Gå til innhold
Arkivverket
Bjørn A Løkken

Hvem var Nils Jensen som bodde i Vestbytangen , Strømmen i 1668 ?

Recommended Posts

Bjørn A Løkken

Nils Jensen bodde i Vestbytangen ved Strømmen i 1668 , hans hustrus navn og herkomst er ukjent .

 

På dette tidspunkt bor de under trange kår i en sagmesterstue på Vestbytangen .

 

Deres svigersønn Bastian Hansen Stalsberg sier på tinget under en rettsak på Berg i oktober 1668 at han må underholde sine svigerforeldre .

 

Nils Jensen hadde ikke bodd lenge på Vestbytangen , for i manntallet av 1664 er de ikke å finne der .

 

Det er tydelig av deres barn's gode utdannelse og gode giftermål at Nils Jensen og hustru tidligere har sittet i gode kår .

 

Den ene datteren var forøvrig Maren Nilsdatter som ble gift med trelasthandler Arent Torstensen sønn av Tosten Arnesønn fra Hof , Solør , bosatt i Oslo ( tidligere omtalt i tråd nr. 77414 i det gamle forumet )

 

Deres andre datter Anne Nilsdatter ble gift med ovenevnte Bastian Hansen Stalberg og i dette ekteskapet fikk de blant annet datteren Helvig som siden ble gift med Nils Gundersen Teig på Enebakknesset . Helvig døde i 1712 .

 

Nils Gundersen ble oppgiftet 1 gang til , men døde straks etter 1713 .

 

Her kommer da et mulig " mystisk " spor som kan gi en indikasjon om hvem Nils Jensen var :

 

I boet etter Nils Gundersen Teig oppgis to sølvskjeer som antageligvis er arvesølv fra Helvig Bastiansdatter med inskripsjonen : Jens Nilsen

" Wardburg " er det noen som har noen formening om hva navnet Wardburg kan fortelle om hvem Nils Jensen som bodde i Vestbytangen i 1668 var ? og eventuelt hvilken ætt og herkomst han var fra ?

Kan navnet " Wardburg " være en fordums skrivemåte / betegnelse på noe som omtales / skrives på en helt annen måte i dag ?

 

Skiftematriell etter Nils Jensen skulle jeg gjerne også hatt tak på ....

 

mvh. Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Hei Bjørn,

 

Har hørt om navnet Warberg, kan det være en mulighet, eller er det ett nyere navn ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Svein O. Tislevoll

Eller kanskje Vordingborg i Danmark ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Det finnes en dansk slekt ved navn Warburg, som er av jødisk opprinnelse. Lenke: Slægten Warburg.<br><br>Men det er nok trolig ikke noen forbindelse dit.....<br>

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn A Løkken

Eller kanskje Vordingborg i Danmark ?

 

Jeg har faktisk overhodet ingen peiling på hva " Wardburg " kan bety eller stå for , jeg vet bare at det kan være en mulig ledetråd for å finne ut hvem Nils Jensen og frue var , så alle logiske tips som " henger på greip " mottas med takk .

 

mvh. Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Biberg Kristensen

Veit ikke om det henger på greip, men her er et par råtips:

 

Det kan ha vært Varberg i Halland som opprinnelig var dansk-norsk, men ble overlatt svenskene ved freden i Brõmsebro 1645. Eller de kan ha kommet enda mer langveis fra, for eksempel Wartburg i Tyskland.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn A Løkken

Det finnes en dansk slekt ved navn Warburg, som er av jødisk opprinnelse. Lenke: Slægten Warburg.<br><br>Men det er nok trolig ikke noen forbindelse dit.....<br>

 

Tusen takk for link til en interesant slektshistorie Grete , men finner ikke noe her som indikerer forbindelse mellom Nils Jensen , Vestbytangen og denne danske Warburg slekten av jødisk opprinnelse . Dette her er nok ei skikkelig nøtt dette .

 

mvh Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn A Løkken

Veit ikke om det henger på greip, men her er et par råtips:

 

Det kan ha vært Varberg i Halland som opprinnelig var dansk-norsk, men ble overlatt svenskene ved freden i Brõmsebro 1645. Eller de kan ha kommet enda mer langveis fra, for eksempel Wartburg i Tyskland.

 

Råtips er gode saker det ( kan være ) har vært inne på tanken om Varberg i syd Sverige jeg også , og da kan muligheten for at de opprinnelig var fra Danmark absolutt være til stede . Da Nils Jensen like gjerne kan være et dansk navn som norsk . Og også som du sier at dette området på den tiden lå under Danmark . Er det ikke på nettet et eller annet dansk arkiv som benevnes noe med : gule kort eller noe lignende .

