Gå til innhold
Arkivverket
Carsten Schanche

Noen som ønsker oppslag om prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1950?

Recommended Posts

Carsten Schanche

Bind 1 av Finne-Grønn: Prokuratorer 1660-1814.

 

Bind 2, 1.del av Finne-Grønn: Advokater 1814-1860.

 

Bind 2, 2.del av Finne-Grønn: Prokuratorer 1814-1848.

 

Bind 3 av Finne-Grønn: Advokater 1861-1905, Sakførere 1848-1905.

 

Norges advokater og sakførere 1932.

 

Medlemmer av Den norske sakførerforening 1.juli 1950, utgitt 1951.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Hei Carsten,

 

Står det noe om sakfører Riis eller Ris (kanskje far og sønn)på Stord, når eventuelt dem var sakførere der. Takker på forhånd. Det tilbudet du har, er det helt frivillig og som privatperson ? Takk for at du hjelper folk, det er bra tiltak !

 

V.h. Svein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Helt frivillig Svein, det er en av mine hobbyer.

 

Sånn ved første øyekast kan jeg ikke finne noen Riis på Stord. Kan du antyde når de var født?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Takk for at du så etter, kommer kanskje innpå senere, har litt mer informasjon liggende en plass om mannen jeg tror det gjelder, men må lete litt. Ha en fin dag så lenge. Om det er den sakføreren, så var han på Stord i 1923 ihvertfall.

 

V.h. Svein

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald Flaten

Det var kanskje her jeg skulle forespurt (ikke om studentene).

 

Kan du finne noe om Overrettssakfører Finn Braaten f 14/1-1895 Kongsvinger, d. 6/6-1971 Oslo?

 

Hans sønn, som også heter Finn Braaten og er jurist, født 1926. Står det fødselsdato?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arne Kjetil Andersen

Hei,

 

Hans Nielsen Ancher, død Trondheim 26. juni 1787, 45 år gammel.

 

Han var prokurator i Frosta i 1776 og bøygde procurator i Ytterøy 1783.

 

Finner du noe om ham ?

 

Med vennlig hilsen

Arne Kjetil Andersen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Hans Nielsen Ancher er ikke omtalt dessverre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Heljar Westlie

Kan du gjøre oppslag på Einar Gabriel Moen f. 1904 som i 1925 er stud.jur.?

 

På forhånd takk!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Heljar

 

Det blir fra studentene 1925, utgitt 1950:

 

Einar Gabriel Moen, byråsjef, Oslo, f.3-8-1904 Vestre Toten, sønn av Axel Frithjof Gabriel Johansen (1875-) og Petra Moen (1877-). Gift 1936 med Ellen Marie Johansen, f.19-7-1902, dtr. av fabrikkeier Karl Ludvig J. (Her er nevnt 3 barn).

 

Gjøvik skole/Reallinje - Juridisk emb.eks. 1933. - Ansatt kontor Oslo 1925-32, adv.fullm. Drammen 1934-35, sekr. sosialdept. 1935-47, byråsjef sst. 1947-48, kommunal- og arb.dept. 1948-. - Form. i rev. for Småbruk- og Boligbanken og Arbeiderbruk- og Boligbanken. Varaform. styret Wøyen guttehjem. - Norsk Tipping A/S.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Heljar Westlie

Dette ble spennende

 

Hjertelig takk, Carsten!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sigrid Ellen Nilsen

Hei Carsten!

 

Står det noen omtale om Kongsberg-BARTH`ene på 1600 og 1700 tallet?

 

På forhånd 1000 takk Carsten!!

 

Mvh. S. Ellen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Sigrid Ellen

 

Jonas Barth. Overhofretsprokurator. Født 20.april 1684 paa Kongsberg, søn av stempelskjærer Caspar Barth og Margrethe Andersdatter Warberg, fik 18.septbr. 1716 kgl. bevilling som prokurator ved alle Over- og Underretter i Norge.

