønn Nils i 1752, altså må da kona Ane Ellingsdatter være død før han hadde samkvem med Dorte da i 1750, og gift sikkert da.

 

No er du stirrige....  Det er - som sagt - ikkje døypt nokon Nils i Herøy prg. i 1752.  I det minste må årstalet vere feil.

 

21 minutter siden, Lars Kåre Skeide skrev:

Hva betyr introdusert...

Mødre (berre gifte) vart tekne i mot med ein seremoni første gongen dei kom i kyrkja etter ein barnefødsel.

 

22 minutter siden, Lars Kåre Skeide skrev:

 

Synda gjorde ho sikkert... - men begge desse er private skriftemål (ikkje offentlege) ("Absol. Priv." i kyrkjeboka),

Det er ein mangel ved Digitalarkivet at dei kallar alle skriftemål for "offentlege".

Det er ikkje resultat av samkvem utanfor ekteskap, som du ymtar om.

Link to comment
Share on other sites

26 minutter siden, Lars Kåre Skeide skrev:

Ane Ellingsdatter født 1749 døpt 16.11. 1749  i Sande.

 

[...]

Ane Ellingsdatter  ( bestemora )

Død 1749, eller før 1749, da barnebarn er født 1749 og fikk hennes navn, og døpt 16.11.1749.

 

Det er ei litt for kjapp slutning ...

Anne (Ellingsd.) Nykrem døydde i 1755 ifl. kyrkjeboka. - som vist til ovanfor.

Link to comment
Share on other sites

Eg er ikke stirrige. Artig at du skriver det. Har bodd i Trøndelag over 50 år, og liker uttrykket fra Sunnmøre.

 

Takker for svar, har fått svar på det jeg lurte på.

 

Men en ting lurer jeg fortsatt på....   OLe Nilsen er nevnt Eckrem, har ikke sjekket hvor han kommer fra, kan dette være Eckrem i Ørsta, og ikke skrivefeil.

 

Jeg får sjekke dette

 

Har lest svara og er enige på det andre over.

 

 

Link to comment
Share on other sites

54 minutter siden, Lars Kåre Skeide skrev:

Skiftet 23.6.1755 etter Ane er da utført grunnet tvist om garden og annet som stebarna arvet se oversettelse under her,

Dette ser ut som ei mistyding.  Garden høyrde til Herøy presteembete, og var ikkje ein del av arven.

Etter vanleg skikk hadde Ole nokså sikkert bygsel på livstid. Men det kan hende husa på garden, iallfall nokre av dei, høyrde til brukaren; altså

det samla buet etter Anne og Ole (der Ole som attlevande enkjemann eig i utgangspunktet eig halvparten).

Det usemja gjeld er midlane i buet. Ole synest han har lagt inn meir enn det han får att.

 

"Eckrem" er temmeleg sikkert ein skrivefeil frå sorenskrivaren si side.  Ole bur på Nykreim og det vert etternamnet hans.

Det er vel ikkje Eikrem i Ørsta; men det er i Volda, Vanylven, Syvde og på Sula i Borgund.

 

Link to comment
Share on other sites

Takk Stig og Inge for innlegga, og Aud Sandbu for tydinga av siste del av skiftet.

 

For se likevel etter Eikrem i Volda, da det er usikkert hvor Ole Nilsen kom ifra.

 

Kan jo være at han kom fra Eikrem, og att han er den som har satt navn på garden med "Ny-krem".

Har heller ikke sjekket på tidligere brukere av garden, om Nykrem er nevnt før på andre brukere.

Link to comment
Share on other sites

Nykrem har vore kalla Nykrem så lenge det finst kjelder. Den eldste skattelista er frå 1521.

Det har truleg ikkje noko med "ny" å gjere.  Sophus Bugge (i Norske Gaardnavne) foreslåt "nyk", i tydinga lauk.  Bygdboka (Rabben) foreslår "nykk" (nøkk, vette i folketrua). Begge delar er vel først og fremst forslag.

 

Ole Nilsson sitt opphav er ukjent for bygdebokskrivaren. Han gifte seg med enkja Anne, som budde på bruket. Ifl. bygdeboka tok han over bruket i 1735, medan forgjengaren døydde i 1730. Årstala kan kome frå tingboka og/eller frå skattelister.  Er du heldig, er han nemnd med eit etternamn i tingboka.

