Jump to content
Arkivverket

Husmannskontrakt 1864


Marius Holm Enerud

Recommended Posts

Heisan,

 

Jeg har tydet en husmannkontrakt men er mangler noen ord jeg ser usikre på.

Flott om noen kan hjelpe meg i mål 🙂

 

Her er link til originalteksten (starter midt på høyre side):

https://media.digitalarkivet.no/view/21720/333

 

 

Her er teksten jeg har:
 

01           No 18 Husmandscontract for Halvor Christoffersen paa Pladsen Sydbakken under Gaarden Elstad

02           østre i Ullensager Præstegjeld. Ifølge Bestemmelse i § 1 i Lov af 24de

03           September 1851 har undertegnede Eier af Gaarden Elstad østre i Ullens-

04           sakers Præstegjeld oprettet Kontrakt med fornævnte(?) Halvor Christof-

05           fersen Sydbakken paa følgende Vilkaar (?) 1. Den aarlige Afgift af

06           Pladsen skal være betalt inden December Maaned mod 8 – otte – Speciedaler. 2. Pladsen

07           skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse, Jordvei, Gjerder, og hvis nogen Forbe-

08           dring paa Huse, Jordvei og Gjerder ere gjorte af Husmanden, da nyder han ingen Godt-

09           gjørelse for samme. Hø, Halm eller Gjødsel maa ikke sælges eller bortføres fra Pladsen

10           3. Husfolkene maa ikke (?) eller tillade Nogen Ophold i Husene uden Eierens Vil-

11           (?) og ei baade(?) holde dersom (?) saadant uden Eierens Tilladelse. 5. Havne-

12           gange nyder Husmanden i Eierens Have. Naar nævnte (liten skrift?). Dersom Pladsens Huse, Gjer-

13           der eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet, skal Husmanden erstatte den selv (?) efter

14           (?) Mænds Skjøn, samt (?) deraf flydende Omkostninger skadeligt. Husene paa Pladsen

15           tilhører Husmanden Havlor Christoffersen. I Tilfælde af Husmandens Fraflyttelse, har Jord-

16           drotten Ret til at beholde et paa Pladsen (?) Huse af hvilkensomhelst Art som

17           sin Eiendom, imod, forsaavidt disse eies af Husmanden, at betale for den en billig

18           Godtgjørelse, som bestemmes paa den i HusmandsLovens § 13 Litr B forskrevne Maade. 8. Skul-

19           de Eieren finde forgodt enten at bruge Pladsen selv eller at ville overlade den til

20           en Anden, da skal Husmanden samt hans Kone og Børn være forpligtet under Udskastelses-

21           tvang og uden anden Lovmaal og Dom at fraflytte og ryddiggjøre den til næste

22           Lovens Foredag efterat han den 29de September derfra er bliven udsagt. Skulde

23           Opsidderen maatte fraflytte, skal han frasige sig Pladsens Brug inden 29 September.

24           I Begge Tilfælde kan Eieren tage Pladsens Huse, Gjerder og Jordvei til

25           frit Brug og Benyttelse næstfølgende 14de April. Disse Vilkaar vedtager jeg Hal-

26           vor Christoffersen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Dokument beholder

27           enhver(?) af os et Exemplar, de 2 overlydende ere du(?) i Gaarden Elstad i Ullensaager

(ny side)

 

01           den 28de December 1864. Halvor Christoffersen Sydbakken. Halvor J. Elstad, Eier af

02           østre Elstad Til Vitterlighed ved Underskfiter. O. Elstad. Ole Olsen Elstad. Thl 16 s.

 

På forhånd mange takk! 

 

 

mvh

Marius

Link to comment
Share on other sites

 

01           No 18 Husmandscontract for Halvor Christoffersen paa Pladsen Sydbakken under Gaarden Elstad

02           østre i Ullensager Præstegjeld. Ifølge Bestemmelse i § 1 i Lov af 24de

03           September 1851 har undertegnede Eier af Gaarden Elstad østre i Ullens-

04           sakers Præstegjeld oprettet Kontrakt med fornævnte(ja) Halvor Christof-

05           fersen Sydbakken paa følgende Vilkaar sc[?] 1. Den aarlige Afgift af

06           Pladsen skal være betalt inden December Maaned mod 8 – otte – Speciedaler. 2. Pladsen

07           skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse, Jordvei, Gjerder, og hvis nogen Forbe-

