Jump to content
Arkivverket

Even Tollefsen Unnelsrud/ Skjeldrum i Skoger. Død før 1689?


Tore Jørgen Løwe

Recommended Posts

I Skogerboka står det at Even var sønn av Tollev Syversen på Unnelsrud og Ragnhild Kristoffersdatter Jordbrekke og at han var bror av bl a Hans Tollevsen. At Tollev og Ragnhild var gift stemmer ikke, jfr skifte 25 – 26. okt 1712 etter Ragnhild hvor det oppgis at hun var gift 2 ganger nemlig med Håkon Larsen og Erik Svendsen: https://www.digitalarkivet.no/sk20081126330456

Det samme skriver Engedal/Nielsen i sin artikkel om Lo-slekta i NST XXXVI-1 fra 1998

 

Tollev Syversen var derimot gift med Anne Henriksdatter, jfr skifte etter henne på Unnelsrud 14 mars 1689: https://www.digitalarkivet.no/sk20081126320080

Her går det fram at de hadde 4 barn: Barbara, Ragnhild, Henrik og Hans. På dette tidspunktet skal Even Tollefsen visstnok allerede være død, men i og med at han hadde 4 barn så skulle han/de vært nevnt på skiftet noe de ikke er.

Allikevel mener redaktøren av Skoger-boka at Even er sønn av Tollef Syversen og viser til et skifte som jeg tolker til å være dette etter Hans Tollevsen 9 mars 1709 på nedre Skjeldrum: Nordre Jarlsberg sorenskriveri, SAKO/A-80/H/Hc/L0005: Skifteprotokoll, 1702-1709, s. 291b-292a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081126330300

Jeg kan ikke se at det står noe her som skal tilsi at Even også er en sønn av Tollev Syversen på Unnelsrud og dermed bror av avdøde Hans Tollefsen.

Noen som har noe å bidra med her?

 

Mvh

Tore

Link to comment
Share on other sites

På Skiftekortet fra nedre Skjeldrum i 1709.

Så står det at enken efter Hans Tollefsen, Live Haagensdtr, hadde vært gift 1 gang med Even Tollefsen (og hadde 4 barn med han)

 

Fra skiftekortet på Steen (Lille Sten) 1689

Ole Mathisen d. 1687 g.m Barbara Tollefsdtr

 

Enkens slekt:

Mor Anne Henriksdtr død.

Tollef Syvertsen Unnelsrud nordre død.

Bror. Hans Tollefsen

Bror. Hendrik Tollefsen

 

Jeg tror bare bygdebokforfatteren har konkludert med at de var brødre ut i fra farsnavnet

 

Unnelsrud 1689

Anne Hendriksdtr død g,m Amund Andersen

g 1 g.m Tollef Siffuertsen skifte 1670

Barn

Hendrik 27 år

Hans 25 år

Barbra g.m Olle Gjermundsen Steen

Ragnhild 34 år, ugift

 

Ingen barn i 2 eksteskap

Link to comment
Share on other sites

Har sett disse skiftekortene og jeg har prøvd å lese skiftene for å se om det står noe der som ikke kommer fram på skiftekortene, men jeg kan ikke se noe relevant.

Jeg tror også at  forfatteren av Skogerboka har rota her, men det kan jo tenkes at noen vet noe jeg ikke har sett.

 

mvh

Tore

Link to comment
Share on other sites

Googlet litt og fant et par andre som også har konkludert med at forfatteren har rota her. Den eneste gangen jeg så navnet til Even i skiftet fra 1709, har jo ingenting med arvinger å gjøre.

 

Ser at to av Live`s søsken havnet på Eiker, Ole på Temte, og Kirsten i Hougsund, p.g.a det kjørte jeg et søk i dødsfallregistret mitt for Eiker, og ut i fra navnelikheten så dukket det opp en farskandidat til Even Tollefsen, nemlig en Tollef Evensen som blir begravet 13.11.1690, 88 år gml, noe gårdsnavn er selvfølgelig ikke nevnt. Men han må ikke forveksles med den Tollef Eivind/Evensen Solløs som var død før 1664, da enken Rønnaug og 2 sønner nevnes på Solløs

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk dette høres interessant ut!

Når det gjelder Tollef på Solløs så har jeg god kontroll på han og hans etterkommere for noen generasjoner senere kommer 4 søsken til Skoger/ Sande og 3 av dem er blant mine forfedre. Jeg har dog ingen opplysninger om Tollef's foreldre, bare om hans kone Rønnaug's.

 

mvh

Tore

Link to comment
Share on other sites

Jeg har ikke noe fullgod dokumentasjon på det det spørres etter, men her nedenfor nevner jeg noe som kan være til hjelp.

Det er nevnt mer i de to skiftene på Eiker en det som er tatt med her nedenfor. 

 

23.04.1680 Søndre Varlo på Eiker, skifte etter
Anne Madsdatter
G.m. Jakob Svendsen, død tidligere
G.M. Even Tollachsen, enkemann. (Farsnavn trolig skrivefeil for Tollefsen)
Barn:
1. Birgitte Jakobsdatter
2. Mette Jakobsdatter
3. Mads Evensen
4. Karen Evensdatter
SAKO EMS skp. 2 folio 2-3.

 


1697 dj= 2den Søndag effter Paasche blef begravet Even Varlofs liig i hans alders 52 Aar ringere = 3 = Uger, da det det ringde sammen. SAKO Eiker Mini I-1 1683.1704, ufoliert 1697 nr. 23. 

