Jump to content
Arkivverket

Kan disse navnregistre gjøres om til transkribert materiale?


Leif B. Mathiesen

Recommended Posts

Dersom kirkeboken allerede er registrert av AMF, så blir den ikke erstattet av nye registrering

Ut over dette vil jeg tro at man kan gjøre dette om til søkbare registrer som som kan legges ut på Digitalarkivet. Men da må vedkommende som har gjort registreringene sende dette inn til Digitalarkivet. Jeg vil tro at materialet finnes i en excel e.l. siden det er publisert i en form for struktur. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det ser ut til at det er mulig å kopiere fra nettsida, lime dem inn i Excel og bearbeide dem litt der. Men det vil ikke være noen liten jobb.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Vi kan dessverre ikke laste ned andre sitt arbeid og publisere dette uten deres godkjennelse. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Var det ikkje ein del slike namneregister i "gamle" Digitalarkivet? Kva skjedde med dei?

Vi har lagt ut det meste som lå på gamle Digitalarkivet. Disset er stort sett blitt koblet til den skannede kilden og er fortsatt søkbar.

 

Det er noen unntak, som f.eks emigrantene fra Stavanger, som ikke baserer seg på en bestemt kilde, men er en samling av navn funnet i mange forskjellige kilder. 

Også kirkebokslistene (disse fra Fylkesarkivet) fra Sogn og Fjordane er ikke publisert. Dette er fordi det ikke var mulig å finne ut hvilke navn som var hentet fra hvilken kirkebok etc. I dag publiserer vi ikke lengre søkbare registre i store samlefiler, men kobler de mot kilden. 

Man skal registrer en kilde og ikke samle navn fra mange forskjellige kilder. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket skrev:

Vi har lagt ut det meste som lå på gamle Digitalarkivet. Disset er stort sett blitt koblet til den skannede kilden og er fortsatt søkbar.

 

Det er noen unntak, som f.eks emigrantene fra Stavanger, som ikke baserer seg på en bestemt kilde, men er en samling av navn funnet i mange forskjellige kilder. 

Også kirkebokslistene (disse fra Fylkesarkivet) fra Sogn og Fjordane er ikke publisert. Dette er fordi det ikke var mulig å finne ut hvilke navn som var hentet fra hvilken kirkebok etc. I dag publiserer vi ikke lengre søkbare registre i store samlefiler, men kobler de mot kilden. 

Man skal registrer en kilde og ikke samle navn fra mange forskjellige kilder. 

 

Jf. http://web.archive.org/web/20150127064528/http://da2.uib.no/kyrkjeboker.htm

 

http://web.archive.org/web/20150306145257/http://da2.uib.no/logg.htm

 

Er alle desse namneregistera lagt ut i "nye" Digitalarkivet?

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket skrev:

Vi har lagt ut det meste som lå på gamle Digitalarkivet. Disset er stort sett blitt koblet til den skannede kilden og er fortsatt søkbar.

 

Det er noen unntak, som f.eks emigrantene fra Stavanger, som ikke baserer seg på en bestemt kilde, men er en samling av navn funnet i mange forskjellige kilder. 

Også kirkebokslistene (disse fra Fylkesarkivet) fra Sogn og Fjordane er ikke publisert. Dette er fordi det ikke var mulig å finne ut hvilke navn som var hentet fra hvilken kirkebok etc. I dag publiserer vi ikke lengre søkbare registre i store samlefiler, men kobler de mot kilden. 

Man skal registrer en kilde og ikke samle navn fra mange forskjellige kilder. 

 

Her er to eksempel på oppføringar i dei gamle samledatabasane frå Bergen:

 

http://web.archive.org/web/20160807231509/http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=doed1881&gardpostnr=28836&merk=28836

 

http://web.archive.org/web/20160807231422/http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011816&gardpostnr=68955

 

I begge tilfelle ser ein koden ME, som betyr at hendinga fann stad i Første Metodistkirke. Desse registreringane finst ikkje i "nye" Digitalarkivet, og det finst heller ikkje skanna kyrkjebøker frå Første Metodistkirke og andre frikyrkjer i Bergen. Ein må vel vente på dette i nokre tiår til før det evt. blir lagt ut i Digitalarkivet.

 

Er det for mykje å be om at dei gamle samledatabasane frå Bergen i mellomtida kan bli lagt ut her, saman med dei gamle kyrkjebokdatabasane frå Sogn og Fjordane?

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Jeg har ikke anledning til å gå igjennom og sjekke alt dette

Men alle fra 1800-tallet vil uansett være transkribert av AMF, dersom disse ikke var publisert før AMF startet sitt arbeid. 

