Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Beate og Gunhild Hanssen

Innflytting/Utflytting

Recommended Posts

Beate og Gunhild Hanssen

Jeg har noen forfedre som bodde på ny plass i nytt fylke i både 1865, 1875 og 1900 tellingene, men finner ikke ut når de flyttet inn eller flyttet ut av de plassene. Og det er jo et stort gap mellom 1875 og 1900, så jeg vet ikke hvor de bodde i mellom de to tellingene.

 

Hvor vanlig/uvanlig var det at de registerte innflytting/utflytting? ble alle registrert? Og ble det alltid gjort det året de flyttet?

 

Hilsen Beate

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erling Hoel

Flytting ble vel vanligvis meldt i kirkebøker i eldre tider.

Inn og utflyttede.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Det jeg har sett av disse flytteregistrene i kirkebøkene fra 1800-tallet er ikke spesielt imponerende. Jeg tror det var svært tilfeldig hva som kom med der og når. Innflyttinger kan være registrert flere år etter at flyttingen har funnet sted ut fra andre opplysninger som barnedåp etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Beate og Gunhild Hanssen

Erling: Det vet jeg, men finner ikke familien registrert noen plasser :(

 

Leif: Synest det er ganske rotete registrert i kirkebøkene, og i noen tilfeller finner jeg ikke folk regstrert i det hele tatt før noen av barna dukker opp som konfirmanter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marianne Solli

I de kirkebøker jeg har søkt har det vært veldig sporadiske oppføringer. Jeg antar at mesteparten av flyttinger ikke ble notert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil Øien

Jeg har gjort en undersøkelse av utflyttere i Støren prestegjeld mellom folketellingene 1815 og 1825. Av de personene som nevnes i 1815 er det 508 som ikke kan gjenfinnes hverken i folketellingen 1825 eller i dødsfallistene i mellomtiden. Disse må altså antas å være utflyttet. Til sammenligning nevner utflytterlistene for perioden 1816-25 306 utflyttere. Dette tilsvarer 60% av det totale antall utflyttere.

 

Men: Enkelte av utflytterne som nevnes de første åra kan ikke gjenfinnes i tellingen 1815. De må altså være utflyttet før 1815, men ikke blitt registrert som utflyttere før noen år senere. Likeledes vil sikkert noen av de som flyttet ut i første del av 1820-åra sikkert kunne gjenfinnes i utflytterlistene etter 1825.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svein Arnolf Bjørndal

Det var vel sikkert slik før som nå: Noen er flinke til å melde flytting, andre ikke.

 

Jeg har en familie som på tidlig 1800-tall som først flyttet fra Ås til Aker, senere fra Aker til Bærum, og så igjen fra Bærum til Aker, og de står som både ut- og innflyttet alle stedene i kirkebøkene. Andre aner har meldt flytting ut fra et sted, men ikke inn et annet sted, og atter andre har ikke meldt hverken ut- eller innflytting.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.