Jump to content
Arkivverket

Tyde vielse av Michel Evensens 2.ekteskap


Wenche Falck

Recommended Posts

Vielse mellom Michel Evensen  68 år og  Ellen Kristine Gullichsdatter 22 år. Det var hans 2.ekteskap. Han var gift med Ellen Maria Ougensdatter som begge er på Høyem Onsøy i f.t.for  1801. Hun døde i 1834. Michel hadde brødre fra sin far Even Gundersen 1.og 2.ekteskap og ble døpt i Glemmen. Om han hadde flere helsøsken fra sin fars 2.ekteskap er vanskelig å si da kirkebøker for døpte i Glemmen  stoppet i 1751

Vielse på side 416 med løpenr. 7.

Forloverne klarer jeg å tyde men ikke hva som står foran navnet til Michel. Står det enkemann? Det  ser ikke sånn ut! 😊 Vieldesdato tolker jeg som 13 februar. 

Jeg tror ikke Michel fikk barn i sitt 1.ekteskap som vokste opp men en datter ble født i hans 2.ekteskap. Elen oppkalt etter hans kone fra 1.ekteskap. 

Iflg. Geni var hans far Even Gundersen f. på Engelsviken ? Men må ja flyttet til Glemmen, og hans far Gunder Simonsen  var  sønn av Simon Nielsen. Hvis dette stemmer så hører grenen til Michel Evensen med til Slekten på Engelsviken som Kaare Bjerke har  skrevet noen sider om på 1950 tallet. Veldig bra artikkel! I så fall tilhører vel Michel Evensen den grenen  som går fra 2b Simon Nielsen Rød ( sønn av Nils Guttormsen Engelsviken, 

hvor det tydelig står at mulig etterslekt etter han ikke er undersøkt. På forhånd takk!

 

Glemmen prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10908/F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1816-1838, s. 416-417
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061018020226

 

Mvh.Wenche J.Falck. 
 

Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Wenche Falck skrev:

Vielse mellom Michel Evensen  68 år og  Ellen Kristine Gullichsdatter 22 år. Det var hans 2.ekteskap. Han var gift med Ellen Maria Ougensdatter som begge er på Høyem Onsøy i f.t.for  1801. Hun døde i 1834. Michel hadde brødre fra sin far Even Gundersen 1.og 2.ekteskap og ble døpt i Glemmen. Om han hadde flere helsøsken fra sin fars 2.ekteskap er vanskelig å si da kirkebøker for døpte i Glemmen  stoppet i 1751

Vielse på side 416 med løpenr. 7.

Forloverne klarer jeg å tyde men ikke hva som står foran navnet til Michel. Står det enkemann? Det  ser ikke sånn ut! 😊 Vieldesdato tolker jeg som 13 februar. 

Jeg tror ikke Michel fikk barn i sitt 1.ekteskap som vokste opp men en datter ble født i hans 2.ekteskap. Elen oppkalt etter hans kone fra 1.ekteskap. 

Iflg. Geni var hans far Even Gundersen f. på Engelsviken ? Men må ja flyttet til Glemmen, og hans far Gunder Simonsen  var  sønn av Simon Nielsen. Hvis dette stemmer så hører grenen til Michel Evensen med til Slekten på Engelsviken som Kaare Bjerke har  skrevet noen sider om på 1950 tallet. Veldig bra artikkel! I så fall tilhører vel Michel Evensen den grenen  som går fra 2b Simon Nielsen Rød ( sønn av Nils Guttormsen Engelsviken, 

hvor det tydelig står at mulig etterslekt etter han ikke er undersøkt. På forhånd takk!

 

Glemmen prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10908/F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1816-1838, s. 416-417
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061018020226

 

Mvh.Wenche J.Falck. 
 

Brødrene fra faren Even Gundersens ekteskap med Kirsten Trulsdatter fra Gluppe fra f.t.1801: Gunder  døpt i 1746 i Glemmen side 69.  Han bor på Varteig i 1801 54 år gammel og gift med Ragnhild Andersdatter 55 år. Sønnen Simen 26 år og dragon, Niels 23 år og sønnen Anders 31 og hans kon Anne Thorsdatter 40 år bor som inderster i samme hushold og har en datter Siri på 3 år.

 

Anders Evensen døpt 1749 enkemann fra 2.ekteskap bor på Leye i Glemmen med sønnen Niels og to døtre Grethe og Ragnhild.  Sønnen Niels er gift med Lisbeth Cassensdtr/ Carstensdtr? som har datteren Maria på 2 år.

Truls 49 år  bor sammen med sin kone Anne Bentsdtr 56 hun i 2.ekteskap hos hennes sønn Gudmund Gudmundden på Musangen Nordre i Råde. 

