Jump to content
Arkivverket

Ole Olsen Huslegården og Lille Bagåsen i Åsnes


Guri Arnesen

Recommended Posts

Ole Olsen Huslegården kjøpte Lille Bagåsen 22. mai 1784. Riktignok ble ikke kjøpet tinglyst før 7. mai 1798 sak 11.

Solør og Odalen sorenskriveri, SAH/TING-026/H/Hb/L0009A: Pantebok nr. 9a, 1796-1799, s. 194
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070327340196
 

Senere kan jeg følge Ole Olsen og hans hustru Berte Olsdatter på Lille Bakåsen. Se for eksempel Folketelling 1801.

https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01058242003597

 

Det første barnet jeg finner døpt, er en Ole som ble døpt 13. desember 1772 og de bor da på Huslegården. Senere kommer det flere barn.

Hof prestekontor, SAH/PREST-038/H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1750-1789, s. 480-481
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603270682
 

Men jeg klarer ikke å finne ut hvem som er foreldrene til Ole Olsen og Berte Olsdatter. Jeg finner ikke deres giftemål i kirkeboka for Hof. Presten i denne perioden har etter mitt syn en vanskelig håndskrift og jeg kan ha oversett/mistolket en innføring. 

 

På Huslegården er det i denne perioden flere med navn Ole Olsen og i riktig alder. Er det noen som kan hjelpe meg her ?

Link to comment
Share on other sites

Takk for innspill.

Jo denne Ole Olsen er en av de jeg har vurdert. Men jeg tror han er sønnesønn av Tarald Olsen. Det er vel også han som er gift med Anne Andersdatter og har flere barn med henne. Men han kan ha blitt enkemann og giftet seg på nytt. Eller er det ennå flere Ole Olsen der ?

Vi har også to sønner av Bente Olsdatter begge med navn Ole Olsen som er aktuelle.

Jeg har lest stykket om Huslegården i Åsnesboka flere ganger og jeg synes fortsatt det er tungt å få sammenhengen. Men hva vil du at jeg skal feste meg ved i den andre linken med Svarthagen ?

Link to comment
Share on other sites

Hvem var Ole Olsen Huslegarden? Jeg finner ikke noe sikkert på ham, annet enn at det kan se ut som at han ihvertfall ikke er født på Huslegarden. Fant noe interessant som egentlig ikke er noen løsning, men en mulighet.

Ved utstedelsen av skjøtet vist lenger oppe er det blant annet en Arne Larsen som selger en del i Vesle Bakåsen på vegne av kona si. Han var gift med Kari Olsdatter og hun hadde arv i Vesle Bakåsen etter sine foreldre Ole Andersen og Johanne Jonasdatter. Så nærmere på disse. Det var skifte etter Ole Andersen på Vesle Bakåsen i 1755. Av barn var det kun to - Ole på 3/4 år og nevnte Kari som da var 5 1/2 år. Det er ikke ført dåp på henne i kirkeboka, men hun er sannsynligvis født første halvår 1750, og det halvåret er borte  i kirkeboka. Sønnen Ole dør mens skiftet holdes.

Men Ole Andersen Bakåsen får i 1748 en sønn Ole Olsen utenfor ekteskap, døpt 26.05. Mora var Berte Andersdatter Sønsterud. Dette er Vesle Sønsterud, i nærheten av Bakåsen. Det var skifte på Vesle Bakåsen i 1749 etter Ole Andersens foreldre.  Ole Andersen nevnes da som 26 år.  Ole Andersen begravd 23.03.1755, og ble 48 år gammel.

Johanne Jonasdatter døde på Bakåsen 13.06.1773 - 43 år gammel.

Kan det være Ole Olsen f. 1748 som kjøper "tilbake" farens og bestefarens gard?

Ser ikke helt hvordan man skal kunne bevise noe slikt. Ei lita hjelp kan være å sjekke fadderne til Ole Olsen og Bertes barn.  Har sett raskt over dette, men det ser for meg også ut som den Arne Larsen Sjøli som solgte til Ole Olsen, er hans halvbror, de hadde samme mor (bør sjekkes nøyere).

