Jump to content
Arkivverket

Jeg Trenger Mere Hjelp Med Å Finne Foreldrene Til Mari og Grethe på 88. Roppestad Vestre.


Birger Carlsen

Recommended Posts

Jeg fikk litt hjelp av Jan Weberg med dette igår.

https://forum.arkivverket.no/topic/316921-jeg-trenger-hjelp-med-%C3%A5-f%C3%A5-sortert-en-s%C3%B8skenflokk-i-borge-i-andre-halvdel-av-1700-tallet/

 

Jan la fram det han har fra Gårder og Slekter i Borge og Torsnes Bind 4. Bl. a.: Foreldre: Anders Baardsen (ca 1733 – 1802 under Næs, begr 13. juni) gift 1760 med Gundborg Gulbrandsdatter (1735 på Roppestad, dpt 9. okt – 10. aug 1800) datter av Maria Andersdatter og Gulbrand Hansen Roppestad.

 

Kortversjonen: Bygdeboken sier at Maris mor het Gunborg Gulbrandsdatter, og døde i 1800 på Kloppa under Næs med løpenummer 14.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061016010016

 

FT1801 sier noe helt annet: Berthe Pedersdatter Konens moder og enke 1ste gang.

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058194001134

 

Berthe Pedersdatter døde på Roppestad 76 år gammel, og ble gravlagt med løpenr. 11 i 1807.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061016010024

 

Etter å ha lett flere ganger i kirkeboken i Borge prg., har jeg funnet bare en Anders og Berthe Pedersdatter i den aktuelle perioden. Det var Anders Hansen fra Næs, og Berthe Pedersdatter. Forloverne var hhv fra Næs og Roppestad. De ble trolovet 16.07.1777, og viet 13.01.1778 i Holm kirke.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050462

 

Jeg er veldig takknemlig for all hjelp jeg har fått med slektsgransking her på forumet, og dette er på ingen måte kritikk av noen. Problemet er at jeg får ikke puslespillbitene til å passe. All hjelp med å få dem til å passe mottas med stor takk.

Link to comment
Share on other sites

Hei!

Aller først; paret du linker til har ingen ting med dine folk å gjøre. Det fantes flere jenter i Torsnes på siste del av 1700-tallet ved navn "Berthe Pedersdatter" Dette paret, Anders Hansen og Berthe Pedersdatter bodde på Struten under Næs da de giftet seg. De flyttet senere til Kile i Torsnes og begge var døde før FT 1801.

For orden skyld; jeg har sjekket originalen for FT 1801 ang. Roppestad Vestre for å være sikker på at det ikke er feil i transkriberingen. Vedkommende som har foretatt dette har gjort en perfekt jobb. Det som står i originalen er nøyaktig gjengitt.

Vi går nå igjennom den transkriberte utgaven du linker til. Glem de personene som er oppført før vi kommer til Peder Jensen, de tilhører en annen husstand.

Hus nr 02:

009 Peder Jensen - 27 år - Gift 1. gang (Vi glemmer han i denne sammenheng, for han er "uskyldig" i resten av surret)

010 Mari(e) Andersdatter - 38 år - Hans kone gift 2. gang 

011 Asbiørn Pedersen - 3 år - Deres sønn (han er jo grei. Merk deg navnet Asbiørn)

012 Anne Asbiørnsdatter - 5 år - Hendes datter (Jentas fulle navn var Anne Helene)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050527

Høyre side nr 8: 1796 "Langfredag i Holm, den nylig druknede fader Asbiørn Hansens og Enke Maria Andersdatters barn Anne Helene"

013 Berthe Pedersdatter - 70 år - Konens Moder FEIL!! se senere.

014 Anders Asbiørnsen - 52 år - Hendes mands broder Hvilken mann? Peder Jensen?

015 Kiersti Asbiørnsdatter - 60 år - Hendes mands søster Enda en gang; hvilken mann?

Opplysningen er villedende og direkte feil. Antagelig dårlig forklart av den/de som ga opplysningene og/eller oppfattet feil av den personen som kom til gården for å samle inn opplysningene til folketellingen.

På Roppestad Vestre var det et navnesurr opp igjennom 1700-tallet. 

