Jump to content
Arkivverket

Noen som ønsker oppslag i Norges Apotek og deres innehavere?


Carsten Schanche

Recommended Posts

Carsten !

 

Har du noko opplysningar om tante til mor mi, som hadde eit apotek i Florø, Margit Straume f 30.1.1921 d 7.12.2007 ?

 

Takk for hjelpa på forskot !

 

Jon

PS: Du har vore ein god hjelpar for meg ang læarar.

Link to comment
Share on other sites

Hei!

Om du har tid ville jeg bli glad for å få opplysninger om apoteker Kristoffer Larsen (1874-1943). Han var apoteker i Kristiansand og i Sandvika. Mvh Gine

Link to comment
Share on other sites

Jon

 

Apoteket Nordstjernen i Bergen.

 

Bestyrer: Margit Straume, født 30-1-1921 i Vik, Sogn, datter av lærer Bertines Straume og Maria Valsvik, student 1945, apotekereksamen med meget godt 1951, ansatt her fra 24-10-1955, bestyrte 7.-13. desember 1959.

 

Det var alt som var skrevet, men du vil sikkert finne flere opplysninger i "Studentene fra 1945".

Link to comment
Share on other sites

Gine

 

Sandvika Apotek.

 

Kristoffer Larsen, født 15.mai 1874 i Sarpsborg, død 28.mars 1943.

 

Foreldre: Bakermester Christoffer Larsen (født 15.desember 1843 i Buhuslän, død 10.oktober 1916) og Anne Olsen Lindemark (født 10.november 1843 i Varteig, død 5.november 1912).

 

Han tok middelskoleeksamen 1889, disiplinerte ved Elefantapoteket i Moss 1889-93 og ved Grimstad apotek 1893-94, tok farmasøytisk medhjelpereksamen med meget godt høsten 1894, var medhjelper ved Apoteket Hvalen i Sandefjord 1894-96, ved Svaneapoteket i Drammen 1896-97, og tok apotekereksamen med godt våren 1898.

 

Fra august 1898 til april 1902 var han ansatt ved Steinkjer apotek, april 1902 - august 1903 ved Apoteket Hebe i Christiania, var teknisk leder ved A/S Apotekernes Laboratorium 1903-17 og var ansatt i halv post ved Svaneapoteket i Christiania august 1906 - desember 1916.

 

16.september 1916 fikk Kristoffer Larsen bevilling til å opprette og drive Grorud apotek, som ble åpnet 29.desember 1917. 22.mai 1925 fikk han bevilling til Svaneapoteket i Kristiansand, som han overtok 1.august samme år.

 

9.februar 1934 fikk han bevilling til å drive Apoteket i Bærum, og kjøpte apotekgården av Aagot Krog for kr. 135 000,00. 25.mai 1939 ble det offisielle navn forandret fra Apoteket i Bærum til Sandvika apotek.

 

Apoteker Larsen var suppleant til styret i Sørlandets krets av N.A.F., var medlem av representantskapet for A/S Apotekernes Laboratorium og styremedlem der til sin død.

 

Gift 27.november 1905 i Steinkjer med Astrid Swensen, født 14.oktober 1884 i Trondheim, datter av stiftsprost Søren Hagerup Holch Swensen (født 13.november 1854 i Kristiansund, død 22.februar 1921 i Trondheim) og Astrid Lindeman (født 2.november 1855 i Trondheim, død 1936).

 

6 barn, hvorav sønnen Christoffer Larsen tok farmasøytisk medhjelpereksamen våren 1932, meget godt og apotekereksamen våren 1934, meget godt. Han har siden 20.august 1934 vært ansatt ved Sagene apotek, Oslo.

Link to comment
Share on other sites

Knut

 

Steinkjer apotek.

 

Andreas Zacharias Aagaard, f.14-6-1883 i Hammerfest, død 20-8-1944, druknet i Steinkjerelven under laksefiske.

 

Foreldre: Overrettssakfører, konst. politimester Nicolai Peter Noodt Aagaard (f.28-3-1846 i Hammerfest, død der 14-3-1890) og Emma Ulrikke Christine Robertson (f.26-3-1853 i Hammerfest, død 19-3-1950 i Oslo).

 

Han tok middelskoleeksamen i fødebyen 1898, disiplinerte ved Elefantapoteket i Moss 1.juli 1899-1.april 1900, hos sin onkel Emanuel Birgiton Aagaard ved Levanger apotek 2.april 1900-20.desember 1903 og tok farmasøytisk medhjelpereksamen med meget godt våren 1903.

