Jump to content
Arkivverket

Ole Olsen Lynne, kva står det i kyrkjeboka om hans foreldre?


Reidar O. Meling

Recommended Posts

Denne Ole Olsen Lynne er truleg min tippoldefar, frå Gran på Hadeland. Han er fødd i oktober 1824, blei gift i 1849 med Kirsti Nielsdtr. (1828-74), fekk fleire barn i tidsrommet 1850-71, blei gift påny i 1876 med Berte Samuelsesdtr. (svensk), dei emigrerte til Nord-Dakota og USA ein gong på 1880-talet og fekk barn både før og etter at dei emigrerte. Berte døde truleg i 1904, Ole i 1910.

Eg meiner å ha funne dåpen til Ole i kyrkjebok for Gran, i oktober 1824. Men pga at blekket til skrivaren har gått gjennom papiret, vert det mest uråd å sjå nøyaktig kva som står om namna til foreldra. Viser til lenke nedenunder. Men namnet til far må vera Ole Olsen, men kva står det meir? Ole står som gutebarn nr. 94 på side 370 i kyrkjeboka.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603850577

Det finst jo ikkje noko bygdebok med ættesoge for Gran, Lunner og Jevnaker. Notatene til Randi Bjørkvik kan i nokre tilfeller fortelja oss litt, men eg har problem med å finna denne Ole Olsen i notatene hennar. Kven var foreldra til Ole Olsen, seinare kalla Lynne? Dei er truleg så gamle, at dei sikkert er nemnde i folketellinga i 1801, men korleis finna dei der? Kva andre kjelder kan finnast?

 

Link to comment
Share on other sites

"Huusmand Ole Olsen og Anne Joensdtr Lynde eyet"

 

Alder står ikkje.

Andre kjelder:

- du må sjå om du finn fleire born i kyrkjeboka. 

- er du heldig, så finn du plass-setelen (bygselkontrakt) tinglyst.

(Det er ikkje sikkert; tinglysing kosta pengar - men det kan vere verd å leite.)

- vigsel; men Ole Olsen og Anne Jonsdt. er (forsiktig sagt) nokså vanlege namn.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Foreldre:

 

Huusmand Ole Olsen og Anne Joensdtr Lynde. Så blir det vrient: Står det uægt eller eyet?

 

Fadderne:

 

Christine[?]

og Guldbrand

Blekkerue

Hans Kittilsru

bakken Elev [Elen?]

Lynde eyet

Anne Grorue[?]

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Jostein Stokke skrev:

Nr 94 i klokkerboka - her står det vel Ole Olsen og Anna Olsdtr Lynde

Ja -  og så står det "Et" [eyet] bak

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Eit skot rett inn i det svartaste mørkret:

Vigsle nr 7 - Ole Olsen og Anne Jonsdtr

 

Dene einaste kombinasjonen mellom Ole Olsen og Anne mellom 1815 og dåpsdagen i 1824 - i klokkarboka

(men eg er altså blind på det eine auget)

Gran prestekontor, SAH/PREST-112/H/Ha/Hab/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1815-1824, s. 396-397
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603850271

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hei alle, takkar for interessante innspel! Jostein har funne eit par som vert vigd i Gran kyrkje i desember 1818: Ole Olsen, 24 år, frå Blekrud (heiter vel Blekkerud idag) og Anne Johnsdatter, 30 år, frå Kittelsrud. Kittelsrud og Blekkerud ligg like ved kvarandre. I ft. 1801 finn me 4 med namn Anne Johnsdtr. frå dette området, og med fødselsår rundt 1787-89, dei er då ca. 30 år i slutten på 1818. Så Anne Johnsdatter som vert vigd i 1818 er nok ein av desse 4.

Link to comment
Share on other sites

Er det nokon som veit nøyaktig kor Lundeeiet ligg? Det er altså slik at denne Ole Olsen (f. okt. 1824) fekk tilnamnet Lynne. Kva viser det til? Viser det til Lunner, eller til Lundeeiet?

Edited by Reidar O. Meling
Link to comment
Share on other sites

25 minutter siden, Reidar O. Meling skrev:

Jostein har funne eit par som vert vigd i Gran kyrkje i desember 1818:

Det må vel vera desember 1817 - trur eg nok ja.

Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Reidar O. Meling skrev:

Er det nokon som veit nøyaktig kor Lundeeiet ligg? Det er altså slik at denne Ole Olsen (f. okt. 1824) fekk tilnamnet Lynne. Kva viser det til? Viser det til Lunner, eller til Lundeeiet?

 

2 timer siden, Jostein Stokke skrev:

I denne FT står det Bosted: Lynne

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058262000553

 

Då er vel Lynne ein gard i Gran ?

Link to comment
Share on other sites

45 minutter siden, Reidar O. Meling skrev:

Er det nokon som veit nøyaktig kor Lundeeiet ligg? Det er altså slik at denne Ole Olsen (f. okt. 1824) fekk tilnamnet Lynne. Kva viser det til? Viser det til Lunner, eller til Lundeeiet?

Det vert vel eit spørsmål for dei lokalkjende... 

 

"Norske Gaardnavne" gjev deg faktisk 4 alternativ i Gran med uttaleform "Lynne(r)" og skriftform "Lunde(r)".

https://www.dokpro.uio.no/perl/navnegransking/rygh_ng/rygh_visetekst.prl?s=n&Vise=Vise&KRYSS73893%4016846=on&KRYSS74408%4016973=on&KRYSS74319%4016951=on

 

Det er vel uttaleforma som slår gjennom i nokre kjelder, som FT1801

Edited by Ivar S. Ertesvåg
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Når du slår opp namnet Lynne i Norgeskart, så kjem det opp ein gard som ligg litt austafor sentrum i Gran. Dette er jo nokså langt frå stadane Blekkerud og Kittelsrud, som blei nemnde i samband med giftarmålet mellom Ole Olsen og Anne Johnsdatter i 1818. Eg har funne etterkommarar etter Ole Olsen Lynne i Nord-Dakota, men det er nok liten grunn til å tru at dei veit noko meir om dette.

Link to comment
Share on other sites

Berre ein ting. Dersom det står "uægte" bak foreldra til min Ole Olsen i 1824, så tyder jo det at foreldra ikke var gifte. Men kven er det då som vert gifte i 1818 med dei same namna Ole Olsen og Anne Joensdatter?

Link to comment
Share on other sites

Hei. Det er ikke så greit med Lynne i Gran. Det er en Lynnegard ved Sølvsberget - Vestre Lynne. Mange skrivemåter, og for tiden bruker kartverket Lunde. Lunder har også vært brukt, og andre. I Midtre Ål østre Gran er det to matikkelgarder som heter Lynne. Kartverket bruker nå både Lynne og Lunder, se jeg.  Mange skrivemåter der også. Og litt sør for disse ligger en gard som har vært kalt Lunna oa. Kartverket bruker Lunden. (Så er det i kommunen Lunner to store Lunnergarder, og mange bruk. Folket her har også brukt navnet Lunder)  -- Familien du etterlyser bodde borte ved Sølvsberget, men kortvarig. I 1865 var det to husmannsplasser her, begge kalt Lynneskoven, og begge vises på Ltn. Lunds kart fra 1827. 

 

Familien flyttet litt rundt, men kom sist til Kittelsrudbakken. Far til Anne var sjøleier det, Annes bror Hans Jonsen 1802-73 tok over, mens Ole og Anne var husmannsfolk.  Det var en husmannsplass under Kittelsrudbakken i 1865, kalles Evenrud. Evenrud vises ikke på kartet fra 1827, men er tegnet inn på revidert kart av Ltn. Colban fra 1879. Anne og Ole kan godt ha bott i Evenrud

 

 Her er et oppsett jeg har for familien. Du skal kanskje ikke stole 100 % på alle datoene. 

 

Ole Olsen Blekkerud 24 år          gmG 27.12 1817 Anne Jonsd Kittelsrudbakken 30 år

dp HeierE 23.6 1793                                                       dp EngnesE sJuNy 1788 (se over)

b Kittelsrudbakken 7.1 1847, 55                                b KittelsrudB 3.1 1847, 60  HMK

Ole og Anne var husmannsfolk bl. a i Kittelsrud, Gautveit, Lynne-V og i Rud i J. De døde begge i Kittelsrudbakken, og kalles husmannsfolk da;

 

P: Ole Torstensen Heier f Greftegrev gmG 26.11 1789 enken Mari Olsd HeierE f Blekkerud. Dette Heier var i Gran, sør for Blekkerud, GM Blekkerud

 

P: Jon Kristoffersen dp StadumE KrHf 1766 d Kittelsrudbakken 23.11 1851, 86 år, vilkår

              gmG SkuteE 31.1 1788 Berte Hansd Klæstad trl. Forten fc 1762/65 (?ei dp ÅvedalE 19sTr 1762) d Kittelsrudbakken 30.8 1839, 77.

