Jump to content
Arkivverket

Hans Karstensen, sorenskriver i Solør 1631-1662. Hvem var han og var han i det hele tatt en Tanke (Tanche)?


Baard Vidar Pettersen

Recommended Posts

Den siste tiden har jeg brukt på opplysningene om konene som oppgis hos Arnesen og Finne-Grønn:

1. Første kone angis død i 1643. Skal ha vært en Karen Hansdatter (Jessen)

2. Gift andre gang (28/2) 1647 med Elisabet Tomasdatter, datter av Sogneprest til Toten og Oslo Tomas Laugesson.

 

Man skulle tro at når det oppgis en bryllupsdato, burde det være mulig å finne en samtidig eller nær samtidig kilde. Jeg finner altså ingenting på dem. Karen Hansdatter ikke så overraskende kanskje, men heller ikke noe som tilsier at Elisabet Tomasdatter var en faktisk person. 

 

Tomas Laugesson er omtalt i NST V (1936) s. 253ff i en artikkel av Finne-Grønn om bryllupet mellom Tomas og Marte/Margrete Olsdatter i 1594. Her greies det ut om Tomas' opphav, men dessverre ikke om etterkommerne. 

 

Han er også omtalt i Norsk tidsskrift for genealogi osv. II (1920) s. 35ff i en artikkel om prestemaleriene i Hovs kirke på Toten. Lite matnyttig akkurat her, og maleriene med tekst er omtalt flere steder, men de sier ingenting om etterslekten. Men det forteller at han døde av pest i 1630 i sitt 64 år. 

 

Han er også nevnt i Kobberuds Nogle oplysninger om sognepræsterne i det samlede Totens kald efter reformationen fra 1897. 

https://www.nb.no/items/6aa53bed07322532bfb8f89909d4227e?page=17

Her nevnes kun to sønnner, hvorav den ene skal være født 1605. 

https://www.nb.no/items/6aa53bed07322532bfb8f89909d4227e?page=31

 

Sønnen Sevald skal være eldre i følge notene i Christianiæ Dom-Kirkes Bog 1632-1677 (1978):

https://www.nb.no/items/f835e2f8ee742c0a420b3970e0365597?page=175

 

Nils er omtalt i Norsk biografisk leksikon. B. 16 (1969), med en del referanser til kilder

https://www.nb.no/items/737453155137af8707dad1a302e02960?page=231

 

Tomas' etterslekt er trykt i Norsk tidsskrift for genealogi osv. III (1923) s. 209. Der er endelig Elisabet nevnt. Men da bare med den korte teksten om at hun var gift 1647 med sorenskriver i Østerdalen Hans Carstensen Tanch (sic).

https://www.nb.no/items/c081cce7236df11897708263a083dbc5?page=49&searchText=Norsk tidsskrift for genealogi

 

En Elisabeth Thomasdatter skal være omtalt i NST 33 s. 134, men dette heftet har jeg ikke og innholdsfortegnelsen tilsier ikke at dette er direkte nyttig:

https://www.genealogi.no/produkt/nst-bind-33/

 

 

Kort sagt altså - jeg finner ikke noe belegg for andre koner til Karsten enn en Margrete (som tidligere nevnt ennå i live 1719.), og ingen kilder til at hverken Karen eller Lisbet/Elisabet faktisk eksisterte. Hvor kan kildene til disse konene komme fra?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I serien ting jeg kommer over, men ikke vet hva betyr:

 

I mitt tre har jeg hatt noen halvsøsken, altså noen barn av Karen Hansdatter og noen av Elisabeth Thomasdatter. Jeg har begynt å søke litt på dem for å se hva jeg fant. Det er mulig at dette har vært diskutert tidligere i ulike tråder, men her er en:

 

Laurids Hansen Tanche: Jeg har ham som født av Elisabeth i 1650 på Vang på Hedmarken. Så er han sogneprest på Romerike og Solør før han av en eller annen grunn blir jordforpakter i Nordland. Jeg har han som død den 27. apr 1702 på Alstadhaug.

 

Men så kommer jeg over en post på Geni: https://www.geni.com/people/Laurids-Hansen-Tancke/6000000013493977959

Samme navn, nøyaktig samme dødsdato! Edit: Forskjellig fødselsår. Men her er han født i Aalborg og død i Haderslev. Her er han også prest, men i Haderslev.