 


10.06.1709 Lerberg, skifte etter
Karen Evensdatter
Nils Andersen, enkemann
Arvinger, hennes søsken
1. Mads Evensen, Varlo, fullbror
2. Berte Jakobsdatter, halvsøster
3. Hågen Evensen
4. Tollef Evensen
5. Anne Evensdatter g.m. Anders Pedersen
6. Mari Evensdatter, ugift
7. Live Evensdatter, ugift
8. Marte Evensdatter, ugift
De yngste barnas forrige formyndere Nils Røgeberg og Ole Temte. Kun Mads og Berte var berettiget gods i Varlo, ifølge skifte av 27.04.1677 etter Mads far Ellef Tollefsen. SAKO EMS Skp. 3b folie 355-358.


Vedrørende skifte i 1680, enkemanns farsnavn kan være feil, likeledes årstall for hjemmel til Varlo nevnt i skifte i 1709, er vel heller 1697 en 1677.

Når det gjelder skifte etter Hans Tolleffsen nevnt i innlegg her ovenfor nevnes det 4 barn, som navnemessig passer utmerket med Karens søsken i 1709. Det en må merke seg her er at det står at i boet etter Even Tollefsen skal være 6 barn. Kun fire nevnes med navn, de andre har vel fått arven sin.

 

Jan

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jan

 

Takk for spennende innspill!

 

Slik jeg oppfatter dette så antyder du at den Even Tollefsen (Tollachsen) som omtales om enkemann på Varlo i Eiker i 1680 så gifter seg med Live Håkonsdatter (datterdatter av Kristoffer Rasmussen Jordbrekk) og at de bor på Skjeldrum i Skoger og at han dør på Varlo i Eiker i 1697 eller mener du at Even og Live bodde på Varlo? (jeg har vel ikke sett noen dokumentasjon for at de faktisk bodde på Skjeldrum og i Skogerboka sies det at det mangler kunnskap om eierforholdet der i perioden 1670 - 1698)

Jeg ser klart navnelikheten på barna og jeg stusset selv over at det i skiftet etter Hans Tollefsen stod at Even og Live hadde 6 barn mens bare 4 var nevnt. Jeg vet ikke nok om Live og Even’s barn til å si at de er født i perioden 1680 – 1697, men jeg ser at de kan være det.

 

Tore

Link to comment
Share on other sites

Du finner noen av barna døpt på Eiker og da bor de på Vale, jeg går ut i fra at det er en annen skrivemåte for Varlof. Og en Live Vale dukker opp som fadder også for andre barn

 

Med tanke på at Live Haagensdtr i 2 ekteskap hadde en datter Anne på 6 år, så passer hun jo som en ung mor når hun ble gift med Even Tollefsen

 

Jeg fant dette skiftekortet også :

Et hus ovenfor Liersund 1747

Anders Pedersen død g.m Anne Evensdtr

Barn

Even, Selvik-eie

Hans, Holland

Olle, Amsterdam

Edited by Magne N.G Hagen-Pettersen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Oppsummering:

Jeg har funnet følgende barn funnet ved søk i Eiker på Varlo/Vale: Mari 1690, Live 1692, Martha 1694, Oluf 1696. Det er god margin for at Hågen og Tollef kan være født før disse og etter at Even Varlo ble enkemann i 1680.

Even døde i 1697.

Siste gang jeg finner Live på Varlo/Vale som fadder er 4 sep 1698

Det passer greit med at hennes datter med Hans Tollefsen er født ca 1703.

Så vidt jeg kan se passer alt her og jeg kan ikke se noe som taler mot at dette er rett løsning.

 

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil tro de bodde på Varlo til Even gikk bort. Bruker på nedre Skjeldrum ved beregningsmanntallet i 1699 het Live, hun eide da 15 lispund i gården. https://www.digitalarkivet.no/rk10081302220556 hun er fortsatt på nedre Skjeldrum i 1712, da gift med Jakob. Så hun var gift minst 3 ganger.

Kanskje en nærmere kikk på eierforholdet til nedre Skjeldrum avklare noe.

 

Jan

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I skiftet etter Anne Madsdatter på folio 2b under oversikt over boets gjeld står det bl a: Sin Fader Tollef Torberg 20 Rdr

Ut fra sammenhengen i teksten er jeg usikker på hvem Sin Fader viser til, men rent logisk er det bare en mulighet som jeg ser og det er at det er snakk om Even’s far. Da blir neste spørsmål, er det noen som vet noe mer om ham?

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, SAKO/A-123/H/Hb/Hba/L0002a: Skifteprotokoll, 1680-1697, s. 2b-3a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081024630008

 

I skiftet etter Karen Evensdatter i 1709 kan jeg ikke se at det står noe om barna’s mor Live Håkonsdatter eller noe annet som bekrefter/avkrefter at hun nå er på Skjeldrum og gift igjen.

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, SAKO/A-123/H/Hb/Hba/L0003b: Skifteprotokoll, 1709-1720, s. 354b-355a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081024630534

 

11 des 1699 overdrar Hans Pedersen på Strømsø Nedre Skjeldrum til Hans Tollevsen og Live Hansdatter. Det går klart fram av saken at Hans og Live er forlovet på dette tidspunktet.

Nordre Jarlsberg sorenskriveri, SAKO/A-80/G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. 2, 1699-1709, s. 20

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080226150308

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.