Jeg anbefaler at du evt. sjekker om du finner disse på DA. Jeg har ikke anledning til å gå igjennom listen og sjekke. Men som sagt, alt fra 1800 og 1900 tallet kan du se bort i fra. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

 

 

Er det for mykje å be om at dei gamle samledatabasane frå Bergen i mellomtida kan bli lagt ut her, saman med dei gamle kyrkjebokdatabasane frå Sogn og Fjordane?

De gamle samlefilene for Bergen finnes ikke som samlefiler lengre. Disse er splittet opp og publisert søkbart på DA. Så de er der. 

Link to comment
Share on other sites

For dei som ikkje har langtidsminne ...

https://forum.arkivverket.no/topic/134473-49033-navneregistre-metoderproblemer-tips-og-gode-råd-ønskes/#comment-1108489

 

DA fekk tilbodet for 18 år sidan i desse dagar. Dei var ikkje interesserte.

"Digitalarkivet har som siktemål å legge ut komplette registreringer, ikke utdrag. Når du velger å lage en navneindeks hvor du utelater viktige felt, felt som er obligatoriske i Kyrre, så kan ikke vi godta formatet."

 

Innvendinga galdt visst ikkje materialet frå AMF...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket skrev:

Vi har lagt ut det meste som lå på gamle Digitalarkivet. Disset er stort sett blitt koblet til den skannede kilden og er fortsatt søkbar.

 

 

Dette er en sannhet med ganske kraftige modifikasjoner. Det er fortsatt mye fra det gamle DA som er utilgjengelig og svært forlatt. Dette gjelder manglende datafiler til kirkebøker, fulltekstavskrifter og mange bøker som lå på bokhylla.

 

Det gamle Da ble brått revet vekk i juni 2019, så det er i skrivende stund snart 4 1/2 år uten avhjelp for det tapte materialet. I praksis ble den gamle dugnadsånden, og dels impulsive tilpasningsiveren, som lå i det gamle DA, effektivt torpedert under dekke av å fikse et "sikkerhetshull". Vel, vi som har fulgt med en stund lider ikke av afasi eller andre tilstøtende problem. Derfor vil det være greit om man en eller annen gang går gjennom nøyaktig hva som var bestanden av ressurser i det gamle DA, og så sammenligner med hva som faktisk er overført, før man gjør opp status. Rene dødsboet dette, etterhvert.

 

Are

Edited by Are S. Gustavsen
Korrektur
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket skrev:

De gamle samlefilene for Bergen finnes ikke som samlefiler lengre. Disse er splittet opp og publisert søkbart på DA. Så de er der. 

 

Dette er feil! Registreringane frå Første Metodistkirke og andre frikyrkjer som låg i samledatabasane har aldri blitt lagt ut i "nye" Digitalarkivet. Årsaka er vel at desse kyrkjebøkene aldri har vore skanna. Prøv sjølv!

https://www.digitalarkivet.no/search/persons?s=%2Bsigfride+%2Bmarie+%2Bfredrikke

 

Er det ikkje mogeleg å gjere dei gamle filene tilgjengelege for nedlasting fram til alle data er overført til "nye" Digitalarkivet? Er det rettar til databasane som er problemet, eller er det rein vrangvilje?

 

Evt. bør det (også) setjast fart på å få skanna kyrkjebøkene og/eller få skilt ut dette som eigne databasar og publisert i Digitalarkivet.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket skrev:

Jeg har ikke anledning til å gå igjennom og sjekke alt dette

Men alle fra 1800-tallet vil uansett være transkribert av AMF, dersom disse ikke var publisert før AMF startet sitt arbeid. 

Jeg anbefaler at du evt. sjekker om du finner disse på DA. Jeg har ikke anledning til å gå igjennom listen og sjekke. Men som sagt, alt fra 1800 og 1900 tallet kan du se bort i fra. 

 

Det kan vel også finnast lister f.eks. over konfirmerte blant desse namneregistera? Lista eg viste til inneheld ingen detaljar, og utan tilgang til "gamle" Digitalarkivet er det umogeleg å finne dette ut. Eventuelle lister over konfirmantar vil ikkje vere registrerte av AMF.

Link to comment
Share on other sites

På 2.11.2023 den 20.49, Leif B. Mathiesen skrev:

Dette er ett "gammel" register. 

Jeg er redd det forsvinner etterhvert som flere andre.

https://www.blogger.com/profile/11155583792300205504

https://nr-norge.blogspot.com/2007/10/ferdige-registre.html

Hei Leif.

Flere av registrene kommer etter avtale til å bli åpent tilgjengelig på genealogi.no når vi mottar disse.

Så planen er allerede lagt.