 

mvh Bjørn .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn A Løkken

Dette var det nærmeste jeg kom i Nygaards sedler

 

Ja det var Nygårds sedler jeg tenkte på Grete . Ad. gule kort så er vel det på en litt annen arena . Tusen takk for link . mvh Bjørn .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hanne Johnsrud

Følger spent med på denne tråden da disse også er i mitt anetre :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn A Løkken

Følger spent med på denne tråden da disse også er i mitt anetre :)

 

Ja hei igjen Hanne , vi har truffet hverandre før på forumet vi , mvh. bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn A Løkken

LEGGER UT DET JEG HAR AV INFORMASJON PÅ BARNA TIL NILS JENSEN OG HUSTRU FOR OM MULIG OM DETTE KAN BIDRA TIL NOGET , OG OM NOEN ANDRE KAN NYTE GODT AV INFORMASJONEN SOM GRANSKER PÅ SAMME SLEKT ( TAR FORBEHOLD OM MULIGE DETALJEFEIL )

 

Kjente barn av Nils Jensen og hans hustru :

 

- Jens Nilsen , født 1638 , død 27 desember 1714 og begravet ved Skedsmo kirke . Han ble

omkring 1670 , men før august 1673 gift med Lene Jensdatter Giedde . Lene var datter av sorenskriver på nedre Romerike , Jens Hansen Giedde ( født ca. 1620 ) og Anne Jørgensdatter . Jens Hansen Giedde ble begravet ved Skedsmo kirke 21 desember 1688 .

I den tid han var sorenskriver , fra 1662 til sin død i 1688 , bodde Jens og Anne på Tomt i Skedsmo . Og Jens Nilsen bosetter seg der etter svigerfarens død . I begynnelsen av 1670 årene omtales Jens Nilsen som oberst Ditlev Brockdorf’s tjener .

Jens Nilsen Tomt og kona Lene Jensdatter Giedde fikk 10 barn . Lene døde ca. 1736 .

Et av barna til Jens Nilsen var Helvig Jensdatter , etter hennes dødsbo ble det funnet to sølvskjeer med inskripsjonen : Jens Nilsen ” Wardburg ” dette var sannsynlig far til Nils Jensen som bodde på Vestbytangen i 1668 . Navnet ” Wardburg ” kan gi en pekepinn på hvem denne Nils Jensen var og hvor han kom ifra , men noen løsning på dette mysteriumet er ennu ikke funnet .

 

- Christense Nilsdatter , født ca. 1640 . Christense var i 1660 årene gift med Oluf

Torstensen den eldre . Oluf var av den mektige og store Arnebergætten fra Hof i Solør .

Christense var enke fra første ekteskap da hun ble gift med Oluf Torstensen d.e. Fra sitt første ekteskap hadde Christense sønnen Børger Bertelsen . Sammen med Oluf fikk hun 2 barn , den ene var sønnen Søfren Olsen som bodde på garden Arneberg i Solør i 1679 da hans far var død .

Den 5 august 1662 ble det på Oslo rådhus ” publiceret ” etter Romedalspresten og forfatteren Christen Steffensen Bang og hans hustru Ellen Hansdatter’s gavebrev på tiende og fjerdingsgavebrev ” bebrevet ” og gitt Christense Nilsdatter etter den sist gjenlevende av dem .

Dette gavebrevet er datert 28 april 1662 . Det er tinglest av sorenskriver over Hedemarken Niels Rasmussen Muus . Da brevet publiseres i Oslo , er Christen Steffensen Bang sitt bo under skifte og hans fullmektig Torkel Olsen protesterte mot gavebrevets gyldighet med den begrunnelse at loven forbyr noen å gi tiende og fjerdingsgave 2 ganger .

Man får av dette inntrykk av at Hr. Bang’s kone Ellen Hansdatter , som må være død på dette tidspunkt siden boet er under skifte , har stått Christense Nilsdatter nær , og at Ellen Hansdatter før sin død har ønsket å sikre Christense Nilsdatter verdier til henne , fremfor noen av de andre arvinger .

 

Bebrevet fjerdingsgave er en skriftlig sikkerhet for avtalen om at enhver kan gi hvem som helst en fjerdedel av det man selv har ervervet uten at dette kan bringes inn i et senere skifte

 

- Karen Nilsdatter , født ca. 1642 , hun bodde i 1680 på garden nedre Garder i Fet . Hun var da enke etter løytnat Trond Christoffersen Schøit . Han døde på Halden festning før 15 desember 1677 i aktiv tjeneste under Gyldenløvefeiden . Trond Christoffersen Schiøt hadde fra sitt første ekteskap datteren Berthe født ca. 1670 .