For å forstå slektskapsforholdene til disse personene må vi starte i 1709: Dette året ble Danmark-Norge involvert i Den Store Nordiske Krig mot svenskekongen Karl 12.

I 1710 ble det opptatt et manntall over svensker i Smålenene. Myndighetene ville ha en oversikt over mulige overløpere.

Runar (slektogdata.no) (Håper linken virker)

Hans Anbiørnssøn (skal være Asbiørnssøn) "Føed paa Wiigsiden (Bohuslän) overkommen for 36 aar siden, er nu Bunde udi Sognett"

Hans Asbiørnsen døde på Roppestad i 1724, begr 23. jan

https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050482

Blandt barna var sønnen Asbiørn Hansen (ca 1697 - 1779, begr 18. juni)

Blandt Asbiørn Hansens barn:

Kirsti Asbiørnsdatter (1742 - 1809, begr 13.jan) Hun er identisk med 015 Kiersti Asbiørnsdatter - 60 år ovenfor

Anders Asbiørnsen (1750 - 1803) Han er identisk med 014 Anders Asbiørnsen - 52 år ovenfor

Hans Asbiørnsen (1747, dpt 15.jan - 1789, begr 25. jan) gift 16. feb 1774 med 013 Berthe Pedersdatter ovenfor

https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050460

Høyre side, høyre rad, siste par.

Hans (Asbiørnsen) Roppestads barn Asbiørn

https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050471

Asbiørn Hansen Roppestad gift 13. aug 1794 med Marie Andersdatter

https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050680

 

På bakgrunn av dette blir det i FT 1801 slik:

013 Berthe Pedersdatter var EX SVIGERMOR til Marie Andersdatter

014 Anders Asbiørnsen var bror av Berthe Pedersdatters avdøde mann, Hans Asbiørnsen

015 Kiersti Asbiørnsdatter var søster av Berthe Pedersdatters avdøde mann, Hans Andersen

 

Henger du med?

 

mvh jan w

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Her har du linker til skiftekort for noen av de omtalte personene på Roppestad

https://www.digitalarkivet.no/sk11216062300235

Asbiørn Hansen; sønn av den ovenfor omtalte svensken Hans Asbiørnsen som døde på Roppestad i 1724.

Barna:

Hans Asbiørnsen gift med 013 Berthe Pedersdatter

Anders Asbiørnsen = 014 Anders Asbiørnsen

Kirsti Asbiørnsdatter = 015 Kiersti Asbiørnsdatter

 

https://www.digitalarkivet.no/sk11216062300237

Hans Asbiørnsen gift med 013 Berthe Pedersdatter

Barn:

Asbiørn Hansen senere gift med 010 Marie Andersdatter

 

https://www.digitalarkivet.no/sk11216062300241

Asbiørn Hansen gift med 010 Marie Andersdatter

Barn:

Anne Helene Asbiørnsdatter = 012 Anne Asbiørnsdatter

 

mvh jan w

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Jan Weberg said:

På bakgrunn av dette blir det i FT 1801 slik:

013 Berthe Pedersdatter var EX SVIGERMOR til Marie Andersdatter

014 Anders Asbiørnsen var bror av Berthe Pedersdatters avdøde mann, Hans Asbiørnsen

015 Kiersti Asbiørnsdatter var søster av Berthe Pedersdatters avdøde mann, Hans Andersen

13 hadde jeg aldri funnet ut av uten din hjelp. men 14 og 15 har jeg regnet ut at måtte være Maris svoger og svigerinne.

4 hours ago, Jan Weberg said:

Henger du med?

Ja, jeg tror det. Du har gjort en god jobb med forklaringen her.

 

4 hours ago, Jan Weberg said:

(Håper (Runar) linken virker)

Det gjorde den, og her var det mye fint. Jeg tar kvelden nå, og ser på det med friske øyne imorgen formiddag. Takk nok en gang, Jan. Fantastisk.

Link to comment
Share on other sites

Jeg begynte å bla i hefte nr. 1, og på side 13 i den fant jeg litt om "min" Marthe Giversdatter. Hun har jeg ingenting om med untak av fire døpte barn.