Simen f.ca 1754 bor som losjerende,  hos sin halvbror Anders 41 år  fra deres far sitt andre ekteskap med Ingeborg Andersdatter. Hun bor hos sønnen i samme hushold I 1801 tellingen. Simen er ugift og ef skredder.  Dette var de fire sønnene som Even Gundersen hadde i sitt 1.ekteskap med Kirsten Trulsdatter.

Fra Even Gunderden sitt 2.ekteskap med Ingeborg Andersdatter finner vi Anders 41 årpå Weum Nordre under f.t. i 1801: Han er bonde og gårdbruker 41 år og gift med Anne Nielsdatter på 26 år, begge i sitt 1.ekteskap og har et barn, Even på 3 år. Ingeborg Andersdatter 64 Mandens moder er enke etter 1.ekteskap.  De har også 4 tjenestefolk John Olsen 40 år, Lars Trulsen 12 år, Karen Pedersdatter 38 år og Berthe Pedersdatter 18 år. Halvbror til Anders, Simen 47 år skredder, losjerende. 

 

Michel Evensen 36  på Høyen i Onsøy 36 år husbonde og selveier bonde g.m Elen Mar. ( Margrethe ) 42 år . De har 3 tjenestefolk, Ole Ambrosiussen 23 år, Gullich Halvorsen 13 år og Mari Simensdatter 26 år. Det bor også en losjerende hos dem, Anders Larsen 21 år, soldat og skomaker. 

 

H.nr 2 Høyem  bor Andreas Jonsen 41 år gift 1.gg. Selveierbonde og gift med Maria Gudmundsdatter ( forbindelse til Gudmund Gufmundsen på Musangen i Råde?)

De har to barn, Lars 11 år og Maren 7 år. De bor på Høyem.

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Wenche Falck skrev:

Vielse på side 416 med løpenr. 7.

Forloverne klarer jeg å tyde men ikke hva som står foran navnet til Michel. Står det enkemann? Det  ser ikke sånn ut! 😊 Vieldesdato tolker jeg som 13 februar.

Ja, "Enkemand"  og "13de Februarii"

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk skal du ha!  I første ekteskap med Elen Maria ( ikke Margrethe) helt nederst 12.par side 246 kan jeg ikke se forlovere men ser bare at det står:  med kongelig majesteds tillatelse.  Var det hvis de som giftet seg  hadde  noen form for slektskap ? Tror nesten veldig mange i Østfold hadde det og mange med like navn på flere grener i mange generasjon. 

 

 Glemmen prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10908/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1803, s. 246-247
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061017010425

 

Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Wenche Falck skrev:

Takk skal du ha!  I første ekteskap med Elen Maria ( ikke Margrethe) helt nederst 12.par side 246 kan jeg ikke se forlovere men ser bare at det står:  med kongelig majesteds tillatelse.  Var det hvis de som giftet seg  hadde  noen form for slektskap ? Tror nesten veldig mange i Østfold hadde det og mange med like navn på flere grener i mange generasjon. 

 

 Glemmen prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10908/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1771-1803, s. 246-247
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061017010425

 

Det var  som fadder I en dåp jeg så at Michel Evensen Høyum var fadder da Inger Andrea f. 12.november og døpt 14.november med foreldre Ole Halvorsen og Elen Joensdatter Glemming. Pga patryikonet tenkte jeg at det kunne være en slektsmessig relasjon da mor til barnet Elen din mor hadde det samme patryikonet Even.

 

Det ser ut som Michel ikke blr døpt I Onsøy og  ble antagelig døpt i Glemmen. Bortsett fra fire eldre  halvbrødre  hadde han en bror Anders som var noen år eldre  begge var fra deres fars  2.ekteskap med Ingeborg Andersdatter . Elen sin mor var Hilleborg Evensdatter f.omkr. 1762, men da hun og John Friedrichsen ble trolovet i Tune står hun som Ingeborg Evensdatter. Det kan være presten skrev feil. Tror ikke at det var så vanlig at folk byttet navn på den tiden. Men man vet jo aldri.

Etter trolovelsen står hun alltid med fornavnet Hilleborg. En navnesøster,  Hilleborg Johannesdatter var fadder til et eller to av de eldste barna og var gift på Evje i Tune men tror hun kom fra Glemmen.  Hun var gift med Hans Trulsen.  

 

Link to comment
Share on other sites

52 minutter siden, Wenche Falck skrev:

 I første ekteskap med Elen Maria ( ikke Margrethe) helt nederst 12.par side 246 kan jeg ikke se forlovere men ser bare at det står:  med kongelig majesteds tillatelse.  Var det hvis de som giftet seg  hadde  noen form for slektskap ? Tror nesten veldig mange i Østfold hadde det og mange med like navn på flere grener i mange generasjon.

Dei er 13. par i 1797:
"22de Octobr 19de a Trinit. blev ægteviede unge Karl Michel

Evensen Høyum fra Onsøe Sogn, med Pigen Elen Maria Ouens dr.

E-Enhuus(?)"

