Jump to content
Arkivverket

Tyding av ordbruk i bygdebok/skifte


Hans Salbu

Recommended Posts

Hei

 

Har spørsmål ang. bruk av bryllupsgierd og betydningen av dette.

Viser til bygdebok for Fjaler s. 33 4. avsnitt: https://www.nb.no/items/f49f1a3e264aa7ff3cd7df4196f13984?page=35

I skiftet etter Brita Atlesdatter får 2 døtre, Brite og Kari "Broders-arff", mens Simen og Iffuer Vårdal hadde fått bryllupsgierd. Skal man forstå dette som at Simen og Iffuer er svigersønner som har giftet seg med de to andre døtrene hennes?

Her er forøvrig originalskiftet: https://www.digitalarkivet.no/sk20081126620559

Link to comment
Share on other sites

Skiftet lyder som følger: "Anno 1686 d: 4 8br [oktober] holtes Schiffte paa Waardall effter Sal: Britte Atlesdatter, huor hendes effterladende formue beløb till Penge ... [Sum mangler]. Der aff Udlagt till den Bortschyldige gield, Nemblig till Christen Bertelsen for 3 [ort] 5 sk udj en Mæsingstage 2 [ort], 1 tinfad 1 [ort], 2 Melche Ascher 5 sk. Anne Oelsdatter for 8 1/2 [ort] Laante penge med Rentte, 1 Sort Kledes Schiørt 4 [ort], 1 Børe 2 1/2 [ort], 1 Kiste 1 [ort], 2 Melch Ascher 4 sk, 1 Schiering 12 sk. Maren Munte for 2 [ort] 8 sk. Peder Oelsen for 2 1/2 [ort], Iffuer Waardall for 3 [ort], Udlagt i de 3 Tdr korn som Iffuer Waardall vaar sin vermoder schyldig 7 1/2 [ort] og 4 Melche Ascher 8 sk. Till Iffuer Waardall for 10 1/2 [ort] Resten aff det korn hand Restet till sin værbroders arff Udlagt som hand vaar sin Sal: Værmoder schyldig 10 1/2 [ort]. Anne Oelsdatter for 1 td korn aff hendes Broders arff som hende Restet 1 Rdr Vdlagt i 1 Ung Koe 1 Rdr. Karj Oelsdatter udj sin Broders arff som hende Restet 9 [ort] Udlagt udj 1 Seng 9 [ort]. Bleff saa till offuers i Sengen 9 [ort] som bleff udlagt till Simen Waardall i bryllupsgiord, Og till Iffuer Waardall i Brullupsgiord 9 [ort] udj den koe med Anne Oelsdatter for 9 [ort]".

 

Det er altså Anne og Kari Olsdøtre som omtales, samt Simen og Ivar Vårdal. Ivar og Simen må tilsynelatende ha vært svigersønner til avdøde. Brorsarven som omtales er antakelig arv etter en tidligere avdød bror av Anne og Kari.

Edited by Jan H. Trelsgård
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Det eg har sett av ymse skifte, er at det er berre ugifte born som arvar bryllaupsgjerd, dvs. bryllaupskostnader.

 

Du har rett i at bryllupsgjerd som regel utbetales til ugifte barn i forbindelse med arveskifter, men det har ikke vært en regel uten unntak. Fra min kant av landet har jeg  flere eksempler på at restbeløp utbetales i forbindelse med skiftedelingen.

 

Et eksempel er et skifte fra Agder 17.1.1698 der to av tre barn var gift men kun den ene hadde fått 20 rd i førpenger, bryllupsgjerd og hjemmefølge - https://www.digitalarkivet.no/sk20081029340549 Fol. 64a, 10. linje fra toppen.

 

Et annet eksempel er et skifte 7.12.1730 der en svigersønn fremviste et brev fra svigermoren "udsted i hendis Sl: Mands levende live d: 15 Sept: 1728, hvorudi hans moder [svigermor] blant andet belover hann: halvparten af den bekostning hand selv haver udlagt paa hans Bryllup Nembl: 15 rd: hvilchet er uden hendis nu sl: Mands Samtøche".  Skifte 7.12.1730: https://www.digitalarkivet.no/sk20081030320515 Fol. 497b, nederst i venstre spalte. 

 

Jeg har også et eksempel der bryllupsgjerd er utbetalt til barnebarn (barn av avdød arving). Skifte 7.8.1714: https://www.digitalarkivet.no/sk20081029360730 Fol. 320b, 16. linje fra toppen.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.