Jump to content
Arkivverket

Er kipper Isach Olsen Holk f. ca. 1665 samme Isach Olsen Holk som er misjonær og lærer i Finnmark?


Erik Gustavsen

Recommended Posts

Her er det jeg har funnet om kipperen Isach Olsen (Holk) i Trondheim.
1. Isach var gift med Kirsten Jacobsdatter Holk. Sammen var de foreldre til oberst Ole Isachsen (stamfar for den senere millitærslekta Holk)

2. Han får trolig sønnen sin Jacob i 1706 med konen Ingeborg Oluffsdatter (stedatter av en Sagmester Arne):

https://media.digitalarkivet.no/view/16324/50748/92. Jacob er oppført senere som en Holk og at han farer med jægter. Om han har da tatt Holk fra moren eller eventuelt faren er usikkert. Kanskje har han dratt med jægt fra/til Finnmark?

3. Isach får trolig en datter Kirsten med Ingeborg Oluffsdatter (kanskje oppkalt etter Isachs første kone).

4. https://www.nb.no/items/e4eafae3d7094feef6d50c440c5b25cf?page=11&searchText=«Isaach Olssøn»

5. Det diskuteres i flere bøker på nasjonalbiblioteket at denne Isak mest sannsynlig var av en presteslekt, og trolig også med navnet Holk.

 

 

Her er det jeg har funnet om misjonæren Isach Olsen (Holk) i Finnmark:

1. https://www.nb.no/items/2ea8e69cf0820222ec81613ecc09f7b5?page=17&searchText=«Likesom Isak Olsen Holk»
2. https://www.nb.no/items/26604cff41eb7879f0e56141d08e097c?page=48&searchText=«Isak Olsen»

3. https://www.nb.no/items/21ed33b54a4dfb497ed1bb1c452ee722?page=37&searchText=«Isach Olsen»

Edited by Erik Gustavsen
Link to comment
Share on other sites

Dette spørsmålet er det lett å svare nei på. Hvis du hadde undersøkt litt nærmere om de to Isach -ene, vilel du raskt funnet ut at de ikke kan være samme person.

1.      Du tillegger begge navnet Holk i overskriften. Kipper Isach Olufsen er meg bekjent aldri funnet i noen kilde med etternavnet Holk. Det var hans hustru Kirsten som var en Holck (søster av Anfinn Jacobssøn Holck, som flere ganger er nevnt med navnet Holck). De stammer høyst sannsynlig fra presteslekten Holck, uten at det ennå er fullstendig dokumentert på hvilken måte. Opphavet til Isach Olufssen er foreløpig ukjent. Ettersom han første gang trolover seg i Trondheim med Ellen Pedersdatter i januar 1683, må han nok være født en god del tidligere enn ca. 1665 som du skriver i overskriften. Dessuten døde han i 1716, mens misjonæren levde til 1730 (se under).

2.      Jeg kan ikke se at «misjonæren Isach Olsen (Holk) i Finnmark» noen steder er dokumentert med etternavnet Holk, bortsett fra en totalt udokumentert påstand i en av referansene du har nevnt om Solgaardslekten. Jeg har sett på en del andre referanser i NB hvor misjonæren Isach Olsen er nevnt – ingen steder som Holk/Holch/Holck. Derimot finner jeg et sted at han levde i perioden 1680 – 1730 (https://www.nb.no/items/e902ea145c6116ae668bfa41ff75efb6?page=9&searchText=%22Isach%20Olsen%22). Han kan altså ikke være far til Ole Isachsen, stamfar til militærslekten Holck, som var født i 1687!.

Håper dette overbeviser deg om at svaret må bli nei på spørsmålet over om de to Isach-ene er samme person.

For øvrig skal jeg se nærmere på innleggene om Anne Marie Dreier/Drejer/Dreyer (Ca. 1787 - 1857) - Gift med klokker Paul Andreas Antoni Paulsen (1775 - 1835) - Hvor ble Anne Marie født?. Ser at Jacob Isachsen (sønn av kipper Isach Olsen (?)) bruker navnet Holk.

hilsen Marianne

Link to comment
Share on other sites

På 18.2.2024 den 20.25, Erlend E. Mæhlum skrev:

Jacob Isachsen Holk i en rulle for 1746: 

https://www.digitalarkivet.no/db60055360000427

URN:NBN:no-a1450-db60055360000427.jpg

 

Hei, og tusen takk for svar!

Ja, dette overbeviser meg om at Isach i Finnmark og Isach i Trondheim ikke er samme person. Jeg synes selv det var snodig om de hadde vært det. Likevel tenkte jeg at forfatteren av boka måtte ha fått denne tanken fra et sted.

 

Ellers om kipper Isach Olsen (Holck): Over ser du militærrullen om Jacob, barnet til Isach Olsen og Ingeborg Olsdatter. Her er han oppført med Holck. Jacob får et barn med navn Ingeborg Anna. Hun oppføres som Ingeborg Anna Jacobsdatter Holck i dåpen til hennes barn: https://media.digitalarkivet.no/view/2329/14722/180.

Med tanke på at Isach ikke selv er nevnt med Holck så vidt vi vet, gir det mening at etternavnet kommer fra moren, også da Jacob ser ut til å være oppkalt etter Kirstens far, selv om ikke Kirsten er moren. På den andre siden forklarer jo boka (https://www.nb.no/items/e4eafae3d7094feef6d50c440c5b25cf?page=13&searchText=«Isaach Olssøn») at han kan være sønnesønnen til Isaacus Sivaari, sønn til Sigurd Christophersen Holck fra Skogn. Jeg har lest et sted (husker ikke hvor) at det var noen som kjente oberst Ole Holck (sønn til Isach og Kirsten) skrev at faren til Ole (altså Isach Olsen selv) hadde geistlige aner. Dette passer godt med tanke på om Sigurd er en forfeder til Isach - og i tillegg til at en flere etterkommere av Isach har Holck som slektsnavn, hvor Kirsten ikke er formoder, men Ingeborg.

 

Mvh Erik

 

Link to comment
Share on other sites

Trønderen Isak Olsen (ca 1680-1730) ble ansatt som huslærer i 1703 hos en prest i Vest-Finnmark. Han lærte seg samisk og drev skole blant samene, laget manntall over samene, utarbeidet kart og skrev ordbøker. Etter ca. 14 år returnerte han til Trondheim og fikk en stilling som informator (lærer) i det lappiske språk ved Trondhjems skole. I 1722 ble han ansatt som kordegn (klokker) ved Vår Frue kirke i Trondheim samtidig som han fortsatt var lærer for Trøndelags "tiggerfinner" som streifet omkring og søkte til byen. Kilde: artikkel i Dagsposten, nr. 42, 1937-11-26 av Einar Døhl: "Trønderen som gjennem slit og savn banet veien for Thomas von Westen. Og endte som kordegn ved Frue kirke, og lærer for tiggerfinnene i Trondhjem.”

 

Isak Olsen ble gift ca 1720 med Riborg Danielsdatter Hveding (1693-1766) som var enke etter nordlandsborger Joen Steffensen Middelfart som døde i 1719. Isak og Riborg hadde barna: Olavus Jakobus Dalmasenus, født 1720, og Jonetta Marie, født 1724.

 

Ligning av geistligheten i Trondhjem by 8.mai 1730: Chor-Degn Jsac Olsen, 12 rdr-0 ort (s.86)

Trondhjem Stiftsprosti Skifteprotokol No [1] 1697-1743, s. 130b: skifte etter Isaac Olsen holdt 26.sept 1730

 

Hilsen Trond

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.