Jump to content
Arkivverket

Ola Nilsson Lekve/Vambheim i Hardanger 1723 - 1794. Hvem var foreldrene hans og hvor var han født?


Rune Thorstensen

Recommended Posts

I denne debatten nevnes Ola Nilsson 1723-1794 på gården Vambheim i Hardanger.

 

 

Ref. Ulvik : gards- og ættesoga. 2 : Gards- og ættesoga Syse-Vallavik

 

VAMBHEIM. Plass og feste under bnr. 3. Krone (Kroni):

 

2. Ola Nilsson Lekve (1723-92) festa plasset i 1758. Som vitne opplyste han i 1785 at foreldra hadde styrt klokkargarden for 47 år sidan. I 1783 opplyste han at han hadde budd pá Vambheim sidan 1758.
Gift 1751 m. Marla Larsdtr. Hetlenes ( 1725-d. før 1801).
Born:
a. Nils (1751-51)
b. Brynhild (1752- ), g. 1777 m. Jon Gulleiksson Selland G bnr. 1, b. Hjeltnes bnr.2, Skjølavikje.
c. Guro (1752- )
d. Brita (1759-1819), pâ legd 1766-68. Ikkje i Ulvik 1801.
e. Nils Vambheim nf.
f. Anna (1770- ).

 

Ingeborg Nilsdotter Ribe(r) må då vere ei søster av Ola Nilsson Lekve. Kan dei vere etterkommere etter soknepresenten Anders Riber?

Endret i går, 07:30 av Gisle Hersvik

 

 

i 1785 forteller han at foreldrene hadde styrt klokkargarden for 47 år siden, altså på 1730 tallet. Men vilken gård er det snakk om og hvem var foreldrene hans?

 

Jeg mener å ha lest et sted at klokkargården het Djup/Djupevik, men jeg finner ingen slik gård i bygdebøkene for Ulvik/Ullensvang/Odda eller Granvin. Om den opplysningen er rett eller om jeg husker feil skal være usagt.

 

Men jeg trenger altså hjelp til både å lokalisere denne klokkargården på 1700 tallet og ikke minst hvem som var foreldrene til Ola Nilsson lekve. 

Link to comment
Share on other sites

Nedre Lekve (bnr 1) skal ha vore klokkargard i Ulvik, og truleg den det vert vist til. (Ref Ulvik gards- og ættesoge b1, side 484-). Kjenner ikkje til nokon klokkargard som heitte Djupvik/Djupevik i indre Hardanger. Det er ein stad på Espe i Ullensvang som er kalla Djupevik, det er ikkje usannsynleg at det er andre stader med det namnet langs fjorden.

 

Eg har ikkje noko dokumentert svar på kven som kan vere foreldra til Ola Nilsson Lekve, men ein kandidat er Nils Olson (Sygnestveit) og Brynhild Larsdtr (Vambheim) som i 1771 er nemnde legdslemer. (Ref Ulvik gards og ættesoge b1, side 280; Ulvik gards og ættesoge b2, 371). Dei har ein son Ola Nilsson f. 1723, som gards- og ættesoga ikkje har meir opplysningar om. 

 

Denne Ola Nilsson er ein opplagt kandidat då eg ser at eldste dottera er døypt Brynhild, men eg har ikkje funne nokon kjelder som underbyggjer ei kobling mellom Ola Nilsson Lekve og Ola Nilsson (Sygnestveit). 

 

Jon Folkedal

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ref. debatten Rune viser til: https://forum.arkivverket.no/topic/287923-ho-hjelp-til-å-lokalisere-personer-i-skifte-frå-bergen-navn-i-hardanger-wambheim-og-moe-i-gravens-ulvig-og-sunnhordland-fjelberg/

 

 

Hadde det vore mogeleg å finne ut om Nils Olson (Sygnestveit) og Brynhild Larsdtr (Vambheim) hadde ei dotter Ingeborg f. ca. 1725 (NB! Ho dø i 1783, alder skreven 58 år)? 

 

Tillegg:

Ola Nilsson Lekve, f. 1723 sine foreldre - Nils Olsson og barnebarnet til presten Anders Riber, Brynhild Larsdtr. – kunne vel vere naturlige til å styre ein klokkargård? Og hadde dei også fått ei dotter Ingeborg f. ca. 1725 så hadde det truleg vore ‘blink’.