Link to comment
Share on other sites

Svar på Ivar S Ertesvåg sitt innlegg på feil emne på 1909 Skiftet i Hornindal 

 

Rett er svar på Anne Ellingsen sitt skifte 1755 i Herøy Leikong

 

Hei

 

Skreiv beklageligvis feil  på Eli som linken viser,  var feilskrevet av meg og litt feil alder, som man ser bodde hun på Nykrem.

 

Er vel lite Kirkebøker å finne mere opplysninger i, men får lete litt bedre i mulige skifter og annet...

 

Bygdebøkene for Herøy og Leikong og Aursnes, har avskrifter fra gardbøkene som viser hvem som bygslet det forskjellige gardene, og når.

 

Som du ser så stemmer bygslingsårene med det jeg har lagt ut i tillegg med navna, og er sansynlig, men ikke bevist, må sjekke disse nærnere.

 

Står også på Nykrem bruket som Peder og Rasmus Pedersen er nevnt på at Rasmus Pedersen var gift før, og det ser vi av oppkallinga.

 

Ellers ville vel første sønn til Rasmus hett Peder, men fikk navnet Elling, og første datter Eli.

 

Så Eli nevnt død i 1749, kan da være enka til Peder, og hett Ellingsdatter, alder kan stemme med 1671, da har en Elling kunne bragt inn bruket til Peder .

 

Om Anne Ellingsdatter, død 1755 var datter, så kunne ikke Rasmus Pedersen gifte seg med henne, så noe skurrer her. 

 

Tror heller at dett var søster til Rasmus Pedersen som bodde her etter at faren døde ca. 1724.

 

Videre er siste barnet til Anne Ellingsdatter over Eli Rasmusdatter, født 1724, og damer fikk skjelden barn etter 45 år.

 

Setter vi så alderen hennes til 45 år ved nytt gifte med Ole Nielsen i ca. 1735, så får vi hennes fødsel til ca. 1690, og hun var da 34 år ved siste fødsel.

 

Vi ser også at Eli Rasmusdatter, var fadder til barn og faddere med navnt Kleppe, samt enka fra Bøe der Nils Rasmussen født 1702 med datter Eli OLsdatter og Rasmussen Kleppe.

 

Minesterialbok for Herøy 1767 til 1788

Født og døpt 1.12.1767

Barn Ole født 1767

Far Povel Kleppe

Fadder Hans Leganger

Fadder Rasmus Jonsen ??

Fadder Peder Larsen Jøsock

Fadder Adelus Jakobsdatter

Fadder Eli Rasmusdatter Leganger backen

Fadder Brite Rasmusdatter Jøsock

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013760051

 

Minesterialbok for Herøy 1767 til 1788

barn Elling født 1769 dåpsdato 24.9.1769

far Rasmus Røvde

fadder Elling Rasmussen Backen

fadder Povel Larsen Bøen

fadder Jens Samsonsen Røvde

fadder Daarte Povelsdatter Bøe

fadder Eli Rasmusdatter Backen

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013760981

 

Må sjekke dette siste for kontakten mellom Nykrem og Kleppe.

Link to comment
Share on other sites

Sidesporet er altså dette: https://forum.arkivverket.no/topic/279733-lars-kåre-skeide/?do=findComment&comment=2319934

Eg er samd i at det høyrer til i emnet her.

 

4 timer siden, Lars Kåre Skeide skrev:

Er vel lite Kirkebøker å finne mere opplysninger i, men får lete litt bedre i mulige skifter og annet...

 

Bygdebøkene for Herøy og Leikong og Aursnes, har avskrifter fra gardbøkene som viser hvem som bygslet det forskjellige gardene, og når.

 

Som du ser så stemmer bygslingsårene med det jeg har lagt ut i tillegg med navna, og er sansynlig, men ikke bevist, må sjekke disse nærnere.

 

 

 

Det er ikkje meir å hente i kyrkjebøkene for Herøy. Eg har skrive av alt saman...

Det er eit nokså fullstendig skifteregister på Digitalarkivet.  Eg trur ikkje geistlege skifte er med (prestar, men også klokkarar og klokkarkoner). Det finst sikkert andre skifte som manglar - men du skal leite godt...

 

Vi veit likevel ein del om Peder Aursnes og Peder Nykrem.