 

I sammenlagt 13 måneder tjenestegjorde han ved Levanger apotek, Uranienborg apotek i Christiania og hos sin svoger Carl Emil Sverre ved filialapoteket i Verdalsøra. Høsten 1905 tok han apotekereksamen med godt. Juni 1906-april 1915 var han ansatt ved Vadsø apotek, 30.april 1915-april 1919 bestyrte han Buksnes apotek i Leksnes.

 

I 1919 kjøpte han Steinkjær apotek med gård, varer og inventar for kr. 250 000,00, derav kr. 80 000,00 for gården Kongens gate nr. 6. Han overtok apoteket 1.mai og fikk bevilling 31.mai 1919.

 

Med virkning fra 18-9-1936 avstod Aagaard apoteket til Staten. Ved tyskernes bombing av Steinkjer søndag formiddag 21.april 1940 ble både apoteket og Aagaards privatleilighet totalt ødelagt. Det eneste som ble reddet var apotekts bøker og en del av beholdningen i medisinkjelleren.

 

Byen ble evakuert og Aagaard kunne først vende tilbake 8.mai. I tannlege Ole Leopold Jonsen Bjerkans gård fikk han da leiet midlertidige lokaler, 3 rom i 1. etasje til offisin, materialkammer og laboratorium, og 2 kjellerrom til skyllerom og medisinkjeller. 9.mai var Aagaard i Trondheim og ordnet med de nødvendigste innkjøp av varer og utstyr til apoteket. 13.mai kunne det åpnes for publikum. Da Carl Stousland visiterte apoteket 1.september 1940 var han imponert over det arbeide som var nedlagt. I N.A.T. nr.21, november 1940, skriver han:

 

"De provisoriske lokaler som apoteker Aagaard således har satt i stand på kort tid er overraskende praktisk og godt utstyrt. Den varebeholdning som det har lykkes apotekeren å tilveiebringe er også imponerende stor og rikholdig. I det hele fortjener apotekeren all mulig anerkjennelse for det arbeid han har utført ved å skaffe Steinkjer apotek gode og vel utstyrte og forsynte lokaler på eget initiativ og uten noen støtte, i en usikker tid og under meget vanskelige forhold. Dessuten har apotekeren allerede satt seg i forbindelse med arkitekt for å få utarbeidet tegninger m.m. til nye, forskriftsmessige og faste lokaler for apoteket. Disse planer vil bli utarbeidet i samarbeid med visitator og snarest oversendt Sosialdepartementet til godkjennelse".

 

Apoteker Aagaard var i flere år nestformann i Trondheims krets av N.A.F. I en årrekke var han formann og nestformann i direksjonen i Indherreds Kreditbank, medlem av overligningsnevnden i Steinkjer, formann i Klubben i Steinkjer, varamann i bystyret for Høire og Frisinnede Venstre. Hans store privatinteresser var jakt, fiske og hagebruk.

 

Gift 17-3-1928 i Oslo med Harriet Elisabeth Wille, født 28-8-1902 i Hammerfest, datter av ingeniør i Norsk Elektrisk & Brown Boveri Aimar Wille, (f.28-4-1875 på Finnøy, død 31-1-1928 i Oslo) og Dorothea Schultz (f.28-7-1874 i Hammerfest, død 4-6-1952 i Stavanger). Hun ble student i 1921, cand.jur. 1927. 1 barn.

Link to comment
Share on other sites

Jon

 

Apoteket Nordstjernen i Bergen.

 

Bestyrer: Margit Straume, født 30-1-1921 i Vik, Sogn, datter av lærer Bertines Straume og Maria Valsvik, student 1945, apotekereksamen med meget godt 1951, ansatt her fra 24-10-1955, bestyrte 7.-13. desember 1959.

 

Det var alt som var skrevet, men du vil sikkert finne flere opplysninger i "Studentene fra 1945".

 

Takk for opplysningane, Carsten !

 

Var ho Margit bestyrar kun i 6 dagar i 1959 på Nordstjernen ? Ikkje nokon opplysningar om tida Margit på den tida ho var i Stavanger ?