Forlovarane er ikkje innførte for nokon par her.  (er det ført inn trulovingar ein annan stad? - fram til 1799 var det ei offisiell handling).

Det står ikkje her noko om kongeleg løyve.

Det står for nokre andre, t.d. par 14 dette året (øvst s. 247) - som ville ha vigsel heime i huset,

og par nr. 12 neste år (nedst s. 247 og framhald neste side) - også vigsel heime.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tror kanskje ikke at anene bakover fra Michel Evensen stemmer i Geni. Men  Anders Evensen er nok sønn av Ingeborg Andersdatter og Even Gundersen fordi Ingeborg Andersdatter står som  mor til han i f.t 1801 på samme husholdsnr. Det kan også være at hun er Michel sin mor, men det er kanskje mindre sannsynlig at Even Gundersen, skulle være sønn av en som het Gunder Simonsen?  Nå ser det riktignok ut til at denne slekten med aner til Nils Guttormsen Engelsviken var spredt utover flere steder i Østfold, Rygge, Råde, Glemmen, Onsøy og kanskje Tune, og som døpte sine barn med navn som hadde utspring fra Engelsviken og deres ektefeller.

Stamfaren fra Engelsviken 1a )Nils Guttormsen fikk 3 sønner og en datter, hvor det står at sønnen 2a ) Gunder fikk 8 barn. 2b) Simon Nilsen Rød hadde  4 sønner under manntallet i 1666, Nils, Bent, Hans og Guttorm. gift.Spørsmålet er om han fikk en sønn etter 1666  som fikk navnet Gunder. 

2c) Malene Nilsdatter ble gift med Elling Olsen fra Råde  og de fikk en sønn Ole Ellingsen før hun døde.

2d ) Kjønig ble gift i Rygge og fikk to sønner; Hans f.i 1642 og Nils f. 1644.

(2a) Gunder Nielsen giftet seg med  Elen Olsdatter og fikk 8 barn :

 3a ) Nils Gundersen( sønn av 2a Gunder Nilsen,)  ble gift med Eli Evensdatter og det er kanskje her navnet Even kom inn i bildet

.Hun var datter av Even Mikkelsen Grefsrød i Rygge.  Nils Gundersen og Eli Evensdatter fikk også 8 barn: (4 a) Gunder Nilsen d y.

Engelsviken f. ca 1692 død 1756  g.m Aschier Olsdatter.  (4b ) Mikkel Nilsen Engelsviken f.ca. 1695 død 1765  g.m Martha Hansdatter .

(4c )  Peder Nilsen Viker Onsøy, død ca1765. To sønner av han han blir nevnt;  Nils  Pedersen Viker f. ca. 1730, konfirmert 1748, død 1790 (g.m.en kusine av Hans N.  - og 

 Gunder Pedersen f. 1740 som kom til Møklegård . Gårdene de bodde på er  viktig for å skille mellom såpass mange som var i slekt enten nært eller lenger ute 

Navn på bosted , gården en familie  holdt til på, kan gi  en pekepinn, når  mange like navn går igjen i flere generasjoner. 

3b) Kjønig  Gundersen Reklingholm i Råde ble også gift med en Eli Olsdatter og fikk 6 barn : 4a) Nils Kjønigsen 4b) Gunder Reklingholm f.1713, 4c) Maren g.m Mikkel Guttormsen på Grystad i Rygge besteforeldre til Hans Nielsen Hauge på farssiden 4 d) Eli g.m Paul Eriksen på Høyom Onsøy, 4f) Ingrid Kjønigsdatter g.m. Jon Tolfsen Holme.

3 c) Ole Gundersen Unum f.ca. 1673 død 20.juli 1741 ugift.

3d) Peder Gundersen f.ca. 1675 død 1741 g. 1698 m Marte Olsdatter f.ca  1677 død 1741 datter av Ole Engebretsen Unum i Svinndal.  Peder Unum hadde 9 barn og etterslekt bodde på Unum o.a.gårder i Svinndal i flere generasjoner. 

3e) Anne Gundersdatter f.ca 1677.

3 f) Ingerid Gundersdatter f. 1679 ble antageligvis gift på Vister i Tune og etterlot seg barna 4 a) Lars Christensen Greaker 4 b) Gunder Christensen Grettestad  4 c) Eli Christensdatter Schalli, enke, og

4 d) Helga Christensdatter, g.m . Lars Halvorsen Egeland. 4e) Gundro Christensdatter Begby .

 

3 g ) Gjertrud Gundersdatter død 1738.

3h) Eli Gundersdatter.  Skifteutdrag etter Ole Hunum nevner hennes 3 etterlatte barn: 4a) Gunder Eriksen  myndig 4b) Nils Eriksen myndig og Helga Eriksdatter enke.

 

Ut fra dette ser en st slekten var spredt ut i Østfold. 

( beklager den røde fargen på skriften, det bare skjedde plutselig.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

T

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.