Jump to content
Arkivverket

Gransherad i Telemark. Født 1720. Halvor Tjostelsson Bresvold og hans to koner.


Ove Gunnar Jacobsen

Recommended Posts

Halvor Tjostelsson var født 1720 på Bresvold i Stange på Hedmarken og døpt "Tyvende Søndag efter Trin."

https://www.digitalarkivet.no/kb20070513120079

 

Han kommer til Gransherad i Telemark.

Fra GRANSHERADSOGA del 1 ÆTTAR. GARDAR OG PLASSAR, Mjellekås u. Mjelland side 223 og 224:

"Den første ein veit om som budde i Mjellekås var Halvor Tiøstolsson Bresvold. Halvor Tiøstolsson fekk festebrev av Hølje Halvorsson Mjelland på plassen 1756. Dei husa som stod på plassen kjøpte Halvor av enka Aslaug Hansdotter. Halvor bygde ny stove med 4 rom. Tømmeret til stova kjøpte han av Hølje Halvorsson for 6 rd. For plassen skulle han betale ei årleg avgift på 6 m. I festebrevet var teke med at Halvor skulle ha tømmer etter utvising til ei stolpebu. 
Halvor Tiøstolsson var f. på Bresvold i Stange, Hedmark, først på 1700-talet, g.m. Anne Margrethe Nilsdotter, f. 1724, d. på Mjellekås 1763. Halvor g. 2. g. 1764 m. Anne Foss.
Halvor hadde med Anne Margrethe Nilsdotter borna:
  1. Nils Christian, f. 1750, d. 1754.                     NB! Fødselsår skal være 1753.
  2. Jens f. 1753, d. 1753.
  3. Ingeborg Kristine f. 1755, d. 1784.
  4. Mari f. 1757, d. på Mjellekås 1758.
  5. Maren Eline f. 1760.
Med Anne Foss hadde Halvor desse borna:     NB! Et barn Jens født 1765 mangler her.
  6. Marthe f. 1767.
  7. Anne Margrethe f. 1769, d. 1770.
  8. Jacob f. 1771, flutt til Hem i Sauherad, g.m. Gunhild Bjørnsdotter Hem.
  9. Kristian f. 1773, d. på Jore austre 1866, g. 1799 m. Anne Leifsdotter Folsland, f. 1775,d. på Jore 1852.
  10. Anne Margrethe f. 1777.
  11. Olea f. 1779, d. i Skaret u. Brekke 1836, g. 1805 m. Torgrim Bjømsson Maurud, f. på Huka i Jondalen 1775.
  12. Anders f. 1782.
  13. Tjøstulf. 1786 på Tho.
Det var skifte etter Anne Margrethe, 1. kona til Halvor Tiøstolsson, 1763. Buet åtte 330 rd."

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011090120003?page=225

 

Anne Margrethe Nilsdotter begraves i februar 1763 som "Sergeant Bresvolds hustru Ane Margrethe 39 Aar".

https://www.digitalarkivet.no/kb20061212310526

Jeg har ikke funnet hvor hun kom fra og heller ikke deres vielse.

 

2. juli 1764 troloves og 5. august 1764 vies "Sergeant og Enkemand Halvor Bresvold og pigen Ane Maria Foss" i Gransherad.

https://www.digitalarkivet.no/kb20061212310575

 

I folketellingen 1801 bor Anne Maria (Andersdotter Foss. Morens fulle navn kommer fram ved barnedåpene.) hos

sønnen Christian Halvorson på Rugholt.

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058314002146

Jeg har ikke funnet hvor hun kom fra og heller ikke hvor og når hun og Halvor Bresvold døde.

 

Link to comment
Share on other sites

Den siste konas opphav finner du i dette skiftet fra Kongsberg: 

Anne Maria Andersdtr - Skifteregister for Kongsberg byfogd, Overbergamtet og Sønnafjelske bergamt 1705-1801 - Digitalarkivet 

 

Hennes far i Sølvverkets 1765-manntall:

Anders Jacobsen Foss - Kongsberg Sølvverk 1623-1816, Saksarkiv - fagarkiv, Ansatte, pensjoner, bergallmuen, fattigvesen, kirker og skoler mv., Manntall, nr. 1b: Manntall over Kongsberg Sølvverks arbeidere, 1765 - Digitalarkivet 

 

Ellers har jeg prøvde å se i skiftekortene om jeg kunne finne skiftet etter den første kona hans i 1763, for å se om det kunne gi noen pek om hennes opphav, men har så langt ikke funnet det. Har du funnet noe?

 

Link to comment
Share on other sites

Mange takk Dag!

Da skal jeg ta en kikk i Sandsværs bygdebøker her i Vestfold Slektshistorielags rikholdige bygdeboksamling på Nauen.