 

Merk at Ingeborg Nilsdtr. Ribe ved eit høve er skreven som Larsdtr. (etter mora sin far?) – då dei fekk ein son Jonas (som dø kort tid etter): https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005651852

 

Då sonen Jonas B. vart døypt står det Nilsdtr.: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005653138

 

Og det same (Nilsdtr.) då Ingeborg gifta seg: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000200149

Edited by Gisle Hersvik
Link to comment
Share on other sites

45 minutes ago, Jon Folkedal said:

Dei har ein son Ola Nilsson f. 1723, som gards- og ættesoga ikkje har meir opplysningar om. 

 

Det er kanskje han Ola som er omtala i Ulvik gards- og ættesoga b2 s. 378 i : https://www.nb.no/items/6418d1ddc494ed3fc6e9662abe9613c9?page=381&searchText="ola nilsson lekve"

Link to comment
Share on other sites

16 minutter siden, Gisle Hersvik skrev:

 

Hadde det vore mogeleg å finne ut om Nils Olson (Sygnestveit) og Brynhild Larsdtr (Vambheim) hadde ei dotter Ingeborg f. ca. 1725 ? 

 

Det er ikkje nemnd  nokon Ingeborg som dotter til Nils og Brynhild i Ulvik gards og ættesoga, det eg har sett. Men det kan vere at ho er utelate ved eit mistak. Det vere foreldra og Ingeborg er nemnde i O. Olafsen "Ulvik i fortid og nutid" eller Aa. K. Bu "Ættar-bok for Ulvik".  Om ho er døypt i 1724-25 finn ein henne kanskje her: https://www.digitalarkivet.no/kb20070523620025 . 

Link to comment
Share on other sites

Hei og hjertelig takk for alle bidrag. Jeg har vært opptatt med andre gjøremål i dag, og fikk se svarene nå nettopp.

 

Jeg har selv Hr Anders A. Riber som stamfar gjennom datteren Anna Cathrine Andersdtr. Riber 1655-1732 gift med Hans Olsson Brekke 1665-1717.

Link to comment
Share on other sites

Etter å ha sett gjennom Olafsen og Bu så finn eg ikkje noko om Nils og Brynhild utover det som står i Ulvik gards og ættesoge, men Brynhild Larsdtr (1694-1777) er dotter til Lars Riber som er son til presten Anders Riber. Så at ei at ei dotter til Brynhild har nytta Riber-namet er ikkje urimeleg.

 

Ut frå det som er skrive om garden Vambheim i O. Olafsen "Ulvik i fortid og nutid b2 samt at fleire av borna etter Anders Riber busette seg i Ulvik, hadde sønene til Anders hand om Vambheim, Fryste (Frøystein) og Lekve (klokkargarden). Sonen Johannes Riber (1669-1730) hadde klokkarembetet og hand om klokkargarden, men det står skrive at sidan han hadde gard på Fryste så pakta han bort klokkargarden (iallefall kring 1730-40). Det er ikkje nemnd kven som er paktarar, men det er ikkje usannsynleg at Brynhild - som var sonedotter til presten Anders Riber - og mannen Nils pakta klokkargarden ei tid før dei kom til Vambheim som husmannsfolk då Vambheim og var i Riber-ætta. 

 

Står at å gå gjennom dagsregisteret i kyrkjeboka for å sjå om ein finn spor etter Ingeborg der, og om ein klarar å stadfeste foreldra til Ola Nilsson (Lekve).

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ja, det mangler fortsatt noen brikker før bildet er komplett, men når jeg nå går tilbake i gamle papirer fra tidlig  på 90 tallet ser jeg at jeg hadde registrert at Brynhild Lars/Lauritsdtr. (Riber) var gift med Nils Olsson. Men jeg hadde ikke notert noe mer om dem siden det ikke var min slektsgren. Nå fikk jeg i alle fall på plass litt opplysninger om Nils.

Takk igjen for god hjelp.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er mykje som passer bra, Jon - men å få det spikra er verre.

 

Har bladd gjennom 1724-1725 uten å finne Ingeborg Nilsdtr. - men skal ikkje skryte på meg at eg har finkjemd boka 🙂

Er det slik at det i perioden 1726-1739 mangler kirkebøker for Ulvik? Kva med konfirmasjonslister for feks 1740--> ?