08           dring paa Huse, Jordvei og Gjerder ere gjorte af Husmanden, da nyder han ingen Godt-

09           gjørelse for samme. Hø, Halm eller Gjødsel maa ikke sælges eller bortføres fra Pladsen

10           3. Husfolkene maa ikke give eller tillade Nogen Ophold i Husene uden Eierens Vil-

11           lie og ei lade holde ??samlinger m.m. saadant uden Eierens Tilladelse. 5. Havne-

12           gange nyder Husmanden i Eierens Skove. Maa[?] nemlig (liten skrift 2 dag?? [??] paa egen Hest[?] uden betaling). Dersom Pladsens Huse, Gjer-

13           der eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet, skal Husmanden erstatte den skade Sked efter

14           ??lige Mænds Skjøn, samt alle deraf flydende Omkostninger skadeligt. Husene paa Pladsen

15           tilhører Husmanden Havlor Christoffersen. I Tilfælde af Husmandens Fraflyttelse, har Jord-

16           drotten Ret til at beholde de paa Pladsen daværende Huse af hvilkensomhelst Art som

17           sin Eiendom, imod, forsaavidt disse eies af Husmanden, at betale for dem en billig

18           Godtgjørelse, som bestemmes paa den i HusmandsLovens § 13 Litr B forskrevne Maade. 8. Skul-

19           de Eieren finde forgodt enten at bruge Pladsen selv eller at ville overlade den til

20           en Anden, da skal Husmanden samt hans Kone og Børn være forpligtet under Udskastelses-

21           tvang og uden anden Lovmaal og Dom at fraflytte og ryddiggjøre den til næste

22           Lovens Faredag efterat han den 29de September derfra er bliven udsagt. Skulde

23           Opsidderen maatte fraflytte, skal han frasige sig Pladsens Brug inden 29 September.

24           I Begge Tilfælde kan Eieren tage Pladsens Huse, Gjerder og Jordvei til

25           frit Brug og Benyttelse næstfølgende 14de April. Disse Vilkaar vedtager jeg Hal-

26           vor Christoffersen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Dokument beholder

27           enhver(ja) af os et Exemplar, de 2 eenslydende ere udstette i Gaarden Elstad i Ullensaager

(ny side)

 

01           den 28de December 1864. Halvor Christoffersen Sydbakken. Halvor J. Elstad, Eier af

02           østre Elstad Til Vitterlighed ved Underskfiter. O. Elstad. Ole Olsen Elstad. Thl 16 s.

 

Mvh

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 

Noen forslag:

 

Linje 11. Jeg tror ordet skal være Forsamlinger, og at "blobben" og stolpen er et forsøk på en stor F.

 

Linje 12-13:

Innskutt mellom linjene er pt. 6.

 

6. 2 Dages Veiarbeiede paa egen Kost uden Bethaling.

 

... Naar nemlig 7. Dersom Pladsens Huse, Gjer-

der eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet ...

 

   

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

05           fersen Sydbakken paa følgende Vilkaar sc: 1. Den aarlige Afgift af

 

sc: (forkortelse for scilicet = nemlig).

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Espen Tjernshaugen skrev:

6. 2 Dages Veiarbeiede paa egen Kost uden Bethaling.

 

Jubel! Duverden som jeg spekulerte på den egne hesten . . .🤪 Hjertelig takk!

 

Mvh

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Da gjenstår:

 

14           ??lige Mænds Skjøn ...

 

Det ordet klarer jeg ikke å tyde til noe fornuftig ut fra skriften, og forlater derfor tydingen og tar steget videre over til tolking og rent gjettverk. Jeg tror at ordet skal være uvillige, selv om det ikke ser ut sånn i det hele tatt, og gjetter på at skriveren har tatt et "hvileskjær" og slurvet, og dermed halvhjertet mer har markert ordet enn å skrive det - eller at han har fått skrivekrampe, giktproblemer eller noe i den duren. Om det ikke er ordet uvillige, så er det i alle fall noe med omtrentlig samme betydning. Ordet og frasen blir brukt i en annen husmannskontrakt du postet omtrent samtidig med denne, så det det gjengs i bruk samtidig samme sted. Men dette er altså gjettverk fra min side, og ikke tyding 😋

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ja jeg gjettet (i mitt stille sinn) også på "uvillige" siden dette er en gjenganger i flere av de husmannskontraktene jeg har tydet.
 