 

Jeg har notert at en Anne Andersdatter begraves i Sauland 7. april 1811. Alder oppgis til 60 år så det rimer dårlig.

https://www.digitalarkivet.no/kb20051007050734

 

Mvh Ove Gunnar

Link to comment
Share on other sites

Anna Maria Andersd. Voss konfirmeres i Kongsberg 5. oktober 1760. Skriveren må ha vært tysk.

https://www.digitalarkivet.no/kb10311405070282

Har ikke funnet hennes fødsel og død.

 

Hennes far Anders Jacobs. Voss begraves 19. april 1777.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070316620491

 

Jeg har funnet en Anders Jacobsen døpt 28. juli 1708 i Sandsvær, hvor han ihht manntallet 1765 skulle være født.

Far Jacob Jørgensen Brønstadeiet.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070316650060

 

Jeg har bare funnet skifte 31.07.1793 etter hennes mor Olea Olsdatter Brenne

https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000553385

Har ikke funnet hennes fødsel og død. Samme med vielsen.

Edited by Ove Gunnar Jacobsen
Link to comment
Share on other sites

Nei, skriveren var nok ingen tysker, men drammenser. Det var klokker Søren Falch, som førte bl.a. kirkebøker og kommunikantprotokoller på Kongsberg i mange-og-førti år fra 1739. Han var vanligvis både stø og pålitelig, men hadde også noen særheter, bl.a. noen ganger å gi navn litt mer schwung enn samme personers navneformer i andre kilder. Fordelen med hans lange virke er at han må ha kjent alt og alle, slik at faren for feil og forvekslinger var liten.

 

Jeg ser at det veksler mellom Foss og Voss for denne familien fra det første helt sikre funnet jeg så langt har gjort av dem og i hvert fall til morens begravelse 3/8 1793 som "Olive Olsdr., Sal. Anders Jacobsen Voss, Pens., gl. 85 Aar"

Kongsberg kirkebøker, SAKO/A-22/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1783-1797, s. 362
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316630208 
 

 

Jeg ser også at Halvor Bresvold yngste barn var født i 1786. Da jeg i en annen sammenheng skulle sjekke noe i manntallet for ekstraskatten av 1789 for Gransherad, kikket jeg også etter ham, men uten å finne ham. Hans offiser- og underoffiserskollegaer er imidlertid med. Det kan tyde på at han var død da denne skatten ble krevd inn våren det året. Basert på at boet i skiftet etter den første kona angivelig skulle være på 300 rd., burde han ha vært i skatteposisjon her.

 

Bakgrunnen for denne ekstra formueskatten var å finansiere "Tyttebærkrigen" mot Sverige høsten 1788, og da var de som selv hadde deltatt og deres enker fritatt. Manntallet viser at det var flere gransheradinger som ble fritatt grunnet egen krigsinnsats, og så var det nok mange flere som hadde deltatt men uten å være i skatteposisjon. Jeg har selv en ane fra Gransherad som tilsynelatende forsvinner i løse luften mellom sommeren 1788 og våren 1789 og oppgis som soldat da han giftet seg noen år før, og som jeg derfor mistenker at var blant de som strøk med i det felttoget. Og da spørs det om ikke også Bresvold deltok og led samme skjebne. 

 

Link to comment
Share on other sites

Takk igjen Dag!

Det var meningen at det skulle kommet et ? bak tysk. Men tastefeilen min førte til at jeg har lært mer om "skriveren" som har imponert

meg med sin fine leselige håndskrift.

 

Jeg har ikke funnet ut hvorfor Anders Jacobsen brukte navnet Foss. Han skal jo være født i Sandsvær i hht Sølvverkets folketellingen 1765.

Gårdsnavnet Foss er nede ved Hvittingfoss nære grensen til Lardal i Vestfold. Brønstadeiet, hvor jeg har funnet en, og eneste passende 

Anders Jacobsen døpt i Sandsvær, ligger i Hedenstad sogn oppe mot Kongsberg. Kanskje han har vært på Foss som tjenestegutt?

 

Anders sin kone Olea Olsdatter kalles Brenne. Det er et gårdsnavn jeg finner øst for Skollenborg i rettning Fiskium. I og med at jeg hittil ikke

har funnet hennes dåp og deres vielse i Sandsvær har jeg tenkt å sjekke i Fiskum. Nå behøver hun ikke være født på Brenne men fått med seg navnet senere.

 

I og med at Halvor Bresvold var "Sergeant" har jeg også vært inne på tanken at han kan ha fallt i strid. Nå falt vel riktignok de absolutt fleste i Tyttebergkrigen for sykdom som følge av dårlig vær og dårlig utstyr.

 

Jeg har to andre karer som kan ha lidd samme skjebne. Denne karen var født to år før Halvor Bresvold. De var begge godt voksene.

Den andre karen har jeg skifte på fra 1809 men ingen data rundt død. Det var jo krig på den tiden også.