 

Han hadde siden god praxis i Christiania, men kom i miskredit hos statholder og Rentekammer da han fik regnskapsførslen med de under Den store nordiske Krig indkomne prisepenge for opbragte skib og ikke var til at faa avlagt det nødvendige opgjør.

 

De adgangsberettigede officerer kunde derfor ikke faa utbetalt lovlig tilkommende prisepenger, og da de i mange tilfælde hadde ladt sig tilslaa anparter av det kgl. strøgods, som var stillet til auktion, netop med disse penge i vente, kunde de nu ikke indfri sine forpligtelser og trykket derfor av al magt paa for at faa Barth til at bli færdig med sine regnskaper.

 

Samtidig blev Rentekammeret ubehagelig, fordi det ikke kunde faa auktionssummene for strøgodset indkrævet!. Endu i 1727 blev Barth paa det alvorligste presset av Rentekammeret, og alene den omstændighed, at han hadde sine sikre kautionister, gjorde at dette fant sig i hvad statholderen likefrem kaldte hans "trainering av regnskaperne i det længst mulige for at de sent eller aldri skulde komme til endelighet".

 

Samtidig var Barth beskikket aktor i den store Kommissionssak mot stiftsamtskriver i Bergen, kammerraad Christopher Mohrsen, som ikke hadde kundet gjøre ret og riktighet for 100 000 rd.s indkomster og sat arrestert paa Akershus fra 1711 og like til 1733, da kongen eftergav gjelden og lot ham slippe ut. Det synes nok som Barth har greiet op for sig, men naar han siden søkte at komme i embede var det forgjæves. Han eiet og bodde i Hedenstad og døde her i 1744 og blev begr. 18.jan.

 

Gift 23.mars 1717 i Christiania med Dorothea Hansdatter Aarhuus, begr. 5.jan. 1739 ved Hedenstad, 48 aar gml., datter av Hans Hansen Aarhuus og Kirsten Pedersdtr. Aurdal, en prestedatter av Aurdal. Av deres mange barn blev Georg Daniel Barth sorenskriver i Ryfylke og Christian Frederik Barth byfoged paa Kongsberg, begge kancelliraader.

 

 

Ulrik Frederik Barth.

 

Overretsprokurator. Foged. Sorenskriver.

 

Født 1778, døpt 28.mai i Hjelmeland, søn av sorenskriver, kancelliraad Georg Daniel Barth og 2.hustru Maren Cathrine Weybye, fik sin kontoropdragelse hos sin senere hustrus morfar, sorenskriver i Lister kancelliraad Balle, blev examinatus juris med bekvem i 1805, blev i 1806 konst. sorenskriver i Hardanger og Voss og fra kancelliraad Balles død i 1808 konst. sorenskriver i Lister til embedets deling i Lyngdal og Flekkefjord sorenskriverier ved kgl. resol. av 25.septbr. 1809.

 

Fra 1811 var han prøveprokurator og et par ganger konst. som foged i Lister fogderi, indtil han 23.juni 1813 fik kgl. bevilling som overretsprokurator i Akershus og Christiansands stift. Han forblev bosittende i Lyngdal og gjorde sig baade avholdt og respektert for sin retsindige optræden i alle forhold.

 

Under 29.jan. 1819 blev det ham som 1ste kommisær sammen med prokurator Gabriel Martin Heiberg overdraget at ordne og bringe til riktighet det tidligere Lister sorenskiveris overformynderi og at foreta fordelingen mellom de nye jurisdiktioner. For dette arbeide, som han utførte paa særdeles fortjenstlig maate, fik han ikke betaling, men blev istedet 10.april 1819 utnævnt til foged i Lister, til hvilket hadde meldt sig 12 ansøkere, skjønt embedets gage ikke var større end 444 spd. og det fordredes kaution for 2 500 spd.