 

Hva Mari angår.... Hun er for meg såpass interesant at hun den eneste personen jeg har laget et eget dokument på til tross for at hun ikke er en av "mine". Nå kan jeg jo fylle dette dokumentet med mye fin info.

Link to comment
Share on other sites

37 minutes ago, Jan Weberg said:

Hei!

Hvilke 4 døpte barn sikter du til i forbindelse med Marthe Giversdatter?

 

mvh jan w

Ved nærmere ettersyn har jeg bare Guttorm og Marthes sønn Leeg. Han ble født 1678* ifølge begravelsen, og det første livstegnet fra ham (som jeg har i alle fall) var at han var fadder for Marthe Halvordsdatter i Skjeberg 11.11.1725.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061013030291

 

Edit: Jo, forresten..... Hans Guttormsen Begby og Boel Jonsdatter døper Ole i Borge i 1731. Læg Begby er fadder.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050355

 

De andre jeg hadde var deres sønnesønn (ikke "min") Guttorms barn. Der har jeg nå ryddet. Takk for at du stilte spørsmålet.

Edited by Birger Carlsen
Link to comment
Share on other sites

Hei!

Jeg kjenner godt til disse Begby-folka. Er du etterkommer etter et av barna til Guttorm? Hvis du vil fortelle meg hvem, så skal jeg hjelpe deg med å "rydde opp på Begby" Marthe Giversdatter er i alle fall ikke mora. Men jeg har ikke tid før i morgen.

 

mvh jan w

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Hei igjen, Jan!

 

Det er Ingeborg Legsdatter, og ikke Guttorm som er "min". Jeg rotet det til noe så inderlig pga Legs far og sønn (begge Guttorm). Jeg tar gjerne mot all info du har om dem.

 

Jeg har en Ole Olufsen Begby > Guttorm Olsen Begby > Leg Guttormsen Begby > "min" Ingeborg Legsdatter (g.m. Halvord Olsen på Stabbetorp) og Guttorm Legsen.

De to første vet jeg ikke mer om enn deres navn.

 

Link to comment
Share on other sites

Flott! Da skal vi få orden på Ingeborgs slekt.

Jeg vet jo ikke hvor du har opplysningene fra, men det som står i Bind 9 av "Gårder og Slekter" er dessverre feil. Dette skyldes at da bind 9 ble skrevet i 2008, hadde man ikke tilstrekkelige kilder. Dette endret seg først for et par år siden da Rita Hole kom "drassende" hit på forumet med et skifte avholdt i Fredrikstad så sent som i 1737.

Men aller først, Marthe Giversdatter var helt riktig gift med Guttorm Olsen Begby (ca 1637 - ca 1716) Men Marthe var mye eldre og hadde vært gift før. I ekteskapet med Guttorm Olsen var hun for gammel til å få barn. Denne Guttorm blir heretter hetende "Gammel Guttorm". Han giftet seg på nytt etter at Marthe døde, antagelig på 1670-tallet.

Men nå tar vi en tur til gården Nes i Skjeberg i 1666: (Høyre side)

https://www.digitalarkivet.no/ft10041005070076

På Nes var det 2 oppsittere i 1666: Peder, 60 år som hadde sønnene Leeg, Arve, Niels og Erik. Glem Disse, men den andre oppsitteren het Ole. Han hadde sønnene Aasmund 12 år og Guttorm Olsen 8 år. Denne Guttorm Olsen heretter kaller vi ham "Unge Guttorm" Han kom senere til Begby i Borge. Dermed får vi på slutten av 1600-tallet 2 oppsittere på Begby "Gammel Guttorm" Olsen og "Unge Guttorm" Olsen. Disse 2 navnebrødrene som ikke var i slekt, gifter seg med 2 søstre (!)

Og nå til det skiftet som Rita Hol fant.

Legger ved et utdrag fra skiftet angående arvingene:

 

Utdrag av skifte avholdt i Fredrikstad den 13. april 1737:

Avdød: Anne Hansdatter Enke etter Simen Hendrichsen (død 1714/15) Han var født på Gretnes i Borge.

Ingen barn. Arvingene var Anne Hansdatters 2 søstre, begge døde, men med etterkommere.