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk for Kristoffer Larsens apotekerkarriere! En bemerkning er at hans hustru, Astrid Lindeman, faktisk var født i Kristiansand i 1855, ikke Trondheim. Hennes far, Just Riddervold Lindeman var noen år organist i Kristiansand Domkirke før han fikk en tilsvarende stilling i Trondheim Domkirke og familien flyttet dit. Mvh Gine

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Hei Iver!

 

Vestsiden apotek, Fredrikstad.

 

ANDREAS THUE, født........

 

Foreldre:........

 

Han avkjøpte sin forgjengers enke apoteket og meddeltes bevilling til å drive dette 9-9-1735. Under 1-12-1736 fikk han bevilling til å holde et filiatapotek i Moss med en "duelig Mand" som bestyrer. Plassen "Nabbetorp" av Fredrikstad Bymarker fikk han ved kgl. bevilling av 15-5-1739 tillagt apotekprivileget til benyttelse som medisinsk urtehave.

 

Thue kom i 1745 i en litterær feide med stadsfysikus i Oslo, Johan Christophorus Linche (død 1761), i anledning dennes skrift "Kong Kildevands Beskrivelse", trykt i Oslo samme år. Dette skrift blev av Thue kritisert i "En velmeent Erindring". Da Linche tok til gjenmæle i "Billige Svar", gav dette Thue anledning til å komme med "Ydermere velmeent Erindring", som besvartes av Linche med "Moria Thuana eller den opdagede Anders Næseviis". (Worms og Nyerups Lexikoner).

 

Linche skriver i et av sine angrep på Thue bl.a.: "Da Thue var Dreng, yttrede sig allerede en Begjærlighed hos ham at blive til noget i Verden; han begynte som en taabelig Gut at ville gjøre Guld. Men efter langvarigt Arbeide og Kulls Spilde, hvormed snart en heel Bye var bleven sadt i Fare, for at blive lagt i Aske, saa fikk han Smør isteden for Guld av hans Herre, som kom under Vær med hans næseviise Foretagende. Siden haver han solt Medicamenter, hvorav han en stor Deel haver forskrevet fra andrea Stæder. Derefter lagde han sig med største Fliid efter Vandprøver, hvorudi han ogsaa haver bragt det saavidt, at han vid sin uordentlige Behandling og uchymisk Blanding kan producere fire Slags Salte, som aldri er i et eller andet Vand".

 

I motsetning til denne karakteristikk skal nevnes, at professor Jens Worm i sitt leksikon (trykt 1793) kalder Thue "en erfaren Chymicus". Thue fikk 9-9-1749 titel av Kammerassessor.

 

Død i Fredrikstad 19-2-1751, begravet 3.mars.

 

Gift 1ste gang med Idde Luttemille Meyer, død i Fredrikstad 4-12-1743.

 

Gift 2den gang i Halden 9-2-1745 med Anna Pedersdatter Blix, født i Halden, død i Fredrikstad 1759, 33 år gammel, begravet 11.juli. Datter av kjøbmann Peter Andersøn Blix (død 1737) og Anne Cathrine (Cathrine Christine) Munch (død 1744).

 

Efter mannens død drev enken apoteket inntil hun i 1754 ved kjøpekontrakt av 29-8 overdrog apoteket til efterfølgende apoteker Christoffer Teppe. Hun giftet sig 2den gang 15-1-1755 i Fredrikstad med "Tolder" Ernst Melchior Leschlye, som døde som tollskriver sammesteds i 1793, 80 år gammel.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Grimstad Apotek.

 

Hans de Place Arntzen, født i Norderhov 6-4-1837. Foreldre: Premierløitnant og senere overtoldbetjent Johan Luth Arntzen og Johanne Marie Dunker.

 

Arntzen gjennemgikk "Trondhjems borgelige Realskole" til sitt 16de år og disiplinerte ved "Stenkjær apotek" fra 15-7-1853 til han 17-12-1855 avla medhjelperprøven for distriktslæge I.W.Busch, hvorefter han 20-12 samme år meddeltes lærebrev av apoteker J.A.Nannestad.

 

Han tjenestegjorde derefter som medhjelper hos apoteker Balsløw i Trondheim fra 1-1-1856 til 1-8-1857 og tok "pharmaceutisk Examen" høsten 1858 med karakteren "godt".

 

Arntzen tjenestegjorde derefter i Oslo i 3 1/2 år og Halden i 3 år. Han overtok 14-11-1865 bestyrelsen av "Grimstad apotek" og kjøpte 6-3-1866 privilegium med gård, inventar og varebeholdning for 12000 spd., hvorav for gården 4000 spd.