 

Under 30.mars 1831 befordredes han til sorenskriver i Moss og virket her i 24 aar, til han efter ansøkning tok avskjed 28.febr. 1855 fra 1.mai at regne med 600 spd. i aarlig pension. Han bebodde sin eiendom "Bellevue" (Krosser) paa Jeløen og døde her 24.decbr. 1867, nær 90 aar gml. Stortingsrepræsentant i 1824 for Lister og Mandal amt; suppleant i 1827 og 1830.

 

Gift 17.aug. 1809 med Johanne Elene Cathrine Røyem, f.15.decbr. 1788 i Hægebostad og død 6.juli 1874 i Christiania, datter av sogneprest Nils Røyem og Louise Cathrine Balle. Deres svigersønner var prokurator, senere sorenskriver Adolph Denis Horn, ex. juris og lendsmand i Rygge Frederik Røyem og statssekretær Halfdan Lehmann.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sigrid Ellen Nilsen

Hei Carsten!

 

Igjen, tusen, tusen takk skal ha!! Du er jo som alltid enestående!!!

Dette var helt topp!

 

Mvh. S. Ellen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Eric Swane

BHei igjen Carsten!

 

Jeg har kommet over en sakfører Robsahm i Kristiania som antakelig var gift med ei Svane-dame i min familie.

Jeg har en kandidat, men er også noe usikker pga lite og litt forvirende info, så jeg ber deg å se etter uten å oppgi kandiatene mine. Men han må være født 1810- 1830.

 

Takk for din trofaste innsats, eric.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Eric

 

Jeg finner ingen Robsahm omtalt i bøkene dessverre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aud Sandbu

Jeg lurer på om du finner noe om prokurator Edvard Christian Møller?

 

Det eneste jeg vet om ham er at han kjøpte og solgte en gård i Sel (Vågå pg) i 1769-70, så han må vel være født i første halvdel av 1700-åra.

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Aud

 

Han er ikke omtalt dessverre. Finner han heller ikke i Jørgen Gløersens dødsfall i Norge 1763-1825.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aud Sandbu

Aud

 

Han er ikke omtalt dessverre. Finner han heller ikke i Jørgen Gløersens dødsfall i Norge 1763-1825.

 

Kanskje han var en vinkelskriver/lommeprokurator :D

 

Tusen takk for bryet med å leite etter ham både blant prokuratorer og i Gløersens !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

.

Fredrikke Sophie Falck (d.1841 i Fr.værn. (Stavern) (g.m. Anfin Johannesen, 1796-1853)

skal angivelig være overrettsprokurator i Larvik Wilhelm Falck og hustru Grethe Lind).

 

Jeg har imidlertid registrert en pastor på Nøtterøy, Wilhelm (Wilhelmsen) Falck (1773 Hedrum - 1808 Larvik),

som var gift med en Margrethe Lind, f. 1770 i Risør, med barna Susanne Georgine f.1803 og Wilhelm f.1806.

 

 

Kan dette være samme 'Wilhelm Falck' ? I så fall må jeg ha misoppfattet hans yrke ...

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=9&filnamn=f18010707&gardpostnr=329&personpostnr=1822&merk=1822#ovre

 

Wilhelm Falck. Overrettsprokurator. Handelsmand.

 

Født 25.mai 1773 i Hedrum, søn av sogneprest Wilhelm Andreas Falck og Fredrikke Sophie Ørsted, blev 28.oktbr. 1793 examinatus juris med bekvem og fik vel for den praktiske prøve 2.novbr. næstefter.

 

Han slog sig foreløbig til i Kjøbenhavn for at sollicitere og ansøkte ved nytaarstid 1794 om bevilling som prokurator for alle Retter i begge riker, idet han saa meget mere haapet paa et gunstig resultat som han aktet at nedsætte sig i Tønsberg, "hvor ikkun er meget faa prokuratorer".

 

Han vedla en privattest fra professor Schlegel, som bevidner "ved nøie omgang med supplikanten at ha befundet ham begavet med et lykkelig nemme, en god hukommelse og sund dømmekraft".