 

NB! Eg finn to av barna til NIls og Brynhild, d.v.s. Lars (1722-1723) og Ola (1723), i søk på FamilySearch, noko som kan bety at perioden 1726--> ikkje er dekka... og at Ingeborg i allefall ikkje er fødd i Ulvik ila 1725.

 

Det som er klart - ut i frå skiftet i Bergen i 1823 - er at Ingeborg (N.dtr / L.dtr) Ribe må vere søster av enten Ola Nilsson Lekve (1723-92) ELLER  Marta Larsdtr. Hetlenes (1725-d. før 1801). At ho er søster av Ola N. hadde passa aller best, den eine søstera til Marta som kunne passa (Ingebjørg) eller allereie oppteken med ein annan mann...

Finnes det nokon skifter rundt dei aktuelle personane som kan gi nokre utfyllande/bekreftande svar - sett frå Ulvik-sida (ikkje berre frå Bergen-sida)?

Bygdeboka for Ulvik nevner feks ikkje at "
f. Anna (1770- )" gifta seg til Fjelberg og hadde barn der....

Edited by Gisle Hersvik
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Har gått raskt gjennom kyrkjeboka dagregisteret, skal heller ikkje skryte på meg at eg har finkjemd sidene. Har ikkje funne spor etter Ingeborg, men trur eg har funne dåpen til Ola i 1723. Eg er litt rusten i å lese dei gamle kyrkjebøkene så eg kan fort å oversett noko. 😀

 

Brukslenkje: https://www.digitalarkivet.no/kb20070523610734

Permanent lenkje: URN:NBN:no-a1450-kb20070523610734.jpg

Nederst til venstre er det døypt ein Oluf, nokre av fadrane ser ut ti å vere av Riber-ætt. Utan at det løyser utfordringa med å finne Ingeborg, og eg får heller ikkje Ingebjørg (Hetlenes) til å stemme. Meiner å hugse at det var på desse tider kyrkja i Ulvik vart selt og kom på private hender ei tid, men dei kyrkjebøkene som er tilgjengeleg for denne perioden skal vere oppførde som Ulvik (dekkjer Ulvik, Granvin (Graven) og Eidfjord). Det var mellom anna ei sak om klokkargarden mellom eigaren på Fryste og kjøparen (Øydvin) av kyrkja om klokkargarden. 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Far til Nils Olsson f.  ca 1697 var Ola Torsteinson Torblå br. 8 1645 - 1709. Han ble gift omlag 1674 med enken Anna Torkjellsdtr.. Så det er i alle fall en forbindelse til Torblå her.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Rune Thorstensen said:

Jeg har selv Hr Anders A. Riber som stamfar gjennom datteren Anna Cathrine Andersdtr. Riber 1655-1732 gift med Hans Olsson Brekke 1665-1717.

 

Kven av barna til H. O. Brekke og A.C. A. Riiber er det du stammer fra, Rune ?

 

Samkvem mellom Ulvik og Fjelberg var ikkje heilt ukjent, ref. https://www.nb.no/items/6418d1ddc494ed3fc6e9662abe9613c9?page=269&searchText="vik i fjelberg" (sjå Gjert nederst på s. 266) og s. 384 her: https://www.nb.no/items/15e78002544a4ae5f0479f96f4f2a003?page=603&searchText=lisebrekke

 

Og om du då ser på s. 383 i Kvinnherad-boka (nr. 18 under Bnr. 3) så er Torsten Kjærandsen (1805-1878, men skal vel vere 31.12.1875) nevnt der. Og det må då vere han som er nevnt i skiftet fra Bergen (1823).

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg stammer fra Anders Hansson Udneland 1690 - 1751 gift med Anne Catharine Conradsen (Bierring) 1686 - 1779 gjennom sønnen Hans Andersson Udneland ca 1720 - 1786.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg trur nok Ola/Oluf og Ingeborg er dei som er søsken. Det ser ikkje ut som det var fleire søsken eller søsken med etterkommere. Ein dokumentert stadfesting får vi vel ikkje sidan det mangler kirkebok for den aktuelle perioden.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.