Jump to content
Arkivverket

På leting etter arkiv / protokoller


Recommended Posts

Hei

 

Jeg er på leting etter et testamente og eventuelt et arvebrev som ifølge bygdeboken for Alvdal, ble skrevet/datert i 1803, og ble stadfestet av Christian VII‘s regjering.

Testatorene kom fra en gård i Alvdal (Lille-Elvdalen prestegjeld), der deres gjensidige testament/arvebrev inneholdt en forordning om at deres eiendom (gården) og formuen skulle overføres til en av deres nære slektninger. Ut fra disse opplysningene må vel dette dokumentet/-ene ha vært tinglyst? Jeg har imidlertid ikke klart å finne noen opplysninger om tinglysningen vedrørende testamentet, eller eiendomsoverdragelsen i digitale arkiver.

 

I hvilket arkiv tror dere et slikt dokument eventuelt vil kunne ligge? Jeg tenker kanskje Christians Amt`s arkiver, men jeg er usikker. Vil evt. protokoller eller dokumenter ligge hos Statsarkivet på Hamar eller i Riksarkivet i Oslo? At bygdeboken nevner spesifikt året 1803, betyr vel at de har funnet noen kildeopplysninger som underbygger dette. Men jeg har ikke klart å finne ut av hvor jeg skal lete.

 

Håper dere kan hjelpe meg litt med noen tips.

 

Link to comment
Share on other sites

Kanskje kan det være i arkivet etter Danske kanselli. Her er iallfall en mulig pakke som du kan utforske via lesesalen til Riksarkivet i Oslo:

https://arkivportalen.no/entity/d18321b2-59ae-4ef1-ab8e-76a1956f517a?ins=AV

 

Om det gjelder Klokkerhaugen, så kan vi ikke se at panteregisteret inneholder opptegnelse om tinglyst testamente. Vi leita også opp et eldre panteregister, men kan ikke se at det blir referert til testamente her heller:

https://www.digitalarkivet.no/tl20071121610117

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Takk for tipset.

Jeg skal ta meg en tur til Oslo å kikke på dette.

Tror du det kan være et alternativ om at testamentet kanskje kan ligge på Hamar, dersom de har en egen arkivpakke på selve eiendommen? At den ligger der som et juridisk dokument sammen med skjøtet, i og med at overdragelsen skjedde som en følge av arv? Jeg vet ikke om det var vanlig. Forfatterne fra bygdeboken har iallefall funnet ut noe om dette. Statsarkivet på Hamar har vel ikke åpnet før til uken?

 

Jeg har forresten sendt ut en forespørsel i forumet på å tyde et tinglyst skjøte på eiendommen Klokkerhaugen, der det er referert til noen datoer og årstall som kan være til hjelp i letingen, men jeg har ikke klart å tyde hva som står der.

 

Et siste spørsmål til Arkivverket. Vet dere om det vil være mulig etterhvert å bruke det nye digitale verktøyet Kunstig intelligens f.eks. Chat GPT til å oversette/tyde gamle håndskrevne tekster/skrift i protokoller og dokumenter, som ofte er utfordrende?

 

Edited by Frank Rusten
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Wenche Hervig skrev:

Det er mulig du kan finne noe om arkivering av testamenter i denne mastergraden: https://www.duo.uio.no/handle/10852/23533

Jordisk gods, arv, kjønn og familiestrategi i norske testamenter 1810-1854 av Inger Hilde Killerud

 

Killerud har brukt bevillingsregnskaper med innlagte testamenter 1810-1854 i arkivet etter 1. revisjonskontor i Revisjonsdepartementet: https://www.arkivportalen.no/entity/76d24d66-f87b-4e7e-a8e8-e442315b0ee0

 

Men i 1803 var det 3. departement i Danske kanselli som befattet seg med testamenter, jf. min kollegas innlegg lenger oppe, samt jf. Håndbok for Riksarkivet: https://www.digitalarkivet.no/db10061208196346

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Anita Riise - Arkivverket skrev:

Kanskje kan det være i arkivet etter Danske kanselli. Her er iallfall en mulig pakke som du kan utforske via lesesalen til Riksarkivet i Oslo:

https://arkivportalen.no/entity/d18321b2-59ae-4ef1-ab8e-76a1956f517a?ins=AV

 

Arkivkatalogen bemerker "Fra Danmark 1851. Ikke på plass 1944.", dvs. at denne pakka (skap 16, pakke 108) skal ha blitt overført fra det danske riksarkivet i 1851, men at den var savnet i Riksarkivet pr. 1944. Siden bemerkningen ennå står i arkivkatalogen, er det grunn til å tro at pakka ennå ikke har kommet til rette. Den manglet i alle fall da Danske kansellis skapsaker ble mikrofilmet på 1990-tallet; mikrofilmen er skanna og publisert i Digitalarkivet uten pakke 108: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/66040

Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Frank Rusten skrev:

Et siste spørsmål til Arkivverket. Vet dere om det vil være mulig etterhvert å bruke det nye digitale verktøyet Kunstig intelligens f.eks. Chat GPT til å oversette/tyde gamle håndskrevne tekster/skrift i protokoller og dokumenter, som ofte er utfordrende?

 

Maskinell håndskriftgjenkjenning er et satsningsområde for Arkivverket, som har ansatte som arbeider særskilt med testing og utvikling av dette.

Link to comment
Share on other sites

På 3.4.2024 den 11.25, Frank Rusten skrev:

Jeg er på leting etter et testamente og eventuelt et arvebrev som ifølge bygdeboken for Alvdal, ble skrevet/datert i 1803, og ble stadfestet av Christian VII‘s regjering.

Testatorene kom fra en gård i Alvdal (Lille-Elvdalen prestegjeld), der deres gjensidige testament/arvebrev inneholdt en forordning om at deres eiendom (gården) og formuen skulle overføres til en av deres nære slektninger. Ut fra disse opplysningene må vel dette dokumentet/-ene ha vært tinglyst? Jeg har imidlertid ikke klart å finne noen opplysninger om tinglysningen vedrørende testamentet, eller eiendomsoverdragelsen i digitale arkiver.

 

I hvilket arkiv tror dere et slikt dokument eventuelt vil kunne ligge? Jeg tenker kanskje Christians Amt`s arkiver, men jeg er usikker. Vil evt. protokoller eller dokumenter ligge hos Statsarkivet på Hamar eller i Riksarkivet i Oslo? At bygdeboken nevner spesifikt året 1803, betyr vel at de har funnet noen kildeopplysninger som underbygger dette. Men jeg har ikke klart å finne ut av hvor jeg skal lete.

 

5 timer siden, Frank Rusten skrev:

Tror du det kan være et alternativ om at testamentet kanskje kan ligge på Hamar, dersom de har en egen arkivpakke på selve eiendommen? At den ligger der som et juridisk dokument sammen med skjøtet, i og med at overdragelsen skjedde som en følge av arv? Jeg vet ikke om det var vanlig. Forfatterne fra bygdeboken har iallefall funnet ut noe om dette. Statsarkivet på Hamar har vel ikke åpnet før til uken?

 

Det er vel mest nærliggende å tro at bygdebokforfatterne har funnet dette i pantebøkene. Hvis du kan oppgi navn og bosted for de personene det gjelder, kan det kanskje være mulig å gi ytterligere veiledning.

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for veiledningen.

Jeg venter på litt hjelp med transkriberingen av et tinglyst skjøte i forumet, som vil gi meg noen flere konkrete spor jeg kan gå etter.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.