Jump to content
Arkivverket

Noen som tar på seg transkribering av et par sider justisprotokoll fra 1820 mot betaling?


Arnt Heggelund

Recommended Posts

Jeg holder på med å gå gjennom en gammel drapssak i Troms, som ble ført for retten i 1820. Min tolkning av skrifta blir for upresis og jeg lurer derfor på om noen kan hjelpe meg med transkribering mot betaling. Takk for hjelp.

Link to comment
Share on other sites

 

Hei, Arnt!

 

Vel møtt i forumet 🙂

 

For min egen del kan jeg bare si at som ‹glad amatør› kan jeg i anstendighetens navn ikke ta betalt for noe som helst i retning av profesjonell tyding.

Men jeg er jo litt ‹tussete›, som man sier på mine kanter – og er glad i utfordringer . . .

Summa: Hvis du kan legge ut en lenke til det du vil ha tydet så kan jeg i hvert fall raskt fastslå om dette er noe jeg kan klare. Og hvis ikke – her ‹vanker› langt bedre tydere enn undertegnede som kanskje kan ta en titt de også . . . 🙂

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Takk Even.

Det var en veldig hyggelig og "tussete" melding. 

Utvilsomt er det kapasiteter i forumet, men jeg kan ikke forvente at andre skal bruke tid på min hobby.

Vel, jeg følger ditt forslg og krysser fingre.

Takk igjen.

Arnt

Fol. 554, nederst. Rettsbok av 11.12.1819

https://media.digitalarkivet.no/view/57924/241

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Et annet alternativ: Du sier at din «tolkning av skrifta blir for upresis» – det vil kanskje si at du allerede har tydet en hel del av dokumentet? Med en del ‹lakuner›?

I så fall – legg ut det du allerede har tydet, (med markering av ‹lakunene›/usikkerhetene) så er jeg rimelig sikker på at flere av oss her inne vil ‹ile til unnsetning› 🙂

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Ok. Takk for lenke. Veldig bra og veldig raskt ‹produsért›!

Ved første øyekast ser dette ut som noe jeg skal kunne, i hvert fall delvis, klare.

Meen – begynte å bla litt for å finne ut hvor langt (hvor mange sider) dette var og  . . . stemmer det at saken handler om Michel Michelsen Ulsnæsvigen og strekker seg over tre og en halv side? Lenger?

Ikke for å trekke meg, men i så fall må jeg forhåndsvarsle at det kan ta litt tid . . . Har dessverre en offisiell jobb som irriterende nok stjeler alt for mye tid fra det jeg aller helst vil drive med: Dette. 😉

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

28 minutter siden, Arnt Heggelund skrev:

jeg kan ikke forvente at andre skal bruke tid på min hobby.

 

Ja, her fortsetter jeg monologen. Føler trang til å presisére at dette er like mye min hobby som din, og det er vel derfor vi er her inne alle sammen: For å dyrke (og utvikle) våre felles interesser? Og hjelpe hverandre fremad med samme 🙂

En smule ha-stemt, men ikke desto mindre 🙂

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Ja, men jeg ser på det slik at jeg får betale for det jeg ikke klarer å gjøre selv. Men jeg hjelper de jeg kan på det beskjedne nivået jeg holder.

Link to comment
Share on other sites

Her er det vel ikke slik at for å hjelp må du gi tilsvarende. Langt i fra. Da uttrykte jeg meg klønete. Alle er vi ‹happy campers› med varierende grad av erfaring, kunnskap og ‹fartstid›.

 

Men for å feie all tvil til side: Jeg går friskt igang. Tiden vil vise hvor vellykket det blir. . . 

 

For sikkerhets skyld og nok en gang: Gjelder dette Michel Michelsen?

