Jump to content
Arkivverket

Skylddeling i Bærum


Karina Hyggen Amland

Recommended Posts

Ønsker å tolke vedlagte historiske dokumenter vedrørende skylddeling, jeg sender et dokument i første omgang, da alle dokumentene blir for stor fil - håper det er mulig å få hjelp til dette arbeidet. Vennligst gi også tilbakemelding om hva jeg skal betale om arbeidet kan bli gjort. 

Vedlegger aktuelle dokumenter.

 

Vennlig hilsen 

Karina Hyggen Amland

image.thumb.png.bf76956dcfb44e7b7b126152d961cd79.png

Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, Karina Hyggen Amland skrev:

Ønsker å tolke vedlagte historiske dokumenter vedrørende skylddeling, jeg sender et dokument i første omgang, da alle dokumentene blir for stor fil [...]

 

Det er enklere å lenke til panteboka: https://www.digitalarkivet.no/tl20080826340299

Link to comment
Share on other sites

Er det mulig å finne noen som kan tolke dokumentene som gjelder skylddeling for eiendommene gnr.41, bnr. 6 - gnr. 41, bnr. 117 - gnr.41, bnr.114. Jeg vil da sende alle dokumentene. På forhånd takk!

 

Vennlig hilsen 

Karina Hyggen Amland

Link to comment
Share on other sites

Hei, Karina!

Vel møtt i forumet. 🙂

 

Dette er (ifølge Kristan Hunskaars lenke) ‹latinsk› løkkeskrift som burde være grei å lese. MEN den er usedvanlig ‹flat› og volder, ihvertfall meg, stort besvær. Jeg er ellers ikke vond å be når det gjelder lange eller flerfoldige dokumenter – men her tror jeg dessverre at jeg må melde pass. I fall jeg forsøkte ville resultatet blitt forferdelig ‹hullete› og overdrysset med spørsmålstegn – kort sagt: Ganske ubrukelig.

Beklager. 😞

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Og ved litt nærmere ‹Googling› (måtte bare, unnskyld)  så ser det vel ut som at en eventuell tyding av disse dokumentene kunne være ment å brukes i en eller annen offisiell sammenheng? Da er det viktig å poengtere at dette forumet stort sett er ‹befolket› med amatører/brukere – som meg selv.  Finnes også noen ‹proffer› her – men altså «stort sett». Slik at hvis et offentlig aspekt kommer inn, bør du kanskje søke virkelig profesjonell tydehjelp annetsteds.  For å kvalitetssikre et resultat.

Just sayin’ – 🙂

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Og siden du nå først har våget deg inn på ‹De Ymse Slektsfora› – vet du om du på noe vis er beslektet med Tolbodrøyert Samuel Nilsen Amland, døpt 1783 i Tysnes, Hordaland, gift 1806 med Nicoline Christiane Andersdatter Foss, han død i 1829, hun i 1827 – begge i Bergen? (Ytterligere detaljer finnes, men – foreløpig . . .)

Nå kan du angre nå! På at du våget . . . 😉

Alt i beste mening og . . .

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Dette skal jeg undersøke nærmere, min manns bror har drevet en del med slektsforskning og jeg skal spørre han - 

 

Hilsen 

Karina Hyggen Amland

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for tilbakemelding - det var synd dette var vanskelig for deg.

Kan du anbefale hvor jeg kan henvende meg for å få dette gjort, da det er svært viktig for meg å få dokumentene tolket.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg vet dessverre ikke hvor man finner profesjonelle ‹transkribenter›. Men burde være mulig å finne på nettet et sted?

 

Vel, jeg irriterte meg såpass over at jeg måtte melde pass slik at jeg måtte jo prøve likevel . . .

 

Her er flere lakuner fra min side, gårdsnavn f.eks. Men også åpne felt fra skriverens hånd ( - - - ) som vel er standardformuleringer med ‹fyll inn det som passer›.

Første del av siden er et skjøte, som vel ikke har noe med skylddelingen å gjøre, men fra linje 17:

 

[side 595]

 

17 2) Skylddelingsforretning Aar 1928 den 7/6[?] avholdt - - -

18 gaarden Langadd?? gnr. 41 bnr. 6 av skyld

19 mark 0[?], 11 i Bærum herred tilhørende

20 Peder Pedersen i anledning av, at der er solgt

21 en parcel av gaarden til fru Helene Steen

22 Mennsopnevnelsen - - - har samtlige avlagt

23 - - - skjønnsmenn. Ved forretningen møtte

24 for selgeren herr O.s. [overretssakfører?] Hall??. kjøperen

25 møtte personlig. Mennene valgte til for-

26 mann Nils Holmeset. Over den del av - - -

27 grensebeskrivelse: Parcellens ene del grenser

28 mot nord, vest og syd til sjøen. Fra

29 det høieste punkt paa en liten fjell-

30 knat ved sjøen paa sydenden gaar grunnen

31 i ret linje i nordlig retning til en

32 furu merket med et kryds, derfra

33 i ret linje i nordlig retning til en liten

34 furu ved sjøen paa nordsiden merket

35 med et kryds. Parcellens anden del grenser

36 mot sjøen paa alle sider. Se forøvrig kart

37 skitsen.