              På EngnesE, KlæstadE; HM Stadum i 1801. Til Kittelsrudbakken 1807, selveier

 

Anne Jonsd fikk dattera Oline i 1813, med Ole Olsen FalangE, begges 1LM. Det er noe uklart om det er sammen Ole Olsen som hun gifter seg med i 1817. For det er  en Ole Olsen FalangE gifter seg 4.2 1816, seinere på Falanghagen, og har barn.

 

B: 

0  Oline Olsd       f Kittelsrudbakken    16.5 1813    far Ole Olsen FalangE

              gmG 43 år 5.1 1856 Peder Larsen **21,42 Kittelsrud 59 f Hvamstad 1796 /L.jørg   ** gift to ganger før, og årstall

              FT 1865 forpakter i Nordengen under Bjella, FT 1875 i Grindastua, sd

B:

1  Mari Olsd       f KittelsrudE       13.10 1818, +65 tj SmedshammerE

              gmG 12.6 1866 EM Tomas Andersen SmedshammerE 56 år f V. Toten /a.lars

              FT1865 HM Flagebråten u Smedshammer, Mari tjener der da, og de gifter seg året etter

2  Jon Olsen       f GautveitE         21.3 1821

              gmG 26.6 1857 Kari Johansd f GruaE 1808 /j.ivers

              FT 1865 HM Kraggerudbrenna, døde der

3  Ole Olsen        f LynneE-VG       5.10 1824             k1840 J

              gmG Hvinden 27.12 1849 Kirsti Nilsd 21 år f KløvstadE 1828, d 1874 /n.ols

              gmG 28.12 1876 Brita-Maria Samuelsd på KløvstadE f Stafnes? i Värmland 1842/s.and

              FT 1865 Svarverud under Kløvstad; til Amerika 1876

4  Berte Olsd      f RudE-J             20.9 1828             k1843 J; attest til Gran 1851, har vært der i 6 år 

              ?gmG Sjo [f Jevnaker!] 30.11 1851 Ole Andersen Sjo f GranE 26 år /a.ped

              FalangE, AskimE, GrinakerE, HvattumE, BjørkeE, FT 1865 HM Gjøbråten u Hvattum Sø

 

Jeg kan sende kartutsnitt på epost. Ta kontakt via arkivets meldingsmulighet, eller send til perjdesserud@gmail.com

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund.   

Link to comment
Share on other sites

Hei igjen

Hadelandslagets Kontaktforum har gjort et omfattende og strålende registreringsarbeid om Hadelendinger som reiste til Amerika. Det finnes over 1000 detaljerte registreringsskjema. Jeg ser at din familie har Skjema 1063. Du må være medlem for å få fri tilgang til databasen, men jeg tror nok at Ole Gamme i Gran kan legge ut det skjemaet her. Jeg synes det er greiest at han gjør det. Jeg har sendt ham ei melding.  Hilsen Per Jacob

