Jump to content
Arkivverket

Kvar finn me det norske «Krigshospitalet» i 1719 - store nordiske krig


Lars E. Øyane

Recommended Posts

I Egil Øvrebø si bok om soldatane i store nordiske krig vert på side 108 omskrive følgjande soldat:

 

Povel Jonsen Killerdahl, utskriven 28.10.1709 - vart 14.1.1719 rapportert å vera på «Krigshospitalet».

 

Povel var fødd i Hafslo i Sogn kring 1677 og kom so vidt me veit aldri attende til heimbygdi.

 

** Kvar finn me dette «Krigshospitalet»?

 

** Er det mogeleg å finna noko meir om lagnaden til Povel?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Link to comment
Share on other sites

 

Fra Oslo byleksikon:

«Det militære sykehus

Fra begynnelsen av 1700-tallet var det innredet et miltært sykehus (kvesthus) på Akershus festning. 1719 bad generalløytnant Lützow om at sykehuset skulle opprettholdes til nytte for soldatene og fordi det var investert i en del utstyr.»

 

https://oslobyleksikon.no/side/Sykehusvesenet

 

Link to comment
Share on other sites

Hei Lars.

 

I boken "Segn og soge (Ølensvåg) : sogeblad for Ølen og Bjoa. 1996" på side 39 og 41 er nevnt at:

"På sørsida av Skagerak døydde minst åtte til. Av desse ser me at Jakop Vågen døydde på krigshospitalet Ladegården i Kjøbenhavn ein vårdag i 1716. "

https://www.nb.no/items/2542edbdaa118a0c8b64cd65da69781f?page=39&searchText=Krigshospitalet

 

Kan de være det samme stedet Povel Jonsen Killerdahl ble utskriven fra i 1719.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

«Den danske hær opretter Krigs­hospitalets Ladegaard ved Aaboulevarden i København. Sygejournalerne 1710-1718 er bevaret.»

 

http://www.fredsakademiet.dk/tid/1700/tid17.htm

 

 

Om Ladegården:

https://da.wikipedia.org/wiki/Ladegården

 

 

«(…) Kvæsthuset, der senere deltes i et søkvæsthus og et landkvæsthus eller Krigshospitalets Ladegård, fordi det indrettedes på Københavns Ladegård

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Kvæsthus


EA-4069 - Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Militære regnskaper

 

»Krigshospitalskassens regnskaper dekker tidsrommet 1695-1767. Et norsk krigshospital (kvesthus) ble besluttet opprettet i 1673. Byggeplanene ble ikke gjennomført, men det ble i stedet opprettet en egen understøttelseskasse for militære fra landforsvaret.» (min utheving)


https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000000007700

 

 

Edited by Anne-Lise Hansen
Link to comment
Share on other sites

Innlegg #6:

 

Hjarteleg takk til Anne-Lise og Dag Arne for spennande og utfordrande innlegg!

 

Tja, eg veit ikkje heilt kva eg skal tru mest på...  Det var jo tydeleg eit krigshospital i Christiania so vel som i København.  Eg reknar med at Egil Øvrebø må hatt tilgjenge til pasientlister, men kvar kan han ha finne dei?  I utgongspunktet har eg vel mest tru på Christiania, men eg veit ikkje...

 

Kva meiner de?

Link to comment
Share on other sites

Jeg tenker at navnet som er benyttet tilsier at det er Krigshospitalet i København det refereres til. Her skulle det også eksistere bevarte sykejournaler. Det finnes kanskje opplysninger om hvor norske soldater ble utkommandert i de forskjellige stadiene av krigen(e) enten i norske eller danske arkivalier? Det kan være P.J. Killerdahl ble såret i en sammenheng som gjorde at København lå nærmest?

 

Jeg har forsøkt å søke i danske arkiver, men har ikke kommet på sporet av de nevnte sykejournalene. Det kan det hende arkivkyndige lykkes bedre med. 🙂 

 

https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?a=&b=&c=landmilits&d=1&e=2022&f=&g=&h=&ngid=147815&ngnid=3114532&heid=147001&henid=147004&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

 

 

Link to comment
Share on other sites

Her ligger egentlig alle opplysninger i Øverbøs bok, og noteapparatet i den.

 

Det første vi må finne ut er hvilken avdeling Povel Jonsen Killerdahl tilhørte. Da kan vi se hvor det var mens hans tjenestegjorde og da hvilket hospital det er logisk at han ble innlagt ved.

 

Registeret i Øverebø viser oss til s. 108, listen over mannskap i Indre Sognske faste kompani i Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment. Der ser vi Kilerdahl som nr. 58, utskrevet ved krigsutbruddet 28.10. 1709. Videre opplyses det om, som Lars skriver, at han var ved "Krigshospitalet" 14.1. 1719. 

 

På s. 56 ser vi oversikten over dette kompaniets tjeneste. Som alle kompaniene i det Bergenhusiske regiment så tjenstgjorde også dette konstant gjennom hele krigen, det var bakdelen å være skrevet ut langt fra svenskegrensen. De fleste andre regimentene ble sendt hjem til legdene i rolige perioder.  Bergenhusiske regiment ble brukt til mannskap på festningene, og som soldater ombord på flåten og skjærgårdsgaleiene. Mange seilte derfor i perioder ut fra København. Det gjaldt også Indre Sognske, som lå på Østlandet 1709-12, i København og på flåten 1712-1717, og på galeiene i Norge 1717 og ut krigen. De hadde ain hovedbase i Fredrikstad. Hvis Killerdahl ble såret eller syk i januar 1719, så ble han sikkert brakt til land eller annet sted. I praksis vil det bety enten til krigshospitalet som lå i Son eller til København og Ladegaarden som er nevnt over. 

 

 

Hvis vi ser mer i Øverbø, så er det listet opp kilder til de ulike personene i fornavnsregisteret. Merk at navnet her normalisert til Paul. Der ser vi at det vises til kildene "a, e, w, y, og ø: Det står ogs at han er fra Solvorn og Batten som vel er en gård der)?) 


Da går vi videre til kildeliste som gjelder den landmilitære utskrivningen på s. 553. Da ser vi at a og er kompaniruller i henholdsvis Riksarkivet og Statsarkivet i Bergen, w. er "spreidde ruller over skipskommandoer 1711-1719", y er spredte mindre kilder. Blant disse er det oppført en liste over syke og blesserte soldater i Son, Hølen og Holmestrand hospital 7.8. 1718-16,1. 1719. Det er nok her opplysningen som at han var såret 14.1. kommer fra. Det vises til Kommanderende generals arkiv, litt uklart hvor.

 

 

 

 

 

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.