Jump to content
Arkivverket

Hjelp til tyding av domsakt 1588 - Randi Karine Ellefsdatter Egge


Rose-Kristin Trevland

Recommended Posts

Posted (edited)
Hei, er det noen der ute som kunne tenke seg å være behjelpelig med å oversette vedlagte domsakt?
Domsakten gjelder en fjern slektning av meg, Randi Karine Ellefsdatter Egge, som satt fengslet ved Christiania Tugthus fra 1856 til 1866.
Jeg har en del informasjon om henne fra før av, som jeg har funnet i min leting tidligere. Hun fikk blant annet 3 barn med 3 forskjellige menn uten å være gift, men tok seg ikke av noen av barna selv. Datteren Anne f. 1847 vokste opp hos mormoren på Egge (emigrerte seinere til Hawaii), datteren Elise f. 1853 ble satt bort av «fattigkassa» og det siste barnet, en gutt født i «dølgsmål» og dødfødt ca. 1854/55 er trolig det barnet hun ble dømt for å ha drept.
Ut fra dommen, tyder jeg det til at barnefaren kan ha vært Christian Gulbrandsen på Wesetrud. Han omkom imidlertid 29 år gammel, da han falt av en vogn under kjøring og ble klemt i hjel i 1854.
Randi Karine ble til slutt gift i 1867, fikk en datter til og den lille familien på 3 byttet etternavn og flyttet til Amerika, hvor jeg finner henne igjen i Wisconsin.
Setter stor pris på all hjelp til tyding, da jeg ikke er 100% stø på denne typen håndskrift. Får bare tak i bruddstykker selv og da gir det ikke veldig mening og faren for feiltolkning er stor.
Dommen er på 15 sider, men jeg får bare lastet opp 1 side her.......noen forsalg til hvordan dette kan løses?
Den første siden er egentlig den minst interessante....
Skulle gjerne ha tydet alle sidene, da dette er av stor interesse for etterkommerne hennes på Hawaii og i USA, som jeg har jevnlig kontakt med.
 

side 1.pdf

Edited by Rose-Kristin Trevland
Link to comment
Share on other sites

Jeg forsøker meg bare for øvelsens skyld så langt jeg kommer. Som du skriver er det stor fare for feiltolkning, også fra min side. 
Hovedteksten:
Justituarius
og øvrige Tilforordnede
udi
Christiania Stiftsoverrets
2den Afdeling

Gjør vittelig Aar 1856 den 31 [forkortelse som sikkert betyr ordenstall, altså trettiførste i dagens språk] Marts blev Christiania
Stiftsoverrets 2den Afdeling s...[ sat?  ] og  ... [..ministreret?]
i Rettens Locale i Christiania.
Hvorda:
Blev foretaged Sag No 112-1856. Overretssagfører
Paulsen som(?) D... [Defererte?, deferere, v.-ede. (fra fr. déférer; af lat. deferre, føre hen til, overdrage, tilbyde; ældre spr.) overdrage; tilbyde; indrømme. en ulovlig Commission, som ham .. var defereret. BerlTid.23/11 1750.1.sp.1. AllersFrO. (jur.) i udtr. for at tilbyde en sag afgjort ved modpartens edsaflæggelse. ] med
Rangdi Karine Ellefsdatter 
D... [Deferanten] med Overretssagfører N...frem-
lagde Indstilling med 13 B..[Bilag?] . -
Indstillingen akt...[akteres? https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=aktere]
Referat og Indstilling
i Justitssagen imod Ragdi Karine Ellefsdatter  
Jeg har(?) ... den Ære at fremlegge 1. ...

... - 7de Juli 1855 - 7de Februar 1856 2. J. C Boyes(? En J. C. Boye var lege, han døde i 1872)
Under... [Undersögelses?....] af 30te Mai 1855 3. do.
do. do. af samme Dato 4 do.
do. do af 1st Juni 1855 5 Buch-h... [Buchholtz's, en Buchholtz var høyesterettsdommer i 1867

... af 3. Juni 1855 6 do
do. ... af 10de Juli 7 J. C. Boyes(?)

do. af 18 Juli 8 Buchholtz's(?) Betænkning (?) af

25te November 9 J. C. Boye's(?) Erklæring (?) af 26te Novem

ber 10 det Medisinske Fakultetes Betænkning 

 

Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Inger Hohler skrev:

Jeg forsøker meg bare for øvelsens skyld så langt jeg kommer. Som du skriver er det stor fare for feiltolkning, også fra min side. 
Hovedteksten:
Justituarius
og øvrige Tilforordnede
udi
Christiania Stiftsoverrets
2den Afdeling

Gjør vittelig Aar 1856 den 31 [forkortelse som sikkert betyr ordenstall, altså trettiførste i dagens språk] Marts blev Christiania
Stiftsoverrets 2den Afdeling s...[ sat?  ] og  ... [..ministreret?]
i Rettens Locale i Christiania.
Hvorda:
Blev foretaged Sag No 112-1856. Overretssagfører
Paulsen som(?) D... [Defererte?, deferere, v.-ede. (fra fr. déférer; af lat. deferre, føre hen til, overdrage, tilbyde; ældre spr.) overdrage; tilbyde; indrømme. en ulovlig Commission, som ham .. var defereret. BerlTid.23/11 1750.1.sp.1. AllersFrO. (jur.) i udtr. for at tilbyde en sag afgjort ved modpartens edsaflæggelse. ] med
Rangdi Karine Ellefsdatter 
D... [Deferanten] med Overretssagfører N...frem-
lagde Indstilling med 13 B..[Bilag?] . -
Indstillingen akt...[akteres? https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=aktere]
Referat og Indstilling
i Justitssagen imod Ragdi Karine Ellefsdatter  
Jeg har(?) ... den Ære at fremlegge 1. ...

... - 7de Juli 1855 - 7de Februar 1856 2. J. C Boyes(? En J. C. Boye var lege, han døde i 1872)
Under... [Undersögelses?....] af 30te Mai 1855 3. do.
do. do. af samme Dato 4 do.
do. do af 1st Juni 1855 5 Buch-h... [Buchholtz's, en Buchholtz var høyesterettsdommer i 1867

... af 3. Juni 1855 6 do
do. ... af 10de Juli 7 J. C. Boyes(?)

do. af 18 Juli 8 Buchholtz's(?) Betænkning (?) af

25te November 9 J. C. Boye's(?) Erklæring (?) af 26te Novem

ber 10 det Medisinske Fakultetes Betænkning 

 

Tusen takk for hjelpen 🙂 Som jeg trodde, sto det ikke så mye om selve dommen på side 1. Den starter på side 2 og utover. Kunne du hatt lyst til å prøve deg på resten også? Det hadde jeg satt utrolig stor pris på. Kontakt meg gjerne på Facebook/Messenger, eller på e-post rosekristintrevland@gmail.com.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.