Jump to content
Arkivverket

Hjelp til tyding av "Karakter- og fangebok" fra Botsfengselet 1857


Hanne Christensen

Recommended Posts

Dette er i alle fall en start:

1 ) Acternes Udvisende

2 ) Ifølge Attest fra Sogneprest Eckhoff til Nordishoug er ...[? 'Angld', fork. for Angjeldende?]

3 ) föd 24de April 1821 - og  Broderen Niels den 4de Novbe. 1823

4 ) Angld[?] er døbt 20de Mai 1821.

5 ) Som Jæger[?] No. 104 ved[?] 2det Compagnie[?] af norske[?] geworbne[?]

6 ) Jægercorps er[?] Anglde[?] for 10 forskjellige Tyverier ...[?] Anglde[?]

7 )  ifölge combineret[?] Ræts Dom af 21de Novbr. 1843 under[?]

8 ) Ringeriges ...[? Jurisdiction?] straffet med 25 Dagers Fængsel 

9 ) paa Vand og Bröd.

10 ) For Slagsmaal, Drukkenskab og anden Uorden er Anglde[?] i

11 ) sin militære[?] Tjeneste straffet 8 Ganger.

12 ) Angld [?] er  confirmeret i Hole Præstegjæld med "god" Chri-

13 ) stendomskundskab den 17de Søndag e. T. 1835 dette samt

14 ) at han har viist sig meget[?] hængiven[?] til berusende Drikke

15 ) og ...[?] ondskabsfuld er[?] under[?] 9/12. 1846 attesteret af Pastor

16 ) H.  Lund til Hole.
17 ) For Tyverie af 1/2 Tönde Korn samt for Overfald paa
18 ) sageslös Mand er Anglde[?] ifölge Under...[?]dom af 28de

19 ) Januar 1847 straffet med 1 1/2 Aars Arbeide i Christianias

20 ) Tugthuus. -

Hvis ingen annen stepper inn, forsøker jeg å fortsette siden.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk, Inger! Imponerende at du har fått så mye ut av det - da har jeg i alle fall en anelse om hva det går i.

Og jeg blir selvsagt glad hvis du har tid til mer siden.

 

Hanne

Link to comment
Share on other sites

21 ) Fra sin Fader, i hvis Huus Anglde[?] var forbudt, at komme

22 ) og som har forlangt det Offentliges Tiltale ...[?] Anglde[?], er[?]

23 ) han med egen[?] Tilstaaelse overbevist, at have stjaalet

24 ) a i Sommeren 1849, et par Skoe;  b i Vaaren 1949, et Kalvs[?]

25 ) Skind; c ligeledes i 1849 om Sommeren 17 ...[?] ...[?]: d s. A. [forkortelse for 'samme Aar'?] en

26 ) Linkjole [vi ville vel sagt linjakke]; e i Sommeren 1850 et Stökke[?] L...d...[? Læder?], verdsat for 24/reg[? Myntenhetene var Specidaler, ort og skilling, jeg får det ikke til å passe med noen av dem.]

27 ) f i Sommeren 1850 2 Li...[?] ...[?fra?] Faderens[?] S...[?], der var

28 ) utillaast[? dvs. ulåst?], samt h ved at stige gjennem et Löst indsat og 

29 ) let udtageligt Kjökkenvindu i Faderens Huus stjal han 44/

30 ) fra sin Söster. - Derhos har han i 1849 stjaalet et ...[?Stx?] L...-

31 ) d...[? Læder?] af Verdie[?] fra Mathias Danielsen Fröshaug . Endelig

32 ) har han tilstaaet at have i Aug. Maaned 1849 bemægtiget

33 ) sig en Brændevinskagge paa 3 1/2 Pot efter - ifölge hans for-

34 ) klaring - at have seet[?] at Kaggen faldt af Ole Christiansen Sköiens

35 ) Kjörelas paa Veien[?] nedad Krogkleven[?]. For grovt og

36 ) simpelt Tyverie, efter forhen 2de Gange at være dömt for Tyves-[?]

37 ) brydelse, samt for ...[?]agtig omgang med Hittegods blev

38 ) Anglde[?] med Höiesterætsdom af 5de Marts 1851 dömt til

39 ) 7 Aars Strafarbeide.

 

--- Da trenger jeg en pause igjen.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Igjen - tusen takk, Inger! Setter stor pris på at du tar deg tid til dette.

 

Hanne

Link to comment
Share on other sites

40 ) Efterat have hensidtet i Agershuus Slaverie i 

41 ) 5 Aar, 4 Mnd, 29 Dage indkom han i Bodsfængselet den 9de

42 )  September 1856. paa 1 Aar 20 Dage.

[Ny side ]

1 ) Blev anbefalet til Præsten Lund i Hole, men

2 ) vendte strax tilbage til Christiania, hvor han have

3 ) ...[?] sig til höi[?] Grad af ...[?]. Meddelet

4 )  av Præsten Lund 14/10-57.