 

Og på Geni har han helt andre foreldre. Nemlig Hans Sørensen Aalborg og Elisabeth Lauritsdatter Skriver. Merk: Samme fornavn på begge, men andre personer. Og for å gjøre bildet komplett: Den godeste Hans Sørensen er oppført som borgermester i Aalborg akkurat som faren til vår Hans var oppgitt som borgermester i Haderslev. Edit 3: Denne borgermesteren fant jeg faktisk i et leksikon for Aalborg... 

 

Edit: Merk at her heter ingen av foreldrene Tanche, men barna til Laurids får det...

 

Så er kanskje dette den egentlige Haderslev-grenen, med opprinnelse i Aalborg, som så er blitt blandet med Maribo-grenen...?

 

Geir 🙂

Edited by Geir Fjærli
Link to comment
Share on other sites

Det er jo litt morsomt. Siden i går har jeg også gått tilbake til barna for å se om jeg kan finne noe den veien. Jeg tenker bl.a. å "nilese" skiftet etter Nils Hansen d.y. for å se om det kan være flere hint der:

https://media.digitalarkivet.no/view/35363/148

 

Har noen skifte etter Kristoffer, Helleborg eller Karen?

 

Forøvrig er jeg rimelig sikker på at denne Laurids er en kontruksjon. Ut fra skiftet etter Nils d.y., skiftet etter Thomas Boesen og rettsakene på Helgeland i forbindelse med dette skiftet er jeg rimelig trygg på i hvert fall alle søsken som levde eller hadde livsarvinger i 1719. Dersom denne Laurits hadde barn som levde i 1719, må han tilhøre en annen familie. Tanchene i Haderslev hadde sannsynligvis flere etterkommere enn Nils som dro til Østfold?

 

Mitt tre ser foreløpig slik ut:

image.thumb.png.b8e4429ded9724e5cb7c3a9c7a16df00.png

 

Det har garantert mangler med hensyn til fødsels- og dødsår, og det er noen "før" og "ca." som ikke kommer med i oversikten (jeg oppgir gjerne begrunnelsen, og tar i mot alle opplysinger om andre år.)

 

Jeg tror folkene er omtrent riktig, med følgende unntak:

1. kone til Hans er jeg rimelig sikker på het Karen, når to av sønnene får en Karen og datteren i neste ekteskap heter Karen. Men jeg har som sagt ingen kilde på henne, så Hansdatter er usikkert.

 

2. kone har jeg som sagt foreløpig ingen kilde på, og ingen oppkalling som skulle forsvare dette. 

 

I tillegg til de som lever, har Finne-Grønn to sønner som var studenter i 1656 - Hans og Karsten. Jeg finner dem i Kjøbenhavns Universitets Matrikel 1611-1667 s. 266:

image.png.35b512ab8335443ace7069d939e1154c.png

De har lest privat og står mellom andre norske skoler (jeg antar Stadangriensi skal være Stavangriensi?)

 

Prestesønnen som kan bevises, Kristoffer Tanche, var student i København i mai 1662 s. 309:

image.png.9b52a6ab9c696ec8e22ebb4b57e57bc2.png

Samme familienavn og privat utdanning, blant norske skoler.

 

At disse opptrer med Tanche alle sammen er vel en indikasjon på at Hans Karstensen også var det. Men så var det halvbroren som også studerte til prest. Man burde forvente at han også var oppført med Tanchius, privat opplært. 

 

Den yngre Nils skal være født ca. 1650, uten at jeg kan finne kilden til det i farta. Jeg finner ingen Tanch.. i København før utpå 1700-tallet. Men jeg finner en Nicolaus Iohannis med privat opplæring blant norske skoler i 1672:

image.png.7a961c4900e4961a2260b340b1da6d48.png

Usikker om det er han og også usikker på om det evt betyr noe at han ikke heter Tanchius.

 

Ellers hadde jeg tenkt meg en tur på Riksarkivet i morgen for å se gjennom Jens Christian Bergs notater, men ser de er stengt fredager 😞 Usikker på når jeg får gjort dette da. 

 

 

Edited by Baard Vidar Pettersen
Link to comment
Share on other sites

To momenter før jeg tar kveld: 

- Dersom Karsten og Hans var tvillinger er det veldig sannsynlig at moren var en Hansdatter.

- Siden enken Margrete i 1719 ikke arver etter Nils d.y. var hun ikke hans mor. Hans må altså ha vært gift minst tre ganger. 

Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Forøvrig er jeg rimelig sikker på at denne Laurids er en kontruksjon.