 

- Anne Nilsdatter , født 1632 og begravet 9 september 1710 , var i april enke etter

lensmann i Skedsmo Hans Madsen Stalsberg sin nest eldste sønn Nils Hanssønn Stalsberg

Nils hadde kort tid forut overtatt garden Stalsberg og drev fram til sin død trelastforretning med tømmerkjøp i Solør .

Anne og Nils hadde to barn sammen .

Anne Nilsdatter ble 2 gang gift med sin svoger Bastian Hansen Stalsberg ( bror av Anne’s første mann ) Det var denne Bastian Hansen Stalsberg som under rettsaken i oktober 1668 på Berg tingstue taler om sine svigerforeldre fra sitt 2 ekteskap som han måtte underholde med livsnødvendigheter .

BastianHansen omtales i 1659 og 1660 som fogedfullmektig på nedre Romerike . Da Bastian Hansen ble gift med Anne Nilsdatter flyttet han til garden Stalsberg hvor han delvis fortsatte sin avdødes bror ( Anne’s første mann ) trelastforretning og drev også et par sager ved Strømmen . Han opptrådte også som en iherdig og meget benyttet prokurator

Etter sin far’s død i oktober 1668 ble han utnevnt til lensmann i Skedsmo .

I 1683 ble han nok for egenrådig og mektig for fogd Jens Pedersen Holst . Holst fikk ham avsatt som ” ulydig og til den kongelige tjenestes beobagtning aldeles udyktig ”

Det ble rettssak i denne anledning , men Holst var en dyktig og innflytelsesrik person , så Bastian Hansen trakk nok den gang det korteste strået , til tross for sine mange underlige sakførerknep . En medvirkende årsak til hans tap i denne saken var sikkert at han i disse vanskelige år under og etter Gyldenløvefeiden tapte den store formuen han hadde skaffet seg via sine to hustruer . Hans økonomiske vanskeligheter begynte da han i 1670 årene tapte en kostbar rettssak mot en Nils Toller om bygselsretten til en del av Stalsberg og de 8 sagbruk som lå på Stalsberg sin grunn .

Bastian Hansen levde i april 1697 men var død før oktober 1700 .

Anne Nilsdatter og Bastian Hansen Stalsberg fikk 6 barn sammen .

 

- Maren Nilsdatter , født ca. 1628 og døde i oktober 1713 .

 

Maren Nilsdatter ble 24 desember 1648 gift i Opsloe ( Oslo ) med trelasthandler , handelsmann og store eiendomsbesitter Arent Torstensen .

 

Mvh. Bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn A Løkken

Nils Jensen bodde i Vestbytangen ved Strømmen i 1668 , hans hustrus navn og herkomst er ukjent .

 

På dette tidspunkt bor de under trange kår i en sagmesterstue på Vestbytangen .

 

Deres svigersønn Bastian Hansen Stalsberg sier på tinget under en rettsak på Berg i oktober 1668 at han må underholde sine svigerforeldre .

 

Nils Jensen hadde ikke bodd lenge på Vestbytangen , for i manntallet av 1664 er de ikke å finne der .

 

Det er tydelig av deres barn's gode utdannelse og gode giftermål at Nils Jensen og hustru tidligere har sittet i gode kår .

 

Den ene datteren var forøvrig Maren Nilsdatter som ble gift med trelasthandler Arent Torstensen sønn av Tosten Arnesønn fra Hof , Solør , bosatt i Oslo ( tidligere omtalt i tråd nr. 77414 i det gamle forumet )

 

Deres andre datter Anne Nilsdatter ble gift med ovenevnte Bastian Hansen Stalberg og i dette ekteskapet fikk de blant annet datteren Helvig som siden ble gift med Nils Gundersen Teig på Enebakknesset . Helvig døde i 1712 .

 

Nils Gundersen ble oppgiftet 1 gang til , men døde straks etter 1713 .

 

Her kommer da et mulig " mystisk " spor som kan gi en indikasjon om hvem Nils Jensen var :

 

I boet etter Nils Gundersen Teig oppgis to sølvskjeer som antageligvis er arvesølv fra Helvig Bastiansdatter med inskripsjonen : Jens Nilsen

" Wardburg " er det noen som har noen formening om hva navnet Wardburg kan fortelle om hvem Nils Jensen som bodde i Vestbytangen i 1668 var ? og eventuelt hvilken ætt og herkomst han var fra ?

Kan navnet " Wardburg " være en fordums skrivemåte / betegnelse på noe som omtales / skrives på en helt annen måte i dag ?

 

Skiftematriell etter Nils Jensen skulle jeg gjerne også hatt tak på ....

 

mvh. Bjørn

 

Kan " Wardburg " være garden Vardeberg og ligger denne i Stange ?

 

mvh. bjørn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.