 

https://www.digitalarkivet.no/sk11216091205523

Link to comment
Share on other sites

Takk! Veldig spennende og flere ting å gripe fatt i. 

 

Jeg starter med å se en gang til på fadderne til Ole Olsen og Berte Olsdatter. Jeg burde nok brukt mer tid på dette tidligere. Jeg har funnet syv barn i kirkeboka og samme person er fadder til seks av barna. Til det syvende er hennes ektemann fadder. Dette er Marte Olsdatter Huslegaarden som giftet seg i 1773 med Lars Olsen Smørbøll.

Jeg kjenner kun til en Marte Olsdatter som kan passe på Huslegaarden og hun har to brødre med navn Ole Olsen. Hun er datter av Bente Olsdatter og Ole Olsen Salterud. Bente Olsdatter giftet seg senere med Michel Larsen på Huslegaarden. Ved skifte etter Bente Olsdatter oppholdt Ole Olsen d.e. seg på Salterud, men både Ole Olsen d.y. og Marte Olsdatter var på Huslegaarden. Se skifte

Solør og Østerdalen sorenskriveri, SAH/TING-024/J, 1716-1774, s. 2443
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk11216091207839
Det er de to døtrene Bente Olsdatter fikk med Michel Larsen som er på side to av skiftekortet.

Link to comment
Share on other sites

Det at samme person går igjen som fadder er et sterkt indisium på at det i dette tilfellet dreier seg om dåp av brorens barn.  Og når familien flytter fra Salterud til Huslegarden kommer det en  Ole Olsen til Huslegarden.  Hvis ikke dette er rette Ole Olsen Huslegarden forutsetter det at det måtte være to Ole Olsen på Huslegarden som var jevngamle. Eller det måtte ei tid være tre av dem der, men Ole Olsen d. y. var for ung til å være den som ble gift med Berte Olsdatter.

Ser at det i skiftet etter Bente står at Ole Olsen d. e. er til huse på Salterud selv om første barn i 1772 skal være født på Huslegarden. Skal ikke fundere for mye på det siden Ole på denne tida måtte ha en viss tilknytning til begge garder før han havnet på Huslegarden etter moras død.

Link to comment
Share on other sites

Ole Olsen Huslegården lånte penger av Berger Gulbrandsen Lille Sønsterud.

Solør og Odalen sorenskriveri, SAH/TING-026/H/Hb/L0006: Pantebok nr. 6, 1777-1788, s. 454
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20070327330459
 

 Jeg har også funnet at en Ole Olsen Huslegården giftet seg med Johanne Sørensdatter Damhougen i Åsnes 5. april 1779.

 

Jeg har prøvd å se videre på om det kan være Ole Olsen sønnen til Berte Andersdatter og Ole Andersen som kjøper tilbake Lille Bakåsen. Men jeg finner ikke ut av det.

 

Berte Andersdatter giftet seg med Lars Olsen Kokkin (Kotje), i Åsnes 28. okt. 1749. Ved skifte 1759 etter Lars Olsen ser vi at de hadde to felles barn, Lars f. 1750 og Arne f. 1754. Lars Olsen hadde vært gift tidligere og hadde to godt voksne sønner begge med navnet Ole. Det er nært slektskap til Huslegården. Bertes sønn Ole Olsen nevnes ikke, men han er heller ikke arving.

Solør og Østerdalen sorenskriveri, SAH/TING-024/J, 1716-1774, s. 2981
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk11216091208377
 

Berte Andersdatter gifter seg igjen i Åsnes 7. februar 1763 med Petter Jørgensen Storberget. Det er holdt skifte på Storberget, en rydningsplass, 7. september 1762 og her anføres at Berte Andersdatter er død. Det tror jeg må være feil. Berte Andersdatter er ikke et vanlig navn. 

