Gå til innhold
Arkivverket
Carsten Schanche

Noen som ønsker oppslag om officerer og lensmenn?

Recommended Posts

Carsten Schanche

Kjører på med et nytt oppslagstilbud fra følgende bøker:

 

Norges militære embedsmenn 1929.

 

Den norske hærs vernepliktige officerer 1936.

 

Underofficerer ved artilleriet i Trøndelag 1767-1931.

 

Underofficerer ved Feltart.reg.nr.2 i Oslo og omegn 1764-1930.

 

Underofficerskalender 1911,1920 og 1925.

 

Militær kalender 1940.

 

Ingeniørvåbnets underofficerer 1887-1925.

 

Norges lensmenn 1933.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Karin Moen  Oslo

Hei igjen på en kald søndag, vet ikke om jeg skriver meg på rett plass nå, men jeg har en artillerist, sersjant Gunerius Sigvard Rogstad født 1864 Ullensaker død 19/12-1905 han ble viet i Oslo 1893 til Marie Gaarder født 1874, fikk en uekte sønn Gunerius Sigvard Smestad 1887 med Josephine Olsen som jeg ikke vet noe mer om, jeg har også notert at han skal ha vært tolloppsynsmann i Oslo i flere år, fint om du kunne sjekke om du hadde noe info. om ham.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Karin

 

Gjerdrum BB Søgarn under Rogstad.

 

Hans Olsen fra Haug i Hovin i Ullensaker, f.1804, død 1882, gm Berte Olsdtr. fra Nordby i Kisa, f.1802, død 1884 hadde bl.a. en sønn Lars, f.1829, gift 1851 med Marte Gudbrandsdtr. fra Store Søgarn Smedstad.

 

Store Søgarn Smedstad:

 

Furer Lars Hansen Rogstad, f.1829 bruker til han døde 1903, gift 1851 med Marte Gudbrandsdtr., f.1829, død 1896 hadde bl.a. sønnen Sigvart, f.1863, sersjant, gm Marie Gaarder fra Gaarder i Ullensaker.

 

Underoff. 1764-1930:

 

Gunerius Siegvard Larsen Rogstad. Født 4-2-1864 i Ullensaker. Sønn av gårdmann Lars Hansen Rud og hustru Marte Gudbrandsdtr. Anhvervet 2.mai 1882 ved 2.batteri. Eks. ved Feltart. underoff.skole 1888. Sersjant ved 2.linjebatteri 26.juni 1890. Sersjant ved 2.landvernsbatter 2.mai 1898. Furer ved 1.linjebatteri 1.feb.1905.

 

Efter ansøkning meddeldt avskjed 1.okt. 1905 grunnet sykelighet. Navnet Rogstad hadde han tatt av den grunn, at faren visstnok var fra gården Rogstad i Gjerdrum. Han var i flere år ansatt som tollopsynsmann i Kr.a. Døde 19.des. 1905 i Kristiania.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Karin Moen  Oslo

Takker og bukker til "Orakelet" på Jessheim!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Karin Moen  Oslo

Hei Carsten

Jeg har en infanterikaptein jeg lurer på om du har noe om, Sigurd Rangvald Borgen 1876-1934 sønn av Stabsfanejunker Ole Saksesen Borgen 1850-1926

han ble gift 1904 i Skien til Gunhild Holta, her er fam.1910

http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036523004248/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Magne Godberg

Hei, Carsten!

 

Noe info om:

 

Johan Friderich Nyeborg?

Nyborg ble kommandersersjant ved Grenaderkorpset 3.sept 1771. Kommandersersjant ved Kaptein Morten V. Kroghs artillerikompani i Kristiania 1. Mai 1773.

 

Senere blev han fyrverker og var ansatt ved Kristiansands arsenal i 1779.

 

Mvh

 

Magne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Karin

 

Norges militære embedsmenn 1929:

 

Sigurd Ragnvald Borgen, f. i Kr.a. 14-12-1876, sønn av stabsfanejunker O.Borgen og Petra Torgersen.

