Jump to content
Arkivverket

Domsprotokoll Nord Østerdalens Sorenskriveri 1879


Mary Barthelemy

Recommended Posts

Du må endre visningsnavnet ditt til fullt navn i henhold til reglene. Bruksanvisning for hvordan forandre visningsnavn:

https://www.digitalarkivet.no/content/1144/endre-visningsnavn 

 

Lenken du la med virker ikke fordi du har limt inn et bilde. Du kan skrive inn, kopiere inn tekst eller lime inn lenke uten klammer. Da er det lettere for de som skal hjelpe.

https://media.digitalarkivet.no/view/256892/61

 

For å finne protokollen:

Du kan søke på "Finn kilde" med fritekst øster*, Periode 1879-1879 og velger Rettergang og straff, da kommer du hit: https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=%C3%B8ster*&from=1879&to=1879&format=all&archive_key=&sc%5B%5D=rg 

 

Får da opp to protokoller som kan være aktuelle. Den første finner jeg ikke datoen for saken i, men i den neste protokollen finner jeg saken på datoen før domsavsigelse. https://media.digitalarkivet.no/view/41422/69 nederst på høyre side. Det er et langt referat og for meg uleselig skrift.

 

Mvh

 

Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Roy-Petter Askim skrev:

https://media.digitalarkivet.no/view/41422/69 nederst på høyre side. Det er et langt referat og for meg uleselig skrift.

 

Hei, «maryb»

 

Vel møtt i forumet!

 

Er hjertens enig med Roy-Petter mht. endring av visningsnavn, men det er ikke selvsagt at man får med seg dét umiddelbart. Særlig ikke når de fleste andre fora på ‹VerdensVeven› likefrem oppforder til å lage et ‹nick‹ / en avatar. 🙂

 

Jeg går ut fra at jeg nå slår inn allerede åpne dører; vil tro at dette allerede er transkribert.

Ikke desto mindre, forsøk på de (minus) to første sidene :

 

[side 66b]

 

31 Aar 1979 den 25de September. blev Extraret sat paa Thingstedet Rams[?]-

31 mon[?] i Tønset under administrasjon af Sorenskriveren i Over-

32 vær af de opnevnte Laugrettesmæd Gaardbrugerne Ole M.

33 Rønningen og Ole A. Hugubakken, Begge forhen edfæstede

34 Til Behandling foretages:

35 Udsat Justitssag mod Arrestanterne Karl Frederik

36 Andreassen og Andreas Andreassen.

 

[ 67a]

 