Eldste søster: Maren Hansdatter (død ca 1718/19) Hun er nevnt som enke på Begby i tingsvitneforklaringen i 1717, hvor hun feilaktig kalles «Maren Pedersdatter». Død før kommisjonsforretningen i 1720.

Ektemann: Gammel Guttorm Olsen (1638 – ca 1716) Nevnt siste gang i krigsskatten 1715.

Gammel Guttorm gift 1. Marte Giversdatter

I Maren Hansdatters ekteskap med Gammel Guttorm var 3 døtre i live ved skiftet i 1737:

Eldste datter: Marte Guttormsdatter (begr 3.jan 1744) Gift med Jon Jonsen Slang Nordre. Hun var sikkert oppkalt etter Gammel Guttorms første kone Marte Giversdatter. Marte Guttormsdatter hadde flere barn, bl.a dattera Gundborg (1711 – 1783) gift 1734 med Johannes Jensen på Taleberg Nedre. Gift 2. gang 1756 med Jørgen Gullichsen Kolstad (i Skjeberg) Gammel Guttorm nevnes som fadder i 1704 (barnets navn ikke nevnt) Svigersønnen Johannes Taleberg var tilstede ved skiftet i 1737.

Neste datter: Kari Guttormsdatter (? - ?) Var enke i 1737 etter ekteskap med Niels Nielsen Gansrød (død 1718/19) Han er nevnt i skoskatten 1711 og i tingsvitneforklaringen 1717. Død før kommisjonsforretningen i 1720. Kari var tilstede ved skiftet sammen med sønnen Henrik Nielsen Grimstad (ca 1708 - 1740) Bind 1, side 107 (Fødselsåret til Henrik stammer fra en militærrulle fra 1726, hvor han oppgis å være 18 år) Han hadde en 2 år yngre bror ved navn Christen. En annen mulig sønn er vel Iver Nielsen som dør på Begby eier i 1727. Ved matrikkelen i 1723 bodde Kari Guttormsdatter på en plass under Begby. Bind 9, s 179

Yngste datter: Berte Guttormsdatter (ca 1683 – 1743) Gift med Ole Haraldsen Slettevold Bind 9, s 179 Berte Guttormsdatter var tilstede ved skiftet i 1737.

 

 

Yngste søster: Berte Hansdatter (muligens død ca 1712) Hun er nevnt som enke på Begby i 1711, men finnes ikke i krigsskatten 1713 eller i 1715.

Ektemann: Unge Guttorm Olsen (1658 – 1705-07) Han nevnes med sikkerhet siste gang i en sakefallsliste datert Alvim sorenskrivergård 11.des 1704. Han ble tilkjent 9 lod sølv fordi Anders Nielsen Aalborgs hustru hadde slått ham i hodet. Sønnen, hissigproppen Leeg Guttormsen, måtte derimot bøte hele 36 lod sølv til hans Majestet for å ha slått både Anders Aalborg og kona hans. Elin, kona til Anders, måtte på sin side bøte 18 lod sølv for å ha slått Leeg Begby. Bevares!

I dette ekteskapet var det 3 sønner og ei datter. En sønn var død, de øvrige i live i 1737:

Eldste sønn: Leeg Guttormsen (ca 1680 – 1759) gift 1. Anne gift 2. Marte Torersdatter Aarum. Fraværende ved skiftet, men representert ved Jacob Holm (handelsborger i Fredrikstad)

Andre sønn: Søren Guttormsen (ca 1682 – 1732, begr 3.feb) død i ekteskap med Marthe Iversdatter Kjølstad (død 1734, begr 10.okt) 2 døtre i live:

Else Guttormsdatter gift med John Pedersen Kjølstad. Han var tilstede.

Gundborg Guttormsdatter gift med Aage Christensen bosatt på Skivika under Hunn. Han var tilstede.

Tredje sønn: Hans Guttormsen (ca 1687 – 1746) Gift 1. Gundborg Christensdatter Wisur (død 1729) Gift 2. Boel Jonsdatter (død 1732) Gift 3. Johanne Andersdatter. Hans var tilstede ved skiftet.