 

Han meddeltes bevilling til å drive "Grimstad apotek" 4-4-1866. Arntzen var i mange år medlem av Grimstad bystyre, skolestyret, kirkerådet, Grimstad Sparebanks forstanderskap, sykehusets styre og var valgmann til Stortinget i 2 perioder. Arntzen var en av "Den Farmaceutiske Forening"s stiftere.

 

Død i Grimstad 8-2-1909 (begravet 13-2-1909). Gift i Grimstad 20-8-1867 med Helene Louise Lundh, født i Oslo 13-3-1848, datter av byfogd Peter Georg Lufton Lundh og Augusta Pind, død i Grimstad 10-3-1932.

 

Barn: 4, hvorav en sønn, Hans de Place, født 1872, cand.pharm. v. 1897, død i Amerika 1924.

 

Etter apoteker Arntzens død, fikk enken tillatelse til å sitte i uskiftet bo, og fortsatte driften av apoteket ved autoriserte fullmektiger som bestyrere.

 

Skal jeg sjekke om jeg finner noe om hans barn?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 1 month later...

Godt Nyttår Carsten,

 

Håper alt er bra. Har du mulighet for å skjekke apoteker Carl Oscar Blikstad for meg. Han var født 15. mars 1877 i Kragerø, og var apoteker i Kristiansand.

 

Mvh,

Jan

Link to comment
Share on other sites

Alt OK Jan og godt år til deg med.

 

Apoteket Trygg, Oslo:

 

Carl Oscar Blikstad, født 15.mars 1877 i Kragerø. Foreldre: Apoteker Conrad Blikstad (f. 12-9-1842 i Hurdal, død 4-1-1933 i Fredrikstad) og Onse Marie Stiansen (f. 30-9-1846 i Horten, død 3-1-1915 i Fredrikstad).

 

Han tok middelskoleeks. med latin 1891, disiplinerte ved Farsund apotek 10-8-1891 til 1-7-1893, ved Apoteket Hjorten i Fredrikstad 4-7-1893 til 1-2-1895, tok farmasøytisk medhjelpereksamen våren 1895, arbeidet ved Eidsvoll apotek fra våren til julen 1895 og ved Apoteket Hjorten i Fredrikstad 1-1 til 1-9-1896. Apotekereks. tok han med godt 11-12-1897, var ansatt ved Sarpsborg apotek 1-1 til 1-4-1898, ved Apoteket Hjorten i Fredrikstad 1-4 til 1-6-1898, ved Elefantapoteket i Bergen 4-6 til 1-8 samme år og på ny ved Apoteket Hjorten i Fredrikstad 3-8-1898 til 1-4-1900.

 

I 1900 kjøpte han Løveapoteket i Kristansand S. for kr. 200 000,00 og ble meddelt bevilling til å drive apoteket 7-5-1900. - 31-12-1906 solgte han apoteket til Lorentz Hegstad og tok fra 20-2-1907 ansettelse ved sin fars apotek Hjorten i Fredrikstad. Han bestyrte apoteket for faren fra sommeren 1919 til august 1932.

 

3-6-1932 fikk han bevilling til å drive Apoteket Trygg, som han overtok 8.august samme år. Husleien i Havegaten nr.21 var i 1951 kr. 5400,00 pr. år. I henhold til aldersgrensebestemmelsene ble apoteker Blikstad løst fra bevillingen 29-1-1954 med fratredelse 1.august samme år.

 

Han var sekretær i Kristiansands (nå Sørlandets) krets av N.A.F. stiftelsen 1900 til 1907. Styremedlem i Østfold krets av N.A.F. 1910-1919, de 3 siste år formann. Formann i N.F.F.s første ansiennitetslønnskomite' 1910, sekretær i Østfold krets av N.A.F. 1920-28, formann til 31-7-1932, hovedstyremedlem i N.A.F. fra 26-9-1932 til landsmøtet 1945. Medlem av takstkomiteen fra 1920, formann fra 1926. Sekretær i N.A.F.-komiteen (nå Fagkomiteen) fra 1925, formann fra 1928-39 og 1942-48. Formann i Lønsfondsstyret 1945-49.