 

Jeg tror at han er en krysning mellom den danske Laurids og den norske Nils Hansen (også kalt Qvam), som han deler levnedsbeskrivelse og årstall med...

 

I så fall er nok et enten en følge av - eller en medvirkende faktor til - at Maribo- og Haderslev-slektene er blitt blandet.

 

Geir 🙂

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Mitt tre for øyeblikket, med de udokumenterte etternavn (Laugesen og Jessen). Det inneholder riktignok ikke barn i andre grener enn min egen, men søsken. Og de er vel fordelt utifra ideen at om Karen Hansdatter er mor til de som var født før hun døde, om årstallene stemmer bare 33 år gammel.

 

190688200_Skjermbilde2021-11-05kl_09_54_56.thumb.png.7678d59c58ad2acece35abf67af11549.png

 

Geir 🙂

Link to comment
Share on other sites

Og da ser jeg at vi har noen forskjeller:

 

Nils Hansen: Jeg mangler den yngste av dem. I stedet har jeg den nevnte Laurids. Det gir mening.

 

Karen Hansdatter og Kirsten Hansdatter er blitt slått sammen som ulike navn på den ene av konene til Nils hos meg. 

 

Bodil Hansdatter og Hans Hansen har jeg, men ser ikke hos deg? Skal titte litt mer på hva jeg kan grave opp om disse.

 

Geir 🙂

 

 

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Geir Fjærli skrev:

Bodil Hansdatter og Hans Hansen har jeg, men ser ikke hos deg?

 

Ok. da ser jeg at Bodil er født i Aalborg, så da er hun i Haderslev-grenen. Jeg stryker henne.

 

Hans ser ut til å være en duplikat av Nils den eldre, som endte som jordforpakter i Nordland. Stryker Hans, og beholder Nils.

 

Geir 🙂

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Geir Fjærli skrev:

Og da ser jeg at vi har noen forskjeller:

Ja, det er noen forskjeller 🙂 

 

I skiftet etter Nils den yngre oppgis det 3 søsken (eller rettere sagt barn av tre søsken) - halvbroren Kristoffer, fullsøsteren Karen gift med Bo Hansen og halvsøsteren Helleborg gift med Liv Borch. I dette skiftet nevnes ikke Helgelands-grenen i det hele tatt. 

https://media.digitalarkivet.no/view/35363/148

 

I skiftet etter Tomas Boesen og rettsakene på Helgeland nevnes en hel bråte med etterkommere etter disse. I tillegg bevitnes det at Nils Hansen Tanche på Sund på Helgeland var fullbroren til Helleborg Hansdatter. Bl.a. her men litt vanskelig å lese:

https://media.digitalarkivet.no/view/31258/14

 

I tillegg kommer Hans og Karsten som jeg ikke har lagt inn hos meg ennå, fordi jeg kun hadde lest referansen til Finne-Grønn tidligere og ikke gjort opp noen egne tanker. Likheten med Kristoffers innføring og navn gjør at jeg regner de som sønner til Hans. Ut fra dette har jeg:

Hans, Karsten, Nils, Kristoffer og Helleborg i første ekteskap - sønnene antakelig i den rekkefølgen.

Karen og Nils i andre ekteskap. Usikker på hvem som er eldst her. 

 

Hva som skjedde med Hans og Karsten har jeg ingen hint om. Det virker ikke som de rakk på virke som prester.

Nils d.e. finnes det ikke skifte etter. 

Kristoffer døde i mai 1718, men har ikke funnet skifte.

Helleborg må være død ca. 1695 ( i rettsaken 1755, vitner Helleborg Torsdatter at hun er oppkalt etter denne og at hennes mor bodde hos Liv Borch i 6-7 års tid, mens han bodde på Stjørdal. Liv var da nylig blitt enkemann. I følge Finne-Grønn er Liv i Trøndelag fra 1692-1698.). Jeg har ikke funnet skifte etter henne.

Karen nevnes aldri som død/salig i skiftet 1719, men det er sønnene som settes opp som arvinger. Hun var i hvert fall i live i 1707. Ikke funnet skifte.

Nils d.y. død i 1719. Skifte ovenfor.

 

Link to comment
Share on other sites

Fant dette om Nils den yngre:

 

Sitat

Niels Hansen Tanche (1650-1722). Født på Kluge gård, Vang på Hedemarken. Gården er innlemmet i Børstad gård, Hamar. Hans mor var Elisabeth Thomasen Tanche, Prestedatter fra Toten. Hun ble gift 26. februar 1647 med Carsten Hansen Tanche i hans andre ekteskap.
Snip ...