Solør og Østerdalen sorenskriveri, SAH/TING-024/J, 1716-1774, s. 5785
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk11216091211181

 

 

Ole Andersen, faren til Ole Olsen, var også rask til å gifte seg. Som nevnt tidligere fikk han og Johanne Jonasdatter fra Kjeldmyra en datter Kari f. 1750. Kari gifter seg med Arne Larsen Sjøli i Åsnes  8. februar 1784.

Hof prestekontor, SAH/PREST-038/H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1750-1789, s. 674-675
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603280052
Jeg finner skifte etter at begge er døde 1826 på Sjølikvernen. Her står det at de har tre felles barn og i tillegg har barna en halvsøster Olia Andersdatter. Hun er Kari Olsdatters datter etter et leiermål. Men jeg klarer ikke å finne ut om denne Arne Larsen er den samme som nevnes i skiftet på Kokkin.

Link to comment
Share on other sites

Ole Olsen Huslegarden gift 1779 med Johanne Sørensdatter. Jeg har sett litt på dem, sett i hvert fall fem barn, men Ole Olsen og Berte Olsdatter på Vesle Bakåsen dukker ikke opp som faddere. Ole Olsen er 46 år 1801 som gir fødsel rundt 1755. Selv om alderen ikke passer helt (noe som ikke er uvanlig) er det nærliggende å tenke han kan være Ole Olsen d. y. f. 1752, bror av Ole Olsen d. e.

 

Det som er sikkert er at begge Ole Olsen fra Salterud, blir nevnt som Ole Olsen Huslegarden.

 

Berte Andersdatters sønn utenfor ekteskap er problematisk, vi vet ikke engang om han levde opp.

 

Berte Andersdatter det var skifte etter 1762 er også ført som død i kirkeboka 14.03.1762. Men er dette samme Berte Andersdatter som var gift med Lars Olsen? Hvis samme skulle barna fra første ekteskap vært nevnt og også sønnen født utenfor ekteskap (hvis han levde) siden han tok arv etter mora.

Som nevnt synes jeg det er et godt indisium at Ole Olsen fra Salterud er den rette ved at hans søster er en fast fadder til hans barn. Når det gjelder oppattkalling av barn skjer det ofte at søsken blir kalt opp igjen. Ole Olsen fra Salterud har ei søster Ingeborg og ei Marte. Ole Olsen til Bakåsen  får selv ei datter Ingeborg (var datter, men presten kun skrevet Inge – ikke fullført Ingeborg?) og ei datter Marte.

 

Det er vanskelig å finne noe sikkert her, men indisiene peker i retning av Ole Olsen født 1748 Salterud. Så langt ser jeg ingenting som kan eliminere ham.

 

Ei Berte Andersdatter døde på Vesle Synsterud 05.05.1785 - 66 år gammel.

Edited by Arild Kompelien
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for veldig god hjelp nok en gang!

 

Du har nok rett i at jeg har tenkt feil rundt Storberget.

 

Jeg er enig i at Ole Olsen fra Salterud døpt 1748 er den mest sannsynlige kandidaten.

 

Det jeg nok aldri vil finne ut av, er hvor hans hustru Berte Olsdatter kommer fra.

Link to comment
Share on other sites

Berte ser ut til å by på problemer. Med utgangspunkt i alder 1801 er det bare 2 kandidater i Hof. Ei døpt 07.05.1747 Røine og ei døpt 28.07.1748 Engelsrud. Den første er med i BB Hof, og er der ført med et annet giftermål. Fo den andre fant jeg skifte etter foreldrene, far Ole Bentsen. Men Berte er ikke med i skiftet så hun må være død tidlig. Dette kan tyde på at vielsen til Ole Olsen og Berte ikke er glemt av presten, men at de er gift i et annet prestegjeld. Tar forbehold siden alder oppgitt 1801 kan være veldig feil. Foreslår at du hører med Solør Slektshistorielag om de har noe på Berte.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.