 

Apoteker Blikstad ble utnevnt til æresmedlem av N.A.F. 21-9-1949. I 1925 ble han medlem av en komite' nedsatt av Norges Røde Kors til utarbeidelse av forslag til medisinbeholdning for skip av alle nasjonaliteter. Medlem av den departementale Medisinaltakstkomite' fra september 1938. Den ble oppløst i mars 1943, men i september 1945 ble det bestemt at den skulle fortsette med samme medlemmer som før. I januar 1950 ble han løst fra vervet og nye medlemmer oppnevntes. Formann i den departementale komite' av 1947 til revisjon av Skipsmedisinlisten m.v.

 

Han var direksjonsformann i Fredrikstad Blad 1917-34, i Fredrikstad Spareskillingsbank 1925-33, styremedlem i Titan Co. A/S, Fredrikstad 1929-34. Medlem av representantskapet i A/S Apotekernes Laboratorium for Specialpreparater 1920-34, ordfører i representantskapet 1929-34. Medlem av representantskapet i A/S Apotekernes Fællesindkjøp 1920-38, orfører 1930-38, fra 1938 formann i styret.

 

Styremedlem i Vestlandets Drogeforretning A/S. I flere år formann i Fredrikstad Musikforening, Fredrikstad Kunstforening, Fredrikstad Kinematografers styre. Flerårig medlem av Fredrikstad overformynderi, formann i byggekomiteen for Fredrikstad folkebibliotek, formann i styret for dette. Medlem av Fredrikstad bystyre 1917-28, av formannskapet 1920-28, varaordfører 1920, 1921 og 1922, ordfører 1923, 1924, 1925.

 

Gift 1-9-1900 i Elverum med Birgit Dørum, født der 3-10-1875, død 14-3-1952, datter av kommunelege Hans Eriksen Dørum (f. 28-1-1842 i Vang, død 17-5-1906 i Elverum) og Rebekka Øllegaard Susanne Juell (død 22-4-1906). 1 sønn.

 

Hvis du ønsker opplysninger om Carl Oscars foreldre og sønnen (som også var apoteker) eller kommunelege Dørum, så har jeg det tilgjengelig.

Link to comment
Share on other sites

Alt OK Jan og godt år til deg med.

 

Apoteket Trygg, Oslo:

 

Carl Oscar Blikstad, født 15.mars 1877 i Kragerø. Foreldre: Apoteker Conrad Blikstad (f. 12-9-1842 i Hurdal, død 4-1-1933 i Fredrikstad) og Onse Marie Stiansen (f. 30-9-1846 i Horten, død 3-1-1915 i Fredrikstad).

 

Han tok middelskoleeks. med latin 1891, disiplinerte ved Farsund apotek 10-8-1891 til 1-7-1893, ved Apoteket Hjorten i Fredrikstad 4-7-1893 til 1-2-1895, tok farmasøytisk medhjelpereksamen våren 1895, arbeidet ved Eidsvoll apotek fra våren til julen 1895 og ved Apoteket Hjorten i Fredrikstad 1-1 til 1-9-1896. Apotekereks. tok han med godt 11-12-1897, var ansatt ved Sarpsborg apotek 1-1 til 1-4-1898, ved Apoteket Hjorten i Fredrikstad 1-4 til 1-6-1898, ved Elefantapoteket i Bergen 4-6 til 1-8 samme år og på ny ved Apoteket Hjorten i Fredrikstad 3-8-1898 til 1-4-1900.

 

I 1900 kjøpte han Løveapoteket i Kristansand S. for kr. 200 000,00 og ble meddelt bevilling til å drive apoteket 7-5-1900. - 31-12-1906 solgte han apoteket til Lorentz Hegstad og tok fra 20-2-1907 ansettelse ved sin fars apotek Hjorten i Fredrikstad. Han bestyrte apoteket for faren fra sommeren 1919 til august 1932.

 

3-6-1932 fikk han bevilling til å drive Apoteket Trygg, som han overtok 8.august samme år. Husleien i Havegaten nr.21 var i 1951 kr. 5400,00 pr. år. I henhold til aldersgrensebestemmelsene ble apoteker Blikstad løst fra bevillingen 29-1-1954 med fratredelse 1.august samme år.

 

Han var sekretær i Kristiansands (nå Sørlandets) krets av N.A.F. stiftelsen 1900 til 1907. Styremedlem i Østfold krets av N.A.F. 1910-1919, de 3 siste år formann. Formann i N.F.F.s første ansiennitetslønnskomite' 1910, sekretær i Østfold krets av N.A.F. 1920-28, formann til 31-7-1932, hovedstyremedlem i N.A.F. fra 26-9-1932 til landsmøtet 1945. Medlem av takstkomiteen fra 1920, formann fra 1926. Sekretær i N.A.F.-komiteen (nå Fagkomiteen) fra 1925, formann fra 1928-39 og 1942-48. Formann i Lønsfondsstyret 1945-49.