Link to comment
Share on other sites

Hallo, hallo, Per Jacob. Dette verkar heilt strålande. Eg må sjå meir på dette, takk så langt! Og det ville jo vera kjempeflott å få kontakt med dette forumet du nemner. Som ei kort orientering så er det slik at eg og ein kollega har vore engasjert i mange saker der me har assistert folk med å finna ukjende aner, mykje på grunnlag av dei DNA-treffa dei får. Så har eg jo sjølsagt granska mi eiga slekt. Mi mormor kom frå Jevnaker, og ein del av slektningane mine frå Jevnaker er DNA-testa. Mi oldemor blei fødd utanfor ekteskap på Jevnaker i okt. 1848. Mor hennar er kjent. Det er, som vanleg, farskapet som er spørsmålet. Altså, kven er min tippoldefar på Jevnaker? Gjennom gransking for nokre år sidan, trudde me at me hadde svaret. Men så får me DNA-treff med amerikanarar som stammar frå den no omtalte Ole Olsen Lynne, fødd 5.okt. 1824 i Gran. På grunnlag av DNA-treffa er eg no ganske overtydd om at denne Ole Olsen, som fekk sitt første (offisielle!) barn i 1850, er min tippoldefar. Så kven er eigentleg denne karen, kven er foreldra hans?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er to Ole Olsen som har opphaldsstad Lynne ved ft. i 1801, men ingen av dei er fødde i 1793. Men så står det ein Ole Olsen, som er 7 år, bur på staden Blekerud, med far Ole Torstensen og mor Mari Olsdatter og bror Torsten, ved ft. 1801. Det må vel vera denne Ole Olsen på 7 år som igjen er far til Ole Olsen, fødd i 1824. Ein skal jo ha tunga beint i munnen her, når det gjeld alle med namnet Ole Olsen. Men så er det mor, det er altså Anne Jonsdatter. Og ho er dotter til Jon Kristoffersen? Så foreldra til Anne heiter då Jon Kristoffersen og Birthe Hansdatter. Og familien hennar bur på Stadum, Anne fødd i 1788.

Link to comment
Share on other sites

Hei. Her er det som Kontaktforum Hadeland Amerika har skrevet på familieskjema 1063 og 1017. Det er sikert noen flere opplysninger i vårt arkiv. Hilsen Ole P. Gamme, Gran.

Skjema nr/Form No: 1063

 

Registreringsskjema  for Emigranter  til  Amerika og Canada fra Hadeland

Hadeland Immigrant Identification Form

 

Emigrantenes navn, fødested og fødselsdato/Name, place and date of birth of the emigrants:

Ole Olsen, (Ole Lynne), f. 05.10.1824 på Lundeeiet i Gran, utv. sammen med sin 2. hustru, Brita Maria (Birthe Maria) Samuelsdtr., f. 04.02.1842 i Stafnäs i Värmland i Sverige og deres barn, Christine Sophie, f. 02.03.1877 og Hans, f. 20.04.1884, begge på Kløvstadeiet i Tingelstad.

 

Hvor reiste de fra/From where did they leave:

Kløvstadeiet i Tingelstad, Hadeland.

 

Når utvandret de/When did they emigrate:

13.5.1887 til Grafton, Walsh Co., ND.

 

Steder de bosatte seg/Where did they settle:

Først i Hamberg, så Norway Lake Twp., Wells Co., ND.

 

Hva livnærte de seg av/Occupation of the immigrants:

Farming. Ole dyrket opp 1280 dekar med jord, det meste med okser.

 

Andre opplysninger/Additional information:

Ole og Brita Maria gift 28.12.1876 i Gran.                                                           Barn:

1. Christine Sophie, se over, gift ca. 1895 med John Gustav Gunderson, f. 31.3.1869 i Waupaca Co., WI. Familien bodde i Madison, WI i 1948.

Barn: Gordon Oliver, (1896-1971); Mabel A., (1898-?); Roy Sylvester, (1900-1981); Enar Swan, (1903-1993); Ruben J., (1906-1975); Marvin Arnold, (1909-1987); Deloris R., (1916-?).

Christine Sophie døde 29.7.1957 i Wilson, WI, John døde jan. 1950 i Waupaca Co., WI.

 

2. Hans (Henry  O. Lynne), se over, var ikke gift. Han arbeidet sammen med broren, Alfred, på hjemfarmen. Hans var også en god musiker og spesielt interessert i maskiner og mekanikk.

Hans døde 24.1.1934 på hospitalet i New Rockford, Eddy Co., ND, gravlagt i Viking, Benson Co. ND.

 

3. John ”Alfred” (Lynne), f. 14.07.1889 i Hamberg, Wells Co., ND. Gift 9.12.1912 med Karine Christiansdtr., f. 30.04.1884 i Vardal, Norge. Hennes foreldre var Christian og Agnette Nilsen.

Barn: Hazel Viola, (1913-2001); Margit Alida, (1915-1992); Olive, (1918-?); Gordon Conrad, (1919-2006); Hulda, (1920-?).  Alfred tok over hjemfarmen i 1912.

Alfred døde 23.2.1980, Karine døde 7.9.1975, begge i Viking, Wells Co. ND.

 

Oles foreldre: Ole Olsen og Anne Johnsdtr., gift 27.12.1817 i Gran.