Kilder: Gårdshistorier for Hof, Åsnes og Våler i Solør.

 

 

Ser den har Elisabeth gift den 26., ikke 28. som du hadde, og henvisning til bygdebok. Finner dessverre ikke den på NB eller annet sted.

 

Edit: Litt mer om ham fra samme kilde (angivelig Geni):

 

Sitat

Etter teologistudien i København ble han først kapellan hos sognepresten på Toten på 1670-tallet, og på 1680-tallet ble han kapellan i Hof prestegjeld i Solør. Da sognepresten i Hof, Oluf Thomassen Blix (fra Fredrikstad) døde i 1687, ble Niels hans etterfølger som sogneprest. En stilling han hadde frem til avskjed i 1719. I 1688 giftet han seg med enka etter Blix, Birgitte Pedersdatter Nannestad (1657-1716), datter til sognepresten i Høland. Hun hadde en sønn og en datter og trolig flere barn. Herr Niels giftet seg på ny i 1717 med Elisabeth Weile, kjøpmannsdatter fra Christiania. Hun levde mange år etter hans død i 1722, på gården Kosmo. Niels ble etterfulgt som sogneprest i Hof av sin stesønn, Peder Olufssønn Blix (1678-1728). Niels førte Kirkebok fra 1701, men den var nokså mangelfull. Niels eide flere gårder eller part i gårder. Han overtok gården Krakebøl etter sin forgjenger, men solgte den i 1715 for 130 daler. Han hadde gården Rettteråsen fra 1690 til 1711, og Gårdene søndre Røine og nordre Bjertnes, som var prestebol siden Middelalderen. Han var også eier av gården østre Bjertnes fra 1707 til 1722

 

Geir 🙂

Edited by Geir Fjærli
Link to comment
Share on other sites

På 5.11.2021 den 14.54, Geir Fjærli skrev:

Niels Hansen Tanche (1650-1722). Født på Kluge gård, Vang på Hedemarken. Gården er innlemmet i Børstad gård, Hamar. Hans mor var Elisabeth Thomasen Tanche, Prestedatter fra Toten. Hun ble gift 26. februar 1647 med Carsten Hansen Tanche i hans andre ekteskap.
Snip ...

Kilder: Gårdshistorier for Hof, Åsnes og Våler i Solør.

 

På 5.11.2021 den 14.54, Geir Fjærli skrev:

Etter teologistudien i København ble han først kapellan hos sognepresten på Toten på 1670-tallet, og på 1680-tallet ble han kapellan i Hof prestegjeld i Solør. Da sognepresten i Hof, Oluf Thomassen Blix (fra Fredrikstad) døde i 1687, ble Niels hans etterfølger som sogneprest. En stilling han hadde frem til avskjed i 1719. I 1688 giftet han seg med enka etter Blix, Birgitte Pedersdatter Nannestad (1657-1716), datter til sognepresten i Høland. Hun hadde en sønn og en datter og trolig flere barn. Herr Niels giftet seg på ny i 1717 med Elisabeth Weile, kjøpmannsdatter fra Christiania. Hun levde mange år etter hans død i 1722, på gården Kosmo. Niels ble etterfulgt som sogneprest i Hof av sin stesønn, Peder Olufssønn Blix (1678-1728). Niels førte Kirkebok fra 1701, men den var nokså mangelfull. Niels eide flere gårder eller part i gårder. Han overtok gården Krakebøl etter sin forgjenger, men solgte den i 1715 for 130 daler. Han hadde gården Rettteråsen fra 1690 til 1711, og Gårdene søndre Røine og nordre Bjertnes, som var prestebol siden Middelalderen. Han var også eier av gården østre Bjertnes fra 1707 til 1722

Finner ham her i hvert fall:

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012050924007?page=47

Men det er mye unøyaktigheter i teksten over. Nils døde bl.a. rett før jul 1718, og Carsten Hansen var ikke faren hans. Ole Blix hadde minst 5 barn, og Elisabet Weile bodde på gården Kirkemo, muligens død 1722. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg har prøvd å finne skifter for å se om det kunne være noe interessant der. Først og fremst er det overraskende få skifter å finne i en familie full av prester og i de skiftene jeg har funnet er det overraskende lite initialer til å være så mye sølv. 