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

 

Her kommer et foreløpig forsøk på første to sidene, stedsnavn etc. er i det blå (som fremgår av div. «?») :

 

[554a]

 

01 Aar 1819, Løverdagen den 11te December indfandt jeg mig Kanselieraad og Soren-

02 skriver Aas med de 2de Vidner Peter Andreas Irgens og Herman Beneke, i

03 Tromsøe Bye og Lensmand Irgens’s Huus for at optage et præliminiaire Forhør

04 i Anledning af et af Michel Michelsen Ulsnæsvigen begaaet Drab paa hans

05 Tjenestedreng, alt ifølge Omtalte Skrivelse af Dags Dato, som blev læst og lyder

06 saaledes: #. Ved Forhøret var Tilstæde den Paagjeldende Michel Michelsen saavelsom

07 de øvrige i Amtets Brev benævnte Personer; Hvorefter fremstod:

08 1. Den Angjeldende Michel Michelsen som giorde følgende Forklaring: Han er fød

09 i Sergevaro(?) Kirkesogn i Sverige, som ligger omtrent 5 Miile fra Staten(?) Torneu(?) af

10 Forældre Michel Michelsen og Hustrue Anne Pedersdatter, som sammesteds beboede en

11 Gaard kaldet Ranvajsen(?); hos disse hans Forældre var han hiemme til Opdra-

12 gelse indtil han var omtrent 20 Aar gl: og v denne Tiid blev han Konfirmeret

13 i sin Daabe?? Pagt; hvorefter han kom bort i Tjeneste, og efter at han saaledes

14 i 6 til 7 Aar havde tienet andre deels i sit Fødesogn og deels i Naboe Sognene,

15 forlod han sit Fødested Sverrig og reiste her til Norge, hvorhen hans Forældre

16 forhen %h%var flyttet, og disse er for Tiden boende paa en Gaard kaldet Kjønbierget

17 i Lyngens Sogn her i Fogderiet. Efterat Deponenten var kommet her til

18 Norge, kom han først i Tjeneste hos en Kjøbmand Lorch her paa Tromsø, hvor han

19 var omtrent i 2 Aar, da han forlod denne Mand og igjen kom i Tjeneste hos Jægte-

20 skipper Lars Heggelund paa Elvevold i Carlsøe Sogn, hvor han ligeledes var

21 omtrent i 2 Aar og i denne Tiid blev han givt med hans endnu levende

22 Hustrue Trine Hansdatter, med hvem han nu har levet i Ægteskab 15 til 16 Aar.

23 og avlet et Pigebarn, nu 15 Aar gl: , som er Hjemme hos ham selv. – Kort efter

24 at han var bleven gift fik han Huusmanddspladsen Uls??vigen kaldet, liggende

25 under Gaarden Svendsbye i Carlsø Sogn, til beboelse, og er endnu sammesteds

 

[554b]

 

01 boende. Han er nu imellem 40 á 50 Aar gl. og communiserede sidste Gang i

02 Carlsø Kirke i dette Aars Foraar. I Henseende til det paaklagede factum, da

03 gjorde han herom frivillig følgende Bekiendelse: ??vaagen den 17de Novbr sidsleden(?)

04 om Morgenen da det begyndte at lyse av Dagen gik han i Selskab med hans Tjeneste-

05 Dreng Johan Peter Olsen, en Person paa omtrent 18 Aar gl. , ned til hans paaboende

06 Gaards Søehuuse for at skuffe Sneen fra sammes Dørre og der at udrette

07 noget andet Arbeide; Ved Ankomsten hertil finder han i en Bod noget Tran(?)