01 Referenten Foged Heyerdahl mødte og fremlagde:

02 1) den udtagne Stevning i beskrevet[?] og forkyndt Stand,

03 2) bekreftet Afskrift af en ved Kristiania Stiftsoverrets

04 2den Afdeling den 30te %?% September 1863 afsagt Dom, hvorved Tiltalte Karl

05 Frederik Andreassen for grovt og simpelt Tyverie er idømt

06 2 Aars Strafarbeide, 3) Skrivelse til Fogden i Guldalen [Gauldal] med

07 Paategning af 16de dennes fra Søndre Trondhjems Amt med

08 deri omhandlede Bilage, som viser, at samme Tiltalte ved

09 Underretsdom i[?] [??] af 18de Octbr. 1873 for 1ste Gangs simpelt

10 Tyverie er idømt Fængsel paa Vand og Brød i 15 Dage. 4) Skrivelse

11 til Fogden i Hedemarken med dennes Paategning af 15de dennes

12 og deri omhandlede Acter[?], der viser, at samme Tiltalte ved Under-

13 retsdom i Nordre Gudbrandsdalen af 11te Marts 1878 for Konku-

14 binat er anseet med 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, og

15 5) Skrivelse fra Fogden i Søndre ??dalen af 17de dennes med

16 Doms [??], der viser, at Tiltalte Andreas Andreassen afvigte 29de

17 Juli for Konkubinat er anseet med 5 Dages Fængsel paa Vand

28 og Brød. Komparenten bemærkede, at han den 16de d.m. til-

29 skreve Tugthusinspectøren i Kristiania om at blive tilstillet

30 Overrestacten af 30te %Sept% Desember 1863 med tilhørende Bilage, hvilke

31 Retsacter sees[?] i sin Tid at være Tugthusinspektionen tilstillet sam-

32 tidigt[?] med Indsendelsen af den i domsacten omhandlede Helene Elisa-

33 beth Johannesdtr. Friman[?], uden endnu at have modtaget samme,

34 ligesaalidt som han har modtaget de i Bilaget No. 5 omhandlede

35 Acter vedkommende Andreas Andreassen. Comp. har ikke troet

36 længere at kunde udsætte Sagen i Paavente at blive tilstillet

37 de Omhandlede Acter fra Tugthuset og bad han Sagen derpaa

38 fremmet. #

39 Den beskikkete Forsvarer Sagfører Hansen synes[?] Møde [absurd . . .]

40 De Tiltalte vare tilstæde under Magt, men fri for Baand og Tvang.

41 Tiltalte Karl Frederik Andreassen blev foreholdt de fremlagte ældre

42 Acter. Han erkjænder, at han er den i Kristiania Stiftsovverrets

43 Dom af 30 December 1863 omhandlede Carl Fredrik Andreassen Bergsing[?],

44 [??] Navnet Bergsing[?] %er taget efter% dengang benyttedes af ham efter hans

45 Faders Fødested paa Ringsaker. Ligesaa erkjender han, at han ved

46 nævnte Dom blev idømt 2 Aars Strafarbeide, som han har ud-

47 holdt ved Bodsfængsel i 1 Aar 4 Maaneder % – %

48 % – % derimod benægter han at det var Tyver[i]-

49 forbrydelse, hvorfor han fældedes ved nævnte Dom, idet han

50 paastaaer, at den %-% af ham begaaede Forbrydelse, hvorfor han

51 tiltaltes %-% og idømtes den omhandlede Straf var Slagsmaal.

52 Dette vedbliver han, uagtet forelæst dommen i sin Helhed forsaavidt ham

53 vedkommende, idet han paastaar, at han ikke kan erindre at have

54 begaaet de i Dommen omhandlede Tyverier, ihvorvel[?] han nok kan

55 huske at have været paa de Steder, hvor Tyverierne forøvedes. Han

56 husker ogsaa, at Ole Engebretsen Mo og Helene Elisabet Johan-

57 nesdatter samtidigt med ham var under Titlale og domfældtes, og

 

Mvh

 

PS: Kan gjerne gjøre forsatt forsøk, men da i et betydelig langsommere tempo; er uhorvelig travel resten av uken 🙂

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Forøvrig er ‹rette› stedet å poste denslags i Tydeforumet her. Jeg har nå  postet i et av Digitalarkivets ‹offisielle› (tror jeg?) fora. Det burde jeg nok ikke ha gjort.

Beklager.

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Men omtrent mens jeg skrev det ovenstående, ble emnet flyttet til Tydeforumet. Så da så!

Alt er vel 🙂

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Nei – Emnet ikke flyttet til Tydeforumet hvor det burde høre hjemme, men til Brukerforumet . . . 

Forventer ikke at det er noen moderatorer våkne på denne tid av døgnet – Men i Morgen? 🙂

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk, alle!  Jeg skal følge opp med navnendring og sjekke disse forskjellige tyde- og brukerfora... senere i dag/kveld.

Setter pris for "oversetting" (tydingshjelp!

En par ting jeg lurer på: 

- i prosessen etter denne Karl Fredrik, er det mer detaljert beskrivelse på hva han gjorde... mer detaljert om situasjonen?

- Det ser ut som han har blitt arrestert på Røros i 1873... Kan det finnes mer om det? Hos Lensmannen på Røros, kanskje... Hva ville det hete, når jeg leiter i Arkivportalen??  

 

Det meste av dette som dreier seg om lov og rett og dom i er nytt for meg!  Blir kjent i "byråkratiet" smått om sen...

Mvh,

Mary

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Even Stormoen skrev:

Kan gjerne gjøre forsatt forsøk

 

1 time siden, maryb skrev:

arrestert på Røros i 1873

 

Hyggelig å våkne opp til en krim, Even! Fortsettelsen av Evens arbeide vil nok fortelle mye om hva han gjorde, siden det jo fortsatt er mye igjen av dommen å tyde…. Vi får vente i spenning på Even, i hvert fall gjør jeg det…

 

 

Du burde forsøke «oppskriften» ovenfor maryb, men bruker samme fremgangsmåten nedenfor. Du behøver ikke gå veien om arkivportalen, for dette er allerede digitalisert. (En annen inngangsmåte for å finne protokollen for rettergangsmatriale er å gå inn på «Skanna materiale» fra forsiden, og så slå opp datoen på samme måte).