Edited by David Widerberg Howden
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Når det gjeld Første Metodistkirke ser det slik ut i Arkivportalen:

https://arkivportalen.no/entity/no-a1450-07000000161738?ins=SAB

 

Ingen av desse protokollane er skanna. L0002 er nyleg registrert av Bergesen og Stensen, og databasen lagt ut i Digitalarkivet. L0001 er som ein ser ikkje lagt ut i det heile. Eg antar at data frå denne protokollen var med i dei gamle samledatabasane for Bergen, jf. dei to eksempela mine ovanfor.

 

Centralkirken manglar heilt i "nye" Digitalalarkivet, denne finst verken skanna eller transkribert. Også St Paul kyrkje manglar, med unntak av ein protokoll som er skanna, men ikkje søkbar. Begge desse var med i dei gamle samledatabasane.

 

Katolsk-apostoliske er skanna, og (iallefall delvis) registrert av Bergesen og Stensen:

https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=Kat*&from=&to=&format=all&archive_key=&sc[]=kb&m[]=1301

 

Her er dokumentasjonen som viser kva den eine av dei gamle samledatabasane inneheldt:

 

Sitat

Gravlagde i Bergen 1881-1911

Denne databasen vil vokse etterhvert. Foreløpig er gravlagte fra Sandvikskirken (SK), Nykirken (NK), Korskirken (KK) Stiftelsespresten (SP), Domkirken (DK), Johanneskirken (JK), Centralkirken (CE), Første Metodistkirke (ME) Katolsk Apostoliske (KA) og St. Paul kirke (PA) tatt med.

De dekker årene 1881-1911* på denne måten:

SK     1881-1911 (to stykker døde i 1880, men ble begravet i 1881)
NK    1882-1911
KK    1884-1911
SP     1887-1911 (to stykker døde i 1911, men ble begravet i 1912)
DK    1881-1911
JK     1885-1911
CE    1890-1911
ME    1885-1911
KA    1885-1911
PA     1865, 1871-1876, 1892-1912

*For St. Paul er det også tatt med årene forut for 1881.

I påvente av mer informasjon om materialet kan en lese om kirkebøker.

ASC, 27.9.1999

 

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, David Widerberg Howden skrev:

Hei Leif.

Flere av registrene kommer etter avtale til å bli åpent tilgjengelig på genealogi.no når vi mottar disse.

Så planen er allerede lagt.

Takk for svar.

Men finnes det en side hos NSF eller ett ennet sted hvor vi kan legge inn leker til registre vi frykter skal forsvinne.

F.eks

https://www.salsten.se/dag/salsten.info/kirkebok.html

http://www.sadesbingen.se/slekt/index.html

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 8.11.2023 den 19.09, Are S. Gustavsen skrev:

 

Dette er en sannhet med ganske kraftige modifikasjoner. Det er fortsatt mye fra det gamle DA som er utilgjengelig og svært forlatt. Dette gjelder manglende datafiler til kirkebøker, fulltekstavskrifter og mange bøker som lå på bokhylla.

 

Det gamle Da ble brått revet vekk i juni 2019, så det er i skrivende stund snart 4 1/2 år uten avhjelp for det tapte materialet. I praksis ble den gamle dugnadsånden, og dels impulsive tilpasningsiveren, som lå i det gamle DA, effektivt torpedert under dekke av å fikse et "sikkerhetshull". Vel, vi som har fulgt med en stund lider ikke av afasi eller andre tilstøtende problem. Derfor vil det være greit om man en eller annen gang går gjennom nøyaktig hva som var bestanden av ressurser i det gamle DA, og så sammenligner med hva som faktisk er overført, før man gjør opp status. Rene dødsboet dette, etterhvert.

 

Are

Bøker: Når det gjelder bøker så er dette Nasjonalbiblioteket sitt domene og vi kan ikke lenger publisere bøker på Digitalarkivet.

 

Bokhylla: En del av det som lå på gamle bokhyllen hadde en slik kvalitet på skanningen at det ikke er blitt overført til dagens Digitalarkiv. En del av dette er reskannet og publisert på nytt. Hva som gjenstår fra den gamle bokhylla og som enda ikke er republisert på Digitalarkivet kan du ser  her: https://www.digitalarkivet.no/content/515/arkivsaker-fra-gamle-bokhylla

 

Når det gjelder fulltekstavskrifter så lå aldri disse  søkbare i personsøk og ligger i dag her https://www.digitalarkivet.no/content/full-transcriptions

Jeg har ingen annen oversikt enn det som ligger her, så hvis noen mener at det skal være andre fulltekstavskrifter som mangler, må man gjerne gi beskjed om hvilke. 