38 Parcel 1 areal 63 68 m2 Parcel 1a areal 745m2.

39 Det attesteres herved at den største parcel

40 blir at anse som hovedbruket, og at den

41 midterste parcel kun blir en tilliggelse

42 til dette. Nils Holmeset.

 

[I v. kartskisse er merket: 3stk Furu, 1 Badeh[us?], 1 Brygge. Kartskisse til h.: Brygge og Parcellens anden del Areal 745 m2.]

 

43 Sp.[?] 6[?] [??] med: Byggetomt – Det øv. uten og ikke

44 udfyldte Stykkene - - - til 5 øre. Hovedbølets

45  - - - utgjør. Derf. - - - bruksnavn Odden. Bestem-

46 melse - - - tinglysning Parterne - - - at Nils

 

[side 596]

 

01 Holmeset skal - - - tinglysning. Nils Holme-

02 set. L. Espegaard. Olaf Johansen. Intet

03 aa bemerke. Bærum ingeniørvæsen 25-6-

04 28. Hoel/Torstensen. Godkjendes i hen-

05 hold til den tinglæste erklæring ang

06 forpligtelse til at avstaa[?] grunnen[?] og

07 oparbeidelse av adkomstvei. Bærums

08 bygningsvæsen 28-6-1928. For regule-

09 ringskommissionen Sophus H Gierløff

10 Antatt til tinglysning 10/11-1928 [??]

11 Wesenberg. B??116 25-546-10

 

Tilslutt: Nok en gang – dette kan ikke brukes i en offentlig/juridisk sammenheng. Mer å betrakte som ‹selvterapi› for undertegnedes nederlagsfølelse 😉

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Even Stormoen skrev:

Jeg vet dessverre ikke hvor man finner profesjonelle ‹transkribenter›. Men burde være mulig å finne på nettet et sted?

 

Vel, jeg irriterte meg såpass over at jeg måtte melde pass slik at jeg måtte jo prøve likevel . . .

 

Her er flere lakuner fra min side, gårdsnavn f.eks. Men også åpne felt fra skriverens hånd ( - - - ) som vel er standardformuleringer med ‹fyll inn det som passer›.

Første del av siden er et skjøte, som vel ikke har noe med skylddelingen å gjøre, men fra linje 17:

 

[side 595]

 

17 2) Skylddelingsforretning Aar 1928 den 7/6[?] avholdt - - -

18 gaarden Langadd?? gnr. 41 bnr. 6 av skyld

19 mark 0[?], 11 i Bærum herred tilhørende

20 Peder Pedersen i anledning av, at der er solgt

21 en parcel av gaarden til fru Helene Steen

22 Mennsopnevnelsen - - - har samtlige avlagt

23 - - - skjønnsmenn. Ved forretningen møtte

24 for selgeren herr O.s. [overretssakfører?] Hall??. kjøperen

25 møtte personlig. Mennene valgte til for-

26 mann Nils Holmeset. Over den del av - - -

27 grensebeskrivelse: Parcellens ene del grenser

28 mot nord, vest og syd til sjøen. Fra

29 det høieste punkt paa en liten fjell-

30 knat ved sjøen paa sydenden gaar grunnen

31 i ret linje i nordlig retning til en

32 furu merket med et kryds, derfra

33 i ret linje i nordlig retning til en liten

34 furu ved sjøen paa nordsiden merket

35 med et kryds. Parcellens anden del grenser

36 mot sjøen paa alle sider. Se forøvrig kart

37 skitsen.

38 Parcel 1 areal 63 68 m2 Parcel 1a areal 745m2.

39 Det attesteres herved at den største parcel

40 blir at anse som hovedbruket, og at den

41 midterste parcel kun blir en tilliggelse

42 til dette. Nils Holmeset.

 

[I v. kartskisse er merket: 3stk Furu, 1 Badeh[us?], 1 Brygge. Kartskisse til h.: Brygge og Parcellens anden del Areal 745 m2.]