 

Apoteker Blikstad ble utnevnt til æresmedlem av N.A.F. 21-9-1949. I 1925 ble han medlem av en komite' nedsatt av Norges Røde Kors til utarbeidelse av forslag til medisinbeholdning for skip av alle nasjonaliteter. Medlem av den departementale Medisinaltakstkomite' fra september 1938. Den ble oppløst i mars 1943, men i september 1945 ble det bestemt at den skulle fortsette med samme medlemmer som før. I januar 1950 ble han løst fra vervet og nye medlemmer oppnevntes. Formann i den departementale komite' av 1947 til revisjon av Skipsmedisinlisten m.v.

 

Han var direksjonsformann i Fredrikstad Blad 1917-34, i Fredrikstad Spareskillingsbank 1925-33, styremedlem i Titan Co. A/S, Fredrikstad 1929-34. Medlem av representantskapet i A/S Apotekernes Laboratorium for Specialpreparater 1920-34, ordfører i representantskapet 1929-34. Medlem av representantskapet i A/S Apotekernes Fællesindkjøp 1920-38, orfører 1930-38, fra 1938 formann i styret.

 

Styremedlem i Vestlandets Drogeforretning A/S. I flere år formann i Fredrikstad Musikforening, Fredrikstad Kunstforening, Fredrikstad Kinematografers styre. Flerårig medlem av Fredrikstad overformynderi, formann i byggekomiteen for Fredrikstad folkebibliotek, formann i styret for dette. Medlem av Fredrikstad bystyre 1917-28, av formannskapet 1920-28, varaordfører 1920, 1921 og 1922, ordfører 1923, 1924, 1925.

 

Gift 1-9-1900 i Elverum med Birgit Dørum, født der 3-10-1875, død 14-3-1952, datter av kommunelege Hans Eriksen Dørum (f. 28-1-1842 i Vang, død 17-5-1906 i Elverum) og Rebekka Øllegaard Susanne Juell (død 22-4-1906). 1 sønn.

 

Hvis du ønsker opplysninger om Carl Oscars foreldre og sønnen (som også var apoteker) eller kommunelege Dørum, så har jeg det tilgjengelig.

 

 

 

Tusen takk Carsten,

 

Om det ikke er altfor mye bry sier jeg ja takk til å få info om Carl Oscars foreldre og sønn også. Interessant hadde det også vært interessant å vite litt mere on distriktlege Dørum også.

 

Mvh,

Jan

Link to comment
Share on other sites

Jan

 

Da tar jeg sønnen først.

 

Apoteket Trygg, Oslo, bestyrer:

 

Alf Trygve Blikstad, f. 8-6-1901 i Kristiansand, sønn av forannevnte apoteker Oscar Blikstad, blev student 1919, tok forberedende prøve ved Universitetet våren 1920, disiplinerte ved Apoteket Hjorten i Fredrikstad fra 1-7-1919 til 1-8-1921, tok medhjelpereksamen samme høst, tjenestegjorde ved Mysen apotek 1-12-1921 til 1-6-1922, ved Apoteket Hjorten i Fredrikstad 1-6-1922 til 15-1-1923.

 

Våren 1924 tok han apotekereksamen med meget godt. Senere tjenestegjorde han på Apoteket Hjorten i Fredrikstad til utgangen av juli 1932, bortsett fra 1/2 år da han bestyrte Løveapoteket i Fredrikstad 6-6 til 11-11-1930.

 

Fra 1-8-1932 til 1-8-1933 bestyrte han Apoteket Hjorten i Fredrikstad, fulgte så med sin far til apoteket Trygg i Oslo og bestyrte dette fra 17-11-1947 til 1-8-1954. 14-1-1955 fikk han bevilling til å drive apoteket Ørnen i Moss. Han var viseformann i Østfold krets av N.F.F. 1931 og 1932.

 

Gift 8-5-1925 med Ingerid Fredriksen, f. 27-11-1902 i Honningsvåg, datter av lensmann Fredrik Bernhard Fredriksen og Anna Angell. 2 barn.

Link to comment
Share on other sites

Apoteket Hjorten, Fredrikstad.