 

 

På Røros fikk han 15 dager på vann og brød for tyveri ser jeg i din link. Du kan søke slik jeg anga ovenfor men da blir det røros og 1873 som parametre https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=r%C3%B8ros&from=1873&to=1873&format=all&archive_key=&sc%5B%5D=rg 

 

Her er det kun en protokoll som kommer opp og da blir det å finne frem til datoen 18.10.1873 ifølge Evens oversettelse. Finner saken på 16.10.1873 for Karl Fredrik: https://media.digitalarkivet.no/view/57114/70 . En omfattende sak med relativt kort straff.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen tak for starthjelp og linker og lesestoff! 

Visningsnavnet mitt er Mary Barthelemy, men i forhold til forumet her kommer ikke det fram, av en eller annen grunn. 

 

Mary

 

 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Dette er Tragikomisk:

Hele saken handler tydeligvis om en stjålet hund!

Et stort (retts) apparat settes i gang for å straffe de formastelige hundetyver. Man kan ikke si annet enn at rettssystemet var grundig. . . Her refereres til lovparagrafer og tidligere presedenser (linje 37 til 43) som går meg langt over hodet.

Komedien kunne vært fullstendig, men så viser det seg at en av disse kreative herrene har «grusomt mishandlet» denne hunden. Han har skåret «Sporene» av dyret. (De såkalte ‹Ulveklørene›?) Som han blir frikjent for! – For, det var tydeligvis ikke grusomt . . . Tragedie.

 

Dog – hvis det var ulveklørene så kan og bør disse visstnok klippes fra tid til annen . . . Så hvem vet. Ikke jeg . . .

 

Så brukes meget blekk på å rettferdiggjøre et fett nok salær til «Komparenten». Nå er det litt uklart hvem som menes – aktor eller forsvarer? Begrepet «Komp.» anvendes litt om hverandre, synes jeg å se.

Moral: Du skalst ikke stjæle Hunder! Da ender du opp med to års straffearbeid . . .

 

Klar, ferdig . . .

 

 

 

[67b]

 

01 at det var Tyvsforbrydelse, hvorfor disse tiltaltes, men vedbliver fremdeles

02 sin Benægtelse %-% selv at være straffet for Tyveri. – Efter nogen Betænk-

03 ning tilbagekalder nu Tiltalte sin Benægtelse, og erkjender at den

04 ham overgaaede domfældelse og Straf var for Tyvsforbrydelse, som i

05 Dommen anført. Endvidere forholdes ham den ved Røros Juris-

06 diction for 1ste Gangs simpelt Tyveri overgaaede Dom af 18de October

07 1873, og erkjender han denne Dom at være sig vedkommende samt

08 at han har udholdt Straffen saaledes som paa Acten anført. Endelig

09 erkjender han at være dømt for Conkubinat saaledes som i [?] doms-

10 acten af 1878 anført. – Tiltalte Andreas Andreassen

11 erkjendte at være domfældt for Conkubinat saaledes som i den

12 fremlagde Attestation fra Fogden i Søndre Østerdalen anført og at

13 have udholdt Straffen 5 dages Fængsel paa Vand og Brød i Distrikts-

14 fængslet i Hamar. –

15 Heyerdahl fremlagde videre en Skrivelse til Politimæsteren

16 paa Røros med dennes Paategning af 15de dennes, hvor-

17 næst Comp. erklærede, at der fra hans Side intet var til Hinder

18 for at Bevisførselen sluttes. – Samme Erklæring afgav

19 også Forsvareren, ligesom ogsaa de Tiltalte paa Tilspørgsel

20 erklærede at de ikke havde videre at anføre eller at søge oplyst før

21 Sagens Paadømmelse. #

22 Eragtet: Bevisførselen sluttes.

23 Heyerdahl refererede: ved de Tiltaltes Erkjendelse, og de iøvrigt

24 fremkomne Oplysninger er der oplyst, at de Tiltalte have bemæg-

25 tiget sig den under Sagen omhandlede Hund under Omstændig-

26 heder, der bringer dem ind under Tyvskapitlets 1ste §, idet det ikke

27 kan antages at den tagne Hund var kommen ud af Eierens Be-

28 siddelse saa den kunde blive at betragte som funden eller herreløst

29 Gods. For denne Forseelse maa blive at anvende Fængsel.

30 Tiltalte Karl Fredrik Andreassen er som oplyst ved Overretsdom

31 af 30te December 1863 straffet for grovt og simpelt Tyveri og

32 ved Underretsdom af 18 Octbr. 1873 for 1ste Gangs simpelt Tyveri,

33 begge Gange efterat Tiltalte havde opnaaet fuld kriminel Alder.