 

Eks. Krigsskolens øverste avd. 1898, Mil. Høiskoleeks. 1901, premierltn. i Infanteriet 1898, kaptein 1902, major 1930, avskjed 1930. Adj. ved Hardanger landv.batj. 1898-1902, kvartermester ved samme 1902-04, surn. 1904-05, kompanichef ved Kristiansand linjebatj. 1905, ved Nedenes linjebatj. 1905-12, ved Telemarkens regiment 1912-30. Infanteriets skyteskole.

 

Eks.art. 1895, direktør i Notodden Calcium Carbidfabrikk, direktør i Skiens Aktiemølle, disponent for Skiens Lægter- og Bugserkompani A/S.

 

Gift i Skien 23-3-1904 med Gunhild Holta, f. i Skien 16-3-1880, 2 sønner og 3 døtre.

 

Iflg. studentene fra 1895 døde han i Skien 7-10-1934.

 

Skal se om det finnes info om hans barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Magne Godberg

Takk, Carsten!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Karin

 

Nei, jeg fant ingen av hans barn i "Studentbøkene". Ole Saxesen er omtalt i underofficerer 1764-1930 hvis det er interessant.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Karin Moen  Oslo

Karin

 

Nei, jeg fant ingen av hans barn i "Studentbøkene". Ole Saxesen er omtalt i underofficerer 1764-1930 hvis det er interessant.

Tusen takk Carsten. Ole Saxesen tar jeg gjerne info.om han hadde 2 sønner til Paul Olaf født 1884 ugift 1910 og Harald Adolf født 1886 også ugift i 1910, her er fam.1910 vet ikke om du kan ha noe på disse sønnene, vet ikke annet om dem enn det som er i 1910

http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036392053895/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Ole Saxesen Flindrum Borgen, f.28-3-1850 i Ullensaker, sønn av Saxe Hansen og hustru Ragna Haakonsdtr. Anhvervet ved 4.batteri 8-7-1870. Eksamen ved Feltart. underoff.skole 1874. Sersjant ved 3.batteri, landv., 30-7-1875. Tjenestegjorde ved underoff.skolen 1878-81.

 

Stabssersjant (stabsfanejunker) i Generalstaben 1-7-1881 til 28-3-1918, da han efter ansøkning blev meddelt avskjed. Var gårdeier i Oslo. Døde 1-11-1926 i Kristiania. Han hadde Oscar II.s Sølvmedalje. Major Sigurd Ragnvald Borgen er hans sønn.

 

Skal se etter hans andre sønner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Karin

 

Studentene fra 1907, utgitt 1932:

 

Paul Olaf Borgen.

 

Jeg er født i Kr.a. 29-8-1884 av foreldre Ole Saxesen Flindrum Borgen og Petra Syversen Glabak, begge av Ullensaker. Efter avluttet artium var jeg 6 år på forskjellige kontorer, inntil jeg høsten 1913 begynte i tollvesenet. I tollvesenet var jeg så inntil høsten 1926, da jeg gikk av som tollkontrollør på grunn av svekket helbred. Har senere opholdt mig på forskjellige steder for til slutt å slå mig til ro på fedrenegården Borgen i Ullensaker.

 

Harald Adolf giftet seg i 1913

 

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=vi07211905&personpostnr=1122&merk=1122

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Karin Moen  Oslo

Så du fant litt mer om disse sønnene ja, kjempefint !! så da får jeg sjekke litt nærmere om Harald Adolf og konen fikk noen barn, det er spennende og det er første gangen jeg ser en litograf i slekten, har ellers endel innen boktrykkeryrket,og mange militære, da får jeg bare takke og bukke for dine bidrag til utfyllende info om min slekt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Karin Moen  Oslo

Hei Carsten

Har du noe info. om disse 3 brødrene:

Hans Ludvig Olsen Sundby 1866- Ullensaker viet 1900 Caroline Mønniche 1879- han var artillerimajor, oberstløytnant.