5 ) Paa Angldes[?] udvortes[?] Forhold[?] i Fængselet var

6 ) intet Væsentligt at udsætte. Han var ene

7 ) ualmindelig raa Natur uden Godmodig-

8 ) hed i Gemyttet, men ikke uden nogen stø-

9 ) hed i Characteren og uden tvivel med

10 ) ret gode naturlige Forstandsgaver[?].

11 ) Han löslades i mit - Norums[?] - F...[?]

12 ) og det maatte antages at hans For-

13 ) sæt[?] paa at pröve[?] et retskaffent

14 ) Levevis. Han var imidlertid[?] 

15 ) indgravet[?] Drukkenbolt og altfor

16 ) raa til at nogen Forhaabning kun-[?]

17 ) de knyttes[?] til hans Bestaaen[?] i det

18 ) ...[?] Samfund. -

Mer når jeg får tid.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg må bare få takke - igjen! Både for innsatsen og for de nyttige tilleggsopplysningene du setter inn. Det gjør det mye enklere for meg å få en sammenheng i teksten.

Link to comment
Share on other sites

19 ) Efter[?] skrivels[?] fra Præsten Lund paa Tugthuset af 9/5 1859 gik An-

20 ) gjeldænde efter Lösladelsen paa Landet, hvor han ernærede sig med stadigt[?]

21 ) Arbeide indtil han for kort Tid siden med opsparede 7 Spd i Lommen kom til 

22 ) Byen for at söge Jernbanearbeide. Trainet var imidlertid afgaaet og han faldt i

23 ) Hændene paa Drikkebrödre, som snart gjorde Ende på den hele Capital.

24 ) Han blev af Politiet indfört paa Mangelsgaarden og frem...[?stillede?] sig efter Lösladelsen

25 ) derfor nesten blottet for Klæder. Efter Præstens Anbefaling blir[?eller blev] han underhol-

26 ) let med 1 Par Buxer[?] 1 Spd 48 ...[?sh/sk?, det skal være forkortelse for skilling]

27 ) 1 Blouse  " -64

28 ) i[?] ---Penge[?] " -24

29 ) [summasjonsstrek]

30 ) 2 Spd - 16 Han lovede derpaa at gaae hjem.
31 ) Den 20/7. 60 begjærte Agers Foged ...[?] ...[?vedk.?] Angld[?], der

32 ) ...[?] ...[?arrestant?] under justitial Tiltale.

 

Jeg hoppet over det som stod i margen på venstre side. Her kommer det:

 

1 ) Löslades den 29. September 1857 med 1 Frak, 1 Buxe, 1 ...[?Sk...ft?] 1 Halstörklede 1 ...[?]

[de neste tre linjene er innskutt bak en vertikal strek som skiller hva han hadde av penger fra klesplagg]

2 ) 2 Par Buxexæler 3 Par Strömper 1 Par Halv-[?]

3 ) stövler 1 Uldtröie 1 Par Skoe[?] 3 Skjorter og

4 ) 2 ...[? Hoser?].

 

[så kommer informasjonen om pengene lenger til venstre når man leser:]

5 ) Ind...[?] Penge Spd. - 56/ 

6 ) Her[?] af kjöbt Halskrave[?] og Lommetörkled[?] for 54 s

7 ) Ræst 2

8 ) Milepenge til Hole for 4 1/2 Miil "-27

9 ) Extrapenge[?] 2 -

[mer innskutt informasjon:]

10 ) 1 Spd sendt til

11 ) Præsten i Hole

12 ) og Ræsten til

13 ) Politikammeret

 

Og det var resten, bortsett fra karakterboken hans, som står i margen på høyre side, og som du antagelig skjønner det meste av allerede.
Takk for utfordringen 🙂 Jeg kan ikke garantere at jeg har forstått alt som står uten spørsmålstegn riktig, men dette skulle gi deg en god idé om saken hans.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for en fantastisk jobb! Jeg har lenge lurt på hvor Halvor tok veien, for han har ikke dukket opp i særlig mange søk. Nå forstår jeg jo hvorfor. Rørende å få et så dypt innblikk i min tipp-tipp-oldefar sitt liv.

Link to comment
Share on other sites

Nei, dette var nytt for meg. Jeg har mye igjen å lære når det gjelder slektsforskning, og særlig søk i arkiver.

Tusen takk! Er så takknemlig for at du deler av din kunnskap.

Link to comment
Share on other sites

Han var en interessant kar, forfaren din. Hvis du ikke har søkt i Nasjonalbibliotekes Nettbibliotek ennå ligger det et par historier i nedskrevet oral tradisjon https://www.nb.no/items/23f20e516d28c287d6cb34d34809f909?page=151&searchText=Sløga
https://www.nb.no/items/158be3ccce83578a17813874cee91a35?page=61&searchText="Halvor Sløga"

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nei, det har jeg ikke gjort, så dette var morsomt (misforstå meg rett). Tenk at han var så beryktet at det gikk historier om han! Takk for at du tar deg tid og deler med meg.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.