08 som ikke var saaledes forvaret som Deponenten flere Dage forud havde beordret

09 bemeldte hans Dreng til; Hvorover, og fordi Drengen ofte forud havde fore-

10 bragt ham Usandhhed, blev han opbragt, og griber ham i Halstørklædet, og herved

11 er det da at han i sin Hidsighed og uden at vide hvad han selv gjorde, bliver

12 for voldsom, derved: at han holder eller vrider Halstørklædet paa Drengen

13 saalænge og saa haardt at han bliver aldeles qvælt, saaledes at han, omtrent

14 efter 1/4 Times(?) Forløb, intet videre Livs Tegn saae hos ham. Efterat dette var

15 skeed blev han, sagde Deponenten, saa forskrækket over hans begangne vold-

16 somme Gjerning, og betagen af Melancholie, %saaledes% at han læste sig inden i

17 forommeldte Bod, hvor Drabet skeede og hvor den dræbte Person laae,

18 og her forblev han den heele Dag og den paafølgende Nat indtil næste Dags

19 Morgen, da han ikke vovede for sin Kone og øvrige Huusfolk at opdage

20 hans begaaede Forseelse. Ved hans Ankomst til hans iboende Stue Huus - blev han

21 af hans Kone spurgt hvor han havde været saa længe og hvor Drængen Johan

22 Peder var; hvortil han svarede: at han havde været paa Nabogaarden (??)

23 og at Drængen her blev tilbage. Tiden gik saaledes hen uden at Deponentens

24 Kone, eller øvrige Huusfolk som allene bestaar af hans Kone gamle Moder og Datter spugte

25 noget videre herom, skiøndt han kunde mærke at disse stædse bar en Frygt

26 for at det ikke hængte rigtig sammen med Drengen, indtil i Gaar Morges, da

27 Morten Johannessen Bakkebye, Hans Peder Andersen Ul??næs og Morten Sørensen

28 Jægervandet m. fl. kom til Deponenten, som da opfordrede ham til at beskrive

29 hvor Drengen Johan Peder Olsen var; dette vovede han ikke af foranførde

30 Aarsager at tilstaae, men han var selv følgagtig med bemelte Personer

31 i alle hans Huuse, og ved Ankomsten til forhen berørte Bod, som staaer ved

32 Søen, fundes da den dræbte Person forvaret under en Matte og noget Fisk(?)

33 som han der havde liggende. Deponenten blev derpaa strax anholdt og

34 bragt hertil for at underkastes Forhør og overleverede til Øvrighedens videre

35 Foranstaltning. Han blev for det første intet videre Tilspurgt.

38 2. Morten Johannessen, over 30 Aar gl. , og boende paa Gaarden Bakkebye i

39 Carlsø Sogn, som, efterat være Tilholdt at sige Sandhed, giorde følgende Forklaring:

40 I sidste Onsdag nemlig den 8de d. M. kom Anklagede Michel Michelsens Kone, hans

41 Datter og Moder til Deponenten, som boer et lidet Stykke fra Ulsnæsvigen, og

42 beklagede sig over, at de ikke turde være hiemme, da Manden Michel Michelsen

43 var saa underlig til Sinds, uden at de nævnede at han havde begaaet nogen

44 Slags Voldsomhed mod dem, hvilket Deponenten desuden ikke har hørt.

45 Deponenten, som havde hørt at Drengen Johan Peter Olsen var bort-

 

[ny side] - som får bero til ny dag. 🙂

 

 

Mvh

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

Sorenskriverens oversendelse til Høyesterett gjorde at

Høyesterett stadfestet dom ovenfor Michel Michelsen og

Justis- og Politi-væsenet formildet dom ovenfor Mikkel Mikkelsen.

Link to comment
Share on other sites

25 minutter siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Deponenten står skriven som Mikel Mikelsen.

 

6 minutter siden, Arnt Heggelund skrev:

 

Sorenskriverens oversendelse til Høyesterett gjorde at

Høyesterett stadfestet dom ovenfor Michel Michelsen og

Justis- og Politi-væsenet formildet dom ovenfor Mikkel Mikkelsen.

 

Tilgi meg, mem får ikke helt med meg sammenhengen:

Gunnnar – har jeg feiltydet navnet et sted?

Arnt – ja, navn ble vel ofte skrevet ulikt, til og med innen samme dokument, men som sagt – er i mørket her.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

44 minutter siden, Gunnar Sigdestad skrev:

Deponenten står skriven som Mikel Mikelsen.