Jeg har en sønn her: Ole Jacob Sundby født 1901-.

 

Broren Jørgen Bernhard Olsen Sundby 1868-1955 viet 1895 Laura Kaspara Hekleberg 1873-1959 Her har jeg notert veterinærkaptein,premierløytnant,dyrlege

 

Ole Jacob Olsen Sundby 1874-1963 viet 1908 Ingeborg Bjerke 1879- en datter Inger Sonja født 1911-1991, han var agronom

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag Aage Løkke

Kan du se hvem som var lensmenn i Bærum (Sandvika) og Nittedal i 1933?

Min mor arbeidet på begge disse lensmannskontorene før krigen ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag Aage Løkke

Jeg drister meg til enda et spørsmål til deg, Carsten.

 

Kan du finne personen nedenfor i noen av dine militære "ruller"?

 

Ole Peder Jørgensen Løkke - født 26. mars 1887 (død i 1956). "O. P." (som han ble kalt) gikk på underoffiserskolen i Fredrikstad (ca 1905). Men han overtok tre eiendommer (Husebakken, Smedhuset og Ileby) i Råde i 1926, så da sluttet han kanskje i Forsvaret ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Hei Karin

 

Norges militære embedsmenn 1929:

 

Hans Ludvig Sundby, f. i Ullensaker 9-10-1866, sønn av gårdbruker og magasinforvalter O.J.Sundby og Dorthea Skjennum.

 

Eks. Krigsskolens øverste avd. 1890, Mil. Høiskoleeks. 1893, sekondløitnant i Infanteriet 1890, premierløitnant 1891, i Feltartilleriet 1894, kaptein 1898, major 1922, oberstløitnant 1930.

 

Har været ansatt ved alle tre feltartilleriregimenter som løitnant, kvartermester eller batterichef, og som kaptein ved Felttøimesterens stab. Beordret til tjeneste ved Akershus laboratorium 1896, til Feltart. u.off.skole 1897-98, Feltart.'s Konstruksjonskontor 1900-02.

 

Medlem av Fetart.'s Konstruksjonskomm. 1915-22. Medlem av forskj. prøvekomm. for Fetart., chef for IV batj. av Feltart.regt. nr.2 1922-30, adm.chef for landv.batj. av Feltart.regt. nr. 2 fra 1930.

 

Feltart. rideskole 1897, Feltart. kjøreskole 1897, Infanteriets skyteskole 1901, Tj.reise til Tyskland, Belgien og Frankrike 1905, stip.reise til Tyskland og Østerrike 1910. Eks.art. 1887. Siden 1912 arbeidet i den private brandforsikringsvirksomhet.

 

Gift i Kr.a. 29-11-1900 med Caroline Mønniche, f. i Molde 8-10-1879, 1 datter. (Det kan jo være feil, eller at Ole J. døde).

 

Det kommer mer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Karin

 

Så var det fra samme bok, Jørgen Bernhard Sundby, f. i Nannestad 23-6-1868. Vpl. veterinærsek.ltn. 1894, fastl. premierltn. 1898, veterinærkaptein 1900, avskjed 1927. Tj.gjort ved Ingeniørvåbnet 1894-1900, ved Akershus dragonregt. nr.1 1900-27.

 

Veterinæreks. fra Den Kgl. danske Veterinærskole i Kjøbenhavn 1892. Amtsdyrlæge i Ullensaker, Sørum og Gjerdrum til 1903, siden privatpraksis med bopel Jessheim st. Statsstipendium to ganger for å studere kirurgi og fødselshjelp i Tyskland og Danmark.

 

Gift i Valdres 22-10-1895 med Laura Casbara Ekeberg, f. i Vardø 19-3-1887, 1 sønn (død).