Brita Marias foreldre: Samuel Anderson og ……………………………………………………..

Ole døde 17.6.1910, Brita Maria døde 12.11.1904, begge i Viking, Wells Co., ND.

 

Andre familiemedlemmer som har emigrert/other family members who emigrated:

Brita Marias andre barn:

1. Karoline Johannesdtr., f. 04.03.1864 på Solbergeiet i Tingelstad., utv. attest 22.8.1885.

Karoline gift ? barn ? død …………… i …………………………………………………………...

Karolines foreldre: Brita Maria Samuelsdtr. og Johannes Andersen, ikke gift.

 

2. Anders Hansen (Andrew H. Elkin), f. 21.11.1868 på Askimeiet i Tingelstad, utv. 21.5.1885 til Spring Grove, MN.  Han arbeidet der for Hendricksons en tid før han flyttet til Wells Co. ND. Der var han farmer helt til han døde.

Anders gift 18.3.1901 med Julia Otelia Gilbertson, f. 28.08.1876 i Spring Grove, MN.

Barn: Gertie Mathilde (Mrs. Gabe Dybing) (1902-1996).

Anders foreldre: Brita Maria Samuelsdtr. og Hans Thorgersen, ikke gift.

Anders døde 18.3.1949, Julia døde 16.7.1904, begge i Maddock, Benson Co., ND.

 

3. Marthe Maria Hansdtr., f. 05.01.1872 på Hovseiet i Tingelstad, utv. …..1887 til Spring Grove. Gift 12.1.1891 i LaCrosse, WI med John R. Peterson, f. 29.05.1864 i Leksviken, Trøndelag, Norge.

Barn: Peter Henry, (1892-?); Bessie Christina (Mrs. Raymond Edward August Milbrath) (1894-1966); Soren Tilford, (1897-1962); Anna Josephine (Mrs. Edward Colvin) (1902-1984); James Melvin, (1904-1958); Helen M., (1915-1915); James L., (1917-1917).

Barn i 1941: P. H. Peterson, Minot, ND; Bessie i Hopkins, MN; Søren Tilford i La Crosse, WI; Anna i Waukon, IA, og James M. Peterson i Spring Grove, MN.

 

Marthe Marias foreldre: Brita Maria Samuelsdtr. og Hans Thorgersen, ikke gift.

Hans Thorgersen, f. 26.9.1851, utv. 19.5.1871, se skjema 1178.

Marthe Maria døde 14.7.1941, John døde 29.7.1930, begge i Spring Grove, MN.

 

Ole Olsens barn fra 1. ekteskap: Anne, f. 12.02.1850, Nils, f. 20.12.1861, Oline Maria, f. 05.06.1858, Thorsten, f. 29.04.1866 og Anton, f. 29.11.1871, se skjema 1017.

 

Opplysningene er fra/Sources of information:

Georgia Rosendahl, Spring Grove, MN har sendt kopi av omtale i Historiebok for Viking Co. ND for Andrew Elken, Ole og Brita Marie, Hans og Alfred og Karine. Nekrolog for Andrew H. Elkin fra Nordmanden, 25.3.1948, kirkebøker for Gran/Brandbu. Rowberg files side 362, nekrolog for Marthe Maria fra Dec. Posten 22.7.1941.

Linda Lee Larson, Salem, OR.

Skjema nr/Form No: 1017

 

Registreringsskjema  for Emigranter  til  Amerika og Canada fra Hadeland

Hadeland Immigrant Identification Form 1017

 

Emigrantenes navn, fødested og fødselsdato/Name, place and date of birth of the emigrants:

Anne Olsdtr., f. 12.02.1850 på Kløvstadeiet i Tingelstad, Gran.

 

Hvor reiste de fra/From where did they leave:

Svarverud i Tingelstad, Gran, Hadeland.

 

Når utvandret de/When did they emigrate:

4.6.1879 fra Tingelstad, Hadeland.

 

Steder de bosatte seg/Where did they settle:

Først i Sioux Falls, SD, fra 1881 i Grafton, Walsh Co., ND fra 1881 i Crystal Twp. Pembina Co., ND.

 

Hva livnærte de seg av/Occupation of the immigrants:

Farming.

 

Andre opplysninger/Additional information:

Anne gift 7.7.1881 i Hoople, ND med Gudbrand Nilsen (Russum), f. 28.08.1854 på Nordre Røisum i Tingelstad, utv. attest 5.5.1877, reist 9.5.1877 til New York.