Veldig bra - da har jeg følgende tekst.

 

01           No 18 Husmandscontract for Halvor Christoffersen paa Pladsen Sydbakken under Gaarden Elstad

02           østre i Ullensager Præstegjeld. Ifølge Bestemmelse i § 1 i Lov af 24de

03           September 1851 har undertegnede Eier af Gaarden Elstad østre i Ullens-

04           sakers Præstegjeld oprettet Kontrakt med fornævnte Halvor Christof-

05           fersen Sydbakken paa følgende Vilkaar sc: 1. Den aarlige Afgift af

06           Pladsen skal være betalt inden December Maaned mod 8 – otte – Speciedaler. 2. Pladsen

07           skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse, Jordvei, Gjerder, og hvis nogen Forbe-

08           dring paa Huse, Jordvei og Gjerder ere gjorte af Husmanden, da nyder han ingen Godt-

09           gjørelse for samme. Hø, Halm eller Gjødsel maa ikke sælges eller bortføres fra Pladsen

10           3. Husfolkene maa ikke give eller tillade Nogen Ophold i Husene uden Eierens Vil-

11           lie og ei lade holde Forsamlinger m.m. saadant uden Eierens Tilladelse. 5. Havne-

12           gange nyder Husmanden i Eierens Skove. Naar nemlig 6. 2 Dages Veiarbeiede paa egen Kost uden Bethaling. 7. Dersom Pladsens Huse, Gjer-

13           der eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet, skal Husmanden erstatte den skade selv efter

14           uvillige Mænds Skjøn, samt alle deraf flydende Omkostninger skadeligt. Husene paa Pladsen

15           tilhører Husmanden Havlor Christoffersen. I Tilfælde af Husmandens Fraflyttelse, har Jord-

16           drotten Ret til at beholde de paa Pladsen daværende Huse af hvilkensomhelst Art som

17           sin Eiendom, imod, forsaavidt disse eies af Husmanden, at betale for dem en billig

18           Godtgjørelse, som bestemmes paa den i HusmandsLovens § 13 Litr B forskrevne Maade. 8. Skul-

19           de Eieren finde forgodt enten at bruge Pladsen selv eller at ville overlade den til

20           en Anden, da skal Husmanden samt hans Kone og Børn være forpligtet under Udskastelses-

21           tvang og uden anden Lovmaal og Dom at fraflytte og ryddiggjøre den til næste

22           Lovens Foredag efterat han den 29de September derfra er bliven udsagt. Skulde

23           Opsidderen maatte fraflytte, skal han frasige sig Pladsens Brug inden 29 September.

24           I Begge Tilfælde kan Eieren tage Pladsens Huse, Gjerder og Jordvei til

25           frit Brug og Benyttelse næstfølgende 14de April. Disse Vilkaar vedtager jeg Hal-

26           vor Christoffersen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Dokument beholder

27           enhver af os et Exemplar, de 2 eenslydende ere udstette i Gaarden Elstad i Ullensaager

(ny side)

 

01           den 28de December 1864. Halvor Christoffersen Sydbakken. Halvor J. Elstad, Eier af

02           østre Elstad Til Vitterlighed ved Underskfiter. O. Elstad. Ole Olsen Elstad. Thl 16 s.

 

Synes den innskutte setningen (punkt 6) er litt malplassert...?

Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Marius Holm Enerud skrev:

Ja jeg gjettet (i mitt stille sinn) også på "uvillige" siden dette er en gjenganger i flere av de husmannskontraktene jeg har tydet.
 

Veldig bra - da har jeg følgende tekst.

