Jump to content
Arkivverket

Hurum kallsbok - Sogneprest Baches nedtegnelser 1733


Håvard Kilhavn

Recommended Posts

Hurum kallsbok ble påbegynt av sogneprest Frantz Bache i 1733. Vedlagt er forsøk på transkripsjon av bokas første sider, som er skrevet med Baches håndskrift. Sogneprest Mørch har gjort en del yngre tilføyelser innimellom. Mange av notene hans er veldig små og knotete. En del sider har også skader, og tapt tekst er markert med skarpe klammer. 

Hurum kallsbok 1733.pdf

Link to comment
Share on other sites


https://media.digitalarkivet.no/view/233058/2

 

Eit stykke på veg, nok slikt:

Forsats

 

"[D]enne Kaldsbog, er forfattet efter
[?]H: Hr. Biskop Peder Herslebs
[B]efaling, og denne Befaling
[b]egrunder sig paa et Kongelig
[R]escript, dateret 1ste Februarii
1690 til samtlige Stiftters

Biskopper, at De skulle føye

Anstalter, at ved ethvert

Sognekald en Protokoll

blev indrettet j hvilken

alle Kirke betjentes visse

og uvisse Indkomster rigtig

bleve opregnet, Eftermænd

eller Successores i Embedet

til Efterretning; og mang(-?)

ellere, opstaaende Disputer

at forekomme, da saadan-

ne Protokollers Rubriqver
skulle indeholde følgende
1. Pastores; et Præposit a Tempo-
re Reformatiorees. 2 Deciment-
tes. 3. Redicus Festivales (o: offer)
4. Ædificia. 5. Beneficia; et
Legata. 6. Gravarnina [Gravamina?]

7. Hospitia pauperum; et
Schola publica. 8. Documen-
ta publica (nempe: Officii; vel

Muneris) "

 

Mange reskript er utgjevne på trykk; det kan hende de kan finne ei utgåve som kan hjelpe med tydinga her

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Forsøk og forslag:

 

Denne Kaldsbog er forfattet efter

[…]Hr. Biskop Herslebs

[be]faling, og denne Befaling

[be]grundte sig paa en Kongelig

[Re]skript dateret 1ste Februarii

1690 til samtlige Stifters

Biskopper, at de skulle føye

Anstalter, at ved ethvert

Sognekald en Protokoll

blev indrettet i hvillken

alle Kirkebetjentes visse

og uvisse Indkomster rigtig

blev opregnet, Eftermænd

eller Successores i Embedet

til Efterretning; og mange

ellers opstaaende Disputer

at forekomme; da saadan-

ne Protokollers Rubriqver

skulle indeholde følgende

1) Pastores et Præposite a Tempo-

re Reformationis 2) Deciman-

tes 3) Recitus Festivales co: offer

4) Adificia 5) Benificia et

Legata 6) Gravamina

7) Hospitia pauperum et

Scholæ publicæ ( Documen-

ta publica (nempe: Officu; vel

Muneris)

Pastor

A. Mørch

P:L:

 

[Fol 1]

 

[…] 41/2. Miil. Det grend-

ser fra Kirken hen i Nord

een Halv Miil til Røgen

Sogn, med hvilket det allee-

ne er Landfast […]

 

reiser over til Drøbak

 

[Fol 2]

 

een Miil […]

 

2den Præsternes Navne

som viidis ere først een

ved navn Hr. Mads; Een

meget gammel Mand

 

[Fol 3]

 

som allernaadigst er confi[r]-

meret d 10: Aug: 1731

Dom 2da post Trin: som var

[…]

 

[Fol 4]

 

Støkke Jord bor een Huus

Mand

 

[Fol 7]

 

9de Enken nyder

nu den Gaard […]

 

Enke været siden Hr.[…]

 

circa annum

 

[Fol 8]

 

1 liden beqvem[?] Kalk og Disk

 

tartis [synes jeg også det står, men vet ikke hva det er]

 

[…] Sl: ObristJnde

 

[Fol 9]

 

[…] Funten givet af Sognepræsten Sal:

Christen Gregersens Enke Guri[?] Iversdatter 1697

 

og er hensendt til […]

 

[Fol 10]

 

smale hvide Knip-

linger om foræret […]

 

2de halvslidte […]

 

stager i støkker ud-

sent til […]

 

[Fol 11]

 

Skuuleberg 1/2 Td Meel

 

[Fol 12]

 

[…] Ingen Anti-

qvitet viides […]

 

Paaskedag skeer eene Prædik

ken […]

 

Dag til Paaske skeer eene

 

alleene, den 3die […]

 

dagerne skeer alltid Præ-

 

her hos er at agte, at naar

 

[Fol 13]

 

første Prædikken er skeed

 

saasom de ellers[?]

een dag […]

 

[Fol 16]

 

Prousten Lange tilsente

ere 4. nemlig

 

Disse 4 Documenter ere

indsyede

 

andre nyttige[?] Breve

 

Nu haver jeg ladet indrette

4 Bøger indbundne m[ed]      [EDIT - en g manglet]

 

[Fol 17]

 

Tørkisk papiir med leder

 

Nok findis i graat papiir

indsyed Breve af viktig-

hed. Desforuden een liden

Bog inbunden i Tørkisk

 

[Post 20]

 

Da er ingen curieux ting

i disse tiider forefalden ei

 

[??] hvilken Annex Sognet

 

[Fol 18]

 

uden tviil har sit navn

 

som De ikke gaar […]

 

støde an enten paa

haard Grund eller steen

 

St. Hans Dag hindrer Ski-

ber Deris opgang 2 à 3

ja vel 8 og 14 Dage ligesom

den er strii og sterk til

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Typo
Link to comment
Share on other sites

Tittelblad
"Kaldsbog
Anno 1733
d: 14: December
Er denne Bog efter
Høiædle Hr. Biscop
P. Herslebs Andord-
ning sammenskre-
ven; og strax indsendt
til Welædle hr. Proust
hr. Niels Barfoed.

Een liige Lydende     [ufullstendig setning?]

Den indeholder 20 På
ster Hurum Preste-
gield angaaende"

Link to comment
Share on other sites

Tenkte bare jeg skulle nevne noe som ikke er godt kjent ut over bokbinder-sirkler:
Tyrkisk papir er sannsynligvis marmorert papir, da 'Turquish marbled paper' er et gammelt navn på oksegallamarmorert papir.
Ad:
'Nu haver jeg ladet indrette

4 Bøer indbundne m[ed]

 

[Fol 17]

 

Tørkisk papiir med leder'

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for dette. Jeg har selv ‹typografiske aner›, men dette papiret hadde jeg ikke hørt om, selv om det ante meg at Tyrkisk [Tørkisk] papir nok var noe spesielt verdt å fremheve. Og jeg må jo rette opp «Bøene» i innlegget. Huff. Mine g-er har en tendens til å stikke seg vekk.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.