Jump to content
Arkivverket

Bosted FT 1920 Herdla/Hjelme


Rolf Hestetræet

Recommended Posts

Sitter å søker litt i FT 1920 for Herdla og Hjelme og hvis man foretar et enkelt søk på gårdsnavn er det ofte man ikke får treff. Har bladd litt i de ulike tellekretsene og av og til har man registert gårdsnavnet mens i andre tilfeller er registrert personnavnet til den som «eier» huset. Gårds og bruksnummer er jo registrert i tellingen og gårdsnavnet er og kjent fra før. Det burde være en enkel sak å oppdatere dataene slik at man kan søke på gårdsnavn. Det fantes og bruksnavn på enkelte bruk men det blir litt for omfattende i denne sammenheng.

 

Link til eksempel på søk der personnavn er benyttet : https://www.digitalarkivet.no/census/district/tf01074028000868

Link to comment
Share on other sites

20 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Det er fordi det er oppgitt slik i den originale tellinga: https://www.digitalarkivet.no/ft10101602191388

 

Men hvis du søker på gårdsnummer, vil du oppnå hva du er ute etter.

Var et litt enkelt svar og jeg er ikke helt enig med deg. 

Det som er lagt til grunn for bosted er kretslistene som er ifølge overskriften et Fortløpende utdrag av hus- og husholdningslistene og man kan oppgi Bosted (gården, plassen, villaens) eller beboerens navn noe som gir et tvetydig resultat når det gjelder bosted. Hvis du ser på Hus- og Husholdningslistene i den originale tellingen https://www.digitalarkivet.no/fs10061604625408 så er det korrekte Bostedet (gården, plassen, villaen) oppgitt og gjenspeiler ikke det som kommer frem i kretslistene. 

 

Siden dataene i kretslistene er et utdrag av Hus- og Husholdningslistene om man kan benytte både bosted og beboerens navn som kommer frem som bosted når man søker bør man benytte data fra Hus- og Husholdningslister som gir et entydig svar på bosted. Man har klart dette i tidligere folketellinger og man gjør det bedre for brukere og kommende generasjoner å finne frem. 

 

Ja man kan søke på gårdsnummer men gårdsnummer har endret seg gjennom tidene med kommunesammenslåinger og man er avhendelig av å kunne det gårdsnummer som var i den tidsperioden.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Hva er årsaken til at man har benyttet kretslistene som grunnlag for å beskrive bosted og ikke bostedet som er beskrevet i hus- og husholdningslistene?

 

Kretslistene er en oppsummering av informasjonen i hus- og personlistene der det er gitt muligheter til å benytte bostedets eller beboers navn for å beskrive eiendommen og som kjent gir dette rom for feil. Kom over dette eksempelet se husholdning nr3 kretsliste https://www.digitalarkivet.no/ft10101602191391 som viser feil data fra hus- og husholdningslisten: https://www.digitalarkivet.no/fs10061604625489 

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Rolf Hestetræet skrev:

@Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Hva er årsaken til at man har benyttet kretslistene som grunnlag for å beskrive bosted og ikke bostedet som er beskrevet i hus- og husholdningslistene?

 

Jeg har ikke vært direkte involvert i dette, så slik sett er jeg ikke rett mann til å svare, men jeg antar at det bl.a. dreier seg om effektivisering av arbeidet. For FT1920 ble personsedlene registrert av frivillige, mens Arkivverket brukte egne ressurser til separat registrering av bostedsinformasjon. Det var nok mer effektivt å registrere fra ett enkelt skjema, enn stadig å skulle bla fra husliste til husliste.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for svar Kristian og ser den at når man startet med registreringen av bostedsinformasjonen så var ett enkelt skjema enklest å registrere fra og man antok at informasjonen mellom kretslisten og huslisten var identisk noe det nå i ettertid viser seg ikke å stemme helt. Kjenner til det store arbeidet som er lagt ned i forbindelse med denne tellingen og de utfordringene det har vært for å få dette på plass slik at resultatet blir best mulig for alle.

Regner med at du informerer de direkte involverte i dette arbeidet om dette avviket og at det blir gjort noen videre tiltak for å finne en løsning.

Link to comment
Share on other sites

Hei

 

Som ansvarlig for søkbare data skal vi se på dette og komme med en tilbakemelding.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det kollega Kristian skriver ovenfor er riktig, men vi kan utdype litt. Folketellingen 1920 er spesiell på den måten at opplysningene i originalen er spredd på 3 ulike lister (4 i byene). Vi hadde ikke ressurser til å registrere alle disse, men valgte å konsentrere oss om de komprimerte bostedopplysningene i kretslistene internt og satte ut de over to millioner personsedlene til frivillige på dugnad. Dette er det materialet vi nå har digitalt, og det har visse ulemper, bl.a. at oppsitternavn noen steder er registrert istedenfor gårds-/bruksnavn (ditt eksempel) og at vi ikke har registrert personantall på leilighetsnivået i byene.

Men denne tellingen er ikke alene om dette. Hvis du søker på gårdsnavn = Ole i bostedsøket i folketellingen 1891, som er av samme type som 1920, får du nesten 5000 treff. Altså samme problem i enkelte kommuner. (Søk her: https://www.digitalarkivet.no/search/properties ) Det er noen slengere av dette i folketellingene i 1900 og 1910 også.

Når vi er ferdige med å publisere hele 1920-tellingen, kan vi gjøre en kartlegging av dette problemet. Hvis det gjelder veldig få kommuner, kan vi kanskje bruke litt ressurser på å erstatte personnavnene med gårds-/bruksnavnene fra huslistene i disse, men ikke hvis det gjelder mange kommuner.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.