 

01           No 18 Husmandscontract for Halvor Christoffersen paa Pladsen Sydbakken under Gaarden Elstad

02           østre i Ullensager Præstegjeld. Ifølge Bestemmelse i § 1 i Lov af 24de

03           September 1851 har undertegnede Eier af Gaarden Elstad østre i Ullens-

04           sakers Præstegjeld oprettet Kontrakt med fornævnte Halvor Christof-

05           fersen Sydbakken paa følgende Vilkaar sc: 1. Den aarlige Afgift af

06           Pladsen skal være betalt inden December Maaned mod 8 – otte – Speciedaler. 2. Pladsen

07           skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse, Jordvei, Gjerder, og hvis nogen Forbe-

08           dring paa Huse, Jordvei og Gjerder ere gjorte af Husmanden, da nyder han ingen Godt-

09           gjørelse for samme. Hø, Halm eller Gjødsel maa ikke sælges eller bortføres fra Pladsen

10           3. Husfolkene maa ikke give eller tillade Nogen Ophold i Husene uden Eierens Vil-

11           lie og ei lade holde Forsamlinger m.m. saadant uden Eierens Tilladelse. 5. Havne-

12           gange nyder Husmanden i Eierens Skove. Naar nemlig 6. 2 Dages Veiarbeiede paa egen Kost uden Bethaling. 7. Dersom Pladsens Huse, Gjer-

13           der eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet, skal Husmanden erstatte den skade selv efter

14           uvillige Mænds Skjøn, samt alle deraf flydende Omkostninger skadeligt. Husene paa Pladsen

15           tilhører Husmanden Havlor Christoffersen. I Tilfælde af Husmandens Fraflyttelse, har Jord-

16           drotten Ret til at beholde de paa Pladsen daværende Huse af hvilkensomhelst Art som

17           sin Eiendom, imod, forsaavidt disse eies af Husmanden, at betale for dem en billig

18           Godtgjørelse, som bestemmes paa den i HusmandsLovens § 13 Litr B forskrevne Maade. 8. Skul-

19           de Eieren finde forgodt enten at bruge Pladsen selv eller at ville overlade den til

20           en Anden, da skal Husmanden samt hans Kone og Børn være forpligtet under Udskastelses-

21           tvang og uden anden Lovmaal og Dom at fraflytte og ryddiggjøre den til næste

22           Lovens Foredag efterat han den 29de September derfra er bliven udsagt. Skulde

23           Opsidderen maatte fraflytte, skal han frasige sig Pladsens Brug inden 29 September.

24           I Begge Tilfælde kan Eieren tage Pladsens Huse, Gjerder og Jordvei til

25           frit Brug og Benyttelse næstfølgende 14de April. Disse Vilkaar vedtager jeg Hal-

26           vor Christoffersen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Dokument beholder

27           enhver af os et Exemplar, de 2 eenslydende ere udstette i Gaarden Elstad i Ullensaager

(ny side)

 

01           den 28de December 1864. Halvor Christoffersen Sydbakken. Halvor J. Elstad, Eier af

02           østre Elstad Til Vitterlighed ved Underskfiter. O. Elstad. Ole Olsen Elstad. Thl 16 s.

 

Synes den innskutte setningen (punkt 6) er litt malplassert...?


Linje 14: ...flydende Omkostninger skadesløst.

(hvis ei setning høyrest "rar" ut, er det i regelen noko som er feil)

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Espen Tjernshaugen skrev:

Da gjenstår:

 

14           ??lige Mænds Skjøn ...

 

Det ordet klarer jeg ikke å tyde til noe fornuftig ut fra skriften, og forlater derfor tydingen og tar steget videre over til tolking og rent gjettverk. Jeg tror at ordet skal være uvillige, selv om det ikke ser ut sånn i det hele tatt, og gjetter på at skriveren har tatt et "hvileskjær" og slurvet, og dermed halvhjertet mer har markert ordet enn å skrive det - eller at han har fått skrivekrampe, giktproblemer eller noe i den duren. Om det ikke er ordet uvillige, så er det i alle fall noe med omtrentlig samme betydning. Ordet og frasen blir brukt i en annen husmannskontrakt du postet omtrent samtidig med denne, så det det gjengs i bruk samtidig samme sted. Men dette er altså gjettverk fra min side, og ikke tyding 😋


Kan hende der står "rimelige Mænds Skjøn".

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Gunnar Sigdestad said:


Kan hende der står "rimelige Mænds Skjøn".

 

Har aldri sett den frasen brukt i en slik sammenheng, men nå holder jeg for det meste på med tekster fra østlandet. Kjenner du til en slike eksempler i andre deler av landet?

Et alternativ kan være ordet minnelige, men både rimelige og minnelige faller litt utenom hensikten, som er å være uhildet.