34 Uagtet der er hengaaet et Tidsrum af over 10 Aar efterat førstnævnte

35 Dom overgik ham, maa dog denne Dom blive at tillægge Magt

36 forat bringe Tiltalte paa stigende Straf for Gjentagelse af Tyveri,

37 i hvilken Henseende Comp. henviste til [??] i Retst.[?] [Retstidende?] 1867 Pag.

38 713 Ltra 28 og Pag. 768 ltra[?] 148. Vistnok er Tiltalte ved Dommen

39 af 1873 ligeledes blot dømt for 1ste Gangs Tyveri, men da det ved

40 Høiesteretsdommen saaledes[?] i Retst.[?] 1859 Pag. 321-3 Ltra 104, alltid

41 har været antaget, at Dommer i Tyvssager skulle fælles [kalles?]

42 [??] der er Spørgsmaal om Straf for Iteration[?] [helt i det blå], og heller

43 ikke sidste Passus af %?% 6 – 21 i den nye Criminallov kan

44 antages heri at gjøre nogen Forandring, vil Tiltalte Karl

45 Fredrik Andreassen blive at anse for 2den Gangs Gjen-

46 tagelse af Tyveri. Hvad Straffen angaar finder %Tilltalte%

 

[68a]

 

01 Comparenten at Strafarbeid i 5te Grad bør anvendes for

02 Karl Fredrik Andreassen og Straffetiden for hans person[?]

03 at burde bestemmes til 2 Aar, medens Tiltalte Andreas An-

04 dreassen for første Gangs simpelt Tyveri antages at burde

05 ansees med Fængsel paa Vand og Brød i 10 Dage, hvorved Comp.

06 for begge de Tiltaltes Vedkommende paa den ene Side har taget

07 hensyn til deres paafundne[?] forsømte Opdragelse, og den stjaalne

08 Hunds Værdi, og paa den anden til deres Hang til forbrydelse

09 Virksomhed. Forsaavidt Andreas Andreassen er tiltalt for

10 grusom Mishandling af den stjaalne Hund %-% antager Comp.

11 at Angj. forsaavidt maa blive at frifinde, da den paatalte

12 Mishandling ikke kan ansees at være forbunden med saa

13 Kvalificerede Omstændigheder, at Gjerningen kan henføres under

14 23-19. Det er derhos en Selvfølge, at de Tiltalte maa blive til-

15 pligtet at udrede Omkostningerne i lovbestemt Omfang.

16 Forsvareren var med Referenten enig i, at der i nærværende Tilfælde ei kun-

17 de være Spørgsmaal om at anse Tiltalte No 2 [??] Straf for Forbrydelse mod

18 Klv 23-19, saasom den af ham forøvede Mishandling – forsaavidt man

19 endog er berettiget til at bruge et saa stærkt[?] Udtryk med Hensyn til Afskjæ-