 

Stiftamtmand Moltke syntes at supplikanten først burde procedere nogen aar med amtsbevilling, saa han kunde vise hvad han dugde til, men efter Kancelli-kollegiets indstilling fik Falck dog kgl. bevilling 21.mars 1794 som prokurator for alle Retter i begge riker, Høiesteret, Overhofretten og Kjøbenhavns Hof- og Stadsret undtat.

 

Siden praktiserte han fra Larvik, men med saa magert økonomisk utbytte at han søkte om tilladelse til tillike at drive handel, hvad ogsaa blev han bevillet ved kgl. brev av 3.mars 1797. Han hadde sin bopæl paa Torstrand og døde 22.juli 1808.

 

Gift 9.aug. 1797 i Larvik med Margrethe Lind, døpt 10.jan. 1770 i Risør, datter av amtsbeskikket prokurator Lars Lind og Jorine Susanne Ellefsdatter Hansen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Nermo

.

Mange takk, Carsten !

 

Dette viser at 'min' Wilhelm Falck, 'Pastor på Nøtterøy', vel må være et fantasisfoster,

og at overrettsprokuratoren i Larvik med samme navn (sønn av Hedrum-presten) og hans kone Margrethe (Grethe) Lind

var foreldre til Fredrikke Sophie, Lars Lind, Susanne Georgine og Wilhelm.

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Jeg henger meg på dette generøse tilbudet, Carsten, og spør etter opplysninger om Hans Adolph Ludvig Klenow.

 

Med vennlig hilsen

Knut Bryn, Molde

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Knut

 

Hans Adolph Ludvig Klenow. Overretsprokurator.

 

Født 21.aug. 1789 i Odense og død 3.mai 1834 i Larvik, søn av major Jørgen Christopher v. Klenow og Anna From, blev examinatus juris ved Kjøbenhavns univeristet 15.oktbr. 1811 med bekvem og fik vel for den praktiske prøve 23.oktbr. næstefter.

 

Under 5. mai 1812 blev han amtsbeskikket prøveprokurator i Nedenes amt, med bopæl i Arendal, og fik prolongationsbevilling efter to-aarets utløp.

 

Med sorenskriver Finnes attest for at ha "utmerket sig ved duelighet og nidkjærhet, forenet med kundskap i landets lover" utnævntes han 29. juni 1815 til overretsprokurator og nedsatte sig i Larvik, hvor han blev vel anskrevet. Han hadde en dårlig helbred og døde av tuberkulose.

 

Gift 24. oktbr. 1813 i Herefoss med Anne Magdalene Bryn, døpt 30. oktbr. 1779 paa Kongsberg, datter av overstiger, bergmusikus Thomas Thomasen Bryn og Anne Marie Røste.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Erik Otterå

Hei,

Jeg lurer på om det står noe om overrettssakfører Sverre Michelsen i Bergen. Han var født 4. juni 1879 og døde 21. februar 1935.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Carsten Schanche

Leif Erik

 

Norges advokater og sakførere 1932:

 

Sverre Michelsen, født 4.juni 1879 i Bergen, sønn av bakermester Anders Michelsen og Amalie Rebekka Wilhelmsen.

 

Eks.art. 1897, jur.embedseks. våren 1902. Overrettssakfører 1902. Fullmektig hos o.r.sakfører Hs. G. A. Aanesen, Skien, 1903-06. Eget kontor fra 1907. Adr. Bergen.

 

Ul.officer 1898, ul.kaptein i 4.divisjons infanteri 1914, kompanichef 1914-31. Medstifter av Vernepliktige Officerers Forening i Bergen 1925, formann 1925-27. Gift 9.mai 1918 i Bergen med Johanne Michelsen.

 

Vielsen i Mariakirken

 

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2014&idx_id=2014&uid=ny&idx_side=-81

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.