 

19 minutter siden, Even Stormoen skrev:

Tilgi meg, mem får ikke helt med meg sammenhengen:

 

Bortsett fra at her skulle stått «men» . . .

 

Aha!

Gunnar – ved nærmere ettersyn: linje fire, første side – Mikel Mikelsen. En uvant «k» førte meg på ville veier til å begynne med. Tydet det som en slags ligatur «ch». Fant ut av det etterhvert, og ‹glemte› å korrigére. Takk for ‹påpekingen›. 🙂

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Even Stormoen skrev:

 

 

Bortsett fra at her skulle stått «men» . . .

 

Aha!

Gunnar – ved nærmere ettersyn: linje fire, første side – Mikel Mikelsen. En uvant «k» førte meg på ville veier til å begynne med. Tydet det som en slags ligatur «ch». Fant ut av det etterhvert, og ‹glemte› å korrigére. Takk for ‹påpekingen›. 🙂

 

Mvh


Ja, same slags k som i Beneke. 🙂

Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Gunnar Sigdestad skrev:


Ja, same slags k som i Beneke. 🙂

 

Just dét. Han begynte også sitt ‹liv› hos meg som Beneche 🙂 Men han klarte jeg å korrigere, mens stakkars Mikel falt utenfor . . .

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Her kommer omsider resten:

 

[535a]

 