Barn: Christine, (1882-1905); Ruffie G., (1884-1966); Nora, (1886-1977); Elvin Gilbert, (1888-1965).

Annes foreldre: Ole Olsen og Kirsti Nilsdtr., gift 27.12.1849 i Gran. Kirsti døde 10.1.1874, og Ole ble gift 2. gang 28.12.1876 i Gran med Brita Maria Samuelsdtr., f. 04.02.1842 i Stafnäs i Värmland, Sverige. De utv. 13. 5.1887, se skjema 1063.

Gudbrands foreldre: Nils Henriksen og Randi Hansdtr., gift 19.07.1847 i Gran.

Anne døde 1.7.1920, Gudbrand døde 27.2.1944, begge i Pembina Co. ND.

 

Andre familiemedlemmer som har emigrert/other family members who emigrated:

Gudbrands bror, Henrik, f. 12.02.1852, utv. 28.4.1876, se skjema 1018.

 

Annes søsken i Amerika:

1. Nils (Nels Olsen Haug), f. 20.12.1861 på Kløvstadeiet, gift 4.5.1886 med Margarethe Mathilde (Tilda) Jensdtr., f. 20.12.1866 på Vangseiet i Jevnaker. De utv. 7.4.1892 fra Hvindeneiet i V. Gran til Gretna ? sammen med barna, Kirsti, f. 24.05.1886 på Mørtvedt i V. Gran og Ingeborg, f. 10.01.1890 på Hvindeneiet.

Nils og Tilda var farmere i Farmington Twp. Walsh Co. ND. Senere i St. Thomas Twp., Pembina Co., ND.                                                                                               Barn:

a) Kirsti, se over, døde 13.5.1892 I Auburn, Walsh Co., ND

b) Ingeborg, se over, døde 4.5.1892 i Auburn, Walsh Co., ND.

Nils og Margarethes barn født i Amerika: Olaf, (1892-1962); John, (1894-1975); Ingvald, (1896-1972); Clara (Mrs. Matthew N. ”Bud” Peterson) (1897-1987); Martha Nicoline (Mrs. Louis Bolton) (1899-1995); Annie (Mrs. Raymond George Kingsbury) (1901-1979); Oscar Albert, (1902-1973); Alda Genilda (Mrs. Andrew Leonard Larson Jr.) (1903-1989); Melvin Victor, (1906-1960); Leonard Henry, (1909-1962).

Margarethe M.’s foreldre: Jens Johannesen og Inger Gulbrandsdtr., gift 18.11.1862.

Nils døde 16.6.1946, Margarethe M. døde 5.10.1953, begge i Walsh Co., gravlagt på Landstad Cem. i Auburn, Walsh Co., ND.

 

2. Oline Maria, f. 26.09.1863 på Kløvstadeiet, utv. 9.11.1883 med ”Rollo” til Grafton.

Oline Marie ble gift 2.12.1885 med Anders Andersen (Andrew A. Fagerholt), f. 19.11.1859 i Larvik, Norge.

De var farmere i Glenwood Twp., nær Hoople, Walsh Co., ND.

Barn: Albert Christian, (1887-1964); Ida (Mrs. Olaf Engelhard Martinson) (1892-1961); Oscar Martin, (1893-1944); Cora (Mrs. Arvil Charles Johnson) (1901-1966); Clarence Theodore, (1903-1957). Barna brukte Fagerholt som etternavn.

Oline Maria døde 22.12.1945, Anders døde 28.7.1918, begge i Walsh Co., ND.

 

3. Torsten (Thomas Olsen Haug), f. 29.04.1866 på Kløvstadeiet, utv. 10.7.1885 til Grafton, ND. Gift 2.11.1895 med Caroline Langerud, f. 08.01.1862 i Modum, Buskerud, utv. 1893. Torsten og Karoline flyttet til South Olga Twp. i Cavalier Co., ND før 1900 og var farmere der resten av livet.

Barn: Ida (Mrs. Albert Morken) (1896-1950); Carl William, (1898-1964); Clara (Mrs. Selmer Flaskerud) (1901-1981); Thorval, (1904-1974).

Caroline døde 10.7.1920, og Torsten gift 2. gang med Gunda Edwards Strand.

