Jump to content
Arkivverket

Søker kopi av Kristians lagsogns lagmannsrets dom av 20.02.1896 med begrunnelse ?


Recommended Posts

Er det mulig å få kopi av dommen vedr Kristoffer Kristoffersen Slaattebraaten / Slaatten f. 10.05.1852 og Karen Kristoffersdatter Slaatebraaten f. 30.05.1872 ?

Med begrunnelse?

Link to comment
Share on other sites

I henhold til vår serviceerklæring, så må man regne med å gjøre undersøkelser i fritt tilgjengelig materiale selv. Vi kan kun slå opp enkelt identifiserbare opplysninger i arkivmateriale som er adgangsbegrenset (klausulert) grunnet taushetspliktige opplysninger i arkivene. Spørsmålet ditt gjelder en dom som er over 100 år, og skal være tilgjengelig for bruk på lesesalen. Mer om vår serviceerklæring her: https://www.arkivverket.no/om-oss/hva-er-arkivverket/tjenestepolitikk, og om taushetspliktige opplysninger i arkivene her: https://www.arkivverket.no/kom-i-gang-med-arkiv/taushetsbelagte-opplysninger

 

Det kan være at du finner saken ved å bestille rettsbøkene fra Kristians lagsogn for 1896 til bruk på lesesalen ved Statsarkivet i Oslo/Riksarkivet: https://arkivportalen.no/entity/no-a1450-02000000137952. Det er ikke sikkert du finner dem her, da saksdokumentene skulle returneres fra lagtinget til enten fogden (straffesaker) eller førsteinstansen (sivile saker hos tingretten/herredsretten administrert av sorenskriveren). Mer opplysninger om straffesaker og sivile saker her: https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/forbrytelse-og-straff/sivile-saker-og-straffesaker

Hvilket prestegjeld/tingsogn kom Slåttebråten fra?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Han var født i Ådalen, Buskerud fylke, men bodde på Åslibråten i Hedalen, Sør-Aurdal.

Er det mulig å bestille rettsbøkene tilsendt statsarkivet i Bergen?

 

mvh Bente Borgen

Link to comment
Share on other sites

Arkivet til førsteinstansen og fogderiet finnes hos Statsarkivet i Kongsberg, jf. katalogene under. 

Ringerike sorenskriveri: https://arkivportalen.no/entity/no-a1450-04000000000485 (serie Fhc mest aktuell, samt domsprotokollene i serie Fd, både i sivile saker og straffesaker alt etter hvilken type sak det er snakk om). Her er det skannet kun ekstrarettsprotokoller for perioden, og det er ikke sikkert saken finnes i dem, men det er verdt å undersøke: https://media.digitalarkivet.no/rg/browse?archives[]=no-a1450-04000000000485&municipalities[]=0614&start_year=1890&end_year=1896&text=

Ringerike fogderi: https://arkivportalen.no/entity/no-a1450-04000000001115 (serie Id og Ie mest aktuelle)

 

Bortsett fra noen ekstrarettsprotokoller fra Ringerike sorenskriveri, er ikke de aktuelle arkivsakene skannet. Disse må ses på lesesalen ved Statsarkivet i Kongsberg, eller bestilles ved skanning på forespørsel-tjenesten: https://www.arkivverket.no/tjenester/tilbud-om-skanning-pa-foresporsel

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.