Peder på Aursnes ville vore 74 år i 1720 (55 i MT1701) - altså ein svært gammal mann på den tida.

Peder på Nykrem tok opp eit bruk som ikkje har hatt busetnad på 109 år. Det gjorde ein neppe i høg alder.

Peder på Aursnes kunne vere kårmann, eller daud, i 1720. Peder på Nykrem var ein annan.

 

Gardssogene er baserte på skattelister (futerekneskap) og tinglyste bygselsetlar og skøyte (tingboka).

Dei første er nokså godt brukte; men kan vere meir å hente i tingbøkene. 

Skattelistene fortel kven som betalte skatt; elles ikkje  noko om slektskap mellom ein brukar og forgjengaren.

Tingbøkene kan innehalde ei setning om "etter sin fader" eller "...værfader"   eller liknande.

Det er stort sett snakk om bygsel (ikkje sjølveige) og då er det nokså ofte ikkje son etter far; det kan vere ei dotter (ein verson) som tek over;

eller andre slektningar eller nokon som ikkje er i slekt.

Jamvel for sjølveige kan det vere snakk om dotter etter far; altså er brukaren verson til førre brukar; eller eit barnebarn

 

5 timer siden, Lars Kåre Skeide skrev:

Står også på Nykrem bruket som Peder og Rasmus Pedersen er nevnt på at Rasmus Pedersen var gift før, og det ser vi av oppkallinga.

 

Ellers ville vel første sønn til Rasmus hett Peder, men fikk navnet Elling, og første datter Eli.

 

Så Eli nevnt død i 1749, kan da være enka til Peder, og hett Ellingsdatter, alder kan stemme med 1671, da har en Elling kunne bragt inn bruket til Peder .

 

Om Anne Ellingsdatter, død 1755 var datter, så kunne ikke Rasmus Pedersen gifte seg med henne, så noe skurrer her. 

 

Tror heller at dett var søster til Rasmus Pedersen som bodde her etter at faren døde ca. 1724.

 

Videre er siste barnet til Anne Ellingsdatter over Eli Rasmusdatter, født 1724, og damer fikk skjelden barn etter 45 år.

 

Setter vi så alderen hennes til 45 år ved nytt gifte med Ole Nielsen i ca. 1735, så får vi hennes fødsel til ca. 1690, og hun var da 34 år ved siste fødsel.

 

Vi ser også at Eli Rasmusdatter, var fadder til barn og faddere med navnt Kleppe, samt enka fra Bøe der Nils Rasmussen født 1702 med datter Eli OLsdatter og Rasmussen Kleppe.

 

 

Gjettverk fører stort sett gale avstad i denne samanhengen.

 

Mogeleg oppkalling er ein vanskeleg "regel" å bruke til noko meir enn å sjå etter spor. Det er ein "regel" med svært mange avvik.

Peder og Rasmus er nokså vanlege namn. Ole endå vanlegare.

I Manntalet 1701 er det 7818 innførsler med namn; 641  heiter Peder (8,2% eller éin av 12); 443 heiter

Rasmus (5,7% eller éin av 18); 1085 heiter Ole ("Oelle"), 14% eller 1 av 7. 

 

Opplysningane om Rasmus og familien hans tyder på eit skifte. Det må ha vore før 1733, elles ville ikkje alderen

på son Peder vore med (25 år = myndig). Det ser ikkje ut til at det er skifte etter Rasmus sjølv.

 

Eli Leikongbakken sin alder veit vi kanskje frå FT1801 og dødsfallet (1805). Slike aldersoppgåver er, som vi har sett, nokså usikre.

Alderen står ikkje i skiftet ette mor Anne (tyda øvst her).

Bygdeboka har plassert Nils Indrebø som son til Anne og Rasmus.  Men han er ikkje nemnd i skiftet (levde til 1772, ifl Herøysoga),

så det kan vere noko som ikkje stemmer.

 

Faddrar var for ein stor del grannar.  Det kan forklarast med at barn skulle døypast innan 8 dagar.  Då fyllte dei ein båt

med faddrar (3 kvinner, 2 menn for jenter; omvendt for gutar) rodde til Stokksund og fekk barnet døypt i prestegarden.

At det var faddrar frå Kleppe for born på Nykrem fortel ikkje meir enn at dei rekna det som nær nok (gangavstand).

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.