20 ringen af Hundens Sporer, ikke kan kaldes grusom, i hvilken Henseende

21 Komp. navnlig skulde henvise til [??] [??] Dyrlæge Malstads Svar.

22 Den eneste § i Kriminalloven hvorunder Mishandlingen af Hunden

23 skulde kunde henføres, er 23-17, men da[?] Clausulen[?] her er privat[?], vil

24 altsaa Tiltalte No. 2 blive at frifinde for den Del af Tiltalebeslut-

25 ningen, hvori Mishandlingen af Hunden er anført. Iøvrigt

26 skulde Komp. indskrænke sig til at bede de Tiltalte ansees paa mil-

27 deste Maade. Med Paastand i Overensstemmelse hermed indlod

28 ligeledes Komparenten for sit Vedkommende Sagen under Dom,

29 idet han maatte bede sig tilkjendt et passende Salær foruden

30 den ham tilkommende [??]- og Dietgodtgjørelse. Med Hensyn

31 til Bestemmelsen af Salærets Størrelse skulde Komparenten

32 oplyse at han i Anledning af forrige Retssession, samtidig med

33 hvilken han ei afgav Møde i nogen anden offentlig Sag, reiste

34 fra sit Hjem den 14de Septbr og kom tilbage først den 16 f. M. Paa

35 samme Reise, [??] [??] under nærværende Sag behandles, afgiver

36 Komparenten tillige Møde i en anden Justitssag i LilleElveda-[?]

37 len i Eftermiddag. Komp. forlod sit Hjem Røros igaar og

38 kommer først tilbage efterat have deltaget i Behandlingen

39 af begge Sager imorgen. Eragtet: Sagen optages til Paakjendelse

40 Lagrettet havde Intet at erindre ved Forhandlingerne og Protokol-

41 lationen. De Tiltalte, der have paahørt[?] Referents og Forsvarers

42 Tilførsel, uden at de paa Tilspørgende havde noget at Tilføie sam-

43 me, bleve overleverede til Vagen. Retten hevet i det Dom-

44 meren betalte [??] 3Kr 20 Øre.

 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
tastesnubling
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Da ble det en spennende sak dette også! Det er morsomt å se alt de refererer i disse gamle sakene. Skjønner ikke helt hvordan de klarer å finne frem eldre saker om tiltalte, om ikke de selv har opplyst om det under forhørene. Tusen takk Even, selv om jeg stadig forsøker å lese gammel skrift lærer jeg det aldri! 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 8.2.2024 den 0.25, maryb skrev:

Tusen tak for starthjelp og linker og lesestoff! 

Visningsnavnet mitt er Mary Barthelemy, men i forhold til forumet her kommer ikke det fram, av en eller annen grunn. 

 

Mary

 

 

Hei @Renathe-Johanne Wågenes - Arkivverket her må du inn å fortelle @maryb hvordan hun på en riktig og korrekt måte får endret sitt fulle visningsnavn til Mary Barthelemy som hun visstnok heter . @marybsier at i forhold til forumet her kommer ikke hennes virkelige navn frem , av en eller annen grunn.

 

Forstå det den som kan !

Edited by Bjørn Andreas Johansønn Løkken
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På 7.2.2024 den 11.51, maryb skrev:

Jeg skal følge opp med navnendring

 

På 8.2.2024 den 0.25, maryb skrev:

Visningsnavnet mitt er Mary Barthelemy, men i forhold til forumet her kommer ikke det fram, av en eller annen grunn. 

 

Hei, «maryb» –  eventuelt «Mary Barthelemy».

Skjønner ikke problemet med å endre visningsnavn?

 

Derfor: Frem med teskjeen – 😉

Når du er her inne (innlogget) vil du se ditt eget ‹navn› oppe til høyre. Klikk på dét. Du får opp en meny. Klikk på «Kontoinstillinger». Første valg deretter er «Visningsnavn». Kikk på «Endre» og skriv inn ditt fulle navn.  – Lagre.

Burde være veldig greit . . .

 

Håper dette kan være til hjelp.

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
tastesnubling – som vanlig.
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nytt spørsmål ang samme forbryteren:

I protokollen her https://media.digitalarkivet.no/view/41422/69  som Even skrev av (😍) refereres det til en: "Underretsdom i Nordre Gudbrandsdalen af 11te Marts 1878 for Konkubinat er anseet med 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød".

Ved å søke i "rettergang og straff" for gudbr* fikk jeg opp en par kilder for Nord-Gudbrandsdal tingrett, men for datoen 11/3 1878 fant ingen ting.

Må jeg søke litt mer i kilden, for ev. feilskriving av dato?

Eller: kanskje "tingretten" er ikke riktig sted/kilde å leite, etter "underretsdom" for konkubinat?

Tipps??

 

Jeg skal besøke SAH imorgen mandag og kan sjekke der for noe som ev ikke er digitalisert...

Mary

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

52 minutter siden, Mary Barthelemy skrev:

Må jeg søke litt mer i kilden, for ev. feilskriving av dato?

Eller: kanskje "tingretten" er ikke riktig sted/kilde å leite, etter "underretsdom" for konkubinat?

Tipps??

 

Dette har jeg dessverre ikke noe svar på; jeg er en brukbar tyder men en elendig ‹leter›. 😞

 

Vet ikke om denne sparsommelige opplysningen kan bidra?

https://snl.no/underrett

 

 

Mvh

 

PS: Vel møtt som deg selv, forresten 🙂

 

Edited by Even Stormoen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.