Datter: Helle Guttormsdatter (ca 1684 – 1741) Gift 1. Henrik Jonsen Hunn (død ca 1716) Gift 2. Svend Pedersen Hunn. Helle var tilstede ved skiftet.

 

Slektsrekka di bli da følgende:

1. gen: Ole Nes (født ca 1624) Antagelig gift med en søster av medbrukeren Peder. Hans patronymikon var Leegsen.

2.gen: Guttorm Olsen Begby (ca 1658 - ca 1706) gift med Berthe Hansdatter (død ca 1712)

3. gen Leeg Guttormsen (ca 1680 - 1759) gift første gang med Anne Hun var død før kirkebøkene begynner i 1723.

4. gen: Ingeborg Legsdatter (ca 1701 - 1761)

 

mvh jan w

Edited by Jan Weberg
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Jan Weberg said:

Jeg vet jo ikke hvor du har opplysningene fra, men det som står i Bind 9 av "Gårder og Slekter" er dessverre feil.

For fire - fem år siden fikk jeg alt om min morfars farfar (Petter August Olsen) og farmor (Maren Christiansdatter) og deres aner fra en fjern slektning. Det har vist seg i etterkant at mye av det jeg fikk ikke stemmer. Det har flere her på forumet bevist for meg. Dette hadde hun vanskeligheter med å akseptere, så vi mistet kontakten. I tilleg vet du fra før at jeg er ganske god på å stokke kort. 😉

 

Nok om det.

 

Da skal jeg gjøre så godt jeg kan for å følge med i svingene herfra. ...., og takk så langt.

 

Edit: Noe av dette hadde jeg fra før, og da er det fint å få bekreftet at det er rett. Takk også for alt jeg ikke hadde fra før.

Edited by Birger Carlsen
Link to comment
Share on other sites

Berthe Guttormsdatter og hennes man Ole Haraldsen (tror jeg) døper sin Maren på venstre side i 1723.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050464

 

Har jeg rett i at Berthe er datter av (ikke "min") Gammel Guttorm, eller? Jeg rydder, som du ser.

 

Edit: Det ble litt mye på en gang, men nå så jeg det:

 

Yngste datter: Berte Guttormsdatter (ca 1683 – 1743) Gift med Ole Haraldsen Slettevold Bind 9, s 179 Berte Guttormsdatter var tilstede ved skiftet i 1737.

 

Edited by Birger Carlsen
Link to comment
Share on other sites

Hei!

Nei dessverre Birger, så har jeg ingen informasjon om Anne, første kona til Leg Guttormsen. Hun døde før kirkebøkene for Borge begynner i 1723. Hun opptrer heller ikke som fadder i Skjeberg hvor kirkebøkene starter i 1702. Legs andre ekteskap med Marthe Toresdatter skjedde også før 1723, men hun er i alle fall kjent. Men det hjelper jo ikke deg siden Ingeborg var datter av Anne. En mager trøst er at her er vi i samme båt siden jeg også er etterkommer av Anne og Leg Begby.

 

mvh jan w

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Jan Weberg said:

En mager trøst er at her er vi i samme båt siden jeg også er etterkommer av Anne og Leg Begby.

Bra metafor når du snakker med en sjømann som relativt nylig gikk iland (09.03.22). Leeg og Anne er min morfars farfars farfars farmors far og mor, så da er vi vel seksmenninger, eller noe sånt.

 

....., men tilbake til jentene på Roppestad....... Jeg vet jeg snakket med Svein Hjortland om dem, men jeg kan ikke finne igjen saken jeg opprettet her om dem i "Manage followed content". Han er i slekt med Mari(e), og jeg er i slekt med (Mar)Grethe. Han kom med mye fin info, og jeg har søkt meg gjennom seks sider uten å finne det jeg lette etter. 😕

 

Jeg tok jo vare på alt han kom med, og derfor visste jeg at Peder giftet seg med lillesøsteren.

 

Heldigvis har du kommet med mye mer info som har hjulpet meg å rydde opp på den gården. Så for et retorisk spørsmål: Hvor har denne tråden blitt av?

