Jump to content
Arkivverket

Vinje i Telemark - diplom fra 1580: Hva mer "heter" Halvard?


tom askerøi

Recommended Posts

Et par-tre ord ut i teksten øverst på venstre side står det Halvard og et ord som transkribenten/referenten har tolket som "Grinius" (og satt spørsmålstegn etter). Noen som har et bedre forslag?

 

https://www.digitalarkivet.no/sa10101311042020

 

Referatet står på siden før: https://www.digitalarkivet.no/sa10101311042019

(i tilfelle jeg er helt på jordet...)

 

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Else B. Rustad skrev:

Jeg leser det slik:

 

Halduord Hægle?

 

Da tror jeg du leser fra diplomets fjerde linje, hvor det vel står ... att forne Halduord hagde nogen aar forleden ... , altså ... at førnevnte Halvor hadde noen år tidligere ... .

 

Den eneste førnevnte Halvor er lagrettemannen Halduord Grinius(?) i første linje, og vedkommende som har laget regesten (referatet/sammendraget), har tydeligvis vært av den mening at forne Halduord peker tilbake på Halduord Grinius(?). Det virker litt pussig at en lagrettemann bevitner en handling han selv har vært del av, men jeg skal ikke si at det er umulig.

 

Jeg vil ikke prøve meg på noen alternativ tolkning av Grinius(?).

Edited by Kristian Hunskaar (privat)
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Kristian Hunskaar (privat) skrev:

Jeg vil ikke prøve meg på noen alternativ tolkning av Grinius(?).

 

Jeg kaster likevel ut et forslag: Qvinius

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg takker og bukker!

 

Men for meg gir ikke "Qvinius" noe mer mening enn "Grinius". Jeg har prøvd å google begge ord uten å få noe svar. Men "...vinius" gir i hvert fall assosiasjoner om at det har noe med en slags "latinisering" av "fra/på Vinje"? Men det er vel fantasien som løper løpsk...

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Legger inn et utkast til transkripsjon av den første delen. Korrektur mottas med takk. 

 

«Vij effne Halduor grinius Syourd Hageliidt oc Haldgrim smørklep sorne laurets mend a Thellemarchen Quediæ gud oc sine kunnigt gørende at wij vore paa venge korsmis dag anno 1580 hørde oc souge Jaa oc Handerband them ij mellom J saa maade Att forne Halduord hagde nogre aar forleden soldt Haldan[d] smørklep sit Egit oudall ygien som vaar treij merche boll ij nedre gaarden som Hans quinde aslaug fick med gifting effter sin Hosbond Halduord _______ oc hagde forne Haldan betald Halduordt treij march gulds ij god[s} sielff (...)»

 

Som det kan sees, så leser jeg "grinius". Tyding af g som første bokstav i det diskuterte etternavn/gårdnavn har sin støtte i "gud" og "gørende" i annen linje, samt "gaarden" i sjette linje.

 

Jeg har ingen umiddelbare reservasjoner mot at en lagrettemann/brevutsteder også kan være part i samme sak. Dette var tydeligvis litt saksavhengig. Jeg har sett eksempler fra 1500-tallet på dette før, bl.a fra Eiker i 1578. Så litt "case by case" om dette.

 

mvh Are

 

Edited by Are S. Gustavsen
  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Om jeg ikke var forvirret før...

 

 

Her får vi navngitt tre lagrettemenn: Halvard Grinius/Qvinius, Syourd Hageliidt og Haldgrim Smørklepp. Suvverent, Egon.

 

Men er regestens "innhold" også feil? Jeg trodde Halvord ga brev til Gunnar Smørklepp vedr et salg fra Halvord til Halvdan. (Og at Gunnar måtte være sønn eller svigersønn av Halvan som antagelig i mellomtiden hadde dødd).

 

Nå høres det ut som om Halvard (I) Grinius/Qvinius har solgt til Halvdan en del av "Egit oudall ygen" (noe om egen odel? (Halvdans?)) som hans kone (Halvor (I)s/Halvdans?) Aslaug fikk som medgift(?) etter sin husbond (far? (eller tidligere ektemann??)) Halvord (II)  ___________ og nevnte Halvdan har betalt Halvord (I) tre mark guld.

 

Men hvor ble det av Gunnar Smørklepp som iflg regesten fikk brevet?

 

- - -

 

Ellers så tenker jeg at

Syourd Hageliidt KAN? jo bety noe sånt som Sjur(d)/Syver Haukelid

- og Grinius kunne jo tenkes å være veldig slurvete skrift for Halvors farsnavn, Gunnar e.l.

- eller det kan vise til gården Gjellhus?

(Grinus (elle Qvinius) gir liksom ikke noen mening.)

 

Men fremdeles mangler brevets mottaker, Gunnar - men han kommer kanskje senere i diplomet?

 

- - -

 

Beklager, en amatør skulle ikke ha dratt frem brevet - jeg prøvde bare å finne flere 1500-talls beboere i Vinje enn bygdeboka...

 

 

 

 

 

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

Dette handler om å skriftliggjøring av hjemmelen til tre markebol i nedregården [i Smørklepp]. Eiendomsretten til denne parten har gått fra person til person ei stund.

 

Halvor "Grinius" kone Aslaug har fått parten i medgift "effter sin Hosbond Halduord Wichland(??)", men parten var Halvdan Smørklepps odel, så Halvor "Grinius" solgte den til Halvdan for tre mark gull. Imidlertid fikk ikke Halvdan brev (skjøte) på parten, og det er dette som skal komme i orden i 1580. I mellomtida har eiendomsretten til parten gått over fra Halvdan Smørklepp til Gunnar Smørklepp, så derfor er det ham Halvor "Grinius" gir brev (skjøte) på parten til.

 

Halvdan Smørklepp og Gunnar Smørklepp trenger ikke å ha vært far/sønn eller far/svigersønn; Halvdan kan ha solgt til Gunnar uten at de var skyldfolk.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

OK - det kan godt ha vært slik. Men siden det (evt første) salget var "for nogle aar siden" og det ikke sies noe om noe salg nr 2 så kunne jo det også være "arvegods". Disse menneskene - i hvert fall Halvor "Grinius" - kjente jo hverandre?

 

Og på "Nedgarden Smørklepp" satt det iflg bygdeboka en Halvord Gunnarsøn i 1615...

Og i 1569 var det en Hallgrim på en av Smørkleppgårdene som var gift med en datter av Halvord på Rike i Valle...

Og Halvor-navnet gikk igjen på brukerne (som navn - farsnavn annenhver gang) fra 1615 til i hvert fall 1801.

 

Uten at det beviser noe som helst! For all del...

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
På 14.11.2021 den 9.45, Are S. Gustavsen skrev:

...

(en gårdpart) "som Hans quinde aslaug fick med gifting effter sin Hosbond Halduord"

 

 

"hans quinde" betyr vel hans kone(?) - men hvordan skal jeg forstå "sin Hosbond" i denne sammenhengen? (første mann? far? eller noe annet?)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.