 

Kirkebøker: Vi har en mappe med kirkebokavskrifter som lå på gamle Digitalarkivet og som ble flyttet fra den gamle serveren. Som et utgangspunkt så skal det meste være publisert. Nå skal det sies at vi fant noen filer i høst om lå igjen der. Problemet er at her snakker vi om en mappe med alle filene og skal vi leite her, må vi vite hva vi leter etter. Da må folk komme med direkte spørsmål om transkriberinger. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 9.11.2023 den 1.46, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Når det gjeld Første Metodistkirke ser det slik ut i Arkivportalen:

https://arkivportalen.no/entity/no-a1450-07000000161738?ins=SAB

 

Ingen av desse protokollane er skanna. L0002 er nyleg registrert av Bergesen og Stensen, og databasen lagt ut i Digitalarkivet. L0001 er som ein ser ikkje lagt ut i det heile. Eg antar at data frå denne protokollen var med i dei gamle samledatabasane for Bergen, jf. dei to eksempela mine ovanfor.

 

Centralkirken manglar heilt i "nye" Digitalalarkivet, denne finst verken skanna eller transkribert. Også St Paul kyrkje manglar, med unntak av ein protokoll som er skanna, men ikkje søkbar. Begge desse var med i dei gamle samledatabasane.

 

Katolsk-apostoliske er skanna, og (iallefall delvis) registrert av Bergesen og Stensen:

https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=Kat*&from=&to=&format=all&archive_key=&sc[]=kb&m[]=1301

 

Her er dokumentasjonen som viser kva den eine av dei gamle samledatabasane inneheldt:

 

 

Jeg skal se om vi kan klare å få skannet og publisert disse kirkebøkene som ikke er fra statskirken. Når det evt er på plass, kan vi ser om vi finner gamle registreringer. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

På 10.11.2023 den 7.35, Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket skrev:

Kirkebøker: Vi har en mappe med kirkebokavskrifter som lå på gamle Digitalarkivet og som ble flyttet fra den gamle serveren. Som et utgangspunkt så skal det meste være publisert. Nå skal det sies at vi fant noen filer i høst om lå igjen der. Problemet er at her snakker vi om en mappe med alle filene og skal vi leite her, må vi vite hva vi leter etter. Da må folk komme med direkte spørsmål om transkriberinger. 

 

Då kan ein byrje med Kinn prestegjeld i Sogn og Fjordane. Loggfila i "gamle" Digitalarkivet nemner følgjande namneregister:

 

Sitat
Sogn og Fjordane  
Kinn MINI A8 1859-1869 2659
Kinn MINI A12 1855-1869 1460

 

Toril Osther har registrert følgjande namneregister:

 

Sitat
 • Kinn A7 (1841-1858) Konfirmerte
 • Kinn A8 (1859-1882) Konfirmerte
 • Kinn A10 (1852-1869) Ekteviede
 • Kinn A12 (1855-1869) Døde og begravede
 • Kinn A13 (1870-1885) Døde og begravede

 

http://nr-kinn-sognogfjordane.blogspot.com/2007/04/konfirmerte-piker-c_24.html

 

Slår ein opp bilde-ID finn ein følgjande kyrkjebok:

 

Sogn og Fjordane fylke, Kinn, Bru (Svanøy), Eikefjord, Frøya (Bremanger) i Kinn, Ministerialbok nr. A 8 (1859-1882), Konfirmerte 1862, Side 45
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070115310090

 

Det kan dermed sjå ut som at namneregisteret som låg i "gamle" Digitalarkivet berre var eit halvferdig arbeid. (Men dette bør sjekkast). Så er spørsmålet kva som evt. blir enklast: Å fullføre namneregisteret som låg i "gamle" Digitalarkivet eller å hente inn løyve frå @Toril Osther og konvertere namneregistera hennar til databasar som kan leggjast ut i Digitalarkivet. Som ein ser har ho i tillegg registrert m.a. konfirmerte 1841-1858.

 

Toril har også registrert sølvskatten 1816 for Kinn.

http://kinn-skatt.blogspot.com

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Mye godt arbeid lagt ned i disse listen men de inneholder kun navn på hovedpersonen i hendelsen og mangler annen relevant informasjon som navn på foreldre og andre relevante ting som står i de skannede kildene. Får man tillatelse fra de som har utarbeidet disse listene så kan listene være grei å benytte som grunnlag for bearbeiding for en komplett registrering. Ser ikke helt hensikten å legge ut slike navnelister på DA direkte siden innholdet ikke er komplett. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ta gjerne kontakt med meg, for å få tillatelse til å bruke mine registreringer. Bare fint om de kan være til hjelp

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.