 

Skal se om jeg finner Ole Jacob.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Karin

 

Ole Jacob fant jeg ingen opplysninger om. Ikke Inger Sonja heller.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Dag Aage

 

Du skal få svar imorra, så følg med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Karin Moen  Oslo

Karin

 

Ole Jacob fant jeg ingen opplysninger om. Ikke Inger Sonja heller.

Hei og mange takk for disse opplysningene, jeg har heller ikke funnet noe mer om Ole Jacob, eneste sted jeg ser ham er på tellingen 1910

http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036392086185/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Dag Aage

 

Norges Lensmenn 1933:

 

Lars Muhle, f. på Berg i Bynesset, 10-2-1875 av jordbruksarbeider Lars Thorstensen og Karen Larsdtr., f.Berg.

 

Eks. fra felt- og bergartilleriets underoff.skole 1898. Fylkeskontorist i Akershus fra 1-9-1898 til 1-9-1899, lensmannsfullm. i V.Aker fra 1-9-1899 til 1-1-1908, lensmann i Rakkestad fra 1-1-1908 til 1-1-1917, lensmann i Bærum fra 1-1-1917.

 

Gift i V.Aker 18-4-1901 med Lorentse Thorstensen, f. i V.Aker 1-3-1873 av kjøpmann Ole Thorstensen og Charlotte Thorstensen, f.Berg.

 

 

Fridjof Schau, f. i Lillestrøm 9-10-1893 av byggmester Casper Schau (f.3-6-1871) og Karoline Knatten (f.17-3-1873).

 

Art. underoff.skole- og middelskoleeks. 1915. Betjent hos lensmannen i Fet fra 4-10-1915 til 1-12-1916, kontorist hos sorenskriveren i Nedre Romerike til 15-7-1918, lensmannsfullm. i Bærum til 31-12-1925, dessuten fastlønnet underoff. fra 1-6-1916 til 1-3-1924 ved Art.regt. nr.2, lensmann i Nittedal fra 10-12-1925. Hærens skyttermedalje og idrettsmerket.

 

Gift i Skedsmo kirke 12-7-1919 med Karly Mathea Andersen, f. i Lillestrøm 29-11-1894 av formann Bernhard Andersen (f.3-6-1867) og Lina Andreassen (f.15-12-1867).

 

 

Underoff.kalender 1924, Infanteriet - 1.divisjon - 8.kompani: Ole Peter Jørgensen Løkke, f.26-3-1887, underoff.eks. 1908, sersjant 1-10-1918, adr. Råde.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dag Aage Løkke

Tusen hjertelig takk, Carsten!

 

For å ta det siste først: Da har nok "OP" gått på underoffisersskolen i Fredrikstad fra 1905 til 1908 (i kirkeboka står det nemlig at han fikk en dåpsattest i 1905 for å kunne begynne der). Han var min farfars eldste bror.

 

Når det gjelder lensmennene i Bærum og Nittedal, var det artig å se navnene. Jeg husker godt Schau fra Nittedal, selv om jeg selv er født etter krigen. Min mor har nok vært ansatt hos Schau først (hun vokste opp i Nittedal), og så kan han ha anbefalt henne for sin kollega i Bærum senere, for han hadde jo selv en fortid som betjent under lensmannen i Bærum, ser jeg her. Dette var det moro å få på plass!

 

Du er tidlig oppe, Carsten! Jeg håper likevel at du tar deg god tid til frokosten og morgenkaffen! Jeg skal ta min nå.

 

Etter at jeg så klokkeslettet på dette innlegget (mitt eget altså), ser jeg at dette forumet fortsatt går på vintertid, så da var du ikke fullt så tidlig oppe som jeg først trodde, men klokka sju er jo tidlig det også! (Dette innlegget er skrevet etter klokka åtte.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Eric Swane

Hei Carsten,

 

Jeg kan nok en gang tenke meg å fiske etter data om folk med navn Svane, eventuelt Swane!?

 

mvh eric

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.