01 kommet, spurgte depon. bemeldte Kone hvor Drengen var afblevet,

02 hvortil hun svarede: at hun vidste det ikke og havde ikke seet ham paa

03 3 Uger, da han fulgte med hendes Mand ned til Søen, imidlertid bar hun

04 frygt for, at det ikke hængte rigtig sammen med bemeldte Dreng. Deponenten

05 sendte strax derpaa et Bud til Lyngen, hvor Drengens Fader er boende, for at

06 blive undersøgt om Drengen opholdt sig der, og da Budet kom tilbage med den

07 Tidende, at den dræbte Dreng ikke opholdt sig der, fattede han strax Mistanke til

08 Anklagede Mikel Mikelsen, at han paa en voldsom Maade havde ombragt

09 ham, hvorfor han, i Selskab med Hans Peder Andersen Ulsnæs, Morten Sørensen

10 Jægervandet, Johannes Andersen Berg. Ole Ulrik Berg, Thomas Guttormsen

11 Berg, Johannes Sørensen Jægervandet og Hans Hæggelund Bakkebye, besluttede

12 at reise hen til Ulsnæsvigen for at opfordre Mikel Mikelsen til at bekiende

13 hvor hans Dreng Johan Peder Olsen var afblevet, og dette skeede i Gaar

14 Morges. Ved Ankomsten til Uslnæsvigen blev tilmeldte Mikel Mikelsen

15 spurgt: hvor hans Dreng Johan Peder var, hvortil han svarede: han vidste

16 det ikke, men han meente at han var gaaet til Bakkebye. Han blev derpaa

17 opfordret til at lukke op sine Huuse og til den Ende at fremlevere de dertil

18 hørende Nøgler, men dette var han, nemlig Mikel Mikelsen, ikke synderlig

19 villig til, imidlertid beqvemmede han sig hertil uden nogen videre Mod-

20 stand og var selv følgelig med Deponenten og medhavende Mænd ned til

21 Søen hvor den Omgjeldende selv oplukkede en der staaende Søebod, hvor i

22 den dræbte Dreng da fandtes forvaret saaledes som den Anklagede Mikel

24 Mikelsen selv har forklaret. Paa hvad Maade Drengen er dræbt, vidste

25 Deponenten ikke, da han ei saa nøje havde betragtet ham, og har ikke

26 seet videre heraf end at han fandtes noget sort og hoven i Ansigtet

27 samt paa Hænderne. Anklagede Mikel Mikelsen nægtede da ikke længere

28 for at have omkommet Drengen paa voldsom Maade, og derfor tog de ham

29 strax fangen og bragte ham hertil for at overleveres til Øvrigheden,

30 hvilket skeede i Dag Formiddag; Den dræbte Person er ogsaa bragt

31 hertil til videre føjende Foranstaltning. Paa Spørgsmaal: om

32 Deponenten var bekiendt at Angjeldende Mikel Mikelsen er ved sin

33 fulde Forstands Brug, svarede han: Jo, han vidste ikke andet, men af

34 Angjeldendes egne Huusfolk har Deponenten hørt fortælle: at han i den

35 sidste Tid, omtrent 3 Maaneder, ikke har været ved sin fulde Forstands Brug,

36 %men% og ofte plaget af Tungsindighed. Iøvrigt tillagde han at den Angjeldende

37 har i Naboelaug stedse været kiendt og agtet som en skikkelig og brav Mand.

38 Han havde ellers intet videre til denne Sags Oplysning at forklare og blev derfor

39 afskediget.

40 3. Hans Peder Andersen, 25 Aar gl. og hjemmeværende hos hans Fader paa Gaarden

41 Ulsnæs i Carlsø Sogn, fremstod og efterat være tilholdt at sige Sandhed giorde

42 en med sidste Deponent aldeles overeensstemmende Forklaring, og da han

43 %-% om den begagne Forbrydelse ingen anden eller videre Forklaring havde at

 

[535b]

 

01 % – %

02 % – %

03 giøre, saa blev han hermed afskediget.

04 4. Morten Sørensen, 22 1/2 Aar gl. og Hjemmeværende hos hans Moder paa Gaarden

05 Jægervandet i Carlsø Sogn, fremstod og ligeledes i et og alt gjorde samme For-

06 klaring som 2den Deponent Morten Johannessen har afgivet, og da han

07 intet videre vidste til denne Sags Oplysning, blev han hermed afskediget.

08 5. Morten Rubbertsen, 23 1/2 Aar gl. og hjemmeværende hos hans Moder paa Gaarden

09 Selnæs i Carlsø Sogn og paa Opfordring erklærede at han intet vidste

10 til denne Sags Oplysning, da han i lang Tid ikke har været i Ulsnæsvigen hvor

11 Mikel Mikelsen er boende, og endnu mindre da det af denne begaaede Drab

12 paa hans Tjenestedreng blev begaaet eller naar denne Voldsgjærning blev opdaget.

13 tilføjende: at han alleene har været med at bringe den Angjeldende her til Stædet

14 for at overleveres til Øvrigheden. Dimitteret. Endelig fremkaldet:

15 6. Hans Henrik Bugge, 30 Aar gl. og opholdende sig paa Gaarden Jæger-

16 vandet i Carlsø Sogn, som ligeledes erklærede at han intet vidste til denne

17 Sags Oplysning, da han, ligesom sidste Deponent, allene har været med

18 at bringe den Angjeldende Mikel Mikelsen her til Stædet. Dimitteret.

19 Ifølge den Forklaring som Angjeldende Mikel Mikelsen selv har afgivet, og

20 efter den Oplysning som 2den 3de og 4de Deponent har %-% givet, kan her ikke være nogen

21 Tvivl om at Mikel Mikelsen har begaaet det omprovede Drab paa sin

22 Tjenestedreng, hvorfor han blev overleveret til Lensmand Irgens til fængslig

23  bevogtning indtil videre, og Forhøret hermed sluttet, da alle øvrige

24 som om det begaaede Delictum kan have nogen Kundskab, vil blive at ind-

25 kalde til Forklarings Afgivelse under Hoved Sagen.

26 [underskrifter]

 

Mvh

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

STOR TAKK. Jeg ser nå at det er datidens forhørsrett som var satt og ikke hovedforhandlingen hvor resultatet ble "liv mot liv maa bødes".

Det er imidlertid helt perfekt til mitt bruk. Igjen - hjertelig takk.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.