 

Conrad Blikstad, født i Hurdalen 12-9-1842. Foreldre: Smedmester Peter Blikstad (død 1844) og Anna Magdalene Lütken (født 1798, død 1853).

 

Han disiplinerte ved Ringerikes Apotek fra august 1858 til han 19-12-1862 bestod medhjelperprøven for distrikslæge Thaulow. Lærerbrevet er utstedt av apoteker Gøtzsche og datert 18-5-1863.

 

Han tjenestegjorde som farmasøit ved Ringerikes Apotek, Kragerø Apotek og Hortens Apotek i tilsammen 4 år. Fullførte pharmaceutisk examen 13-12-1867 med hovedkarakteren "meget godt". Efter å ha tjenestegjort ved Hortens Apotek i ca. 1 år, ved Kongsberg Apotek i ca. 1 år, og i 9 år ved Svanapoteket i Stavanger med en kortere avbrytelse i 1878 som bestyrer av Kragerø Apotek meddeltes han 1-11-1879 bevilling til å drive Farsund Apotek. Han kjøpte her apotekgården for kr. 12 800, og betalte kr. 5 300 for varer og inventar.

 

Under 29-10-1892 meddeltes Blikstad bevilling til å drive et tredje apotek i Fredrikstad i den vestre bydel. Apoteket blev åpnet for drift 4-7-1893.

 

Blikstad meddeltes under 13-6-1894 tilladelse til - foreløbig for et tidsrum av 10 år - å anlegge og drive et filialapotek på Gressvik i Onsø herred. I 1904 blev retten til å drive apoteket forlenget med 5 år. Gressvik Apotek gikk i 1909 over til å bli selvstendig privilegium.

 

Apoteker Blikstad var sterkt faglig interessert og han ydet i fagpressen ofte bidrag til belysning av forskjellige for yrket viktige spørsmål som oprettelse av apotek, visitasjon av apotek, undervisningsvesenet, og levering av homøopatisk lægemidler.

 

Han var i 9 år medlem av Fredrikstad bystyre, derav de 6 siste medlem av formannskapet. Under sitt kommunale virke nedla han et stort arbeide for istandbringelse av byens nye store vannverk.

 

Død i Fredrikstad 4-1-1933.

 

Gift i Oslo 19-11-1875 med Onse Marie Stiansen, f. 30-9-1846 i Horten, død i Fredrikstad 3-1-1915, datter av Jacob Rabe Stiansen og Elise Marie Olsen. 5 barn.

Link to comment
Share on other sites

Norges læger:

 

Hans Eriksen Dørum, søn af gaardbruger Erik Henriksen D. (f. 1804, død høsten 1875) og Anne Nicoline Nilsdtr. (f. 1811, død vaaren 1865), er født i Vang paa Hedemarken 28-1-1842, blev efter privat dimission 1862 student, tog decbr. 1863 anden examen og 22-12-1869 med.examen.

 

I 1864 deltog han i Instructionsskolen for vordende reservelieutnanter og udtjente som saadan sin værnepligt ved Hedemarkens bataillon. Siden 1-3-1870 har han været bosat som privatlæge i Elverum, hvor han i omtrent 15 aar har været fattiglæge for Strandbygden og begge Skovbygder.

 

Han var dessuden fra 1871 til 1883 i 12 aar fattiglæge for Løiten og har i 13 a' 14 aar været jernbanelæge ved Rørosbanen. Fra begyndelsen av decbr. 1884 til i begyndelsen av juli 1885 var han under vacancen efter dr. Munthes død constitueret som distriktslæge i Søndre Østerdalens distrikt.

 

Han døde i Elverum 17-5-1926. Han fikk ca. 3-3-1920 Kongens fortjenestemedalje i gull. Hans billede henger i Elverum herredsstyres festivitetslokale.

 

Gift i Christiania 11-4-1872 med Susanne Øllegaard "Rebekka" Juell, f. i Vang paa Hedemarken 11-7-1842, død 22-4-1906. Søster av nedennævnte Dr. H.L.Juell og datter av ritmester, senere brigadeintendant Han Lemmich Juell og Mathea "Isabella" Bull. - 5 børn, af hvilke 2 er døde.

 

Ved enden av en ondartet epidemi af skarlagensfeber fik hans ældste datter sygdommen og døde. I decbr. 1886 angrebes hans 3 nulevende børn af samme sygdom.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.