 

19 hours ago, Marius Holm Enerud said:

12           gange nyder Husmanden i Eierens Skove. Naar nemlig 6.

 

Det er mulig at punktum ikke skal settes etter Skove, slik at setningen ikke stopper der men at fortsettes frem til pt. 6.

 

Det mangler noe som pleier å være med, nemlig hva slags og hvor mange dyr som det tillates i havning. Og dersom det står Skove og ikke Skov, så vil det si at eieren rår over flere teiger, og da vil det være naturlig å nevne til hvilken havnerettigheten gis.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ikke godt å si om det er Skov eller Skove – men neste ord begynner på stor «M» [jfr Maade i linjen under] Maa[?] nemlig . . . Ikke at dét gjør teksten mer forståelig. Enig i at det er noe som mangler her. Irriterende.

 

Mvh

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

21 minutes ago, Even Stormoen said:

Ikke godt å si om det er Skov eller Skove – men neste ord begynner på stor «M» [jfr Maade i linjen under] Maa[?] nemlig . . . Ikke at dét gjør teksten mer forståelig. Enig i at det er noe som mangler her. Irriterende.

 

Mvh

 

Det kan være et lokalt stedsnavn. Elstadgårdene ligger klin inntil Moen, Mogreinaveien går gjennom Elstadgårdene, Elstadmoen ligger kloss inn på Moen osv. - Altså området i sørenden av Hersjøen ned mot det nordøstlige hjørnet av Gardermoen lufthavn. De tre siste bokstavene kan være -lag (som i samlag, beitelag osv.).

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

... i/ved Moe myhrelag ?

 

Bare ren gjetting basert på at en stolpe går ned under linja, men myrlag var en greie. Man tok ut torv for strø osv. Så spørs det da om det har eksistert noe sånt der.

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det kan dreie seg om det som er markert som nr. 17 på dette kartet, hentet fra boka Om torvstrø og torvstrølag i de forskjellige amter samt om bruken av andre strømidler, gjødselblandinger og jordforbedringsmidler i Norge i 1908 : beretning fra amtsagronomerne

 

Men er så langt fra sikker på at det er det som er løsningen her. og at jeg muligens heller har tråkka så langt utpå at myra ikke lenger bærer 😋

 

Screenshot 2023-11-08 at 17-34-56 Om torvstrø og torvstrølag i de forskjellige amter samt om bruken av andre strømidler gjødselblandinger og jordforbedringsmidler i Norge i 1908 beretning fra amtsagronomerne.png

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Espen Tjernshaugen skrev:

 

Har aldri sett den frasen brukt i en slik sammenheng, men nå holder jeg for det meste på med tekster fra østlandet. Kjenner du til en slike eksempler i andre deler av landet?

Et alternativ kan være ordet minnelige, men både rimelige og minnelige faller litt utenom hensikten, som er å være uhildet.

 

 

Det er mulig at punktum ikke skal settes etter Skove, slik at setningen ikke stopper der men at fortsettes frem til pt. 6.

 

Det mangler noe som pleier å være med, nemlig hva slags og hvor mange dyr som det tillates i havning. Og dersom det står Skove og ikke Skov, så vil det si at eieren rår over flere teiger, og da vil det være naturlig å nevne til hvilken havnerettigheten gis.


…rimelige Mænds Skjøn…

 

Eksempel frå Fredrikshalds Avis 1912 og Nannestad bygdebok 1962.

 

E8D95D4D-BECF-46BC-BA8A-3312D9844E32.jpeg

0FD26D0A-DD3D-433C-8D77-F073CDCD983C.jpeg

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Gunnar Sigdestad said:


…rimelige Mænds Skjøn…

 

Eksempel frå Fredrikshalds Avis 1912 og Nannestad bygdebok 1962.

 

 

 

Ja, se der! Med den i fra Nannestad finnes det jo brukt i nærheten også. Det er bra. Takk 👍

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er vel lett å tenkje seg at sorenskrivarsekretæren har blingsa litt her i og med at post 4 er utegløymt...

Edited by Gunnar Sigdestad
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, Gunnar Sigdestad said:

Det er vel lett å tenkje seg at sorenskrivarsekretæren har blingsa litt her i og med at post 4 er utegløymt...

 

Enig, synes det er flere ting her som kan tyde på at skriveren ikke var helt i slaget eller begynte å bli sliten.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.