Torsten døde 13.3.1956 i Grand Forks, gravlagt på North Dovre Cemetery, Hay Twp., Cavalier Co., ND.

 

4. Anton, f. 29.11.1871 på Kløvstadeiet, utv. 9.11.1883 med ”Rollo” til Grafton.

Gift 15.6.1904 i Hoople, Walsh Co., ND med Ellen Patterson, f. 03.11.1869 i Canada.

De hadde 2 adoptivbarn, Stella og Harold. De leide en farm. De bodde i Hoople, ND i 1920. Ellen døde 4.10.1923 og Anton gift 2. gang 1.7.1926 med Shirley Mabel Eakright, f. 03.09.1899 i Cando, ND.

Barn: Myron Allen, (1927-1999)

Anton døde 5.11.1961, Shirley døde 20.3.1985, begge i Walsh Co., ND.

 

Opplysningene er fra/Sources of information:

Roger Olson, Overland Park, KS, e-mail: olsonrc@swell.net  og kirkebøker for Gran/Brandbu og Jevnaker/ Lunner. Rowberg files side 411, nekrolog for Anne fra Skandinaven 27.8.1920.

Biografi fra RootsWeb om Nels og Margrethe Haug er vedlagt.

Linda Lee Larson, Salem, OR.

Link to comment
Share on other sites

Hei Ole, - dette var jo strålande! Mange takk skal du ha for dette!

 

beste helsing frå

Reidar O. Meling, Bømlo

Link to comment
Share on other sites

Hei - 

Tilsvar til innlegg to hakk opp.  Spennende. Jeg husker godt debatten i Digitalarkivet - lenker

https://forum.arkivverket.no/topic/213086-ole-olsen-og-aase-evensdatter/?tab=comments#comment-1793816

https://forum.arkivverket.no/topic/209295-ole-olsen-eln%C3%A6s/?tab=comments#comment-1760099

Mye av debatten var om Åse Evensd gift med Ole Olsen "Garder" som bodde i Garderstua under Hensrud, et par km fra der jeg er født.  En sønn Ole Olsen fikk trolig et barn utenfor ekteskap i Jevnaker i 1848 med ei husmannsdatter fra garden hjemme.  Da kalles han Ole Olsen Hensrud. Så var spørsmålet om han også var far til Oline Olsd fu VangE 26.10 1848, med mor Dorte Tomasd. Faren var Ole Olsen Elnes. Jeg og andre har ikke noen god forklaring på denne siste Ole Olsen. At det nå er det klaff i DNA peker jo mot Ole Olsen f på LynneE i 1824!  Gratulerer!  Oline f 1848 har jo drøssevis av etterkommere. 

 

Jeg skal lage et oppsett over forfedrene til Oles foreldre, så langt jeg har kommer. Jeg laget også i kjølvannet av debatten over et dokument om Åse Evensdatter, til eget bruk. Det er nok av mindre interesse for deg nå. Tror ikke jeg har lagt det ut i noe svar.

Hilsen Per Jacob

Link to comment
Share on other sites

Ja, hei Per. Imponerande at du hugsar debatten eg sette igong for fleire år sidan om denne mystiske faren til mi oldemor Oline. Me har etter kvart opparbeidd oss god rutine i å tolka DNA-treff og -spor. Men dersom eg hadde blitt spurt om å hjelpa til med å finna ein ukjent tippoldefar, så hadde eg vore skeptisk. Me har vore borti ukjende foreldre, bestefedre og faktisk i eitt tilfelle ein ukjent oldefar. Men tippoldefar?! Så det er klart at ein skal ha saltkaret attmed seg ved slike høve. Når det er tale om treff med fire- til femmenningar, må ein i utgangspunktet vera forsiktig når ein skal tolka treffa. Så eg vil granska det endå meir. Opplysningar som har komme oss i hende tidlegare, kunne altså tyda på at vår tippoldefar var denne karen som blei døypt i Norderhov, og som døydde på eit hospital i Christiania i august -49. Men eg ser ingen bindeledd frå denne karen og til desse omtalte amerikanarane me får klare DNA-treff med. Så langt ser det altså for meg ut som om denne Ole Olsen høgst sannsynleg er identisk med Ole Olsen Lynne som emigrerte til USA i 1887, - 63 år gammal!

Edited by Reidar O. Meling
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.