 

43 Sp.[?] 6[?] [??] med: Byggetomt – Det øv. uten og ikke

44 udfyldte Stykkene - - - til 5 øre. Hovedbølets

45  - - - utgjør. Derf. - - - bruksnavn Odden. Bestem-

46 melse - - - tinglysning Parterne - - - at Nils

 

[side 596]

 

01 Holmeset skal - - - tinglysning. Nils Holme-

02 set. L. Espegaard. Olaf Johansen. Intet

03 aa bemerke. Bærum ingeniørvæsen 25-6-

04 28. Hoel/Torstensen. Godkjendes i hen-

05 hold til den tinglæste erklæring ang

06 forpligtelse til at avstaa[?] grunnen[?] og

07 oparbeidelse av adkomstvei. Bærums

08 bygningsvæsen 28-6-1928. For regule-

09 ringskommissionen Sophus H Gierløff

10 Antatt til tinglysning 10/11-1928 [??]

11 Wesenberg. B??116 25-546-10

 

Tilslutt: Nok en gang – dette kan ikke brukes i en offentlig/juridisk sammenheng. Mer å betrakte som ‹selvterapi› for undertegnedes nederlagsfølelse 😉

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

På 13.2.2024 den 15.16, Even Stormoen skrev:

Jeg vet dessverre ikke hvor man finner profesjonelle ‹transkribenter›. Men burde være mulig å finne på nettet et sted?

 

Vel, jeg irriterte meg såpass over at jeg måtte melde pass slik at jeg måtte jo prøve likevel . . .

 

Her er flere lakuner fra min side, gårdsnavn f.eks. Men også åpne felt fra skriverens hånd ( - - - ) som vel er standardformuleringer med ‹fyll inn det som passer›.

Første del av siden er et skjøte, som vel ikke har noe med skylddelingen å gjøre, men fra linje 17:

 

[side 595]

 

17 2) Skylddelingsforretning Aar 1928 den 7/6[?] avholdt - - -

18 gaarden Langadd?? gnr. 41 bnr. 6 av skyld

19 mark 0[?], 11 i Bærum herred tilhørende

20 Peder Pedersen i anledning av, at der er solgt

21 en parcel av gaarden til fru Helene Steen

22 Mennsopnevnelsen - - - har samtlige avlagt

23 - - - skjønnsmenn. Ved forretningen møtte

24 for selgeren herr O.s. [overretssakfører?] Hall??. kjøperen

25 møtte personlig. Mennene valgte til for-

26 mann Nils Holmeset. Over den del av - - -

27 grensebeskrivelse: Parcellens ene del grenser

28 mot nord, vest og syd til sjøen. Fra

29 det høieste punkt paa en liten fjell-

30 knat ved sjøen paa sydenden gaar grunnen

31 i ret linje i nordlig retning til en

32 furu merket med et kryds, derfra

33 i ret linje i nordlig retning til en liten

34 furu ved sjøen paa nordsiden merket

35 med et kryds. Parcellens anden del grenser

36 mot sjøen paa alle sider. Se forøvrig kart

37 skitsen.

38 Parcel 1 areal 63 68 m2 Parcel 1a areal 745m2.

39 Det attesteres herved at den største parcel

40 blir at anse som hovedbruket, og at den

41 midterste parcel kun blir en tilliggelse

42 til dette. Nils Holmeset.

 

[I v. kartskisse er merket: 3stk Furu, 1 Badeh[us?], 1 Brygge. Kartskisse til h.: Brygge og Parcellens anden del Areal 745 m2.]

 

43 Sp.[?] 6[?] [??] med: Byggetomt – Det øv. uten og ikke

44 udfyldte Stykkene - - - til 5 øre. Hovedbølets

45  - - - utgjør. Derf. - - - bruksnavn Odden. Bestem-

46 melse - - - tinglysning Parterne - - - at Nils

 

[side 596]

 

01 Holmeset skal - - - tinglysning. Nils Holme-

02 set. L. Espegaard. Olaf Johansen. Intet

03 aa bemerke. Bærum ingeniørvæsen 25-6-

04 28. Hoel/Torstensen. Godkjendes i hen-

05 hold til den tinglæste erklæring ang

06 forpligtelse til at avstaa[?] grunnen[?] og

07 oparbeidelse av adkomstvei. Bærums

08 bygningsvæsen 28-6-1928. For regule-

09 ringskommissionen Sophus H Gierløff

10 Antatt til tinglysning 10/11-1928 [??]

11 Wesenberg. B??116 25-546-10

 

Tilslutt: Nok en gang – dette kan ikke brukes i en offentlig/juridisk sammenheng. Mer å betrakte som ‹selvterapi› for undertegnedes nederlagsfølelse 😉

 

Mvh

 

16 timer siden, Karina Hyggen Amland skrev:

Tusen takk - veldig interessant! Avståelse av grunn for vei er det store spørsmålet! 

Min juridiske medhjelper skrøt veldig av arbeidet som du hadde gjort - tusen takk! 
Det viktigste dokumentet som jeg må få  oversatt er skylddelingsforretningen av 25. april 1930.

Vennlig hilsen 

Karina Hyggen Amland

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.