Edited by Birger Carlsen
Link to comment
Share on other sites

En ting til om Berthe Pedersdatter: I FT1801 står det at hun er 70 år (f. 1731*). Da er det jo nærliggende å tro at hun var datter av klokkeren Peder Johnsen og Groe Amundsdatter, og søster til "min" Henrich Pedersen klokker. De døpte en Berthe i 1731 på høyre side.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050355

 

Du vet sikkert om jeg har rett, eller ikke.

Link to comment
Share on other sites

Hei!

Selv om alderen til Berthe ved FT 1801 passer perfekt, er det allikevel feil. Den er 5 år for høy. Berthe Pedersdatter født 1731 på Hunn, ble gift ca 1752 (vielsen uteglemt) med Niels Olsen fra Holm i Torsnes. Hun døde på Holm 1. mai 1793. Begravelsen er også  uteglemt fra kirkeboka, men det ble skiftet etter henne:

https://www.digitalarkivet.no/sk11216062210493

 

Berthe Pedersdatter gift med Hans Asbiørnsen Roppestad var født på Tangen under Næs i 1736, datter av Ingeborg Rasmusdatter og Peder Olsen.

https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050367

Link til giftermålet i 1774 (trolovet i 1773) har jeg lagt inn før, men vi tar det en gang til. Nederst høyre side. Berthe Pedersdatter Tangen

https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050460

 

mvh jan w

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

I bygdebøkene for Borge av Arne Bugge-Amundsen, kan vi i 2. halvbind, side 601 lese følgende om "Skoleholdere og skoleøkonomi": "Peder Olsen Tangen var skoleholder i Torsnes i mange år, helt fra 1745 til omkring 1780" og videre... "Fra 1759 ser det ut til at biskopen ga ordre om å opprette enda et skoledistrikt, og klokkeren Peder Henriksen Hunn, satt fra dette år i en dobbel funksjon som klokker og skoleholder helt til sin død i 1784"

Dermed har vi tatt med fedrene til begge "Bertene" dine!

 

mvh jan w

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Hei Birger!

I mitt forrige svar ble det dessverre en del rot. Det gikk litt fort i svingene, sent var det også. Peder Henriksen Hunn var selvfølgelig ikke far til Berthe Pedersdatter, født på Hunn i 1731! Det var, som du selv skriver Peder Jonsen Hunn (ca 1687 - 1757) Beklager tøvet! (Det jeg skrev om Peder Olsen Tange er i alle fall riktig)

 

mvh jan w

Edited by Jan Weberg
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Jan Weberg said:

Hei Birger!

I mitt forrige svar ble det dessverre en del rot. Det gikk litt fort i svingene, sent var det også. Peder Henriksen Hunn var selvfølgelig ikke far til Berthe Pedersdatter, født på Hunn i 1731! Det var, som du selv skriver Peder Jonsen Hunn (ca 1687 - 1757) Beklager tøvet! (Det jeg skrev om Peder Olsen Tange er i alle fall riktig)

 

mvh jan w

Alt i orden, Jan. Takk for svar.

Link to comment
Share on other sites

Igår gikk jeg gjennom døde og begravde i Skjeberg fra 1731 og fram til Peder (Johnsen) kilokker og hustru ble gravlagt samtidig den 25.01.1757. Dette for å bekrefte at det var Gro(e) som ble gravlagt da. I samme slengen fant jeg en del folk fra Kloppa som ble gravlagt i den perioden. Da lurer jeg på om noen her på forumet vet om en eller flere av disse er i slekt med Anders Baardsen eller Gundborg Gulbrandsdatter Kloppa.

 

En Lispet Kloppa gravlegges 62 år gammel i Holm kirke 08.06.1741.

En Nils Kloppa gravlegges 68 år gammel i slutten på desember 1741 på samme side.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050487

 

En Anders Kloppa gravlegges 31 år gammel i Holm kirke i 1743. For alt jeg vet kan jo dette være Anders Baardsens farfar.

En Lisbeth Kloppa gravlegges 87 år gammel Dom. Oculi i 1746 på samme side.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050488

 

En Ole Kloppas quinde gravlegges 43 år gammel i 1753.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061013050490

 

På forhånd takk for hjelp med dette.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.