 

Et spørsmål blir jo hva skjedde med de som døde under felttogene enten i strid eller av sykdom. Ble de begravet fra nermeste kirke og kan finnes i kirkebøker? Tyttebærkrigen skal ha kostet ca 1500 mann livet. Kan noen finnes i kirkebøkene fra Munkedal og oppover til og i Østfold? Eller gjorde det militæret registrering over fallene? 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Sidene til  "Slekt i midtre Telemark" har registrert ekteskapet mellom "Halvor Kystolsen Bræsvald Sergiant og Magrethe Nielsd Farvolden".

https://tng.simt.no/getperson.php?personID=I24562&tree=SiMT

Viet 17. Aug 1752 i Saude kirke.  https://www.digitalarkivet.no/kb20061208070661

 

Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 2 : Gardsnr. 18-43 side 63 har noe om hennes familie. 

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091738011?page=65

Link to comment
Share on other sites

"Den som leter, han skal finne", heter det seg jo, og her ser det ut til at du har vært heldigere enn meg!

 

Selv har jeg lett etter dødsfall fra felttoget i 1788-89. Jeg har sett gjennom alle tilgjengelige kirkebøker for Østfold, Garnisonsmenigheten tilknyttet Akershus Slottskirke samt Fredriksvern (Stavern). 

 

I Østfold er de fleste kirkebøkene kjemisk fri for dødsfall som kan knyttes til Tyttebærkrigen, med unntak av noen lokale soldater som døde etter å ha vendt tilbake til hjemstedet. I Fredrikstad er det notert en rekke soldatbegravelser. Til å begynne med er alle loggført med militær presisjon med navn og avdeling. Men så ga de visst opp å holde oversikten, for fra desember 1788 og noen måneder utover 1789 var det en rekke navnløse enkelt- og massebegravelser. Også i Moss er det en del soldatbegravelser, men de tilhørte stort sett Jegerkorpet. Begravelsene i Oslo tilhørte alle "feil" avdelinger. I Fredriksvern var det også mange militære begravelser den vinteren. De fleste tilhørte flåten og marineinfanteriet, men også noen fra hæren som har blitt fraktet tilbake dit av flåten etter felttoget. Det er imidlertid en svakhet at det ikke er tilgjengelig kirkebøker for Fredrikshald (Halden) som visstnok skal ha hatt flest dødsfall.

 

Telemarkingene tilhørte Vesterlenske Regiment, men det dekket også Agder og Rogaland. Jeg har kun funnet to begravelser tilhørende det regimentet. Den ene var i Østfold da styrkene rykket frem mot Sverige helt i begynnelsen av felttoget. Den andre var i Fredriksvern etter tilbakekomsten. Det kan tyde på at Vesterlenske Regiment hadde sjøtransport hjem, slik at det kan være vel så fruktbart å lete på vestsiden av fjorden enn langs landeveiene på østsiden. Det bør da også tas høyde for at flere havner på den siden enn bare Stavern ble brukt til ilandsetting.

 

Jeg har ikke lett i Sverige, men etter hva jeg har brakt på det rene var antall falne i kamp så lavt at det kan telles på fingrene og det var først etter tilbaketrekningen at sykdom og død begynte å bre om seg. Dermed er det trolig et veldig lite antall for ble gravlagt på svensk jord.

 

Link to comment
Share on other sites

Ja takket være ditt første innlegg Dag og mitt søk på "Bresvold" som ga treff på "Slekt i midtre Telemark" har vi funnet foreldrene til

begge Halvor Bresvolds koner.

 

Men hvor og når de ble født/døpt har jeg ikke funnet.

Første kona Anne Margrethe Nilsdotter, f. 1724. Bygdebok for Sauherad nevner at de tre eldste barna på Farvollen ikke er funnet i kirkeboka.

Andre kona Anne Maria Andersdotter Foss/Voss har jeg heller ikke funnet død/begravet.

 

Gransherad bygdebok nevner at noen barn fra andre ekteskap flytter ut. F.eks.  "Jacob f. 1771, flutt til Hem i Sauherad, g.m. Gunhild

Bjørnsdotter Hem". Det kan jo tenkes at Anne Maria Andersdotter Foss/Voss flyttet til en av barna på eldre dager.

Sauherad bygdebok har på side 628 en feil under Hem. "JAKOB HALVORSSON frå «Bredsvold» i Sandsvær ca. 1770-1847?, g 1806 m Gunhild Bjørnsd. 1780-1844. Barn: II Ingeborg f 1812, 2) Halvor 1814-59, var br. til han døde:"

 

Jeg nevnte i et tidligere innlegg at jeg ville sjekke Fiskums kirkebøker. Det har ikke gitt noen funn. Har også sett på Flesbergs kirkebøker

uten funn.

Navnet Foss finnes vel også i Flesberg.

 

Jeg har også sett etter fallene etter Tyttebærkrigen uten funn. I januar skal Vestfold Slektshistorielags ha kurs i slektssøk i Sverige. Jeg

tenker å kaste inn Halvor Bresvold som en prøvekanin.

 

På tide å ønske God Jul. Ove Gunnar

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.