Jump to content
Arkivverket

Hvilke medlemmer av Busch-familien eide(?) "Froøyene med fiskeværet Halten i Ytre Fosen...


tom askerøi

Recommended Posts

...tilhørte også familien [Busch] i flere generasjoner" skriver Olaus Schmidt i Trondhjemske samlinger 1696/71 Vol. 8 Nr. 1 (*)

i forordet til

 

"Auktionsdirektør Marcus Busch's opptegnelser".

 

og legger til følgende i note 1:

 

"Froøyene - uttales Froan - i det tidligere Frøya herred i Fosen - var et leilendingsgods. Ved kongeskjøte av 12. mai 1694 ble "alle de Øer og Holmer som er beliggende udenfor Hitteren i Fosens Fogderie - kaldes Froen-Øers-Vær - med alt hvad dertil ligger og af Alders Tid tilligget haver -" gitt til stiftamtsmann i Trondhjem Hans Kaas til Hastrup m.v., hans hustru og arvinger etc.

Foruten jordbruk og fiskeri ble det drevet egg- og dunvær og betydelig sauavl. Til godset hørte bl.a. såkalte strand-vraks rettigheter.

Etter familien Busch var slekten Borthen eier av Froan med tilliggende rettigheter. I nyere tid er oppsitterne blitt selveiere."

 

Jeg lurer på om det er mulig å finne ut hvilke medlemmer av "familien Busch" som eide dette (fortrinnsvis her på Digitalarkivet (om ikke noen allerede har laget en avskrift)) - i håp om at dette er en måte å "bevise" slektskapet mellom noen av de tidligste leddene av slekten.

 

(*) lenke:  https://www.nb.no/items/21e51d8ddd1d6bd7e1d77151121d21ea?page=81&searchText=Auktionsdirektør Marcus Busch´s opptegnelser

Edited by tom askerøi
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.