 

Jeg har funnet:

Kirsten Leth (Nils Hansen d.e. første kone) 1688: https://media.digitalarkivet.no/view/35363/117

Birgitte/Berte Pedersdatter (Nils Hansens første kone) 1717: https://media.digitalarkivet.no/view/35363/117

Hr Nils Hansen Tanche 1719: https://media.digitalarkivet.no/view/35363/148

Else Dop (Hr Kristoffer Kr. Tanches kone) 1743: https://media.digitalarkivet.no/view/25113/5

Karen Kristoffersdatter Tanche 1758: https://media.digitalarkivet.no/view/35444/71

Ellers ser det ut til å være ca 85 sider med "løsøre effecter" i skiftet til Tomas Boesen i 1753, men dette finnes ikke online. 

Jeg har lett etter ganske mange flere skifter, men ikke funnet. 

 

Jeg finner altså veldig lite initialer, navn, malerier o.l. Det eneste interessante jeg har funnet som angår Hans Karstensen og hans aller nærmeste er i skiftet etter Else Dop. Hun er altså enke etter Kristoffer Tanche - Hans Karstensens barnebarn - og det hun har arvet etter Kristoffer vil være listet. På f. 3b er det listet under Tinn:

1 par fader med bogstaver H:C:M:J:D: 

 

Det er vanskelig å se for seg at H:C er noen andre enn Hans Karstensen. M:J:D kan bety at navnet på en av de første konene er feil, men mest sannsynlig har vi første bokstav i etternavnet til Hans Karstensens 3. kone. Jeg har lest over hele skiftet etter Nils Hansen d.y. igjen og jeg er ikke i tvil om at Hans hadde en ung kone som levde så sent som 1719. Madame Margrete sal Hans Carstensens eller bare Madame sal Hans Carstensens nevnes 7 ganger i skiftet. 

 

Det betyr at hun må ha vært 40-50 år yngre enn Hans. Jeg finner en enke som dør så sent som 1730 som passer:

https://media.digitalarkivet.no/view/9046/102

d: 16 April: Enken Margrete Jacobsd: Lien(?) |: 76 aar gl:

 

Men dette er svært usikkert og jeg har ennå ikke funnet noe mer på denne Margrete eller om Lien kunne ha vært i Hans' eie.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

På 5.11.2021 den 14.26, Baard Vidar Pettersen skrev:

Karen nevnes aldri som død/salig i skiftet 1719, men det er sønnene som settes opp som arvinger. Hun var i hvert fall i live i 1707. Ikke funnet skifte.

I Berte Pedersdatters skifte 1717 f. 121b nevnes Hr Thomas Boesen mor som hands sl. moder. Hun er mao. død mellom 1707 og 1717. Jeg finner likevel ikke skiftet etter Karen.  

Link to comment
Share on other sites

Ok, takk. Det første som slår meg er at Niels Hansen her er benevnt med navnet Tanke (Thanche), mens hans far - som påviselig var hans far - aldri er benevnt med navnet i samtidige kilder. Har jeg forstått dette riktig? 

Edited by Ivar Kristensen
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Ivar Kristensen skrev:

Ok, takk. Det første som slår meg er at Niels Hansen her er benevnt med navnet Tanke (Thanche), mens hans far - som påviselig var hans far - aldri er benevnt med navnet i samtidige kilder. Har jeg forstått dette riktig? 

 

Det stemmer. Jeg mener å ha funnet at alle barna i første ekteskap kalte seg Tanche. I andre ekteskap har vi Nils og Karen. Nils ser ikke ut til å kalle seg Tanche på universitetet. I hvert fall finner jeg ingen oppføring på en Nicolaus Iohannis Tanchius, men senere i livet bruker han Tanche. Søsteren Karen har jeg foreløpig kun funnet nevnt i skiftene av 1719 og 1753. I det første brukes ikke Tanche. I det andre, en stund etter hennes død, brukes det av noen vitner som skal fortelle om slektskapet. 

 

Hans Karstensen har jeg enda til gode å finne slektsnavn sammen med. 

 

...

 

Jeg begynte i går på skattelistene for Hedmark og fant noe uventet - en bekreftelse på deler av "biografien" i Haldensia/Lassens notater. Der står det at han ..blev af [Mogens Gyldenstjerne] anbefalet til Statholderen i Norge, Chfer Urne, Slotsherre paa Agershuus, hvis Haandskriver og Regiements-Secretarius han blev og af hvem han i 1631 blev beskikket til Sorenskriver over Hedemarken, Østerdalen og Solør.. 

 

I 1629 ble han i hvert fall mønsterskriver hos Urne, og ser ut til å ha virket som det fra 5. august 1629 og et knapt års tid. Han er sist nevnt som mønsterskriver 28. april 1630 og 12. august er en annen (som jeg ikke greier å tyde) satt i denne stillingen.

https://media.digitalarkivet.no/view/76346/93

https://media.digitalarkivet.no/view/76346/109

https://media.digitalarkivet.no/view/76346/114

https://media.digitalarkivet.no/view/76346/126

 

Jeg finner ham nevnt ved navn 4 ganger i denne stillingen. (Heller ikke her med Tanche.) 

Edited by Baard Vidar Pettersen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Geir Fjærli skrev:

Kom over denne: Våre sorenskrivere : sorenskriverinstitusjonen og sorenskrivere i Norge : et bidrag til den norske dommerstands historie. 1 : 1591-1814 (Arnet Olafsen, 1940)

 

Her er Hans Karstensen nevnt som Tanche.

 

Geir 🙂

 

 

 

1441735500_Skjermbilde2021-11-09kl_08_55_58.thumb.png.4b416e8e833a692af34ca2014271c5b8.png


Stemmer. Tråden har blitt lang og ikke lett å huske alle kilder, men dette er samme kilde som du tipset meg om og jeg lastet ned 19. oktober 🙂 Jeg var ikke da klar over at den lå gratis på nb.no, men jeg støttet en god sak 🙂 

 

Dette illustrerer i grunnen problemet godt. Så og si alle sekundærkilder kaller Hans for en Tanche. Det er bare at det (foreløpig) ikke støttes av noen primærkilder. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Tråden har blitt lang og ikke lett å huske alle kilder, men dette er samme kilde som du tipset meg om og jeg lastet ned 19. oktober

 Se der ja.  Kom til den ved å søke på NB denne gangen, etter at det første treffet der var en begrenset lisens. Ser nå i innlegget på slektogdata at det faktisk er samme kilde, det refererte til et særtrykk fra 1959 av boken som opprinnelig kom i 1940. 

 

Geir 🙂

 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

21 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Dette illustrerer i grunnen problemet godt. Så og si alle sekundærkilder kaller Hans for en Tanche.

 

Ja. I det minste er dette en sekundærkilde som er 80 år gammel. Så da vet vi at det ikke er et moderne "slektsvirus". Olafsens kilde er oppgitt til Finne-Grønn...

 

21 timer siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

Jeg var ikke da klar over at den lå gratis på nb.no, men jeg støttet en god sak 🙂 

 

Gjort det samme når jeg prøvde å finne ut av de to Leth-slektene. 🙂

 

Geir 🙂

Link to comment
Share on other sites

Vet ikke om du har sett dem alt, men jeg fant tingbøkene for Solør og Østerdalen fra den tiden på digitalarkivet.

 

https://www.digitalarkivet.no/search/sources?page=1&s=&from=&to=&format=all&archive_key=&sc[0]=rg&c[0]=04

 

(Litt rot i sorteringen, virker det som, så bla til side 2 og tilbake til side 1.)

 

Jeg ville anta at sorenskriverens navn stod der. Desverre er det noen hundre sider tilsammen med for meg uleselig håndskrift, så jeg klarer ikke tyde noe av det som står der.

 

Geir 🙂

Edited by Geir Fjærli
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Geir Fjærli skrev:

Vet ikke om du har sett dem alt, men jeg fant tingbøkene for Solør og Østerdalen fra den tiden på digitalarkivet.

 

https://www.digitalarkivet.no/search/sources?page=1&s=&from=&to=&format=all&archive_key=&sc[0]=rg&c[0]=04

 

(Litt rot i sorteringen, virker det som, så bla til side 2 og tilbake til side 1.)

 

Jeg ville anta at sorenskriverens navn stod der. Desverre er det noen hundre sider tilsammen med for meg uleselig håndskrift, så jeg klarer ikke tyde noe av det som står der.

 

Geir 🙂

 

Jo, har sett dem, men kun skummet fort. På aller første side har Hans Karstensen undertegnet 19. mars 1633

https://media.digitalarkivet.no/view/28883/3

Så han var i hvert fall sorenskriver da. Om det stemmer at han ble sorenskriver 30-31, må det ha vært en bok før denne, men tydeligvis ikke bevart. 

 

Det jeg ikke har sett før, er at det bare er de 40 første sidene som er original. Etterpå følger en avskrift som er langt mer leselig, så det burde være mulig å skumme etter Hans' navn.  

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.